„U Presvetom Trojstvu – Živi i pravi Bog“

Kako djeluje Presveto Trojstvo prema nama

Razmišljanje

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, poslije prvog razmišljanja, nakon ljeta, evo jednog panoramskog razmišljanja.

Sada započinjemo hod pod naslovom:“ U Presvetom Trojstvu – Živi i pravi Bog“.

Ne možemo uokviriti niti razumjeti što se događa u svemiru bez ulaska u zajedništvo sa Presvetim Trojstvom koje neizbježno prolazi preko uglavljenja u Kristu svega svemira, a to nas vodi u novo stvaranje. Kao što znate, najavljeno vam je u 2013 godini da trojstvena sila prodire sve više u cijeli svemir i naš hod je shvatiti kako djeluje trojstvena sila u nama, kako mi ulazimo u zajedništvo s djelovanjem Trojedinog Boga. Nalazimo se u pomutnji. Puno ljudi izgovara riječ ‘Bog’ a da ne zna tko je Bog, ne poznaje Njegovo ime, ne poznaje Njegov život, ne očituje ga. Mi smo naučili da je Bog Trojedini, da je Isus Krist Spasitelj svijeta, da postoji Otac, Bog Otac, da postoji Duh Sveti, ali nije dovoljno naučiti napamet iz katekizma. Ovo vrijeme je vrijeme ulaska u zajedništvo sa Presvetim Trojstvom.

Ovaj hod je zahtjevan, ali nas i nagrađuje, proizvodi puno plodova sve dok nas ne dovede do novog stvaranja. Naše razmišljanje bit će usmjereno na narod u hodu, koji moli, trudi se, razmišlja i sudjeluje u ovom djelovanju. Narod treba biti kompaktan jer je Trojedini Bog onaj koji ga vodi. Nije neko ljudsko sredstvo, iako se Bog služi ljudskim sredstvima. Kršćani, djeca svjetlosti, trebali bi očitovati život Božji, lice Božje, ime Božje, ne posrtati u mraku ovih vremena. Ovo je uvjet za primanje ove trojstvene snage i u isto vrijeme za shvaćanje događaja kroz koje ćemo proći- ne malih događaja, nevažnih, nego događaja koji će protresti cijeli svemir i Zemlju, gdje će također i kršćani biti stavljeni na kušnju kako bi dali odgovor i svjedočanstvo za živoga i pravoga Boga.

Prvu smo temu nazvali „Kao djeluje Presveto Trojstvo prema nama“. Kao što znate, u knjizi „Preko Velike Barijere“ prvo smo poglavlje posvetili Tri Božanske Osobe i trojstvenom djelovanju. Mi ćemo kao bazu uzeti tekst „trojstveni vir i njegovo djelovanje“ koji se nalazi na 23 stranici i završava na 27 stranici. Duh Sveti pojašnjava trojstveni vir u kojem se vrši ovo trojstveno djelovanje prema nama i prema cijelom svemiru. Poslušajmo.

“Kad je Bog stvorio svemir, u njega je usadio vječito gibanje nalik na vir. Upravo je to trojstveni vir. Iz njega nastaje život.

Trojstveni vir stvara putanja što je prelazim: ishodim od Oca i od Sina te se k njima vraćam. Na taj način prelazim svemir i dodirujem sve što je stvoreno, prenoseći u nj dah života. Zatim ga ponovno privodim k Ocu, prolazeći kroz Srce Sina, da bih uvijek i opet iznova otpočinjao, u neprestanome viru ljubavi.

U trojstvenome se viru stvara veliko titranje života, koje ishodi izravno iz neizmjernoga titranja ljubavi između triju Osoba Presvetoga Trojstva. Putem vira, titranje života se neprekidno prenosi na cijeli svemir. Ja donosim dah života svakome stvorenju i u njega usađujem moćno titranje Božje ljubavi. Tako svako stvorenje stane titrati prema frekvenciji koja mu je svojstvena i otuda počinje život.

Kad bi se trojstveni vir zaustavio, prestao bi postojati svemir. No trojstveni vir ništa ne može zaustaviti, jer je život Presvetoga Trojstva vječan i nenarušiv. U trojstvenome viru ne postoji raspadljivost; u njega ne ulazi smrt niti ikakvo zlo, pa čak ni grijeh, jer on ima moć da grijeh otkloni.

Zajedno sa smrću i s raspadljivošću, zlo je u svijet ušlo zbog istočnoga grijeha. Ništa od toga nije postojalo prije, jer Bog nije stvorio smrt ni raspadljivost. Bog je stvorio samo život. Lucifer i njegovi anđeli, u suradnji s grešnim i buntovnim čovjekom, svojim su postupcima stvorili vir koji je posve suprotan trojstvenome, sotonin vir. U njemu nema mjesta ni za dobro ni za život, nego po njemu naprotiv djeluju pokvarenost i  raspadljivost.

I iz toga vira ishodi veliko titranje, titranje smrti. Ono se suprotstavlja Božjem titranju života i začinje mržnju, grijeh, bolest. S pomoću toga vira, svemirom hara i sotona: izlazi iz samoga sebe i sam se u sebe vraća, zadahnjujući sve što je stvoreno svojim dahom smrti.

Shvatite razliku: ja izlazim iz Oca i iz Sina i k njima se vraćam. Tu nema egoizma, nego jedino ljubavi koja se podaruje svemu što je stvoreno. Nijedna od triju trojstvenih Osoba ne polazi iz same sebe niti se vraća k samoj sebi, nego su sve u zajedništvu. U sotonskome viru zbiva se obratno: sotona izlazi iz samoga sebe, dotiče smrću ono što je stvoreno i vraća se u samoga sebe. Tako se troši u egoizmu, a iz toga egoizma niču i uspijevaju sva zla.

Trojstveni vir i sotonski vir bez prestanka se sukobljuju. Ja ne djelujem samo da bih podario život, nego i da bih ga zaštitio od sotonina učinka. Ja sam Branitelj. Sotonskome je viru suđeno da sve više slabi, sve dok mu više ne bude mjesta u svemiru. Zato Bog moćno djeluje u današnje vrijeme.”

“U današnje vrijeme, više ste nego ikada pozvani da uđete u vir Presvetoga Trojstva, to jest, da se u svakome trenutku prepuštate mojemu dodiru, kako bih vas ja ponovno poveo k Ocu i k Sinu. U svakome od vas struji trojstveni vir i u vama je život. Ja u svakome obnavljam to isto vječito gibanje što stalno porađa život, a od vas otklanjam sotonski vir. Sotona vas pokušava na sve moguće načine privući u svoj vir, a ja ga u taj vir guram natrag, kako bi poništio sam sebe. Na taj način, putem onih koji se daruju Bogu, u mnogim dušama mogu uništiti smrt.”

“Želim da shvatite kako se sve što se događa u svemiru u punoj mjeri reproducira u vama. Svatko je od vas mikrokozam, gdje se u malome reproduciraju zakoni i sklad cijeloga svemira. Što mi više omogućite da vašim životom vladam putem svojega zakona koji je upisan u vas, vaš mikrokozam postaje skladnijim, zdravijim, čistijim.“

Oprostite, što smo ponovno čitali ovaj tekst. Mnogi od vas su ga puno puta čitali, ali je od temeljne važnosti za naše razmišljanje, jer argumenti dotaknuti u ovom članku, u ovoj poruci, bit će produbljeni, prikazani iz različitih aspekata da vam pomognu razumjeti korake za ulazak u zajedništvo sa trojstvenim Duhom.

Kako ste čuli, vi koji ste otvoreni, u vama može djelovati Presveto Trojstvo, djeluje Duh Sveti koji polazi od Oca, vodi k Sinu i preko Sina k Ocu da bi u vama rađao život, sklad, zdravlje. U tome se očituje trojstvena snaga. Možete promatrati mnoge emisije gdje se govori o vanzemaljcima, možete promatrati i slušati propovjednike, i slušajući izvana ništa nećete razumjeti, bit ćete konfuzni. Potreba je da uđete u odnos sa živim i pravim Bogom koji djeluje u cijelom svemiru, djeluje u svakome od nas.

Govorimo o trojstvenoj sili. Trojstvena sila se povećava svakim danom sve više, ona pritišće zlo, ali ako se vi zatvorite milosti, možete osjećati teški teret jer šaljete vašu savjest u podsvijest, kao osobe koje su doživjele drame i potisnule su to sjećanje, a to sjećanje djeluje u dubinama, u duhu osobe, duše i izaziva zlo. Tako smo danas u vremenu kada trojstveni vir svakim danom napreduje; sotonski vir nazaduje. Budimo pažljivi, kako bismo bili zahvaćeni u trojstveni vir koji napreduje prema novom stvaranju, stvara u osobama nadu, životnu radost, jednu silu da se suočimo sa zlom, pobijedimo ga. Ponekad se čini da Sotona dominira; na poseban način možemo jasno vidjeti, ali to je napuhavanje, koje je karakteristično za Lucifera od trenutka izdaje jer se ne prigiba pred Bogom, ne kaje se, ne traži oproštenje. Onda mu ostaje napuhanost i uništenje- ne stavljajte se na njegovu stranu, jer će vas on povuči. Trojstveni vir, kako ste čuli, udaljuje sotonski vir sve do poništenja i tako će Lucifer sa svojim sljedbenicima, želeći to ili ne, završiti u kozmičkom ništavilu ispod Velike Barijere, ali jednom zauvijek, bez povratka.

Trojstvena snaga djeluje kao  svjetlost, i svjetlost definira svakoga od nas iznutra, kako bi svatko pronašao samog sebe, vidio samog sebe u svjetlosti. Ovo je kršćanski hod koji nas vodi u svjetlost, ali u isto vrijeme ova snaga, ova svjetlost prodire također oko nas i stavlja u krizu sve ono što dolazi od tame i pokreće događaje. Stoga očekujte ubrzane događaje, jer je u tijeku postepeno ubrzanje svih događaja u svemiru i treba sve biti dovedeno do jasnog odabira: ili Trojedini Bog ili Lucifer. Nitko ne može pobjeći i niti nijedan događaj neće biti pošteđen. Niti Crkva neće biti pošteđena, nego treba biti prokušana.

Katolička Crkva ispovijeda istinu da pronalazi u Presvetom Trojstvu svoj identitet, ali i ovdje vrijedi da nije dovoljno naučiti iz katekizma, iz dokumenata da to govori Crkva. Sada je vrijeme da se stavi u praksu, da se uđe u zajedništvo sa Presvetim Trojstvom, s njegovim djelovanjem, da se razumije na pojedinačnoj razini, na razini grupa, jezgri kako smo vam pojasnili, na razini izvanrednih i uzvišenih sredstava koji djeluju u cijelom svemiru da bi mogli primiti ovu snagu. Živi i pravi Bog traži od nas da uđemo u kontakt s Njim, u živom kontaktu, Bog je izvor života. Tko stupi u živi kontakt sa živim Bogom i pravim, taj će živjeti, uskrsnuti iz svojih duhovnih slabosti i doći do točke novog stvaranja, živjet će u istini. Tko živi sve ovo stvara dinamiku među nama, onu dinamiku koja je bila probuđena na Pedesetnicu, nakon Uskrsa među učenicima u prvoj Crkvi. Svakim danom mi pravimo korak prema kozmičkoj Pedesetnici. Nitko ne može pobjeći od ove Božje akcije.

Na kraju kao kršćani, ljudi dobre volje- govorim i o nekršćanima, napisao sam jedna članak ovih godina govoreći da će se svaki čovjek susresti sa Isusom Kristom. Ako ga ne razumije ovdje na Zemlji u ovoj dimenziji, vidjet će ga nakon smrti i u njemu će se ogledati djelovanje Presvetog Trojstva. Naime, svi smo pozvani da budemo ljudi dobre volje, kršćani na poseban način, kako bi naviještali ime Božje, Oca, Sina i Duha Svetog; Sina Isusa Krista, po Njemu sve je stvoreno i sve će se povratiti u Duhu Svetom u trojstvenom viru. Ovo je trenutak objave Kristova lica, ovo je trenutak objave lica Majke Božje što je ona tražila od nas na početku ukazanja u Međugorju, obraćajući se župljanima. Danas se ne govori više o župi Međugorje, govori se o Međugorju u cijelom svijetu, ali i u cijelom svemiru jer čovječanstva koja su prihvatila Isusa Krista isto tako su prihvatila i Majku Božju i njezina ukazanja. Radujem se s vama i želim da se vi možete radovati susrećući se u jednostavnosti sa Trojedinim Bogom, te ulazeći u odnos sa Isusom Kristom koji će vam pokazati put.

Slava Ocu, i Sinu i Duhu Svetomu

Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova Amen.

Neka Duh Sveti sa svojim snažnim pokretom uđe u vaš duh, vašu dušu, zahvati cijelo vaše biće kako biste vi živjeli za slavu Božju, onakvu kakva je bila na početku, kakva je sada skrivena u Bogu, kakvom će se očitovati u slavnom očitovanju Sina Božjeg Isusa Krista, kako bi vaš život isijavao slavu, ljepotu života u Bogu i očitovao ga drugima, da vaš život bude svjetlost i snaga koja sve više ulazi u cijeli svemir, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.