Razmišljanja “Krist Gospodin, Kralj svemira”

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Predraga braćo i sestre, želim vam da možete proći ovaj put s Uskrslim Kristom. Kako smo navijestili u ovom vazmenom vremenu sve do Presvetog Trojstva trudit ćemo se biti jako blizu uskrslom Kristu. Svi naši programi stavljaju Isusa Krista u centar svemira. On je onaj koji u Duhu Svetom vodi sav svemir prema preobrazbi, prema novom stvaranju. Onda će i naša razmišljanja i naše upute pratiti ovaj kontekst. Obraćamo se vama koji ste slušali, izabrali i odlučili ići ovim putem. Trudit ćemo se govoriti vam tako da vam se približimo, te da se vi približite nama; kako bi ovaj novi narod sve više rastao u sili Duha Svetog.

 

Za danas smo odabrali jedan dio poruke Duha Svetog pod naslovom “Zašto tražite živoga među mrtvima”, objavljena na ovoj stranici. Govorimo o Kristovu uskrsnuću, ali polazimo od smrti s kojom se svi mi susrećemo i svi ćemo je iskusiti, o smrti koja prekida naš život. Ljudski gledano sa smrću završava naš život. Koji je odgovor na bol, patnju? Koji je odgovor na kratki život jednog djeteta koje umre? Potrudit ćemo se dobiti ovaj odgovor od uskrslog Krista.

 

Ne želimo se sada vraćati unazad te ponovno objašnjavati ono što smo već objasnili. S istočnim grijehom ušla je smrt u cijeli svemir, te je na poseban način udarila nas na Zemlji, jer su naši praroditelji sklopili savez sa Luciferom i opteretili se tim savezom, čiju težinu i posljedice snosimo svi mi. Isto tako i čovječanstva vjerna Bogu snose ove posljedice ali na jedan blagi način; njihovo umiranje je takvo da zaspu kako bi se probudili na novi, vječni život.

 

Pitanje je: zašto je Bog dopustio smrti da djeluje u svemiru? Zašto nije spriječio smrt? Odgovor Duha Svetog je ovaj: “Prije svega stoga, što se buntovni ljudi nisu pokajali poradi svoga grijeha. Vjerojatno se niti mi danas nismo pokajali poradi grijeha naših predaka i nastavljamo živjeti tako, beskrupulozno. Drugi razlog je: “Druga smrt, iako nije ulazila u Božje planove, bila je i jeste jedini lijek za kraj patnji velikog dijela čovječanstva. Bog nije mogao dopustiti da zlo postane besmrtno! Unatoč pobune velika dijela Njegove djece, Bog koji je dobar, odlučio je da će jednog dana dati čovječanstvu jedno novo stvaranje. Jedno novo stvaranje, koje je nastanjeno novim pokoljenjima ljudi, konačno sjedinjenih s Bogom i vjernih Njemu.” Evo krećemo s vama koji želite biti jedna nova generacija. Poslušajte.

Poruka Duha Svetog od 27.ožujka 2012: “Zašto tražite živoga među mrtvima? ( Lk 24,5 )”

Od koga bi trebalo nastati ovo novo pokoljenje? Svi ljudi uključujući i ove vjerne Bogu, pripadali su starom stvaranju; bio je potreban novi otac plemena doista vjeran Bogu i s njim sjedinjen, u kojemu bi potpuno djelovala Božja snaga. Sam Bog bi to osigurao, poslavši svoga Sina Jedinorođenca.

Isus Krist, Sin Božji, postao je čovjekom kako bi bio prvorođenac novog čovječanstva, i utemeljitelj novog stvaranja. Tako je Bog direktno intervenirao u ljudskoj povijesti, i to je bila najveća intervencija nakon stvaranja. Isus Krist se utjelovio na Zemlji jednom zauvijek, u korist cjelokupnog čovječanstva raspršenog po svemiru. Prikazao je samog sebe Ocu, uzeo je na sebe smrt i pokvarenost, ne da bi bio pritisnut, nego da bi je pobijedio svojim uskrsnućem. Tako je poravnao dug cjelokupnog čovječanstva i izbrisao svojom žrtvom krivnju praroditelja. Prvorođenac novog čovječanstva, Isus Krist bio je sposoban ljubiti Boga sve do točke žrtvovanja sebe samog; kako velika razlika u usporedbi s prvim ljudima!

 

Isus je upoznao smrt, kao i svi vi, jer je Pravi Bog i Pravi Čovjek. Međutim, Isus je dao smrti jedno novo lice: ona nije više beznadna nego vas otvara istinskoj besmrtnosti. Želio bih da razmišljate o ovome: jeste li vjerni Bogu i prihvaćate li potpuno Isusa Krista kao Otkupitelja, prikazujete li mu vaš život na Zemlji, tako da će se i vaša smrt pretvoriti u vječni život i bit će poništena u vama pokvarenost. Poradi toga jer se Isus suočio s Luciferom, pobijedio ga zauvijek i oduzeo mu vlast nad smrću. Gospodar života pobijedio je smrt i pokvarenost.

 

Pod križem je bila Marija, Majka Kristova i Majka cjelokupnog čovječanstva, nova Žena koja je već živjela u sebi bezgrešnost što je u stvari neraspadljivost. Prethodi vas u novom stvaranju, jer je već novo stvorenje, dok vi to trebate još postati. Stoga njezina prisutnost i molitva u životu svakog čovjeka, nužni je uvjet za ulazak u novo stvaranje. Preko Marije će biti rođeno novo čovječanstvo, koje će imati u sebi njezinu bezgrešnost, vjeru i poučljivost. Posveta njezinu Bezgrešnu Srcu neophodna je na vašem putu.

 

Isus je uskrsnuo. Njegovo uskrsnuće nije neko obično čudo, nego je prirodno očitovanje njegova Božanstva koje nosi u sebi život, i njegove nove ljudskosti koja ne poznaje smrt. Ako se sjedinite sa Kristom postat ćete i vi nova stvorenja, koja jednog dana u novom stvaranju neće više poznavati smrt, jer ona neće više imati nikakve vlasti nad vama. Ali već sada možete iskusiti pobjedu nad smrću, zahvaljujući vjeri u Krista: smrt vas ne može uznemiriti ni uništiti, jer već sudjelujete u Božjim obećanjima, onim da ćete biti jednog dana u novom stvaranju. Vi ne razmišljate dovoljno o Kristovu uskrsnuću i o izvanrednoj snazi koja djeluje u vašem životu!

 

Isus Krist je otvorio put prema novom stvaranju svakom čovjeku dobre volje koji u Njega vjeruje. On će se vratiti na kraju vremena kako bi sabrao svoje stado i uveo ga definitivno u novo stvaranje, prepuštajući njihovoj sudbini one koji služe Luciferu. Neće biti mjesta pokvarenosti u novom stvaranju; ući će oni koji su čista srca i istiniti klanjatelji Pravoga Boga.

 

U ovoj perspektivi, što je smrt za one koji vjeruju u Trojedinog Boga? Ona je bolni i u isto vrijeme veliki prolazak. Bolni prolazak, jer čovjek čuva u sebi sjećanje i želju za izgubljenom besmrtnošću, i odbacuje smrt; jer smrt nije uvijek lagan prolazak i vi na Zemlji to dobro znate. Za mnoge od vas agonija prelaska je najteža kušnja, posljednja životna bitka. To se događa jer veliki dio vašeg čovječanstva nije prihvatio Isusa Krista i nastavlja služiti duhu zla, koji koristi smrt kao svoj žalac kako bi vas mučio i udaljio od Boga. Kolike psovke na samrtnoj postelji, kolike optužbe protiv Boga! Pa ipak, Bog koga psujete postao je čovjekom, i umro je za vas, na vašem mjestu, kako bi vaša smrt postala prolazak prema svjetlosti. Zašto ga ne želite primiti? Zašto slušate đavolska podmetanja koji vam Isusa predstavlja kao gubitnika, dok je u stvari on onaj koji je poražen? Otvorite dakle, oči, i pokajte se!”

Mi razmišljamo o smrti i životu, o uskrsnuću, o trenucima kada snaga uskrslog Krista napreduje u svemiru što mogu primijetiti oni koji prianjaju uz Isusa Krista uskrslog. U isto vrijeme, svaki dan vidimo kako na Zemlji napreduje uništavanje, smrt, ratovi. Ako nastavi ovako, očekuju se i gore stvari. Stoga naše razmišljanje ima dva cilja: prije svega da se potrudimo susresti s uskrslim Kristom, tako da postanemo dionici njegova uskrsnuća, njegove snage, te u isto vrijeme da u Njemu i s Njim damo odgovor ovom čovječanstvu koje se koprca. Čovječanstvo Zemlje nije sposobno samo izići iz krize, ratova, svega onog što je plod pokvarenosti.

Rečeno da je bio potreban novi otac plemena koji bi bio doista vjeran Bogu i s njime sjedinjen. Mi možemo postati dio novog pokoljenja, djece Božje samo uglavljeni u Krista. Donijeli smo vam mnoge primjere vjerne braće koja su sjedinjena s Kristom i susreću ga živog, uskrslog, te imaju jedan drugačiji život, potpun. Pozvani smo sudjelovati, uključiti se u uglavljenje u Krista te vršiti službu da sve bude uglavljeno u Kristu. U tom smislu imamo tvrdnju Duha Svetog, koja prema našim iskustvima, provocira također i većinu kršćana: “Ako ste vjerni Bogu i potpuno prihvaćate Isusa Krista kao Otkupitelja, ako mu prikazujete vaš život na Zemlji, onda će se isto tako i vaša smrt preobraziti u vječni život, te je poništena u vama pokvarenost”. Riječ na koju se skandaliziraju također i mnogi kršćani je prikazati život. Ne čudite se, također i apostoli su se skandalizirali poradi njihove krhkosti, ali ne poradi zloće kao Juda. Ali što znači prikazati život? Razmišljamo o konkretnim primjerima: dvoje mladih zaručnika koji planiraju zajednički život, kakvu ljubav žele? Pravu ljubav, tako da se daruju jedno drugom, da daruju život jedno drugom, da komuniciraju pravi život jedno drugom. Da bi postigli ovu ljubav i jedan istinski život, oboje trebaju izići iz sebičnosti, iz računica, iz međusobnog iskorištavanja na niskim razinama kako bi se darovali. Ili uzmite primjer dvoje istinskih prijatelja. Istinski prijatelji nisu prijatelji zato da bi iskoristili jedan drugog, nego da međusobno komuniciraju život. Pravi prijatelj je spreman dati život za prijatelja. Čuli smo riječi Duha Svetog: “Isus Krist je bio sposoban ljubiti Boga sve do točke žrtvovanja samog sebe; kako velika razlika u odnosu na prve ljude!” Bog, u svoj njegovoj svemogućnosti, ne može prodrijeti u naš život i probuditi ga ako mi ne ljubimo taj život i ako ga ne izmjenjujemo s Bogom, s Bogom koji je izvor života. Prikazanje života, darivanje bez računice, bez interesa uvjet je da život Božji može teći u nama. Kolika milost da život uskrslog Krista može teći u nama, među nama!

Bez ovog odabira, kršćani ne daju odgovor glede ove krize Zemlje i čovječanstva; bez ovog odgovora ne pronalazi se Isusa Krista niti u Euharistiji. Ako se ide sudjelovati u nekom obredu ne pronalazi se Isusa Krista kao živu Osobu, uskrslog – što pronalazim? Ide se moliti iz običaja, iz površne religioznosti, koja nije dostojna Boga niti djece Božje. Onda gledajte dobro u vašu nutrinu: vi imate potrebu da vas Bog ljubi snagom uskrslog Krista a to ćete iskusiti ako ga vi onako ljubite kako vas je On ljubio. Za nas na Zemlji nije lako, jer smo uvjetovani. Upravo poradi toga nam je darovana Presveta Bezgrešna Djevica Marija koja se nalazi pod svim našim križevima i želi nam pomoći.

Naime, ovo uskrsnuće koje želimo živjeti s Kristom u ovom periodu, želi nas pogurati svom snagom prema našoj preobrazbi da bismo dali odgovor Kristu i na probleme ove Zemlje, te da bi dali pravi odgovor te podigli pogled ljudi prema traženju Boga i njegove ljubavi. Molite, braćo i sestre! Molite kako biste se sjedinili s ovom ljubavi, da iskusite ovu ljubav; molite i naučite moliti, tražite uskrslog Krista.

Želio bih da možete isto tako komunicirati vaše želje u vezi teme koju biste htjeli da razvijamo u ovom hodu koji je za vas važan. Vrednujemo goruće teme ovog programa. Mi se ne brinemo ni za ufologiju ni za diskusije, niti se borimo s osobama koje ne vjeruju, nego vam želimo pomoći, pokazati vam put. Ima osoba koje su susrele uskrslog Krista, postoje jezgre koje su susrele uskrslog Krista, postoje jezgre mladih, jezgre odraslih, postoje osobe s kojima možete podijeliti, tražiti. Ima već jedan novi narod u svijetu koji slijedi ovaj put u Crkvi. Želio bih da se može razviti ova komunikacija, ovo zajedništvo između svih. Uđimo u molitvu. Molitva je također i pokajanje. Za što se trebamo pokajati? Prošlo je dvije tisuće godina od kada je Isus Krist uskrsnuo. Jesmo li koristili ovu snagu u nama? Jesmo li svjesni da je u nama klica uskrsnuća, ova snaga koja pobjeđuje smrt? Kolike mogućnosti! Ja vam kažem da su u Kristovu uskrsnuću sva rješenja i svi oblici medicine potrebnih u našem životu. Onda molite. Možda netko od vas može reći: ja ne znam moliti- nije istina. Kada ste žedni, tražite vodu; kada ste gladni, tražite hranu; kada ste sami, tražite nekog drugog. Nije moguće da čovjek ne zna moliti. Bog nas želi susresti, Bog nam želi komunicirati život. Onda pokrenite se; čitajte knjige, govorite Bogu: pošalji nam osobe, pošalji nam anđele, daruj nam milost, daruj nam znakove. Želimo te susresti kako su te susreli apostoli.

Ja vas blagoslivljam da uskrsli Krist bude među vama. Blagoslivljam vas da također i vi otvorite vaša srca uskrslom Kristu. O uskrsli Gospodine, ti jako dobro poznaješ nas ljude na Zemlji i što si od nas pretrpio, sav istočni grijeh, ali i grijeh odbacivanja Tebe. Isto tako grijeh od strane nas kršćana koji te površno tražimo – ne udaljuj se od nas, pohiti nam u pomoć. Ti koji si prošao kroz zatvorena vrata da bi susreo apostole, pronađi način da prođeš kroz naše zatvorenosti kako bi dotaknuo naša srca. Puno je osoba dobre volje izgubljenih, prevarenih, odvučenih- pohiti nam u pomoć. Gospodine Isuse pomozi čovječanstvu Zemlje, pomozi čovječanstvu cijelog svemira, pomozi svim stvorenjima. Ja vas blagoslivljam, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.