Razmišljanja – Primiti ljubav Božju

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, u našem zadnjem razmišljanju govorili smo o Isusovoj molitvi.[1] Isus je molio Oca i zaključili smo u ovoj pripremi za Duhove da se mi trebamo sjediniti s Kristom, s njegovom Molitvom. Njegova bi molitva trebala postati titrajuća u nama, a mi moliti jednodušno s Njim. Večeras ćemo govoriti o najvećem daru koji nam Bog daje na Duhove: o ljubavi Kristovoj, ljubavi koja je Krist. Primiti ovu ljubav temelj je za jednu osobu koja se sjedinjuje s Bogom, koja želi živjeti po Isusu Kristu u zajedništvu s Ocem u Duhu Svetom. Tada Bog šalje Duha Svetog koji je njegova uzvišena ljubav da bi stvorio od nas jedan novi narod, djecu Božju. Večeras smo također uzeli jednu poruku Duha Svetog koja nas poučava razne korake koji su jednostavni ali duboki. Budite pažljivi da ih možete uočiti, te ući u onu svjetlost koju nam Duh Sveti nosi.

Iz knjige „Preko velike Barijere, na 28. stranici.

Pogledajte kako se čovječanstvo napreže da spozna ‘tajne’! Svi misle da mogu steći bogatstvo i moć, ako dopru do spoznaje tajni. No koje bi tajne ikada čovjek mogao shvatiti ako ne spozna ljubav Božju? Ako ne spozna tu ljubav, neće spoznati ništa. Svaka tajna koja se odijeli od najveće tajne, koja je ljubav Božja, postaje ludošću, krivovjerjem, grijehom, nasiljem!

Sotona raskriva svoje tajne onome tko mu služi. To su tajne smrti. Bog raskriva svoje tajne onome tko ga ljubi, a to su tajne ljubavi, mira, spasenja. To je velika borba između svjetla i tame, između Otajstva i tajni, između tajne ljubavi i tajne mržnje, između tajne života i tajne smrti. Tko ne pronikne u tajnu ljubavi i života, spoznaje mržnju i smrt.

Ja sam sišao i moćno silazim na zemlju da bih vam objavio tajnu Božje ljubavi, koja je tajna nad tajnama, tajna drevna i nova, tajna koja nikada nije bila shvaćena. Malo je stvorenja koja je uspiju shvatiti uistinu, premda se sva trude da je spoznaju. Svi traže ljubav i misle da su otkrili tu veliku tajnu, ali često dopru samo do najpovršnijega sloja ljubavi, do sloja koji je ljudski, često okaljan sebičnošću.

Ne, čovječanstvo na ovome svijetu nije proniknulo u tajnu Božje ljubavi! Božić otkriva najveću tajnu: tajnu Očeve ljubavi prema čovječanstvu. Ako čovječanstvo ne pronikne u spoznaju i u razumijevanje tajne ljubavi koju je Otac očitovao po Isusu Kristu, neće se spasiti.

Sotona je prestravljen pomišlju da će čovječanstvo proniknuti u Božju ljubav. Zna da je, kad se to dogodi, čovjek spašen: ruše se prepreke, rastapa se led u srcima, nestaju osjećaji krivnje kojima sotona ljude drži u sužanjstvu.

Vaša je velika zadaća da razotkrije jedinu veliku tajnu koja ravna cijelim svemirom: Očevu ljubav, po Isusu Kristu u Duhu Svetome. Ta tajna ravna svemirom, a tko u nju ne pronikne, propast će. Ja vam pomažem, blagoslivljam vas, poučavam vas. Želim vas uvesti sve dublje u spoznaju te tajne.

Vi mislite da je Očeva ljubav prema vama velika tajna, jer je nepristupačna čovjeku. Ne, ja vam kažem da ljubav ostaje nepristupačnom tajnom zato što je čovjek ne prima. Kad bi čovjek primio Božju ljubav s iskrenim i poniznim srcem, tada bi mu se tajna razotkrila u svoj svojoj punoći. Sve bi postalo jasno, jednostavno, prozirno. Ako se čovjek ne otvori Bogu, tajna ostaje tajnom, straši i nedostižna je. Sotonine su tajne obavijene grozom, tko traži tajne tame boji ih se, iako ih traži iz želje za probitkom. Onaj pak tko traži Božju ljubav i tko je traži iskreno, vidi kako nestaje svaka bojazan, nalazi odgovore, vidi kako se u njemu tajna otkriva.

Danas, na Božić, želim vam reći upravo ovo: otvorite svoj duh, kako bi vam Otac mogao objaviti najveću tajnu u svemiru, a to je njegova ljubav prema vama.”   

                                                                                                            (Duh Sveti, 25/12/1998)

Doista, ovdje, u ovoj poruci prisutni su tako jednostavni koraci i u isto vrijeme tako duboki da se ruši svaka lažna duhovnost. U ovoj pripremi za Duhove prisutni su mnogi zazivi, mnoge molitve i želje za očitovanjem Duha. Želim pozvati sve one koji idu ovim putem na riječi Duha Svetoga: “Svaka tajna koja se odijeli od najveće tajne, koja je ljubav Božja, postaje ludošću, krivovjerjem, grijehom, nasiljem!“. Duh Sveti pokazuje ljubav Božju koja titra između Oca, Sina u Duhu Svetom. Ne govori o ljudskom osjećaju, emocijama, nego o ljubavi koja rađa, koja upravlja. Stoga kaže: „Tko ne uđe u tu ljubav, propada“. Sotona objavljuje tajne i kako nam je svima poznato, svi trče spoznati te tajne da bi došli do moći, te napuhali život na Zemlji; ali sve to će propasti, sve će se ispuhati. Naša je pažnja kako se odnosimo s Božjom ljubavlju, da li živimo ovu ljubav po Isusu Kristu. Ako smo doista prikazani Isusu Kristu po Presvetoj Mariji, u nama se rađa novi život. Stoga smo čuli: „Tko traži ljubav Božju i tko je traži iskreno, vidi kako nestaje svaka bojazan, nalazi odgovore, vidi kako se u njemu tajna otkriva.“ Bog koji je tajna, postaje za nas svjetlost. Tražimo onda, ljubav Božju. Molim vas budite pažljivi na ovo što vam govorim. Želim se služiti tekstovima Ivanova Evanđelja da bi vam pokazao put. Zadnje riječi koje je u Ivanovom Evanđelju Gospodin uputio Šimunu Petru[2] su: „Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?“, i pitao je tri puta. Treći put je rekao: „Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me doista?“, i ovaj put Petar odgovara ožalošćen: „Gospodine, ti znaš sve. Ti znaš da te ljubim.“ „Pasi ovce moje!“ reče mu Isus i daje mu zadatak: „Slijedi me“, označavajući njegovu budućnost da će trebati ići tamo gdje ne bude želio, tamo gdje će biti odveden, bit će odveden Božjom ljubavlju, i to je poziv svakog kršćanina, čovjekov poziv u ovim vremenima ako želi vidjeti spasenje.

Sveti Pavao detaljno pojašnjava u prvoj poslanici Korinćanima, na poseban način u 12,13 i 14 . poglavlju odnos između Božje ljubavi i drugih darova. Želim ovo citirati da vam objasnim važnost da se odlučimo prihvatiti Božju ljubav. „Pokazat ću vam još uzvišeniji put.  Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao – ništa sam! I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao – ništa mi ne bi koristilo.“ Osobe čeznu za nadnaravnim darovima, izvanrednim stvarima, zazivaju Duha Svetog, ali ne primjećuju da je Božja ljubav sama po sebi nadnaravna, nije prirodna, nije ljudska, nadilazi ljudske horizonte, djeluje svugdje. Gospa nam je rekla u Međugorju: „ Ja sam ovdje, ali sam svugdje, jer sam izišla iz Božje ljubavi. Shvaćate li ovo. Kaže Sveti Pavao: „Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje.“ Što je onda Božja ljubav u jednoj duši? To je cjelovit život. U ovome se izražava naša cjelovitost i svatko od nas se preporađa kao cjelovita osoba u Bogu. Ljubav Božja se ne suprotstavlja karizmama, službama, nego ih pretvara u druge darove u Bogu. Bog se služi tim darovima, ti darovi, karizme ne padaju u ruke egoizma. Kada panu u ruke egoiste, u rukama su Sotoninim, i tada se nalazimo na razini ezoterizma. Na toj razini će biti velika borba u cijelom svemiru, jer da bi otkrili Sotonu gdje se uvlači na finim razinama, osjetljivim,  potrebna je svjetlost koja dolazi od ljubavi Božje koja nas zahvaća i ljubavi s naše strane koja treba potrošiti sebičnost i živjeti za Boga. Kako Bog može djelovati u jednoj osobi koja ljubi? Bog djeluje u jednoj osobi koja ljubi tako da razvija u njoj sve ono što je predvidio. Govorio sam o zadnjim riječima iz Ivanova Evanđelja koje je Isus uputio Svetom Petru: „Ljubiš li me više nego ovi?,odgovor znamo. Ako započnemo čitati Djela Apostolska, vidjet ćemo kako je velike stvari Isus učinio preko Svetog Petra, i u njemu, jer je Petar prionuo svom svojom ljubavlju uz Kristovo djelo. Bez ovog dara nijedna osoba ne postaje cjelovita u Bogu, i nijedan dar ne može potpuno djelovati u osobi. Isto vrijedi za jednu jezgru, za grupu, za cijelu Crkvu. Ništa ne funkcionira ako se Crkva ne uroni u ljubav Božju, živi je, te izražava ljubav Božju. Ovo je tajna svih tajni, kao što je tajna da mi jedemo, trošimo u svakoj Misi. Pitajmo se živimo li u ovoj ljubavi, jesmo li ova ljubav? Ako želimo da trojstvena snaga u nama djeluje,  ako gradimo bratsko zajedništvo, doprinosimo  za mir u čovječanstvu Zemlje, tada trojstvena sila djeluje u nama.

Ja vas sve skupa blagoslivljam da u svakome od vas, u  svakoj jezgri, svakoj grupi, u svakoj zajednici, u cijeloj Crkvi; da se otvaraju kršćani u želji za ovom ljubavlju, da sudjeluju u ovoj ljubavi koja se očituje u svakoj Svetoj Misi, koja se očituje u svakom trenutku našeg života ako ga mi ljubimo, ako ljubimo ovu ljubav. Neka Bog zaljubljenicima njegove ljubavi velikodušno otkrije tajne, otkrije stvari i djeluje preko njih, učini svoj narod bogat svakom milošću. Blagoslivljam vas da u ovim danima uzdignemo našu molitvu u Kristu, jednodušno s Kristom da Bog može djelovati u nama u sili njegove ljubavi prema originalnosti svakoga od nas i svih zajedno, te u korist sve svoje djece svih vremena i cijelog svemira. Ja vas blagoslivljam, pozdravljam vas i želim vam sretne Duhove, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1]  Iv 17, 1-26

[2]  Iv 21, 15-19