Susresti Uskrslog Krista, Gospodara svemira

Čitanja: Dj 10, 37.37-43; Ps 117; Kol 3, 1-4; Iv 20, 1-9

 

Predraga braćo i sestre svima vama i vašim obiteljima, želim sretan Uskrs! Neka cijelo vaše biće također ovdje na Zemlji bude ispunjeno svjetlošću Uskrslog Krista, te da bude uzdignuto cijelo vaše biće s Kristom Bogu, na poseban način u ovoj godini. Prošle smo vam godine predstavljali knjigu “Svemir i njegovi stanovnici”. Vi ste čitali i pratili različita ufološka iskustva, različite knjige. Mi smo vam navijestili Krista Gospodara svemira u kojeg treba biti sve uglavljeno, ono što kršćani danas mogu čuti iz usta Svetog Petra u prvom čitanju u Djelima apostolskim, da je Isus Krist postao Gospodarom živih i mrtvih. Sveti Pavao kaže da je već sada naš život skriven u Bogu po Isusu Kristu, ali ipak će se pojaviti u slavi, u njegovu slavnom očitovanju. Ima jedan drugi elemenet iz Evanđelja i svih pripovijedanja u ovom liturgijskom tjednu: susret sa Uskrslim Kristom. Apostoli su trebali proći još jedan dio puta da bi ušli u ovu istinu, te da bi ušli u jedan životni odnos sa Uskrslim Kristom. S ovom današnjom svetkovinom dakle mi želimo započeti s vama jedan hod sve do Duhova kako bi vam pomogli upoznati se s Uskrslim Kristom, sa Trojedinim Bogom, da bi ga iznutra shvatili i očitovali drugima. Stoga smo odabrali jedan dio iz poruke Duha Svetog koji nas uvodi upravo u ovu dinamičnost o kojoj vam želimo govoriti.

Poruka Duha Svetog od 06. studenog 2011.: „Staro je prošlo“  (2Kor 5,17)[1]

 

“Tko je za vas Isus Krist? Kralj svemira ili Isus iz Nazareta? Ne čudite se ovom pitanju: mnogim kršćanima još uvijek nije jasno tko je Isus. On ostaje jedna udaljena figura, koja se poznaje više iz onoga što se čulo o njemu, nego iz osobnog iskustva. Slika koja je s vremenom izblijedjela, poput mnogih likova iz prošlosti, o kojima se uči u školama i zatim se zaboravljaju čim se zatvore knjige. Isus ne živi u knjigama, iako su one lijepe i govore o njemu: Isus živi u vašem duhu. Nije zatvoren u jedan dio vaše povijesti, nego živi vječno, te je isti kao i uvijek, jer je Bog. On nastavlja djelovati u vašoj povijesti, sada kao i prije; Nije ostao u Palestini, nego je uzašao na nebo i sjedi s desne Ocu; on je Gospodar svemira. Nije jedan obični lik, on je Osoba, Druga Osoba Presvetog Trojstva. Jeste li toga svjesni?

Znate li da vas Isus vodi k Ocu, ili vam je dovoljno jednostavno moliti Isusa? Ako ne shvatite da Isus živi za Oca i da vas želi voditi k Ocu, niste potpuno razumjeli njegovo djelovanje. Mnogi kršćani vide Isusa kao trpećeg, raspetog, i zaustavljaju se na oplakivanju ili traženju pomoći u životnim poteškoćama. Ovo sigurno nije pogrešno, jer je Isus bio pravi Čovjek koji je trpio na križu; Isto tako je i čovjek boli, kojemu je dobro poznata vaša patnja i patnja svijeta i koji vam pomaže nositi vaše križeve. Međutim potrebno je ići jedan korak dalje: potrebno je vidjeti i njegovo uskrsnuće i uzašašće na nebo.

Uskrsnuvši, Isus je ponovno vratio primat života nad smrću, čineći vidljivom na očigledan način moć Oca Stvoritelja, koji živi i pobjeđuje u Sinu Otkupitelju, u onome koji spašava od smrti sve stvoreno. Isus je uzašao na nebo i sjedi s desne Ocu i zagovara za sveukupno čovječanstvo. To znači da se Isusovo djelovanje ne završava s onim što je učinio na Zemlji, nego se širi u vremenu i prostoru kroz cijelu vječnost. On je uvijek u akciji kako bi doveo svoj narod u istinsku obećanu zemlju, a to je novo stvaranje. To je vječna i nepokvarljiva dimenzija, u koju će biti uvedeno sveukupno čovječanstvo, konačno uglavljeno u Krista i sjedinjeno s njim na kraju vremena.

Znate li da Otac i Sin uvijek djeluju u snazi Duha Svetoga? Djelovanje od oba nerazdvojivo je od mog djelovanja. Sve što Otac i Sin žele, izvršuju po Duhu Svetom. Ja izlazim iz Oca i Sina, jer sam poslan izvršiti ono što Otac i Sin žele. Međutim nisam jedan obični izvršitelj naredbi, nego i ja sam, sam Bog. Stoga se moje želje savršeno poklapaju sa Očevim i Isusovim. Ja proničem dubine svakog živog bića, ali prije svega proničem Božje dubine; stoga poznajem Očeve i Sinove želje koje su ujedno i moje želje, a koje posjeduju božansku snagu za njihovo ostvarenje. Bog ne bi mogao povjeriti ni jednom stvorenju potpuno ostvarenje svoje volje, osim sebi samom; nijedno stvorenje, ma koliko dobro bilo ne može imati svu moć Božje misli, niti njezinu neizmjernu snagu. Ja sam Treća Osoba Presvetog Trojstva; u meni i po meni se savršeno ostvaruje volja Trojedinog Boga. 

Nažalost mnogi me kršćani ne poznaju, i tako mi ne dopuštaju da u njima djelujem; ali ako ja ne djelujem u vama, teško ćete moći razumjeti i staviti u praksu volju Božju. Molim vas da se sjedinite sa mnom, kako bi vas ja mogao sjediniti sa Ocem i Sinom.

Želim da razmišljate o ovome što sam vam govorio i da se poučljivo prepustite mome djelovanju; obujmit ću vas mojom silom kako bi vas darovao Presvetom Trojstvu.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“.

 

Dakle shvatili ste da je u Kristovu uskrsnuću djelotvornom po Bogu Ocu u Duhu Svetom sva dinamičnost naše duše, našeg života i cijelog svemira. Ništa se ne shvaća do kraja, ako ne u ovoj dinamičnosti Presvetog Trojstva. Izvan ove dinamičnosti sve naše pobožnosti postaju prazne, djelomične akcije koje ne uspijevaju stvoriti Crkvu sjedinjenu u Duhu Svetom u Trojstvu. Ne mogu utjeloviti ono što je Isus Krist želio i ništa se ne ostvaruje. Mnogo toga u našem životu, u životu svemira ostaje tajnovito; ali mi smo pozvani po Isusu Kristu u Duhu Svetom proniknuti u tajne; tajne koje se preobražavaju u nama u svjetlost dana, u odsjaj slave Božje te ćemo razumjeti i znati dati odgovor na pitanja ljudi i čovječanstva. Već je bilo rečeno da je naš život skriven u Isusu, ako smo izabrali Isusa Krista te odlučili umrijeti našoj sebičnosti. Isus je ponio naš život k Ocu, kako to Sveti Pavao dobro pojašnjava u različitim točkama njegovih poslanica; On u Duhu Svetom animira naš život.

Ovo je naime trenutak napredovanja kako bismo sve više ušli u ovu tajnu svjetlosti koja otvara horizonte u svim dimenzijama, te daje smisao našem životu i nagrađuje nas već ovdje na Zemlji. Trenutak je u kojem ovaj narod koji vjeruje u život u cijelom svemiru započinje ulaziti u ovu svjetlost i u zajedništvo sa svom djecom Božjom u svemiru, kako bi se ova dinamičnost pojačala u svakome od nas i naš se život preobrazio, te da dadnemo odgovor čovječanstvu razbacanom idejama, lažnim duhovnostima, koje je duboko stavljeno na kušnju kako vidimo svaki dan; bilo poradi ekonomskih ideja, bilo ratova i mržnje. Onda naš odgovor čovječanstvu treba biti jasan. U tom smislu pozivam svakoga da prođemo ovim putem bilo na pojedinačnoj razini bilo kao jezgre, kako bi se sve više sjedinjavao u Duhu Svetom jedan narod koji shvaća ovaj trenutak te prihvaća milosti ovog trenutka kako bi podario svjetlost čovječanstvu u ovom vremenu.

Ja vas blagoslivljam sve zajedno da se uronite u prisutnost Uskrslog Krista, onako kako su ga apostoli tražili ili bolje; On je tražio apostole i učenike. Neka On posjeti svakoga od vas, vaše obitelji, vaš posao, neka posjeti vaš životni prostor te vas ispuni svjetlošću i radošću da možete iskusiti uskrsnuće kao orijentir za sve dinamike vaših pitanja i odgovora koja možete primiti od Uskrslog Krista. Blagoslivljam vas i vaše zajedništvo sa djecom Božjom koja idu ovim putem te žele živjeti u Sveopćoj Crkvi, koja želi biti uglavljena u Isusu Kristu, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

[1]Usp iz knjige “Prema novom stvaranju I“ , kao i na stranici premanovomstvaranju.org