Marija Majka i Kraljica Crkve i svemira

Rođenje Blažene Djevice Marije

Razmišljanje

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, pozdravljam vas i nadam se da ste dobro. Praznici su prošli, ljeto će brzo završiti, i započinje godišnji ciklus. Obično se s početkom školske godine pokreće i Liturgija. Pripremamo se za kraj liturgijskog godine, te priprema za Krista Kralja otvara put novom ciklusu, onom koji će biti u novoj liturgijskoj godini.

Mi započinjemo naš hod kroz razmišljanja. Trebam napraviti sažetak nekih stvari da bismo zajedno započeli. Objave koje smo primili prenijeli smo vam u cijelosti, onakve kakve jesu, nismo ništa zanijekali. Stavili smo pred cijeli svemir ono što je Gospodin rekao i što Bog preko svojih sredstava nosi u cijeli svemir za sva čovječanstva i za sva stvorenja. Točke za podcrtati su: centralna točka je uglavljenje u Kristu svega stvorenog; slijedi novo stvaranje u koje će Isus Krist, nakon njegova slavnog očitovanja, povesti u novo stvaranje one koji su odlučili biti uglavljeni u njega. Ovo je veliko Božje djelo, Božjeg milosrđa, Božje milosti i u isto vrijeme je veliki trud vjernika koji su pozvani sudjelovati u ovoj milosti, te dopustiti da se u njima dogodi preobrazba života; jer novo stvaranje nije jedan magični čin, nego suradnja s milošću koja dolazi od Trojedinog Boga. Na poseban način želim naglasiti da vas informacije izvana neće spasiti. Vi ćete ih čuti, međutim ako vaš duh nije u stanju razumjeti, ako niste raspoloživi kako između ostalog govori Evanđelje za one koji imaju oči a ne vide, uši a ne čuju, srce a ne osjećaju, ne razumiju, ne žele promijeniti život. Dakle, u ovom smo vremenu pozvani na ovu promjenu na unutarnju preobrazbu koja nas vodi u neposrednu spoznaju, uzvišenu spoznaju, na intelektualno gledanje o kojem su govorili proroci već u Starom Zavjetu, a Duh Sveti koji se spustio na Presvetu Mariju i na apostole, otvorio je srca vjernika, i pokrenuo hod za cijelu Crkvu.

Osobe obično postavljaju pitanja što se događa u svemiru, ali se ne govori o tome. Možemo vam reći da Bog sve ubrzava u ovom okviru koji smo vam predstavili. Stvari postaju sve brže, hitrije. Božja snaga se povećava u cijelom svemiru, međutim Bog prati zakone koji nas vode u novo stvaranje. Bog nije kao Sotona, koji razara i zatim gradi, gradi da bi zatim razorio. Bog djeluje s ljubavlju kako ne bi ništa pritisnuo, kako bi izvukao iz blata također i posljednju mrvicu, te sve otkupio. Naime, Njegova pravednost i svemogućnost su ljubav, strpljenje; to je neizmjerna mudrost koja savršeno poznaje svakoga od nas, svaku državu, svaki narod svaku planetu i sve ono što se giba. Njegovo bdijenje se svaki dan sve više povećava, jer izvanredna sredstva i uzvišena su ojačana, sve nebeske vojske su ojačane i idu naprijed. Događaji vam prolaze ispred očiju i pred očima čovječanstva. Osobe koje ne žele vidjeti, koje ne žele ući u svjetlost Božju, ne vide, ne razumiju – neka se to ne dogodi i vama!

U knjizi „Svemir i njegovi stanovnici –  svezak II iz Ispisati povijest“, na 37 stranici piše: „Ništa se ne događa u materijalnoj stvarnosti što se prije nije dogodilo u onoj duhovnoj. Duhovna zbivanja uvijek prethode onim stvarnim; ono što se događa u duhu odražava se na materiju. Ovo je prvi zakon koji djeluje u svemiru. Stoga su blaženi oni koji znaju kako čitati događaje duha, jer nikada ne ostaju zbunjeni.“ Onda, u ovom smo trenutku snažno pozvani na obraćenje naših srca. Možemo moliti s Davidom: „Čisto srce stvori mi Bože, i duh postojan obnovi u meni. Motri me, pronikni“[1], pogledaj do kraja što je u meni. Događaji u cijelom svemiru koji se gibaju na razini duha odražavaju se na naš duh i ako smo mi one antene koje primaju, one u ovom vremenu primaju ovu snagu koja preobražava čovječanstvo. Ako nas naša duhovnost ne vodi u ovu otvorenost, događaji prolaze oko nas, pred našim očima, ne razumijemo, skršimo se kada vidimo tisuće izbjeglica u pokretu. Državni poglavari ne znaju što poduzeti, zatvaraju se. Sve je u pokretu, ne samo na Zemlji nego i u svemiru; da vam ne kažem da neki narodi sa nekih planeta misle naći sklonište kod drugih- sve je u pokretu. Ako ne znamo čitati u duhu; ako se predamo Duhu Svetom, onda će nam pojasniti događaje unutra.

Pokazali smo vam izvanredna sredstva, uzvišena. To su sredstva za vas, sredstva po kojima je Bog osigurao milosti za čovječanstvo. Sredstvo je sredstvo, nije Bog, u rukama je Božjim. Pojasnili smo vam također i kako proslijediti pojedinačno, kako proslijediti također za razvijanje sveopćeg zajedništva preko jezgri, preko novog naroda. Ne postoje načini da se hodi u masi, jer masa ne ulazi u novo stvaranje. U novo stvaranje ulaze cjelovite osobe koje su razvijale zajedništvo u Duhu Svetom jer se  tako postaje cjelovit u Duhu Svetom koji nas vodi Isusu Kristu i preko Njega Ocu, podloženi zakonima čistoga Duha.

Želim vam reći jednu drugu stvar: jako je važno da se potrudite čitati ono što smo vam darovali; da slušate, molite i razmišljate. Ne trebate ovisiti samo o našem propovijedanju o našim navještajima. Važno je da se probudi u vama duhovno stvaralaštvo, jedan novi način da vidite, jer inače kako ćete doći neposredne spoznaje Boga, uzvišene spoznaje, intelektualnog gledanja? Sve čovječanstvo koje ulazi u novo stvaranje treba doći do blaženog gledanja.

Jako sam zadovoljan što započinjemo baš danas ovo naše razmišljanje kada Crkva slavi rođenje Marijino. Evo, sada želim s vama poslušati što trojstveni Duh govori o Gospinu rođenju.

Odlomak iz knjige „Svemir i njegovi stanovnici“ na 45 str.

Bio je potreban izvanredni Božji zahvat. Bio je potreban Spasitelj, tako moćan da poništi Luciferovu snagu i bude sposoban slomiti jaram tog čovječanstva. Bilo je potrebno da netko ponovno uspostavi odnos između krhkog čovjeka i Stvoritelja. Bog je obećao Spasitelja koji će biti rođen od jedne žene izabrane među najbuntovnijim čovječanstvima. Ova žena, iako dio tog čovječanstva, bit će drugačija od svih drugih žena; toliko draga Bogu i toliko vjerna da je sačuvana od krivnje svojih otaca. Jedna žena ne samo neiskvarena nego nova, drugačija od svih drugih žena, jedinstvena i uzvišena protiv koje Lucifer neće moći ništa učiniti. Žena koja će zauvijek obilježiti povijest cijelog čovječanstva, od nje će se roditi Isus Krist, Sin Božji i Spasitelj.

Bog je mogao podići Spasitelja na tisuću načina; njegova svemoć nema granica. Ipak, odlučio je poslužiti se jednom ženom rođenom usred najgrešnijeg i najsiromašnijeg čovječanstva koje je porobljeno i probodeno strijelama Zloga. I ljudi su s radošću primili obećanje Spasitelja upravo jer se trebao roditi od jedne od njih, biti Sin među sinovima. Obećanje o jednoj svetoj i neiskvarenoj ženi sposobnoj roditi Spasitelja i pobijediti Lucifera, njihovog neprijatelja, bilo je svjetlo nade za pobunjene praroditelje koji su se već osjećali izgubljeno. Vi niste potpuno svjesni dara kojeg vam je Bog dao rađajući usred vas majku Spasitelja1!

S obzirom na sve to, Bog je još dao obećanje najbuntovnijim praroditeljima kako bi u njima ostalo živo očekivanje Spasitelja, da se ne izgubi sjećanje na njegovo obećanje. Zato će poslije podići jedan narod, jedan mali ostatak čovječanstva u kojem će održavati živom nadu spasenja i iz kojeg će doći Spasitelj. Bog je izabrao najnevjernije i najiskvarenije čovječanstvo kako bi ostvario svoj plan spasenja. Izabrao ga je jer je bilo u najvećoj potrebi. Usred tog čovječanstva obećani Spasitelj će uspostaviti svu pravdu i izliječiti veliku ranu istočnoga grijeha.“

Rečeno nam je da je Bog mogao poslati Spasitelja svijeta na drugačiji način, ali zašto je to želio preko jedne žene? U istoj knjizi u prvom poglavlju, na 15 str. pod naslovom „Bog je život“, citiram:Božji život ima u sebi stvaralačku moć, sličnu, koliko sjemenu koje oplođuje, toliko utrobi koja rađa. Stoga je Bog i Otac i Majka jer sa samim činom stvaranja oplođuje i rađa život. Od njega potječe svako očinstvo i majčinstvo.“ Ipak, Bog ne čini ništa bez anđela, čistih duhova vjernih Njemu, i bez ljudi stvorenih na njegovu sliku, jer Bog je želio od početka stvaranja da oni sudjeluju i brinu se za stvorenje, za sve stvorenje. Dakle, božansko očinstvo i majčinstvo kao dar trebao je proći  preko jedne žene, preko jednog čovjeka, Bogo-Čovjeka, Isusa Krista. Stog nam je Bog dao Majku sposobnu rađati život Božji – uvijek život Božji – Bezgrešna Majka. Razmislimo malo može li se roditi jedno dijete bez majke, bez oca? Sa današnjom genetikom i tehnologijom sve se može, ali nije prirodno i nije predviđeno od Boga. U stvaranju treba sudjelovati Božje stvaralaštvo preko čovjeka, stvaralaštvo majčinstva preko jedne majke. Dovoljno je razmišljati o posljedicama kod djece koja su izgubila roditelje, ili gdje su rastavljeni roditelji, ovi su događaji pred nama, i to postaje normalna stvar. Ministri ekonomije kažu da to puno košta svaku državu. Ako netko i negira majku, traži je na drugi način; ako negira oca, traži ga na drugi način. Međutim Božje očinstvo i majčinstvo mogu teći samo preko Gospe, Bezgrešne žene koja je Majka Crkve jer rađa život Božji koji Bog daje; jer njezin život, njezino srce, njezino krilo, cijeli njezin život sposoban je primati cjelovit život od Boga i prenijeti ga nama. Onda, u ovom hodu prema novom stvaranju to je obavezan put. Nemojte mi reći: ja mogu biti sretan ako ljubim ili ne ljubim moju majku. Ne može se ovako razmišljati. Nažalost također i u Crkvi se ovako razmišlja, među kršćanima se ovako razmišlja. Ako se želite uputiti prema novom stvaranju, ima jedna Majka i cijela Crkva kao majka treba gledati Nju i preko Nje se podložiti Isusu Kristu, kao što se Ona podložila zakonima čistoga Duha. Budite jako pažljivi u ovome. Gospa će voditi veliku bitku protiv Lucifera, zajedno sa svjom djecom prije slavnog Kristova dolaska. U Bibliji je predviđena Ona sa svojom djecom da smrvi glavu zmaju. Biblija nije napisana od nekoga od nas, napisana je i vjerujemo da je temelj našeg razmišljanja, kriterij za razlikovanje.

Molim vas jednu stvar: preko Stefanije već nekoliko puta Gospa je rekla da nakon njezinih ukazanja u Međugorju koja su posljednja ukazanja na Zemlji, Ona će ostati u onima koji prikazuju vlastiti život Isusu preko njezina Srca, ona će ostati u ovom ostatku naroda. Sjetite se da ukazanja nisu svrha samim sebi. Ona nose jedan sadržaj i jedan cilj. Gospa želi živjeti u jednom narodu koji pripada Isusu Kristu, koji se priprema za njegov slavni dolazak. Majka će biti ona koja priprema ovaj narod. Ona koja je u Presvetom Trojstvu ne može biti nikim zamijenjena, ovo smo svjedočanstvo primili od Svetog Mihaela, od sedam velikih Arkanđela. Nitko ne može Nju zamijeniti! Isto tako i Crkva u svom nauku govori da je Gospa preuzvišeni član Crkve, Majka Crkve- ne da se kaže jedna fraza, ali Majka je Majka. Ona prebiva u Bogu i nitko nam ne može pomoći poput Nje.

Danas naime, na svetkovinu njezina rođenja molim vas da razmislite i da darujete Njoj vaša srca, vaše živote da ona prebiva u vama i među vama. Započnite otkrivati ju, ne u sentimentalnom smislu, nego da doista dopustite da Ona makar skrivena, tiha može preobražavati vaša srca i pripremati vas za slavni Kristov dolazak. Sve naše molitve bez njezine pomoći ne mogu doseći cilj.

Ja vas blagoslivljam s radošću na početku ovog hoda. Blagoslivljam vas koji molite, blagoslivljam vas za sve za koje molite, blagoslivljam vaše patnje, vaše zabrinutosti. Blagoslivljam vaše ne riješene probleme, da Božja ruka bude nad vama, da Majčino Srce bude s vama, da Majka zagovara pred Bogom za vas, za sve ono što vam je potrebno. Mi vas pratimo našim prikazanjem i našom molitvom, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

[1] Usp. Ps 51