Razmišljanja – Živjeti u intimnosti s Bogom

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, ovih dana je velika pažnja usmjerena prema Papi Franji, prema onom što će izjaviti glede Gospinih ukazanja u Međugorju. Postoje zakoni Duha, zakoni koji upravljaju cijelim svemirom. Istina Božja ako je prihvaćena, proživljena, plodna očituje se, očituje se život Božji. Za nas istinski znak, je Presveta Djevica Marija koja je prihvatila Duha Svetog, koja je prihvatila riječ Božju, Sina Božjeg, prihvatila je Boga; dala je tijelo riječi Božjoj, te je očitovala Sina Božjeg na Zemlji. Ovaj zakon vrijedi za vidioce, za vjernike, za svakog službenika u Crkvi i za cijelu Crkvu – nema drugog zakona. Život Božji, očituje se u svakoj tajni ako ga prihvaćamo i duboko živimo, isto tako i u sakramentima, kao i u svakoj riječi iz Evanđelja. Izabrali smo iz onog što smo objavili iz objava preko Stefanie Caterine jednu poruku Duha Svetog koja jednostavno pojašnjava ovaj prolazak. Poslušajmo.

Poruka Duha Svetog od 22. Svibnja 1999, uočnica Duhova, uzeto iz knjige „Prema novom stvaranju“, na 39 str.

„Blagoslivljam vas u ovoj večeri bdijenja za Duhove. Želim vas podsjetiti da je svako vaše naprezanje u duhovnom životu uzaludno, ako ne uđete u intimni odnos s Bogom. Jako je malo duša koje su otkrile Boga, čak i među onima koje kažu da mu pripadaju. Jako je malo duša koje su Boga otkrile kao prijatelja, i još manje onih koje su ga otkrile kao Oca.

Skoro svakome od vas nedostaje ova intimnost u odnosu s  Bogom, nedostaje vam sposobnost ući u šutnju i  osjetiti Boga kao dio vašeg vlastitog života. Pa ipak, svi ste pozvani na ovaj intimni odnos sa mnom; imate za to mogućnost samo ako me ljubite, ako ste sposobni spustiti se u vašu nutrinu, u najdublji prostor vašeg bića, onaj tajanstveni, tajni prostor u koji se ne može ući nikakvim nasiljem, tamo gdje ja boravim. Trebali biste prepoznati ovaj odnos kao nešto što vas čini plodnim, jer ja sam Duh Božji, Duh Života. Tako kao što se među bračnim partnerima oplođuje život, isto tako u intimnom odnosu s Bogom duša  biva oplođena životom Božjim. Pozivam vas na ovu intimnost, bez koje me ne možete pronaći. Nećete me pronaći u izvanrednim fenomenima, niti u buci i neredu, gdje je previše riječi. Možete me pronaći samo u intimnosti vaše duše i vašeg života.

Molim vas, ne dopustite nikome da vrši nasilje nad vašim intimnim prostorom koji pripada samo Bogu. Zaštitite ga tako da on pripada samo Bogu i vama i nikome drugome. Ne dopustite otrovu ovoga svijeta i ničemu prljavom da u vas prodire i da obeščasti vaš intimni prostor koji je i vaše svetište. Baš ovdje, u svetištu vaše duše vi trebate biti u tišini na koljenima, da biste se poklonili Bogu.

Molim vas također da poštujete intimnost svake duše, da je uvijek poštujete. Molim na poseban način svećenike: pomozite svakoj duši koja vam je povjerena, da pronađe u sebi ovaj intimni prostor s Bogom, naučite je da ga isto tako poštuje u drugome. Samo tako raste jedna zdrava zajednica, kada u njoj; jedno drugome pomaže pronaći i živjeti intimnost s Bogom i kada je ona u svima poštovana. U ovome poštivanju se rađa Crkva, ona autentična koja je svetište ljubavi.

Poštivanje intimnosti osobe, ne znači da se osoba ne treba korigirati. Obraćam se još svećenicima, ali isto tako i roditeljima i odgojiteljima; dopustite da osoba sazrijeva, sve dok ne dođe do toga da slobodno raste pred Bogom. Ne slobodna u smislu da radi ono što želi, nego slobodna, jer je prihvaćena i poštivana u svojoj slobodi rasta i odluke. Tako djeluje Bog koji uvijek poštuje vašu slobodu. Dopustite uvijek da posljednja riječ bude Božja i nikada vaša, iako ste svećenici i odgojitelji. Dopustite da Bog vrši svoje djelo u svakome. Vaš je zadatak, da pripremite teren, kao što vrtlar priprema teren za sjeme, ali ne daje mu on da raste.

Zbog toga vam savjetujem da kažete stvari u delikatnosti, ali u jasnoći. Pomozite osobama koje su vam povjerene da dođu do jasnog egzistencijalnog izbora; ponekad duše ne znaju prepoznati što je za njihovo istinsko dobro jer slijede samo svoj egoizam. Zatim dopustite da svatko izabere u slobodi, ništa drugo se od vas ne traži.

Obraćam se svima vama; vaš zadatak je pokazati istinu vašoj braći i koliko je do vas, uvoditi ih u istinu. Molim vas poštujte uvijek tuđi izbor, čak i onda kada je bolan, jer i ja ga poštujem, iako vidim da se mnogi zbog toga gube.

Mnogi od vas dolaze do svetišta istine, ali u njega ne ulaze. Ovo je strašno! To je kao da umireš od gladi u svadbenoj sali za stolom prepunim hrane. Tako žive i gase se mnoge duše.

Odgoj i formacija koji ne poštuju osobu u njezinoj intimnosti i to posebno u intimnosti s Bogom u sebi sadrže formu istinskog i pravog nasilja. Duša jedne osobe ne biva potpomognuta u svom rastu i sazrijevanju, nego joj je nametnuta vanjska disciplina. Njezin intimni prostor biva zauzet pravilima, formama, zakonima; i tada se vjeruje, da je jedna duša dobra i sveta jer poštuje pravila, ali to nije uvijek istina. Sigurno da je potrebna disciplina i poštivanje pravila, ali do toga ne smije doći nikakvim pritiskom, naredbama ili nasiljem. Osoba potpomognuta u rastu u vjeri u Boga i u međusobnom poštivanju, prirodno se orijentira prema istinskoj unutarnjoj disciplini, onoj koja dolazi od zakona Božjih koji su upisani u svakoga od nas. Često dolazi do prave i velike drame u fazi rasta, jer se vodstvo duša ne povjerava meni (Duhu), nego ljudskoj pameti, znanosti, ljudskim strahovima; strah rađa strah.

Pitanje: „Što se događa sa osobama u onim pokretima ili sotonskim sektama koje odbacuju Boga, i u mnogim slučajevima se klanjaju Sotoni?“

„Kada govorim o lošem odgoju, to se ne odnosi samo na neke sekte i takozvane pokrete koji se suprotstavljaju Bogu, gdje stvarno ima puno nasilja. Nažalost mislim također na neke kršćanske stvarnosti u kojima se vrši nasilje nad osobama, i da samo znate koliko! Nemojte misliti da su u religioznim sredinama osobe više poštivane nego na drugim mjestima; ako nedostaje moje vodstvo, razina je potpuno ista. U mnogim kršćanskim pokretima, zajednicama vjernika i posvećenim zajednicama ima osoba koje mole i mole i predstavljaju se kao pravednici, pune si usta zazivima Duha Svetoga, ali me ne poznaju jer me ne ljube i ne daruju mi se. One ostaju egoisti i farizeji. One tako nisu vođene od Boga i ne mogu voditi druge. One su tada slijepci koji vode slijepce; sude druge, i često nanose ogromnu štetu onima s kojima žive, a što je najgore, to čine u ime Božje. Nitko ne može uistinu pomoći drugome bez mene!“

„Želim te zamoliti,  Duše Sveti, za dar živog, životnog odnosa sa sve Tri Osobe Presvetog Trojstva, i milost da odgovorno živim taj odnos. Daruj mi i daruj nam tu milost.“

„Ono što tražiš velik je dar i u isto vrijeme veliko dostignuće. U odnosu sa Presvetim Trojstvom, sadržan je temelj cijelog našeg duhovnog života i sva teologija; nema ništa važnije od toga. Čovjek se opterećuje sa studiranjem tko je Bog, što radi Bog, koje karakteristike posjeduje; ali nije razumio da jedino ono što je važno, upravo je naš osobni odnos s Bogom, jer u intimnom odnosu sa Trojedinim Bogom je životna bit, sve ono što nam je u životu potrebno i poslije života. U vašem životu u Bogu i s Bogom, preporađaju se i nalaze svoju pravu dimenziju, cijelo vaše biće, vaš intelekt i sve vaše sposobnosti. Ali sve ovo vi trebate iskreno željeti i tražiti u poniznosti, jer Bog vam ništa ne nameće, čak ni  svoju ljubav. On vas neprestano traži, ali vas ne prisiljava, ljubi vas ali vas ne veže, želi vas ali vas ne posjeduje, ostavlja vas slobodnima da izaberete i razumijete gdje se nalazi život.

Blagoslivljam vas danas, da bi u vama uvijek rasla želja za Bogom; iskrena, prozirna, bez imalo ambicija i kompromisa, tada vam neće nedostajati moje vodstvo, a vodit ću vas tamo gdje vas trebam voditi, tj. k Ocu po Sinu. Isus i ja neprestano djelujemo, vodeći svakoga od vas pojedinačno prema  punini života. Sve što činimo, činimo za vaše dobro, za vaš život. Sve prolazi preko naših života i uvodi vas u život Očev.

Volim vas puno i štitim vas; darujem vam milost da se u vama i u dušama vaše braće otvori sve veći prostor, prostor života koji teče između stvorenja i Stvoritelja, prostor beskrajne ljubavi koja vas neprestano obnavlja.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“

Prepuštam vas meditiranju ovih riječi koje nam je Duh Sveti uputio. Želim se zaustaviti na jednoj točki: „Mnogi od vas dolaze do svetišta istine, ali u njega ne ulaze. Ovo je strašno!“ U Trojedinom Bogu mi nalazimo  svu istinu. U ovim vremenima u kojima živimo- vjerujem da vi slušatelji hodite prema novom stvaranju po uglavljenju u Kristu cijelog svemira –obuhvaćene su sve milosti, kao i sve one koje su odbačene kroz stoljeća ukazanja, sve one milosti koje smo dotaknuli ali ih nismo živjeli; kao što mogu biti i Gospina ukazanja, te duboka iskustva koja Bog daje nekim dušama. Sve će biti sakupljeno i darovano djeci Božjoj koja žele živjeti puninu. Onda, imajte hrabrosti potpuno prionuti uz život Trojedinog Boga, ući  u taj život tako da postane vaš život, te da se taj Božji život očituje u vama i preko vas.

Ja vas pratim mojom molitvom i prikazanjem kako bi sav narod koji se prikazuje da bi bio uglavljen u Bogu,  bio s vama.  Neka vam pomogne cjelokupno Mistično Tijelo Kristovo prionuti uz sve istine Božje, uz sve milosti, da prionite do kraja, te da te milosti postanu plodne, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.