Razmišljanja – Presveto Trojstvo

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, govorili smo kako se sljedbenici Sotone trude upoznati tajne, ali ne uspijevaju ući u tajnu koja je tajna ljubavi Božje koja upravlja svemirom, koja je svjetlost. Govorili smo također da ako ne susretnemo u vjeri Oca objavljenog po Sinu Isusu, ne ulazimo u svjetlost. Danas govorimo, i još jednom ćemo govoriti o Presvetom Trojstvu koje mi katolici slavimo u sljedeću nedjelju. Nevjernici govore da se Boga ne može upoznati. Istina, čovjek sam od sebe ne može upoznati Boga u njegovoj cjelovitosti, u njegovoj punini; može intuirati nešto. Ali zašto čovjek ne može upoznati Boga? Stoga što je Bog puno veći od njega. Umjesto da uđe u zajedništvo s Bogom, čovjek želi staviti Boga u vlastite šeme, vlastite ideje, a to se ne može. Kršćani su pozvani po Isusu Kristu biti djeca svjetlosti. Oni mogu biti djeca svjetlosti ako uđu u svjetlost, u tajnu, i mogu ući u tajnu. Jedino stvorenje koje je ušlo u ovu tajnu je Bezgrešna Djevica Marija koja nam je darovana. Kršćani bi trebali objaviti ovu tajnu, i objaviti jedinoga Boga koji je bio jučer, danas i koji će biti. Pitanje je jesu li kršćani djeca svjetlosti, jesu li oni u stanju, i da li objavljuju danas lice Boga Oca. O tome ćemo večeras govoriti.

Iz knjige „Preko velike Barijere“, na 35 stranici.

Vama je potreban stalan i izravan odnos s Ocem. Izravan, iako se mora zbivati po meni, kako je određeno. No to što se sve mora zbivati po meni ne znači da se kod mene morate zaustaviti. Ako po meni ne uspijete spoznati i ljubiti Oca, uvelike ograničavate moje djelo u sebi. Morate u mene vjerovati kao u Onoga kojega je poslao Otac, Svjedoka koji vam je na zemlju donio veliko svjedočanstvo o trojstvenome životu i objavio vam da je Bog Otac.

Morate s Ocem održavati vezu kakvu održavam ja. Tako je moralo biti od postanka: trebalo je da čovjek, stvoren na sliku Božju, održava neposrednu i potpunu vezu s Bogom kao Ocem. Grijeh je raskinuo tu vezu s Božjim očinstvom. Kao posljedica grijeha, nitko se više nije mogao pojaviti pred Ocem ni biti sposoban da ga hvali, da mu bude sinom. Ljudima okaljanima istočnim grijehom bilo je uskraćeno dostojanstvo djece, zasluživali su smrt. Ja sam to stanje popravio svojom mukom, smrću i uskrsnućem, pribavivši vam još jednu priliku da stignete do Oca i pred Njim se pojavite kao bezgrešna djeca, jer tko god uroni u moju krv bude opran.

Prikazanje vašega života meni po Srcu moje Majke je jedini ispravan put. Ja sam Put, Istina i Život, jer vam otkrivam život Oca. Ako ne shvatite koliko je nužno da živite održavajući po meni vezu s Ocem, sebi uskraćujete život. Makar se i nazivali kršćanima i obraćali mi se mnoštvom molitava, tako ne uspijevate sudjelovati u mojemu djelu. Ako vi sami ne proživljavate istinit odnos s Ocem, ne možete ljudima naviještati njegovo očinstvo.

U Sinu živi Otac, ali Otac stoji iznad mnom. Ja sam rekao da je Otac veći od svih,[1] pa ću i ja sam zauvijek biti posvema podređen Ocu. I ja sam se morao sjediniti s Ocem. Bez njegove snage, ne bih mogao ispuniti djelo otkupljenja, premda sam i ja sam Bog. Ni Duh Sveti ne može u punoj mjeri djelovati u vama ako ne proživljavate odnos s Ocem, jer je Duh prije svega Očev dar što prolazi preko mene.

Vidite kako je važno što život kola između Triju Osoba Presvetoga Trojstva! To se mora zbivati i u svakome od vas. Vašom dušom mora neprestano kolati ljubav prema Ocu, Sinu i Duhu Svetome. Zajedno djelujemo da bismo objavili Oca, a Otac nas ljubi i šalje nas k vama. Vi morate postupiti na isti način: posve se podrediti Ocu, po Sinu, kako bi vam Otac, po Sinu, podario Duha Svetoga te da bi vas ovaj poveo k Sinu, a Sin k Ocu. Tako se u vama odvija trojstveni vir. Tako biste morali živjeti.

Otkrijte, ljubite i služite Oca po meni i u meni, snagom Duha Svetoga. Postavite Oca iznad svega, posvema mu se prepuštajući. On će učiniti sve što je potrebno da vi obavite svoje djelo. Otac, naime, u svakome sinu i dalje ostvaruje ono što je ostvario u Sinu, kojemu je dao snagu, sredstva, moć da izvede otkupljenje. Tako čini svaki pripadnik Božjega naroda koji se poda Njemu, po Sinu, u Duhu Svetome.

Nijedna se tajna ne može rasvijetliti bez Oca. Od njega potječe svaka stvar. Otvoreno sam vam rekao da sam ne mogu učiniti ništa te da sam svaku stvar koju činim vidio kako čini Otac.[2] Ove riječi ne kažem tek tako, nego su one istina i vrijede za svakoga od vas. Što biste mogli učiniti sami od sebe? Ja sam vam objavio što sam vidio da čini Otac te što sam i sâm naučio, premda sam Bog.[3] Pa ako sam ja, koji sam Bog, podređen Ocu, zašto mu ne biste bili podređeni vi koje je stvorio? Ako se ne prepustite Ocu iskazujući mu po meni posvemašnje povjerenje, nećete ga moći ni shvatiti niti ćete moći išta učiniti. Sve je u Ocu, u Njemu je bit života i vi ne možete ništa ako s Njim ne održavate vezu.

Morate biti sjedinjeni sa mnom, jer po meni se neprestano pročišćujete od zla i od grijeha, uranjajući u mene da biste se sveti i bezgrešni pojavili pred svojim Ocem. Bez mene je nemoguće doprijeti do Oca.

Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

                                                                                                                                   (Isus, 22/4/2007)

 

Nakon ovih riječi koje pojašnjavaju naš odnos sa Trojedinim Bogom jako je važno za svakoga od nas uroniti se preko ovih riječi, da bi bili uronjeni u svjetlost Očevu. Mi smo govorili o uglavljenju u Kristu cijelog svemira. Danas se znanost napreže da bi prodrla u kozmos, ali dodiruje samo površinu. Sve dok čovjek ne želi ući u tajnu života neće biti objavljeni zakoni koji upravljaju svemirom. Može se doći do nekih zakona, ali se ne dolazi do zakona koji upravljaju svemirom i to savršeno. Naš naviještaj i naše svjedočanstvo je da kad se uronimo u Očev život po Isusu Kristu u sili Duha Svetoga ulazimo u svjetlost i u spoznaju zakona čistoga Duha koji upravljaju cijelim svemirom. Svjedočimo da  Trojstvena sila danas sve više djeluje u cijelom svemiru, privlači sve one koji su dobre volje da uđu u ovu tajnu svjetlosti, koja nije više tajna, nego svjetlost, kuća Očeva i to će nas voditi u novo stvaranje.

U ovom članku ima jako značajnih koraka. Kako možemo doći do Oca? Bez Isusa Krista ne dolazimo. On je Sin, poslušan i kao Bogo- Čovjek bio je poslušan sve do kraja, podložen Ocu sve do križa, sve do smrti. Lucifer je bio protiv podlaganja Ocu, tajni, želio je biti jednak. Kada mi polazimo od naše sebičnosti tada smo otvoreni Luciferu, njegovu duhu. Samo ako pođemo putem Isusa Krista, On će nas osloboditi, otkupiti od naših grijeha, oprati nas i povesti k Ocu zajedno sa Duhom Svetim.

Želim razmišljati, za nas kršćane koji slavimo ovu svetkovinu, uspijevamo li doći i živjeti s Ocem. Znate li što znači živjeti s Ocem? Kada je jedan par savršeno sjedinjen, kada je jedna obitelj savršeno sjedinjena, tada teče život, teče život na neposredan način. Nažalost u Crkvi, među kršćanima se dolazi do kršćanske ideologije. Nažalost danas Europa govori o kršćanskoj kulturi- daleko smo od Oca. Druga jako važna za razumjeti je, da su mnogi pokreti u duhovnom životu, mnogi pojedinci nostalgični za karizmama prve Crkve, prve Pedesetnice i htjeli bi ih posjedovati. Sa karizmama se ne uzlazi k Ocu. Ocu se uzlazi kada se sve preda u Njegove, Očeve ruke, da on upravlja našom intimom, našim dubinama, tajnama našeg života, da na kraju tajne našeg života budu ljubav koja teče između nas i Tri Božanske Osobe; iščezava svako viđenje, svaki unutarnji govor i dolazimo na ono što smo vam predvidjeli u prvoj knjizi „Ispisati povijest“ : predviđeni smo za neposrednu spoznaju, za blaženo gledanje što je prava kontemplacija- ne u smislu kako je predstavljena na Zemlji, nego živjeti s Bogom u Svjetlosti, poznavati sve zakone. Vjerna čovječanstva su blizu ove Svjetlosti, te upravljaju njihovim planetima po zakonima Presvetog Trojstva; svi su dobro i kod njih ne postoje bolesti. Kada dođe smrt, to je jedan san, jedan željeni prolazak za ulazak u svjetlost Očevu. Sada trojstvena svjetlost vodi čovječanstvo, također i naše tijelo prema uskrsnuću. Ovo se događa u sili koju je Otac darovao Sinu po uskrsnuću, uzašašću. Prisutan je jedan egocentrizam, da ne kažem egoizam, ali egoizam preživljavanja, također i kod kršćana. S ovim mi negiramo snagu uskrsnuća, negiramo snagu Isusovog uzašašća, negiramo onu dimenziju u kojoj smo predviđeni živjeti. Što nam onda ostaje? Ostaje nam preživljavanje sve do smrti? Tako živeći  mi ne možemo objaviti Oca po Sinu u sili Duha Svetog, tada ni Duh Sveti ne može snažno djelovati u nama i preko nas. Danas Božje lice nije jasno. Govori se o jednom Bogu, kao o općenitom terminu. Isus Krist je objavio pravoga Boga i život sa pravim Bogom, s Bogom Ocem. Ako kršćani ne odluče u ovim vremenima sjediniti se sa Ocem po Sinu u Duhu Svetom, ne daju pravu sliku Boga, ne ispovijedaju pravoga Boga; niti postaju točka orijentir mnogim ljudima dobre volje, nevjernicima  koji se pošteno trude proniknuti svemir. Naša vjera nije puko nagađanje, nego je sila Duha Svetoga koja nas uzdiže bez obzira na vremena, prostore te nas sjedinjuje s Ocem. Crkva bi trebala biti jedan jasan svjetionik svjetlosti koji pojašnjava hod čovječanstvu, inače Crkva riskira da bude bezlična; služi za preživljavanje na Zemlji ili za površnu utjehu. Ova vremena su vremena odabira Boga. Sviđa nam se kad čujemo govor o novom stvaranju, ali u novo stvaranje se ide po Isusu Kristu u Ocu koji sve preporađa. Ovo je za nas jako važno.

Kaže se da je Presveto Trojstvo jedna tajna koja se ne poznaje – ne poznaje se ako ju želimo uhvatiti u naše mreže, naše ideje, naše koncepcije. Jednostavni koji ljube Boga uspijevaju razumjeti je. Tajne se ne shvaćaju našim šemama, tajna je jednostavna: duša koja je jednostavna i ljubi Oca, Sina i Duha Svetog i slijedi ovaj odnos ljubavi između Tri božanske Osobe, uzdiže se. Kako se možemo uzdići, spoznati? Otvoreni, prikazani Isusu po Presvetoj Mariji. Kada smo prikazani Isusu po našoj Bezgrešnoj Majci tada je Duh Sveti zajedno sa Isusom Kristom, onaj koji nas vodi k Ocu i objavljuje nam ga; nismo mi oni koji mogu ići, ali možemo ići nošeni milošću Božjom koja prolazi neizbježno  po Sinu sa Duhom Svetim. Zašto po Sinu Isusu? Stoga što je on savršeno podložen Ocu i mi možemo ući u život Očev potpuno podloženi Ocu. Tekst kaže: Stavite Oca u centar, predajte se u povjerenju Ocu“. Naše duše primaju sve milosti ako smo mi raspoloživi svući se od onog života koji prolazi, od pokvarenog života. Ne znači da nas Bog poziva odmah umrijeti, nego sve ono što je pokvarenost, što kvari naš duh, dušu, tijelo, naše odnose, sve ono što vodi čovječanstvo prema gubitku identiteta; osobe svaki dan sve više gube identitet jer se udaljuju od lica njihova Stvoritelja.

Ja vas pozivam da razmišljate o ovim riječima, da razmišljate i stojite pred Presvetim Trojstvom, zazivate Oca, Sina i Duha Svetoga koji djeluju u vama i preobražavaju vas da biste se vi mogli uzdići k Ocu.

U ovoj pripremi za Presveto Trojstvo ja vas blagoslivljam s ljubavlju Oca koji vas je stvorio, s ljubavlju Sina koji vas je otkupio i neprestano vas otkupljuje u Presvetoj Euharistiji. Blagoslivljam vas ljubavlju Duha Svetog koji komunicira ljubav Oca i Sina vašim dušama. Blagoslivljam vas onom svjetlošću koja dolazi od Boga Oca, obasjava cijelo vaše biće, obasjava vaše odnose i daje vam razumjeti da vi možete živjeti slično kao vaš nebeski Otac. Tako vam je objavio Isus Krist i hrani vas u sakramentima, u svakoj riječi, u mističnom jedinstvu sa svom njegovom djecom koja su s Njim sjedinjena. Blagoslivljam vas zajedno sa svim svetima i sa svim Božjim sredstvima da svi oni koji su dobre volje mogu imati veliku otvorenost prema Bogu, takvom kakav jeste i kako ga vidite, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Iv 10,29.

[2] Usp. Iv 5,19.

[3] Usp. Iv 15,15.