„U Presvetom Trojstvu – Živi i pravi Bog“

 Razmišljanje 

Čovjekov identitet – 2 Dio

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, prošli smo put započeli razmišljanje o čovjekovom identitetu, misli se na muškarca i ženu jedinstvene u Bogu. Predstavili smo muškarca i ženu kao uzvišena stvorenja koja u Bogu posjeduju jedinstvo i savršeno se odnose jedno prema drugom. Rekli smo da je čovjek stvoren na sliku Božju, povlastica koju čovjek na poseban način ima je njegova sloboda. Bog naime, uvijek gleda na  njegov izbor između dobra i zla, između Boga i Lucifera. Polazeći od ove točke ljudske povijesti znamo da se čovječanstvo podijelilo u tri grupe: čovječanstva vjerna Bogu, neodlučna, ravnodušna čovječanstva, i buntovna čovječanstva, gdje smo mi sa Zemlje u najgorem dijelu pobune. Unatoč svemu, u ovom razmišljanju mi ćemo se truditi razumjeti Božju ljubav koja je uvijek prisutna i daje mogućnost čovjeku da se podigne i dosegne savršenog čovjeka u Isusu Kristu. O tome ćemo večeras razmišljati, i nastavit ćemo i sljedeći put. Kao bazu izabrali smo tekst iz knjige „Svemir i njegovi stanovnici“, na 51 i 52 stranici pod naslovom „Izbor svakog čovjeka“. Poslušajmo, a onda ćemo nastaviti sa razmišljanjem.

  1. Izbor svakog čovjeka

„Bog je zbog pravednosti odlučio da svi ljudi budu stavljeni na kušnju kao što su to bili njihovi praroditelji. Odlučio je iskušati svakog čovjeka u trenutku stvaranja: svatko će trebati izabrati kome služiti, Bogu ili Luciferu. Trebao je to učiniti u trenutku stvaranja kao i praroditelji kako bi svoj djeci čovječjoj bila data mogućnost izbora kao što je bila data njihovim ocima. Ovisno o odabiru, svaki čovjek je bio određen da bude dio vjernih čovječanstava, onih neodlučnih ili onih buntovnih. Tako je bilo i još uvijek jest. Od tada do danas svaki čovjek je iskušan od Boga u trenutku začeća i mora izabrati. No, ostaje slobodan pred Bogom i kroz životna iskustva može preispitati svoju početnu odluku.[1]

U trenutku kada je stvoren, čovjek se nalazio licem u lice s Bogom i s Luciferom. Kako je velika i nedokučiva tajna vaše stvaranje i kolike nijanse u svačijim odabirima! Neki ne dvoje i s radošću izabiru služiti Bogu, neki ostaju nesigurni i kolebljivi, drugi odbacuju Boga i izabiru Lucifera ne mareći za posljedice toga izbora. “Da” ili “ne” izgovoreni u trenutku vašega začeća uvelike utječu na vaš život ali vas ne obvezuju: možete doći do toga da kažete “da” iako ste u trenutku začeća izgovorili ne, možete se iskupiti za svog zemaljskog života ako se darivate Bogu po Isusu Kristu. Kad je Bog s vama, sve je moguće! Isto tako možete izabrati Lucifera iako ste u trenutku začeća izabrali Boga. Slobodni ste. Život je jedan talent koji vam Bog povjerava. Možete ga uložiti kako smatrate da je bolje; ali znajte da ćete za svaki izbor snositi posljedice.

Stavljajući na kušnju svakog čovjeka Bog je iskazao veliku milost čovječanstvu. Naime, iako je istočni grijeh nastavio pritiskati neodlučna i buntovna čovječanstva kao tužno nasljeđe, mnogi ljudi su u trenutku začeća odlučili služiti Bogu, a ne Luciferu, ali ne samo to. Mnogi od onih koji su izabrali Boga prihvatili su pripadati buntovnim čovječanstvima iako nisu bili za njih određeni, kako bi donijeli malo svjetlosti usred tolike tame i pripremili put Spasitelju.

Tako su na Zemlji, kao i na drugim planetima živjeli muškarci i žene velikog duha, podložni Bogu, koji su se žrtvovali iz ljubavi prema grešnijoj braći. Muškarci i žene herojske svetosti, progonjeni od duha Zla koji je vladao među nevjernim čovječanstvima, proroci i preteče spasenja koje će doći čovječanstvu u Isus Kristu. Još i danas veliki muškarci i žene nastavljaju se utjelovljivati također među vama, slijede stope Isusa Krista i darivaju se za dobro braće. Utjelovljuju se također na onim planetima do kojih još nije stigao navještaj spasenja; i tamo iako ne poznajući Isusa Krista vođeni su njegovim duhom. Njihovo prikazanje priprema put Kristovom navještaju koji će doći do svakog planeta. Muškarci i žene velike svetosti u svakom su vremenu pripremali Kristov dolazak na Zemlju i nastavljaju pripremati njegov slavni, drugi dolazak na kraju vremena.“

Vratimo se na početno razmišljanje: stvoreni smo na sliku Božju, slobodni smo, ali gdje je Božja slika u nama? U mnogima od nas je duboko skrivena, nazovimo u podsvijesti, te smo nesvjesni Božje slike i njegove prisutnosti, koja je zatamnjena u nama. Vidimo li sliku djece Božje u svakom muškarcu, u svakoj ženi, u parovima, u braku, u društvu? Plaše nas neke deformacije koje su prisutne, udaljavanje od slike Božje koju nam je Biblija prenijela i koju želimo pojasniti. Ipak u svoj toj konfuziji u svim tim suprotnostima koje su nam pred očima, Bog nastavlja sa svojim planom spasenja. Bog je blizu svakom čovjeku, ali je nužno otvoriti pogled prema Božjem djelovanju u nama ali isto tako i prema onom što čini u cijelom svemiru.

Govorili smo o muškarcu i ženi kao jedinstvenom tijelu. Može li se to vidjeti na Zemlji? Teško, jer muškarac i žena su jedno, ako su u Duhu Božjem. Sa mnoštvom proturječnosti koje vidimo u društvu – također i agresivnost Zla- čak i oni koji žive, ili bi htjeli živjeti, pritisnuti su, suprotstavljani i ne mogu to potpuno živjeti, ipak nas Gospodin nastavlja voditi sve skupa u sklad koji je u Njemu od početka, da bi se sjedinili sa izvorom života. Govorili smo vam o visokom svemiru, o braći i sestrama vjernim Bogu. U njima kraljuje sklad. Muškarac i žena su usmjereni od Duha Božjeg jedno prema drugom u jednoj finoj komplementarnosti gdje se već počevši od začeća, pokreće prava originalnost svakog djeteta, i roditelji razvijaju ovu originalnost onakvu kakva je u Bogu. Ova originalnost vođena Duhom Svetim vodi osobe već od malena prema jednom partneru kojeg je Bog savršeno predvidio. Onda, društvo koje živi u Duhu Svetom ne poznaje homoseksualnost, ne poznaje seksualni nered, ne poznaju abortuse, ne poznaje poteškoće u odnosu između muškarca i žene, niti poznaje nevjernost muškarca i žene. Ovaj narod živi skoro savršenu puninu, iako je i taj narod također „dodirnut“ istočnim grijehom kao posljedicom koja je pogodila cijeli svemir. Kao posljedica toga u ovom narodu nema bolesti jer trojstveni život koji teče preko muškarca i žene sjedinjuje ih u onoj vibraciji čistog Duha koja prenosi život novim generacijama, jer su oni vjerni Bogu od početka i u ovoj vjernosti posjeduju ovu božansku kreativnost, jer napredujući sve više se sjedinjuju s Bogom i Bog očituje ovu originalnu trojstvenu snagu.

Mi se nalazimo u suprotnoj situaciji, okruženi problemima. Teško je govoriti ljudima o životu u duhu jer je to postala općenita riječ koja se ne razumije i ne pojašnjava se, ne predstavlja jer je snaga Duha slaba u nama i stoga osobe nisu usmjerene na bližnjeg prema zapovijedi ljubavi: „ljubi Boga svom snagom, ljubi bližnjeg kao sebe samog“[2]. Stoga postoji nered. Dodajmo sve teorije ljudi koji su se odijelili od Boga, da ne kažemo onih koji slijede Lucifera kako bi uništili sliku Božju u osobama, spriječili osobe da vide sliku Božju u sebi, da ju žive i izražavaju.

Sada trebamo razumjeti Božje djelovanje, kako sam rekao u nama i u cijelom svemiru. Već smo vam rekli da osim braće vjerne Bogu sada su se također i muškarci i žene iz srednjeg svemira obratili Isusu Kristu i s njima su spremni evangelizirati niski svemir i to će se snažno odraziti također na Zemlju kada započne. Isto tako će započeti bitka  sa Antikristom jer već smo u vremenima koja pripremaju Antikrista. Ne kažem bilo kojeg antikrista, jer kroz povijest Crkve su uvijek bili antikristi, nego Antikrist velikim slovom koji se opire slavnom očitovanju Gospodina našeg Isusa Krista.

Božji program prethodi onom savršenom slikom izraženom u Bogo-Čovjeku Isusu Kristu- u ovim vremenima u kojima se pripremamo jer su to vremena definitivne pripreme za njegovo očitovanje- sada će čovjekov identitet biti očitovan u Isusu Kristu. Tko prione uz Isusa Krista pronaći će svoj identitet. Ovo je ključ za razumijevanje našeg napredovanja u trojstvenom životu o kojem želimo govoriti.

Rekli smo da među vjernom braćom i sestrama vlada sklad. Tamo nema više muško, žensko, sve je u skladu; jako su rijetki oni koji se ne žene. Oni su viđeni kao slabe osobe, nesposobne preuzeti odgovornost. Sve suprotno od nas, međutim također i mi vidimo da se sve više judi ne želi ženiti poradi materijalnih poteškoća i psiholoških, žele slobodnu ljubav, i to su nevolje na Zemlji. Međutim postavljamo jedno pitanje: zašto na Zemlji ima osoba koje žive u celibatu? Evanđelje objašnjava: poradi fizioloških problema, problema nasilja nad ljudima, ali ima jedan dio ljudi koji su to izabrali poradi Kraljevstva Božjeg. Trebamo ovo razumjeti: kako Bog usmjerava ljude vjerne Njemu, tako usmjerava i Zemlju, ipak Zemlju ne na harmoničan način kao na početku. Rekli smo da Zemlja, također i niski svemir, imaju osobe koje su poradi vlastitog početnog odabira trebale pripadati vjernim čovječanstvima, ali su izabrale poslanje da žive među nama, u jednoj mračnoj klimi da bi nosile svjetlo. Naime, trebamo razumjeti da također velikodušan odabir osoba da služe Bogu, da se potpuno posvete Bogu – u različitim je formama, ali ima i onih koji vrše obećanja da će živjeti u siromaštvu, čistoći, poslušni Bogu- dolazi od originalnosti duše, ne od strukture.

Prorok Jeremija primio je ovu riječ od Boga o svom pozivu: „Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih, za proroka svim narodima postavih te.“[3] Sve polazi od stvaranja, sve polazi od našeg odgovora. Ja ne ulazim ovdje u formaciju onih  koji su odabrali celibat, koji su odabrali život u čistoći. To je materija sama za sebe, trebalo bi je razviti, ali želim naglasiti da su na Zemlji nužne velikodušne duše, spremne ostaviti sve i služiti Bogu, poradi Kraljevstva Božjeg. Tko se uroni u duh pronalazi svoj originalni poziv. Nama je dobro znano da je Sveti Ivan Krstitelj bio pročišćen u krilu majčinu kao prorok, preteča. Ovo što vrijedi za velikodušne duše koje iz ljubavi prema Kristu odabiru potpuno se darovati, vrijedi za sve. Samo što ove velikodušne duše, velike, idu naprijed da otvore put čovječanstvu, da izlijevaju čisti duh, velikodušan na druge kako bi pomogle čovječanstvu. Ovdje nemam namjeru govoriti o celibatu koji je nametnut kao pravilo u Crkvi, govorim vam o odabiru pojedinca koji pronalazi put vlastite punine da bi ljubio Boga i ljubio braću stavljajući se u službu da Božja slika zabljesne. Sjećam se dobro, da mi je puno mladih postavilo pitanje:“Hoćemo li u Kraljevstvu Božjem imati zaručnika, zaručnicu?“ Opravdano je postaviti pitanje, ali u Kraljevstvu Božjem ćemo biti slični anđelima, kaže Evanđelje. Sigurno je da će biti savršeni sklad između muškaraca i žena, kao što će biti između svih bića.

Mi na Zemlji na poseban smo način pozvani živjeti u vjeri. S ovim se obraćam na poseban način velikodušnim dušama. Poslanica Hebrejima kaže: „A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo.  Zbog nje stari primiše svjedočanstvo.“ [4]Zatim poslanica donosi jednu vojsku velikih ljudi  od Abrahama i dalje koji su u vjeri napredovali, otvarali put i nosili svjetlost.

U zaključku ovog drugog dijela čovjekovog identiteta pozivam vas da se obratite u duhu, da se uronite u Duh Kristov, da gledate savršenog čovjeka Isusa Krista, koji će se svima očitovati i u Njemu ćemo se trebati ogledati. Isprazno je naviještati čudne teorije zajedničkih religija, općenite religioznosti, o perspektivi Zemlje, čovječanstva na Zemlji a sniziti čovječanstvo na preživljavanje na Zemlji. Gospodin Isus će se očitovati u svojoj slavi i s Njim će ići u novo stvaranja oni koji ga prihvaćaju s ljubavlju.

Zajedno sa svim svetima, sa svim anđelima ja vas blagoslivljam da ljubav Kristova bude utisnuta u vas i svjetlost koju vam danas daruje u vjeri neka osvijetli vaše dubine da ne budu mračne, da vi napravite odabir za Krista na konkretan način. Pojedinci i ovaj narod koji izabire Isusa Krista, da se sjedinjuju sve više u Kristovu duhu, napreduju  u ovim vremenima koja će biti sve mračnija. Neka bude jedan narod svjetlosti koji isijava ovu svjetlost na druge, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Usp. „Preko Velike Barijere“, 13 poglavlje; poruka Duha Svetog od 3. Veljače 2012 pod naslovom „Stvorio si me tako čudesno“ ,objavljena stranici  premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Mt 22, 37-38; Mk 12, 30-31, Lk 10,27

[3] Usp Jer 1,5

[4] Usp. heb 11,1