55. Razmišljanja o knjizi “Svemir i njegovi stanovnici”

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Slavni dolazak Isusa Krista i novo stvaranje – Dan žetve – Novo stvaranje – Gdje će završiti sinovi tame? – A Lucifer?

 

Predraga braćo i sestre, evo nas na kraju knjige. Danas obrađujemo temu “Slavni dolazak Isusa Krista i novo stvaranje”. Slavni Kristov dolazak provocira u mnogim osobama strah. Ne bi trebao provocirati strah u djeci Božjoj koja ljube Isusa Krista, jer Isus Krist je Spasitelj; nije Spasitelj pravednika, nego je Spasitelj grešnika. Onda također i naše pogreške, naše slabosti On poznaje ako smo otvoreni, ako smo raspoloživi. Ako sudjelujemo u njegovim milostima, možemo se samo radovati poradi njegova slavnog dolaska; jer sa njegovim slavnim dolaskom ulazimo također i mi u slavu, u dimenziju čistoga Duha, ući ćemo u novo stvaranje.

 

O ovim temama se malo razmišlja, držimo ih daleko od nas jer imamo strah od Boga umjesto da budemo otvoreni za susret s Njim. Tema “Novo stvaranje” nažalost također i kod vjernika, kod kršćana čini se daleko u vremenu kao neka ideja. Ali nije tako. Govorili smo vam da je Bog odlučio preobraziti cijeli svemir i povesti ga u novo stvaranje. To nije više jedna daleka ideja. Nalazimo se u vremenima u kojima sve biva ubrzano i vodi u uglavljenje u Krista cijelog svemira nakon čega dolazi novo stvaranje. Mi vjernici u Kristu nismo ostavljeni u tami: mi smo vođeni Duhom Svetim i možemo razumjeti vremena. U ovom vremenu su darovane izvanredne milosti, izvanredna sredstva te mi možemo upoznati i proći putem koji vodi u novo stvaranje. Bog nas poziva da shvatimo ovu stvarnost te da budemo za nju otvoreni, gdje nismo mi oni koji čine, oni koji ostvaruju; Bog je onaj koji ostvaruje. Mi trebamo biti otvoreni i sudjelovati u njoj.

 

Dan žetve

„Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo“ (Dj 1,11).

Isus će se opet vratiti i svi će ga vidjeti kao što je rekao: „Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom“ (Mk 13,26).

Zašto će se vratiti? Da požanje ono što je Bog posijao u svim vremenima i što je njegov narod strpljivo uzgajao. Sve dobro koje su ljudi učinili bit će sakupljeno u Božje žitnice. Oni koji su činili dobro i tražili pravednost, koji su bili milosrdni i djelovali iz ljubavi, koji su ljubili Boga iznad svega i iznad sviju i dopustili da ih on ljubi, dobit će na dar novi život u novom stvaranju.

Isus će doći okupiti svoj narod iz svih dijelova svemira. Sveti Mihael zajedno sa svim anđelima dovest će pred Isusa sve ljude koji su bili vjerni Bogu[1]. Isus je to rekao: „I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba“ (Mk 13,27).

Vidjet će se plod svega onoga što je Bog posijao; ni jedno dobro djelo, koliko god malo bilo neće biti zaboravljeno. Otkrit će se misli i djela svakog čovjeka od prvog do zadnjeg.

Isus će se očitovati slavan na Zemlji, ali njegova slava će se istovremeno objaviti cijelom svemiru i u svim dimenzijama: od prijestolja Božjeg do podzemlja, njegovo svjetlo će biti sjajno i nitko se neće moći praviti da ga ne vidi. Ona ista Zemlja koja ga je vidjela kako trpi na križu, umire i uskrišava, vidjet će ga kako se vraća u svojoj moći kao Kralj Svemira.

I zlo će se morati očitovati; ni jedno zlo neće ostati nekažnjeno. Onaj koji se borio protiv Boga i djece Božje naći će se licem u lice s onim koji Jest. Ni jedna sjena, ni jedan grijeh neće biti skriveni od očiju Božanskog Suca.

Svi ljudi iz svih vremena sa svih planeta skupit će se pred njim; mrtvi će uskrsnuti. Isus Krist će suditi svakome i jednom zauvijek će odijeliti sinove svjetlosti od sinova tame. „I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni“ (Mt 25,46).

 

Novo stvaranje

Gdje će ići oni kojima će Isus suditi i koji će biti smatrani pravom djecom Božjom? Za njih je pripremljeno novo stvorenje, vječno Božje Kraljevstvo.

Kao na početku, nakon pada vaših praroditelja, kada je Bog preoblikovao stvorenje, tako će se dogoditi na kraju vremena. Bog će sve učiniti novim za svoju djecu: dat će im jednu novu dimenziju gdje će zauvijek živjeti s Ocem sjedinjeni s Isusom Kristom u Duhu Svetom.

Novo stvorenje će biti neusporedivo ljepše od onog na početku, koje je također bilo prelijepo. Bit će naime obogaćeno svetošću ljudi koji su živjeli za Boga koji su trpjeli za njega, koji su sijali dobro i mir. Njihove zasluge i njihova ljubav izlit će se na novo stvorenje i učinit će ga predivnim.

U toj novoj dimenziji bez vremena i prostora, bez suza i boli, živjet će Božji narod. Bit će to sveti grad, novi Jeruzalem, svetište Jaganjca, Isusa Krista.

U novom stvaranju svi će sjati i njihova svjetlost će biti originalna, jedinstvena, bit će odraz Božanskog svjetla. Božji grad će biti osvijetljen Božjom svjetlošću i svjetlošću djece Božje. Sjat će poput čistog zlata koje je vjera; ukrašena dragim kamenjem koje su kreposti. „Ali u nj neće unići ništa nečisto i nijedan tko čini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjčevoj knjizi života“ (Otk 21,27).

Gdje će se nalaziti novo stvaranje? Iznad Velike Barijere Neba. To će biti jedna preobražena dimenzija koja se sastoji od duha i materije: tijela ljudi i životinja i cijelog stvorenja bit će preobražena. Sve će biti slično Kristovoj naravi koji je prošao kroz nebesa svojim slavnim tijelom; sva djeca Božja bit će uzdignuta u slavu njihove Majke, uznesene na nebo dušom i tijelom.

Gdje će završiti sinovi tame?

Ostat će ispod Velike Barijere Neba u onoj dimenziji koju su ljubili i tražili, gdje prevladava materija sa svojim zakonima i svojim potrebama, i gdje duh ne zna za slavu Božju. Oni koji su htjeli služiti Luciferu u ovom životu služit će mu vječno. Bit će robovi kao što su bili na Zemlji i drugdje.

Tko je tražio kraljevstvo tame i zalagao se za njegovo širenje u cijelom svemiru imat će ga zauvijek. Tko je mrzio djecu Božju neće imati dijela s njima u kraljevstvu Božjem. Oni koji su se klanjali sebi živjet će sami sa sobom zauvijek. Tko je mrzio bližnjega iskusit će vječnu samoću. Tko je pljačkao siromaha bit će zauvijek siromašan. Tko je ubijao okusit će smrt. Tko je bio izdajnik osjetit će se izdanim za svu vječnost.

Svi oni koji su mrzili Boga nikada više neće osjetiti njegovu ljubav. A onda će se tama spustiti zauvijek na one koji su voljeli tamu, jer bez ljubavi Božje nema više svjetla. To će biti kraljevstvo tame.

A Lucifer?

Ostat će sa svojom djecom u kraljevstvu tame ispod Velike Barijere Neba. Njegova vječna muka bit će da ga više ne pamti ni Bog ni djeca Božja. Oholi Lucifer, pred kojim su se tresli narodi bit će zaboravljen od svih. Ostat će mu njegovi demoni i njegovi vjerni saveznici. Oni će ga mučiti: optuživat će ga da im je lagao, nastavit će tražiti od njega obećano kraljevstvo, bogatstva i moć kojih više neće biti. Lucifer će biti slab, neće se imati oko čega brinuti, protiv koga boriti, nikakav cilj za postići. Živjet će u svom ludilu, bez moći i znanja. Izgubit će sjećanje na prošlost i perspektivu budućnosti. Bit će uronjen u svoje ništavilo. Isto će se dogoditi demonima i ljudima koji su ih slijedili u kraljevstvu tame.

No prije nego se to dogodi Lucifer će doći do vrhunca svoga ludila i svoje okrutnosti. Odigrat će svoju posljednju kartu: Antikrista koji će se pojaviti na Zemlji, ali će biti poznat u cijelom svemiru i mnoge će povući u propast. Poput zarobljene zvijeri koja zna da ne može pobjeći Lucifer će gristi na sve strane nastojeći uništiti sve što može. Požnjeti će mnoge žrtve. Zemlja će biti jako kušana. Već sada možete vidjeti da razina zla raste na vašem planetu, ali to je samo početak.

Lucifer neće moći dirati pravu djecu Božju: moći će im smetati i to će činiti, ali neće ih uspjeti ukloniti. Ako Bog dopusti svojoj djeci neku kušnju to će biti samo da ih ojača u borbi protiv zla i osigura im sigurnu pobjedu.

Čovječanstvo na Zemlji morat će se obratiti Bogu, ako bude htjelo umaći mržnji Lucifera i njegovih demona. Oružje koje vam Bog daje protiv Lucifera i njegovih sljedbenika je sljedeće:

posveta Bezgrešnom Srcu Marijinom, koje je najveća zaštita;

posveta plamenom Srcu svetog Josipa, čuvaru Božjeg naroda;

iskreno prikazanje života Bogu, po Mariji;

bezgrešnost, odnosno cjelovitost života koja se mora sve više suobličiti Božjim zakonima;

iskreno zajedništvo s braćom i sa svim stvarnostima prisutnim i djelotvornim u svemiru.“

Kako sam vam govorio mi ćemo nastaviti pomagati malom ostatku, narodu koji želi odgovoriti na pozive neba. Želimo još razviti ono što je Duh Sveti nazvao oružjem. Trudit ćemo se pratiti vas i reći vam sve ono što nam Gospodin zapovjedi i predloži. Sada zaključujemo ovu knjigu riječima Trojstvenog Duha:

„Možete zamisliti pozornicu svemira i vašu povijest kao jednu ogromnu šahovsku ploču, na kojoj se dva igrača sukobljavaju i premještaju svoje figure u jednoj beskonačnoj igri. Igrači su Bog i Lucifer; figure ste vi. Svatko je izabrao tko će ga premještati na šahovskoj ploči povijesti i igra se bliži kraju. Tko će pobijediti? Onaj koji drži u rukama konce svakog života i cijele povijesti: Trojedini Bog. On će završiti igru kao pobjednik. Na šahovskoj ploči će ostati samo jedan Kralj, a drugi će pasti“.

Mi ostajemo u molitvi prikazujući se za sve vas, slijedit ćemo vas izbliza koliko Bog dopusti. Blagoslivljam vas, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

 

[1] Usp. „Preko Velike Barijere“, pogl. 15. Izd. Luci dell’Esodo