„U Presvetom Trojstvu – Živi i pravi Bog“

 Razmišljanje 

Otkriti i živjeti vlastiti identitet 

Tomislav Vlašić i Stefania Caterina

Predraga braćo i sestre, govorili smo zadnji put o čovjekovu odabiru u trenutku začeća. Osvrnuli smo se na posljedice koje su prisutne u niskom svemiru, na poseban način na Zemlji, posljedice istočnog grijeha i primijetili smo da u čovječanstvima koja ostala vjerna Bogu, život teče od trenutka začeća sve do ostvarenja na jedan lijep način.

Ovo današnje razmišljanje nazvali smo „Otkriti i živjeti vlastiti identitet“, onda vas ponovno pozivam da uđete u trenutak začeća  u ono što je Bog učinio u tom trenutku i kako se gibaju Tri Osobe Presvetog Trojstva, Otac, Sin i Duh Sveti.

Danas se otvorimo Duhu Svetom. Za kršćane je jasno da je Duh Sveti Treća Osoba Presvetog Trojstva, ali što je duh čovječji u čovjeku, malo ih zna.

Pojasnili smo vam da je čovjek stvoren cjelovit u tijelu i duši; u centru njegove duše postoji jedan vitalni prostor, gdje je Bog stavio svoj duh, stavio je dah života, utisnuo je svoju sliku. Onda, čovjeku je dana mogućnost  razlikovanja između dobra i zla; da odabere, da djeluje slično kako Bog djeluje. Bog savršeno djeluje za naše dobro, a mi trebamo odabrati.

Postavljamo si pitanje kako mi možemo razumjeti ove stvari? To je jako lijepo pitanje koje postavlja racionalni čovjek. Današnji čovjek je izložen bombardiranju vanjskih spoznaja, učitelja, vođa, vijesti koje lete, baš nas zapljuskuju sa svih strana; ali koliko ih je poučeno razumjeti što je duh, koliki su vođeni da bi  razumjeli kako Bog djeluje u nama?

U Ivanovu Evanđelju, u 6. Poglavlju, Isus kaže da se nitko  ne može približiti Njemu u vjeri, ako nije poslan od Oca. Samo tko dopusti da ga Otac poučava biva poslan Isusu u vjeri.[1]

Bog Otac Stvoritelj stavlja pred nas spoznaju u trenutku začeća i u trenutku naše smrti, jednu posebnu milost da vidimo stvarnost, a duša se treba usmjeriti. Naravno sve ovo se događa u duhu. Kao kršćani trebamo ovo razumjeti. Isus kaže: „ Moje su riječi Duh i život“,[2] Duh velikim slovom. U duhu se događaju svi procesi našeg života i prenose se duši, te ona preko svojih moći- memorija, intelekt i volja- elaborira i stavlja u praksu.

Danas mi govorimo o trojstvenoj snazi. Ne možemo primiti trojstvenu snagu u ovom vremenu, ako ne razumijemo ove  procese. To je upravo ono što je Sveti Ivan u 6. poglavlju Evanđelja kratko napomenuo. Sada ćemo čuti jedan odlomak iz knjige „Preko Velike Barijere“ o trenutku začeća koji se pretvara u sve cikluse našeg života i mi se možemo razvijati u ovoj dinamičnosti djelovanja Presvetog Trojstva.

Odlomak sa 241 stranice; to je poruka Svetog Rafaela Arkanđela od 12.rujna 2007

Prekretnica u kušnji za svaku dušu u trenutku začeća jest odluka da prihvati ili ne prihvati Isusa Krista. Ona je pozvana da bira s njime, sudjelujući tako u djelu otkupljenja na dobrobit cijelome svemiru, ili ne sudjelujući. Tu u igru stupa sotona, koji čovjeka napastuje već od početka laskanjem i prijetnjama. Bog to dopušta, da bi duša spoznala zbilju dobra i zla onakvu kakva jest. Duša vidi sotonu jednako kao što vidi Boga. Pred njom stoje život i smrt pa mora izabrati. Tu odluku Bog traži od svakog čovjeka, bez iznimaka.

U trenutku kad duša prihvati Isusa Krista, prima Duha Svetoga. Taj neizbrisiv pečat, pomazanje koje ostaje i koje će čovjeku tijekom života pomagati da izabere slijediti Isusa Krista, u svakoj kušnji s kojom se bude morao suočiti. Duh Sveti, što ga čovjek prima već od trenutka začeća, duši otkriva Božju sliku koju ona nosi utisnutu u sebi. U njoj prebiva identitet svakoga čovjeka, njegovo svojstvo Božjega sina. Tako duša shvaća svoju izvornost u Bogu, koja će se izraziti u načinu na koji bude postojala i djelovala.“

Ovaj odlomak uzet je iz 13 poglavlja „Mikrokozmos“. Ja ga preporučujem svim psiholozima, psihoterapeutima, svim psihijatrima. Danas, se mnogi uzdaju u psihologiju koja daje veliki doprinos, ali psihologija ne ide preko onog što se može osjetiti u duši, ne može ući u duh, gdje djeluje Trojedini Bog. Tamo u ono unutarnje svetište, u koje ulazi samo Veliki Svećenik Isus Krist u sili Duha Svetog kako bi vodio jedno stvorenje, jednog čovjeka prema Ocu. Sav trud svećenika  bi trebao biti u vođenju na ovaj izvor, u korijen koji se nalazi u našoj duši, pomoći osobe razvijati prostor unutar duše za Duha Svetog, jer Duh Sveti od Trojedinog Boga djeluje slobodno unutra kako bi povukao dušu i tijelo u sebe.

U ovom tekstu „Prekretnica u kušnji za svaku dušu u trenutku začeća jest odluka da prihvati ili ne prihvati Isusa Krista.“ Danas se nalazimo u ubrzanim vremenima prema uglavljenju u Kristu svega svemira. Rekao sam vam da će se u Kristu mjeriti sve duše, svi zlodusi će prirodno pobjeći, također i Lucifer će biti suočen sa Isusom Kristom. Neovisno o pripadnosti religiji, nakon smrti svi će ga vidjeti, jer On je savršena slika Božja, preko Njega, po Njemu i u svjetlu Njega sve je stvoreno.[3]Ovo je istina vjere koja u našoj nutrini treba biti svjetla.

Svaka osoba je pozvana „izabrati i prihvatiti Isusa i slijediti ga sve do križa da bi s Njim uskrsnula, sudjelujući tako u djelu otkupljenja u korist cijelog svemira, ili ne.“

Razvit ćemo na tu temu različita razmišljanja, o tome gdje se zaustavlja jedna duša, gdje se zatvara, gdje ne razumije poticaje Duha Svetog. Ovaj tekst potvrđuje da samo ako duša u trenutku začeća kaže ‘da’ Isusu Kristu, tada je Bog Otac šalje Njemu i ta duša prima Duha Svetog koji ju poučava i vodi u vlastitom razvoju. Koliko manipulacija u dušama ima na ovoj razini, koliko pokušaja Sotoninih da spriječi primanje ovih poticaja, koliko sebičnosti se ubaci u duhovni život, koliko licemjerja, lukavosti. O tome ćemo govoriti.

Mi idemo prema uglavljenju cijelog svemira u Isusu Kristu i trebamo pronaći način življenja, obratiti se kako bi sila Duha Svetog djelovala u nama u svakoj fazi našeg života. Trebam vam posvjedočiti da je danas u cijelom svemiru prisutno moćno djelovanje Presvetog Trojstva koje će dotaknuti svaku dušu, dobru i zlu i sve će izići van, ali svaka duša treba izabrati Isusa Krista da bi bila podložena zakonima čistoga Duha. Nije dovoljno razmišljati, što se događa u svemiru, kakve su znanstvene novosti,… Kada se danas gleda na napredak u znanosti na Zemlji čini se da čovjek na Zemlji već dominira cijelim svemirom, ali svemir mu izmiče pred očima. Blaženi koji vjeruju u Boga i znaju da Bog vodi sve i da će sve dovesti do savršenosti.

Bog nas neprestano poziva i Duh Sveti poučava svaku dušu koja kaže Bogu ‘da’ po Isusu Kristu. Što je čistiji odgovor za Isusa Krista, to više Duh Sveti djeluje u jednoj duši, te jače prima prisutnost i poticaje Duha Svetog. Govorit ćemo, o brzini ovih vremena gdje Isus Krist biva zaboravljen. Govori se o Bogu, kao o jednom konceptu, o jednom zajedničkom Bogu. Isto tako u izražavanju ljudskih vrednota, poradi nekog lažnog dijaloga se stavlja Isusa Krista na stranu- ovo je užas za Crkvu ovog vremena. Dakle, izuzetno je važno da u ovom periodu kažemo ‘da’ Isusu Kristu onakvom kakav se ukazao u tijelu, podloženi Bogu Ocu, kao što je On bio podložen kako bi Duh Sveti mogao djelovati u nama, te da bi se trojstvena sila izražavala u nama i preko nas.

Svaka duša je jedna tajna; i što je za jednu dušu primiti prisutnost Božju, poticaje Duha Svetog, te odbaciti ono što dolazi od Sotone preko propagande, preko duha svijeta. Nije lako, teško je. U tome će se u ovim vremenima voditi borba. Upravo u ovom poglavlju mikrokozmosa govorit će se o neizmjernoj ljubavi koja ne ostavlja nikoga, ako želi doći. Također i oni zapušteni grešnici, najslabiji bit će podržani od svih svetih, od cijelog Mističnog Tijela Kristova koji su kako smo vam govorili svakim danom sve jači, te izlijevaju na nas Duha Svetog. Međutim, trebamo naglasiti, ono što je na početku ovog poglavlja Otac rekao: „ Duša koja je vjerna meni, koja želi živjeti podredivši se mojim zakonima, odbacuje zlo i bira da mi služi po mojemu Sinu u Duhu Svetom, posvetivši se Mariji.[4] U visokom svemiru svaki sin i svaka kći posvećeni su u krilu majčinu Mariji, začeće je posvećeno Mariji. Sve je posvećeno Mariji kako bi ona rađala život Božji, jer je u Mariji započelo novo stvaranje. Ona je ponesena na nebo u duhu, duši i tijelu. Kako sam govorio za Isusa da se stavlja na stranu, tako se često i u Crkvi naglašava da je Gospa jedna opasnost, da zauzima mjesto Isusa Krista. Bog je Bog i Majka života Božjeg je Majka. Nema života bez Majke i upravo stoga je Bog stvorio jednu Bezgrešnu Majku, savršenu, jednu Majku koja je potpuno odgovorila na djelovanje Presvetog Trojstva. Stoga vam želim povjeriti jednu poruku  koju nam je nedavno dala Gospa za ova vremena da vas pripremi za sljedeće razmišljanje, gdje ću vam govoriti o Gospinim ukazanjima na Zemlji.

Ja vas blagoslivljam s onom nježnošću Majke Božje i Boga Oca, sa svom trojstvenom ljubavlju da se vaš duh ispuni onom snagom, onom ljepotom života, svjetlosti i mudrosti te da znate primiti milost, da znate primiti sredstva koja vam Bog daje u ovom vremenu, na poseban način Presvetu Mariju i Svetog Josipa koji je čuvar Crkve, čuvar života Božjeg zajedno sa Marijom, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

Gospina poruka od 12. rujna 2015- Ime Marijino

Moje ime je Majka

Govori Gospa:

„Predraga moja djeco,

Želim vas blagosloviti u ovom danu u kojem se spominjete moga imena. Kažem vam da ih nema puno koji se danas spominju mog imena, nažalost niti u Crkvi; ali ja bih željela da moje ime bude uvijek jasno u vama. Moje ime nije samo Marija: moje ime je Majka i vi znate tko je jedna Majka. Znate da čovjek zove uvijek majku, sve do posljednjeg dana, do posljednjeg daha. U opasnosti, u trpljenju, u smrti, zaziva majku. To je ime koje uvijek daje sigurnost, pomoć, ljubav jer majka je ona koja vam je uvijek blizu i prati vas kroz vaš hod. Ako jedna zemaljska majka zna biti tako nježna i tako sposobna žrtvovati se za djecu iz njezina krila, koliko više sam ja nježna prema vama.

Vi ne znate koliko držim do vas  i koliko suza izlijevam kada se moja djeca gube, kada idu daleko od mene. Tko je majka može razumjeti što znači  kada jedno dijete ide pogrešnim putem i kada se izgubi. Zamislite onda kolika je moja bol. Ali ja osjećam i radost poradi onih koji mi žele biti blizu i trudim se uvijek komunicirati vam moju radost. Ako ostanete uz mene, ako me ljubite, ako me zovete mojim pravim imenom a to je Majka, Majka Božja i Majka vaša, onda možete uvijek osjećati radost koja izvire iz moga Srca za vas. To je čista radost koja nema nikakve veze sa radostima ovoga svijeta; to je radost koja vam daje život jer je radost Božja.

Djeco moja, svijet sve manje poznaje radost, jer se udaljio od svoga Gospodina, od svoga Boga, od svoga Stvoritelja. Molim vas, djeco moja, pomozite mi! Pomozite mi vratiti Bogu djecu koja su daleko. Ne tražim od vas velike stvari, tražim da ljubite Boga iznad svih i iznad svega, da ga stavite u centar vašeg života te da mi date mogućnost da vas ljubim i vodim putem koji ja poznajem bolje od vas; put kojim je prošao moj Sin na ovoj Zemlji i koji sam ja prošla iza Njega.

Dječice, iskusila sam bol na Kalvariji: kada sam susrela moga Sina, naši su se pogledi ukrstili u boli, u čistoj boli. Postoji čista bol, djeco moja, to je Isusova bol, bol koja otkupljuje i koja uzdiže stvorenje. Ja susrećem pogled svakog mog djeteta koje trpi, onako kako sam se susrela sa pogledom moga Sina na Kalvariji. Ovdje sam da vam kažem: djeco moja, pomozite mi! Pomozite mi spasiti duše jer jako puno djece me više ne gleda i ne mogu se susresti s njihovim pogledom. Boje me se, rugaju se, proklinju me, psuju ali me ne gledaju.

Potreban mi je jedan narod koji nosi moje ime i koji zna ljubiti majčinskom ljubavlju svu djecu Božju. Ovo vas molim u ovom tako teškom, tvrdom i mračnom vremenu. Ne gubite se u malim životnim stvarima, ne gubite se u vašim afektima, navezanostima, potrebama. Bog može sve učiniti za vas, jer je Bog veći od svih vaših potreba i svih vaših želja. Dajte sve mom Sinu, dajte sve meni i imat ćete sve.

Ljubav, ako je prava ljubav, potpuno je predanje. Kada osoba ljubi Boga, predaje se Njemu bez rezerve. Tražim od vas ovo predanje koje je plod ljubavi, ništa drugo ne tražim. Ako budete potpuno predani Gospodinu i meni, vidjet ćete čudesa u vašem životu i vidjet ćete kako se ostvaruju čudesa preko vas.

Blagoslivljam vas i ljubim, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“.

[1] Usp. Iv 6,44-47

[2] Usp. Iv 6,63

[3] Usp. Kol 1,15-16

[4] Usp. „Preko Velike Barijere“ na 223 stranici