52. Razmišljanja o knjizi “Svemir i njegovi stanovnici”

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Ponovni pozivi papi, Crkvi i čovječanstvu na Zemlji

Predraga braćo i sestre, naša razmišljanja i čitanje knjige “Svemir i njegovi stanovnici” idu prema kraju. Danas donosimo poruku Svetog Mihaela Arkanđela od 17. ožujka 2013. U knjizi je ovo samo spomenuto, ali ima svoju važnost i stoga želimo istaknuti neke točke.

U ovoj knjizi Sveti Mihael se predstavlja kao Preteča drugog slavnog Kristova dolaska, očituje Trojstvenu silu te želi da Crkva na Zemlji bude povučena u ovu silu. Naime, obraća se Crkvi i čovječanstvu na Zemlji pokazujući sveopću Crkvu, tj. Crkvu, Kristove vjernike u cijelom svemiru. Poslušajmo.

Poruka svetog Mihaela arkanđela od 17. ožujka 2013. (Mt 5,17)[1]

”Pozdravljam te, Crkvo na Zemlji, sveti Božji narode! Gospodin me i dalje šalje naviještati vam njegove riječi istine te njegovu nježnost prema tebi.

Obraćam se vama, braćo i sestre na Zemlji koji vjerujete u Trojedinog Boga, te prihvaćate i svjedočite vlastitim životom Gospodina Isusa. Obraćam se na poseban način Papi Franji, izabranom od Boga biti Pastirom mnoštvu kršćana.

Danas započinje za sve vas veliki hod duhovne obnove, prema željama Presvetog Trojstva. Završetkom dugog razdoblja pripreme ovih zadnjih godina, početkom 2013. godine ušli smo kako vam je već bilo pojašnjeno[2], u vrijeme snažnog djelovanja Trojedinog Boga, preko kojeg će biti uvedeno cjelokupno čovječanstvo kao i sve stvoreno u novo stvaranje. U toj akciji jesu, i bit će sve više zahvaćene sve žive i djelotvorne stvarnosti u svemiru: anđeli i ljudi sa svakog planeta, živi i pokojni. Ovaj zahvat će se događati preko potpunog darivanja Bogu, molitve, vjere, nade i ljubavi Božjeg naroda, svete Crkve Gospodinove, jedinstvene u cijelom svemiru.

U akciji Trojedinog Boga na poseban način surađuju tri izvanredna sredstva ovog vremena: anđeli, centralna Jezgra, braća iz svemira vjerna Bogu. Oni prethode njihovim djelovanjem Božji narod otvarajući mu put i prate ga u hodu prema novom stvaranju; također i o tome vam je već govoreno.[3] Međutim, djelovanje ovih sredstava, ne može ni na koji način zamijeniti Božji narod, tj. njegovu Crkvu, koja je temeljno sredstvo kojim se Bog služi u ostvarenju svojih planova. Narod je primalac Božjih darova ali je u isto vrijeme pozvan na potpunu suradnju s Božjim djelovanjem, preko kojeg nam dolazi svako dobro. Naš Bog doista želi da njegova najuzvišenija stvorenja, tj. anđeli i ljudi, budu njegovi suradnici; predodredio ih je da djeluju uz njega poštujući njegove zakone, inteligentno i potpuno slobodno.

Božji narod je mnogobrojan i prisutan u cijelom svemiru. Sačinjavaju ga čovječanstva koja se nisu pobunila protiv Boga; o tome ste već primili mnoga pojašnjenja i ne želim se na tome zadržavati. Naglašavam samo da ova braća od početka surađuju u Božjoj akciji. Oni čekaju da čovječanstva iz cijelog svemira napokon budu uglavljena u Krista, kako bi postala jedno Tijelo te bila uvedena u novo stvaranje. Njihova pomoć slabijim čovječanstvima kao vaše, bila je diskretna i tiha tijekom cijele povijesti. Bog ih je od početka pozivao da vam pomažu i oni su za vas obavili dragocjenu službu: također i danas vam nastavljaju pomagati tiho i pažljivo. Očekuju od Boga nalog da se otvoreno pokažu vašem čovječanstvu, i tada ćete ih vidjeti.

Bog čeka da Crkva, tj. njegov narod na Zemlji, bude spremna prihvatiti ih na pravi način; stoga do sada nije dopuštao njihovo potpuno očitovanje. Međutim, neće dopustiti da se vrijeme previše oduži, jer želi ujediniti sve narode iz svemira, kao što je bilo na početku, prije nego je istočni grijeh narušio sklad među stvorenjem. Osim toga, Crkvi na Zemlji je apsolutno potrebna pomoć ove vjerne braće poradi evangelizacije vašeg čovječanstva.

Moćnici na Zemlji, vjerski poglavari i crkvene hijerarhije, čak i u katoličkoj Crkvi, sve do sada su zaustavljale navještaj o postojanju drugih čovječanstava u svemiru. Ne želim se zadržavati na pojašnjenju razloga takvog ponašanja. Vjerujem da ste u stanju sami razumjeti što znači prepoznati da postoje čovječanstva bolja od vas, bolji upravitelji, bolji vjernici: potrebna je velika poniznost i poučljivost, vrlo rijetke kvalitete na vašem planetu.

Bog, dobar i strpljiv, nastavlja čekati na hrabri čin od strane onih, prije svega u Crkvi, kojima je znana ova stvarnost, a vjerujte mi nije ih malo. Jasni navještaj ove stvarnosti od strane Pape imao bi takvu vrijednost na Zemlji koja bi nadilazila onu od svih državnika zajedno; stoga Bog očekuje da njegova Crkva iziđe s tim u javnost. Ipak, znajte da neće beskrajno čekati, jer vaša usporenost čini da kasne njegovi planovi, a to rađa veliku patnju u cijelom svemiru. Dat će stoga nalog svojoj vjernoj djeci da se otvoreno očituju. Stoga neka visoki Crkveni dostojanstvenici razmisle dobro o ovoj točci.

Vračamo se na Božji narod. Na Zemlji katolička Crkva okuplja veliki broj kršćana. Stoga je njezino djelovanje važno i nezamjenjivo u Božjim planovima za vaše čovječanstvo. Moje riječi se odnose dakle na poseban način na tu Crkvu; međutim, one se odnose i na vjernike svih drugih kršćanskih vjeroispovijesti pozvanih živjeti po Evanđelju koje je isto za sve koji sudjeluju u evangelizaciji Zemlje. One se odnose i na one koji pripadaju drugim religijama i one koji se nazivaju ateistima ali koji su pošteni i dobre volje.

Svi oni koji žele dobro i traže istinu, pozvani su u ovo vrijeme na duboko duhovno preporođenje. Ono će nužno voditi u uglavljenje u Krista; to znači da svi trebaju prihvatiti, upoznati i ljubiti Isusa, te biti dijelom njegova svetog naroda.

Uglavljenje u Krista tiče se cjelokupnog čovječanstva. To je jedini put za sve ljude u svemiru. Čovječanstvo svake planete ga živi i aktualizira prema vlastitoj originalnosti i iskustvu, ali na kraju je samo jedno: formirati jedno Tijelo kojem je Glava Krist; to će Tijelo biti Crkva Božja, Jedna u cijelom svemiru. Isus Krist će pozvati na život i pokojne koji su zaspali u vjeri u Njega, kako bi ih sjedinio sa živima; bit će to beskrajan, narod Živih.[4]Razdvojit će zauvijek dobro i zlo.

Kada sve bude uglavljeno u Isusa Krista, Otac će stvoriti novo nebo i novu zemlju i darovat će ih svojoj djeci; bit će to novo stvaranje. U njega neće moći ući ništa nečisto. Isus Krist će uvesti svoj narod u novo stvaranje i darovat će ga Ocu. On sam će se podložiti Ocu i s njim će kraljevati zauvijek u sili Duha Svetoga. Jedan Bog i jedan narod; Bog u svom narodu zauvijek.[5]

Ovo je prekrasni plan Trojedinog Boga za svakoga od vas i za cijelo čovječanstvo. On je već u punom razvoju. Bog jača svoje djelovanje, u ovom vremenu, kako bi pomogao svojoj djeci koja uzdišu u cijelom svemiru, čekaju na potpuno ostvarenje Božjih obećanja i na konačno oslobođenje od zla.

Isus je došao na Zemlju ispuniti sva Očeva obećanja, u korist svih ljudi u svemiru. U Isusu, Sinu Božjem, sve je izvršeno. Put spasenja je otvoren svakom čovjeku, djetetu Božjem. Sada se sve treba ispuniti također i u svakome od vas i u njegovu narodu. Neće biti potpunog ostvarenja spasenja sve dok čovječanstvo ne bude uglavljeno u Krista, sve dok posljednji čovjek dobre volje ne bude izabrao pripadati Kristu. Samo tada će biti sve izvršeno!

Krist će se vratiti u slavi na Zemlju odakle je započelo njegovo poslanje Otkupljenja. Njegov će povratak biti znak za cijeli svemir da je spasenje svršeno. Bit će to znak i za Lucifera da je njegovo kraljevstvo zauvijek poništeno.

Bog me je pozvao biti Pretečom slavna Kristova povratka. Zadatak mi je boriti se protiv paklenih sila i razdvojiti pšenicu od kukolja, kao što je pisano (Mt. 13,41). Bog me šalje sabrati njegov narod sa svih strana svemira kako bi ga prikazao Isusu. Sjedinite se sa mnom u tom djelu, vaša je molitva dragocjena i prati me u mome poslanju. Proslijedimo zajedno po volji Božjoj, ništa nam neće nedostajati.

Budite ponizni i poučljivi i ja ću vam pomoći razumjeti što Gospodin traži od njegove Crkve u ovom vremenu, sve dok ona ne postane sveti hram, kuća molitve za sve narode ( Iz 56,7), po Srcu Kristovu. Govorit ću vam u više navrata da vam pokažem linije koje trebate slijediti; zatim će druga Božja sredstva produbiti različite argumente, gledajući ih iz različitih kutova. Na taj ćete način imati širi i kompletniji pogled na Božju akciju i korake koji vas očekuju.

Započinjemo dakle naš hod duhovnog preporoda, ali prije toga vas pozivam da se na trenutak zaustavite i zazovete Duha Svetoga da vam otvori pamet kako biste mogli razumjeti ono što ću vam od sada i ubuduće govoriti; trebate se roditi odozgo (Iv 3,3), stoga vam je potrebno svjetlo Duha Svetoga koje govori vašem duhu. Posvetite se također Srcu Bezgrešne Majke i plamenom Srcu Svetog Josipa; njihova prisutnost i njihova molitva su vam neophodni.“

 

Neka svatko zaziva Duha Svetog. Svatko može biti zahvaćen od Duha Svetog ako je dobre volje. Duh Sveti je onaj koji traži čovjeka. To je Božje djelovanje i On vrši djelo otkupljenja po Isusu Kristu te nas vodi k Ocu. Neka se spusti Duh Sveti obećan od Oca u ime Isusovo u svakoga od vas i neka izvrši njegovo djelo. Neka vam udijeli svjetlost, inteligenciju i mudrost shvaćanja poruka, vremena u kojem živimo, događaja kroz koje prolazimo. Neka vas vodi i štiti.

Sveti Mihael se obraća Papi Franji, obraća se Crkvenim predstavnicima, obraća se svim kršćanima i svim ljudima. Ne želimo produljiti ovo čitanje koje vi možete produbiti na našoj stranici. Donosimo vam samo konkretne upute koje je Sveti Mihael dao Crkvi u ovom periodu, upute glede onoga što Bog očekuje od Crkve na Zemlji u ovom vremenu.

 

„1. Bog traži da kršćani na Zemlji budu konačno međusobno ujedinjeni. Gospodin očekuje da će vidjeti ostvarenu njegovu zapovijed: da ljubite jedni druge kao što vas je On ljubio. Pozivam vas da odlučno izbacite iz vaših srca demona podjele, koji se hrani iz vaše sebičnosti, strahova i ambicija. Pokajte se i tražite snagu od Boga kako biste bili sredstva mira i jedinstva.

  1. Bog želi da Crkva Kristova govori ljudima i spusti se sve do ponora svakog čovjeka. Upravo to je učinio Isus za vas: spustio se u vašu bijedu ne da vas osudi nego da vas spasi; očekuje da i vi tako činite s vašom braćom.
  2. Bog očekuje da svjedoci Kristovi ne nose teorije nego živoga Krista. To očekuje od njegova naroda, od Pape sve do najmanjeg među vjernicima, da Isus bude živ i djelotvoran u vama i između vas. To se može dogoditi samo ako svatko od vas i svi zajedno prikažete vaše živote njemu, jedni za druge.
  3. Bog traži da njegov narod bude narod molitve.U dubokoj i trajnoj molitvi susrest ćete Boga i njegov odgovor na svaki vaš problem i probleme čovječanstva. Vrijeme je da se manje govori a više moli.
  4. Bog očekuje da njegov narod blagoslivlja i da on sam bude blagoslov. Čovječanstvu Zemlje, krhkom i beznadnom, potreba je susresti u svakome od vas Božju ruku koja blagoslivlja, ozdravlja i podiže. Budite blagoslov za druge! Budite također i za sve stvorenje, pritisnuto paklenim prokletstvima! Možete blagoslivljati samo ako tražite, prihvaćate i čuvate u vama blagoslov Božji, blagoslov koji je za vas neprestan. Možete darovati drugima samo ono što ste spremni primiti od Boga. Kršćani Zemlje izgubili su smisao blagoslova, ne traže ge i ne daruju.
  5. Bog želi da njegov narod krsti sve pogane. Krštenje nije obični obred nego osnovni uvjet za ulazak u život Božji. Svaki kršćanin je pozvan krstiti, također i u Duhu onako kako vam je bilo pojašnjeno.[6]
  6. Bog očekuje da se Crkva Zemlje konačno osjeća dijelom neizmjernog Božjeg naroda prisutnog u cijelom svemiru. Crkva na Zemlji ne može napredovati prema punini ako dublje ne shvati stvarnost života u svemiru, te ne živi u sveopćem zajedništvu. Nije više vrijeme da se skriva ova istina od svijeta. Ako bi Crkva odbila objaviti ovu istinu, tko bi drugi to mogao učiniti? Možda moćnici ovog svijeta.
  7. Bog želi da Crkva uvjerljivo objavljuje da je Krist Gospodin. Neka zna naviještati ovu istinu također i kada to nije ugodno. Nema spasenja bez Isusa Krista i sve stvoreno treba biti uglavljeno u njega. Bez ove temeljne jasnoće neće doći nikada do pravog dijaloga s drugim religijama ili ateistima. Svaki pravi dijalog rađa se iz poniznog svjedočanstva istine a ne iz kompromisa.

Razmišljajte o ovim točkama i stavite u praksu ovo što vam govorim, makar vam se nešto može činiti novim. U Bogu sve je neprestana novost. Novost koja nam pomaže izrastati, a koja nikada ne pritišće ono što već postoji. Bog je neumorni graditelj i Crkva je njegova građevina: on dodaje nove stvari bez uznemiravanja, uljepšava bez težine. Isus je rekao: ”Ne dođoh da ih ukinem, već da ih ostvarim” (Mt 5,17) i to je tako. Stoga budite spremni na novost Božju! Ona će vas iznenaditi, ali vas neće skandalizirati, naprotiv: ako ste dobre volje, učinit će vas novim stvorenjima. Tada ćete iz dana u dan gledati ostvarenje prekrasnog plana Božjeg. Znajte da je on Otac svakog čuda.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga”

U knjizi “Svemir i njegovi stanovnici” slijedi naglasak na poruku Gospe, Kraljice Mira od 25.svibnja 2013.[7] Srž ove poruke je uglavljenje u Krista cijelog svemira. Isto tako i Gospa očekuje da Crkva na Zemlji proglasi postojanje života u svemiru. Puno toga smo rekli, nisu potrebni više komentari. Trenutak je davanja odgovora iznutra. Nije dovoljno samo slušati riječi, nego uroniti se u molitvu prikazujući život Isusu kako bi u našem životu Bog mogao izvršiti svoje djelo i povratiti nas u Njegovu kuću, u novo stvaranje.

Ja vas blagoslivljam da budete raspoloživi prihvatiti djelovanje Duha Svetog i Trojstveno djelovanje u vama. Gospa je rekla da su ova vremena čudesna i strašna. Blagoslivljam vas kako biste bili otvoreni milostima i prihvatili Božja čudesa u ovom vremenu. Tada će vaša nada biti sjajna, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1]Usp. Prema novom stvaranju.org

[2]Usp. Poruka Duha Svetog 12. prosinca 2012. pod naslovom “Svršeno je“ objavljenoj na ovoj stranici i u istoimenoj knjizi “Prema novom stvaranju”

[3]Isus je govorio o izvanrednim sredstvima u poruci od 5. rujna 2011. pod naslovom: “Božja sredstva za ovo vrijeme” objavljenoj na ovoj stranici i u istoimenoj knjizi

[4]Usp Iv 5

[5]Usp Otk 21

[6]Odnosi se na krštenje u Duhu Svetom i ognju o kojem govori knjiga “Preko velike barijere” 9. poglavlje

[7]Usp. Gospina poruka pod naslovom “Gospin plan u Međugorju” objavljena na ovoj stranici