„ U Presvetom Trojstvu – Živi i pravi Bog“

Čovjekov identitet – 1 Dio

Razmišljanje

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre započeli smo jedan hod pod naslovom „U Presvetom Trojstvu – Živi i pravi Bog“ i zadnji nam je put tema bila „Kako Presveto Trojstvo djeluje prema nama“. Govorimo o Bogu Ocu, Bogu Sinu i Bogu Duhu Svetom, Presvetom  Trojstvu. Rekli smo da naš odnos treba biti jedan odnos sa živim i pravim Bogom, te da mi možemo upoznati pravoga Boga, možemo susresti živoga Boga i očitovati lice Božje, te zvati Boga njegovim imenom.

Danas započinjemo temu koja će se razviti u bar dva razmišljanja: „Čovjekov identitet“. Čovjekov identitet je u isto vrijeme identitet ljudske vrste. Mi se s nikim ne borimo, pa ni sa strujama suprotnog mišljenja. Mi želimo boraviti u trojstvenoj misli, želimo živjeti onu ljepotu koju je Bog utisnuo u ljudsku vrstu, u muškarca, u ženu, nositi njegovu snagu, snagu života i očitovati njegovo lice. U tom smjeru ide naše razmišljanje da mi vodimo ljude prema uglavljenju u Kristu i potom prema novom stvaranju. Ne možemo pratiti drugi trag osim onog koji je Isus Krist objavio svojoj Crkvi, i svojim apostolima.

Poslušajmo jedan odlomak iz drugog sveska „Ispisati povijest. Svemir i njegovi stanovnici“ koji nam služi kao bazni tekst. Odlomak koji ćemo čitati je na 43 stranici.

Stvaranje čovjeka i istočni grijeh

  1. Čovječanstvo stavljeno na kušnju

Božji plan stvaranja čovjeka kao uzvišenog bića, sposobnog surađivati u punom zajedništvu s anđelima nije se promijenio nakon Luciferovog pada. Bog je stvorio muškarca i ženu na svoju sliku i priliku. Stvorio ih je besmrtnima, obdario velikom inteligencijom i ljepotom, kao i sposobnošću da upoznaju Boga i izaberu dobro.

Muškarac i žena u Božjem planu su trebali biti međusobno sjedinjeni, ne samo zbog rađanja njihovog potomstva nego i da bi primili Božji život i prenijeli ga na sva stvorenja utjelovljujući tako Božje OČINSTVO i MAJČINSTVO i čineći ga vidljivim.

Muškarac i žena bili bi oboje SVEĆENICI: međusobno sjedinjeni prikazivali bi Bogu sva stvorenja kao kanali života i blagoslova za svako stvorenje i slavili bi zajedno s anđelima jednu vječnu liturgiju hvale Stvoritelju.

Bog nije stvorio samo jednog muškarca i jednu ženu. Stvorio je različite parove koji su tvorili jedan mali narod, prvu jezgru čovječanstva. Bog je izrazio želju da žive u miru rađajući svoje potomke kako bi ih darovali njemu, da budu u skladu s anđelima, njihovom braćom i suradnicima. Nadasve je tražio od njih da  mu ostanu vjerni birajući uvijek dobro i da ne traže upoznati Zlo, odnosno Sotonu[1] jer ako bi ga tražili upoznati upali bi u njegovu zamku.

Bog je pokazao svakom muškarcu i ženi postojanje Zla i osposobio ih je da mogu shvatiti Luciferov izbor i posljedice tog izbora kako bi mogli i oni poslije izabrati. Svakoga je pitao da li bi htio služiti Bogu ili Luciferu. Da je čovječanstvo izabralo služiti Bogu, ne bi u sebi upoznalo zlo, samo bi ga promatralo izdaleka, s ciljem da ga izbjegne, da ne bude njime okaljano. Sačuvalo bi besmrtnost i inteligenciju koje je primilo od Boga. Ako bi, naprotiv, slijedilo Luciferove stope upoznalo bi zlo u sebi, onečišćujući se do te mjere da bi iskusili raspadljivost i smrt, gubeći također i velik dio svoje inteligencije.

Nakon što im je pokazao posljedice jednog i drugog odabira, Bog je ostavio muškarca i ženu slobodnima da odluče prema vlastitim željama i prema vlastitoj inteligenciji. Obećao im je da će uvijek poštivati njihovu slobodu.“

Vjerujem da su mnogi od vas čitali ovaj tekst. Netko ga sluša prvi put. Vi kršćani, jeste li ga čuli? Sjećate se ove istine? Objavljena vam je preko vaših roditelja u trenutku krštenja da ste svećenici, proroci i kraljevi? Rečeno vam je u trenutku vjenčanja da budete  vjerni jedno drugom u dobru i zlu sve do smrti? Osjećate li se pozvani riječima Svetog Pavla da muž ljubi svoju ženu kao što Krist ljubi Crkvu i obrnuto, da žena jednako tako ljubi svoga muža. U svemu ovom na poseban način se ističe u ovom tekstu da su ljudi stvoreni u jedinstvu, kao jedno biće. Kako se može biti dvije osobe sjedinjene u jedno biće? U Bogu su tri osobe koje su Bog iste naravi. Čovjek i žena su stvoreni na sliku Božju.

Ove riječi koje ste čuli duboke su. Za čovjeka na Zemlji se čine poput utopije, nemoguće za ostvariti, ali nije tako. Brzo ćete otkriti da trebate izabrati živjeti po zakonima Duha koji upravljaju svemirom; po Duhu Božjem ili po ljudskim zakonima. Ponekad pravite takozvane demokratske odabire koji ne odgovaraju Božjoj misli. Mi se nalazimo u trenutku ljudske povijesti kada je identitet muškarca, žene, identitet ljudske vrste stavljen u diskusiju. Osim puno ideja koje su izbile u pametima sotonista na Zemlji, u pokvarenim duhovima, puno toga je uvezeno iz niskog svemira preko Konfederacije Svjetlosti; također i Zemlja je uključena i ima svoje predstavnike u Iluminatima. Čuli ste da su ljudski geni križani sa reptilima, insektima, životinjama. Jedan dio ljudske znanosti nastavlja ići ovim putem. Čovjekov identitet ulazi u konfuziju. Ako čovjekov identitet ulazi u konfuziju,  kao što  su stavljeni u konfuziju Arkanđeli i anđeli – danas katolička Crkva slavi svetkovinu svetih Arkanđela- te su predstavljeni od strane svjetskog ezoterizma kao entiteti, bez imena, isto tako se želi promijeniti čovjekovo lice. U pojašnjenju knjige „Svemir i njegovi stanovnici“ citirali smo Gospinu poruku koju nam je dala: najteža stvar je da Lucifer želi stvoriti čovjeka na svoju sliku.

Zatim ima jedan drugi aspekt: čovječanstvo Zemlje zasjenjuje lice braće vjerne Bogu, jedno lice puno svjetlosti, jedno čovječanstvo koje živi na planetima visokog svemira koje jako dobro odražava Božje lice. Tko je čitao knjigu „Preko Velike Barijere“ mogao je vidjeti ljepotu braka, ljepotu odnosa između bračnih partnera, ljepotu djece koja se rađaju iz života u Bogu njihovih roditelja; mogao je vidjeti napredak tog društva, tog čovječanstva. Bog nas je upravo uputio na to čovječanstvo, kao čovječanstvo koje nam želi pomoći, susresti se s nama. Bog nam je pokazao put kako bi cjelokupno čovječanstvo svemira došlo do jedinstva kao jedna obitelj cijelog svemira, prije slavnog dolaska našeg Gospodina Isusa Krista. Isus Krist je otvorio put njegovim dolaskom. Koliko smo razumjeli? Koliko toga nismo stavili u praksu? Koliko toga se živi po pravilima onih koji ne vjeruju u Trojedinog Boga? Trenutak je odabira.

U ovom tekstu koji ste slušali govori se o jednom paru koji je sjedinjen u Božjem Duhu, prikazujući život Bogu rađa život Božji u djeci, ali rađa također Božji život duhovno drugima, jedan par koji je pozvan biti svećenički par. Dokle smo danas došli?

Ja se obraćam vama koji pratite ovaj hod i postavljam ova pitanja i upute kako biste mogli napredovati. Pokazani put je Isus Krist, ne samo kao Bog: u njemu je izraženo božansko očinstvo, novi Adam, u Mariji nova Eva. Marija je već novo stvorenje u Bogu, u Presvetom Trojstvu. Sveti Josip, njezin djevičanski zaručnik, sjedinio se u Duhu Svetom u braku kako bi primio ovaj život koji je u Mariji. On je naime istinski primjer za svaki bračni par, ali u isto vrijeme je istinski primjer za one koji odluče živjeti djevičanstvo poradi Kraljevstva Božjeg kao Sveti Josip sjedinjen sa svojom zaručnicom u duhu, kako bi živio i prenosio život Božji.

Pozvani smo dakle, svi zajedno proći ovim putem. Tako smo začeti u misli Trojedinog Boga. Ova sila djeluje danas među nama, i onima koji prianjaju koji se otvaraju. Oni koji odluče biti podloženi zakonima čistoga Duha primit će u ovom vremenu ovu silu. Stoga sam rekao na početku, da mi nismo ni s kim u ratu, niti smo protiv nekoga. Isus nije protiv nikoga vodio rat, nego je dao život za sve one koji su dobre volje. Naš je smjer ovaj, ali kažem vam; tko izabere ovaj put imat će ovaj život i moći će prenositi snagu, život Božji i Božje lice, Marijino lice. Mi smo svi zajedno povjereni Mariji. Isus je pod križem povjerio Mariju Svetom Ivanu, i Svetog Ivana Mariji. U ovom povjeravanju svi smo bili povjereni Mariji da nas vodi prema Isusu Kristu. Vodi nas jer Ona nosi Isusa u sebi, nosi život Božji u sebi i sa Svetim Josipom u Duhu Svetom snažno ga prenosi danas svim obiteljima, parovima, zaručnicima, svima onima koji žele biti podloženi zakonima Duha Svetoga. I bit će zahvaćeni svi oni koji su dobre volje. Nitko neće ostati izvan.

Ja vas blagoslivljam sve zajedno da danas na svetkovinu svetih Arkanđela, kojih je sedam a jedno su, koji čuvaju darove Duha Svetog i prenose ih; da se rodi zajedništvo između parova, između svih članova obitelji, između svih jezgri, svih posvećenih, između sve djece Božje ne samo onih koji su u Crkvi, nego i izvan Crkve da svi dosegnemo onu uzvišenu ljepotu ljudske vrste predviđenu u misli Božjoj, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.

 

1 Bilo nam je protumačeno da se ime Sotona ne odnosi toliko na određenog duha, nego na duha zla općenito i na sve paklene sile zajedno, među kojima su nebrojeni demoni, od kojih svaki ima svoje ime. Stoga, kada govorimo o Sotoni mislimo na sve paklene sile zajedno.

 

[1] Bilo nam je protumačeno da se ime Sotona ne odnosi toliko na određenog duha, nego na duha zla općenito i na sve paklene sile zajedno među kojima su  nebrojeni demoni, od kojih svaki ima svoje ime. Stoga, kada govorimo o Sotoni mislimo na sve paklene sile zajedno.