49.Razmišljanja o knjizi “Svemir i njegovi stanovnici”

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Događaji ovog vremena – Kratki kronološki pregled – Odlučujući izbor 2012. godine

Predraga braćo i sestre, ova knjiga “Svemir i njegovi stanovnici” prošla je kroz povijest svemira dajući brzi pregled glavnim događajima. U zadnjem dijelu nam je pokazan prolazak koji smo napravili ulaskom u treće tisućljeće. Predstavljena su nam izvanredna i uzvišena sredstva kako bi uglavljenje u Krista išlo nužno naprijed, da ga nitko ne može zaustaviti. Kada Bog misli – on čini, kada govori – ostvaruje.

 

Danas govorimo o Božjem djelovanju u svemiru preko izvanrednih sredstava. Donosimo činjenice kojih smo nas dvoje osobno svjedoci. Trudit ćemo se naime, komentirati ove činjenice sve do kraja knjige. Poslušajmo.

Događaji ovog vremena – Kratki kronološki pregled

“Godine 2005. umro je Ivan Pavao II. koji je silno želio navijestiti život u svemiru, ali to nije uspio učiniti. U međuvremenu je započelo poslanje tri izvanredna sredstva. Tome je uslijedilo nekoliko važnih događaja počevši 2009. do 2012. koje ćemo ukratko pregledati.

 

  1. godina – Sveti Mihael arkanđeo je primio od Boga zapovijed da podijeli čovječanstvo u cijelom Svemiru definitivno odvajajući one koji služe Luciferu od djece Božje. Radilo se o jednoj podjeli u duhu, preko koje je Bog intervenirao kako bi odijelio dvije dimenzije koje su do tada paralelno išle naprijed. Od tog trenutka će Božja djeca hodati u suprotnome smjeru od Luciferove djece. Ta podjela je omogućila da se Božji plan jako ubrza”.

 

Ovo je teško zapaziti osobama koje ne žive u dubokom odnosu s Bogom jer ne zapažaju događaje koji se očituju u ljudskom duhu. O čemu se radi? Bog je uklonio rak iz svoje djece, odvojio je Lucifera i njegove sljedbenike te oni ne mogu više spriječiti narod Božji koji želi ići prema uglavljenju u Kristu svega svemira te biti uglavljeni u Kristu da bi ušli u novo stvaranje. Oni mogu brzo napredovati, ako su odlučni. Što se događa sa Sotonom, s Luciferom? On je sve luđi jer zna da gubi. On zna da je djelovanjem izvanrednih i uzvišenih sredstava stavljen na stranu, prepušten je da ide putem vlastite propasti, sve više ulazi u tamu, ne poznaje Božje planove, nesvjestan je, sve luđi te izluđuje također i one koji ga slijede.

 

Ako promatrate u kojoj se danas situaciji nalazi Zemlja, možete to shvatiti. Neki su događaji bezumni, ne ulaze u ljudsku logiku, nisu shvatljivi; jer kada ljudski duh poludi, sve uništava. Postoji još jedan dobar dio čovječanstva koji se nije odlučio ni na jednu stranu. Oni će još više trpjeti, bit će konfuzni, imat će unutarnje patnje jer ih Bog ne može koristiti za svoje programe, ne odgovaraju na Božji poziv. S druge strane Sotona ih prezire i ostavlja ih u patnji. Sada je trenutak odluke, trenutak je također zahvale Bogu, hvale jer je napravio ovaj korak sa svojim narodom.

“2010. godina – Kao što smo rekli, sa svojom porukom od 10. rujna 2010[1]. Sveti Mihael je navijestio čovječanstvu na Zemlji postojanje i djelovanje Centralne Jezgre.

Govorio je također o tri mjesta na Zemlji koja su ključna za Božje djelo i osobito važna u kontekstu budućih događaja. Ta tri mjesta su:

Jeruzalem, u kojem je Gospodin Isus umro i uskrsnuo;

Bazilika svetog Petra u Rimu, grob velikoga apostola i središte kršćanstva na Zemlji;

Međugorje, mjesto posljednjih marijanskih ukazanja na Zemlji.

Članovi Centralne Jezgre sa Zemlje na poseban način su vezani za ova tri mjesta; Centralna Jezgra djeluje u duhu na tim mjestima, na izravan i specifičan način”.

 

Mi ne želimo objasniti što će Bog činiti u Jeruzalemu, što će činiti u Bazilici Svetog Petra u Rimu; jedna stvar je sigurna da će zasvijetliti njegova slava i pravednost. Govorimo vam o Gospinim ukazanjima u Međugorju. Ako ste pažljivo pratili događaje XX stoljeća, mogli ste vidjeti Gospinu prisutnost u Crkvi, među nama; Majka koja prati velike događaje. Možemo sada shvatiti zašto smo s Gospom koja se ukazala u Međugorju, Kraljicom Mira, prešli prag trećeg tisućljeća i da je Gospa još uvijek s nama te nam je obećala da će ostati sve dok Bog ne vidi ostvarenje. Čega? Da Crkva navijesti postojanje ljudi u svemiru, na poseban način braće vjerne Bogu, ili će Bog providjeti na drugačiji način. Mi smo vam to navijestili. Nas dvoje ali i ostali koji su zajedno s nama prikazali život da programi Gospinih ukazanja donesu one plodove koje Gospa nosi u Srcu te nastavljamo nositi ovaj program prikazujući život. Oko nas se okuplja sve više narod i u tom smjeru vas želimo informirati da su vam na raspolaganju tri naše kuće: u Međugorju, u Ghedi (provincija Brescia), u Finale Ligure (provincija Savona), gdje možete susresti osobe koje vam mogu pomoći, komunicirati, informirati vas, kako biste sve više ušli u zajedništvo tako da se povećava ovaj narod i jača u svom hodu. Možete imati sve informacije obraćajući se Luci dell’Esodo (Svjetlo Izlaska) ili Fondaciji Utvrda Bezgrešne.

2011. godina – Isus je otvoreno govorio o tri izvanredna sredstva i o budućnosti svoga naroda tumačeći narav i poslanje jezgri. Najavio je da će u slijedećoj godini 2012. Duh Sveti na poseban način voditi i upućivati Božji narod kako bi ga pripremio za događaje koji čekaju čovječanstvo.

  1. godine su također tri izvanredna sredstva bila pozvana proširiti svoje djelovanje u svemiru. Iste godine je Bog pozvao sve svece u raju da prikazuju svoje molitve osobito za novi narod koji se stvara u cijelom svemiru i za tri izvanredna sredstva.”

 

Rečeno je da je Bog osnažio djelovanje izvanrednih sredstava i nastavlja ga osnaživati. Naglašeno je da su svi sveti primili posebne milosti molitve. Vidjet ćemo u nastavku u ovim svjedočanstvima da se Božji narod u svemiru povećao, osnažio te ide strelovito naprijed. Mi na Zemlji naime, smo pozvani pripojiti se ovom narodu koji se okuplja oko Centralne Jezgre, izvanrednih sredstava. Zemlja treba izići iz svoga geocentrizma ako želi spasenje. Isto tako Crkva na Zemlji treba izići iz geocentrizma. Narod je pozvan na odgovor, neovisno o tome hoće li službena Crkva odgovoriti ili ne. Kao što su sveci kroz povijest Crkve odgovorili i išli naprijed otvarajući put neovisno o primljenim dozvolama ili proglašenju svetosti, isto tako novi narod treba strelovito krenuti. Iskusit ćete kada se sjedinite sa izvanrednim sredstvima koja snaga djeluje u vama.

Odlučujući izbor 2012. godine

To je bila jedna posebna godina. Bog je odlučio dati čovječanstvu na Zemlji i osobito Crkvi posljednju priliku da se odluči prihvatiti poslanje evangelizacije svemira.

Bog je čekao da papa napokon navijesti prisutnost života u svemiru. Čekao je da se kršćani probude.

Treba reći, međutim, da se Crkva na početku 2012. nalazila u puno drugačijim prilikama u odnosu na prije: stupanjem na scenu tri izvanredna sredstva ona je nužno prešla u drugi plan.

Važno je da dobro shvatite ovo: dok Bog nije stavio u igru tri izvanredna sredstva, papa je predstavljao ključnu figuru cijelog plana uglavljenja svemira u Kristu. Oko njega bi se okupili drugi narodi svemira; anđeli i vjerna čovječanstva bi podržavali djelovanje pape i Crkve na Zemlji. To je uostalom odgovaralo poslanju koje je Isus dao apostolima: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta. (Mt 28,19-20)“.

 

Bog je dugo čekao da Crkva prihvati svoje poslanje također u korist svemira. Vidjeli smo nažalost da Crkva od početka nije uzimala u obzir taj aspekt evangelizacije, ograničavajući se samo na djelovanje na Zemlji; štoviše, pitanje svemira je bilo potpuno zanemareno. Iz tog razloga je Bog pozvao na djelovanje tri izvanredna sredstva: nije više mogao dopustiti da čovječanstva niskog svemira ne znaju za istinu. I ona su trebala doći do spasenja i do spoznaje pravoga Boga; a to se ne može dogoditi osim po Isusu Kristu.

 

Stoga kada je 2012. Crkva bila ponovno pozvana na sveopće poslanje, scenarij je bio uvelike drugačiji. Ovaj put, da su papa i Crkva na Zemlji odgovorili pozitivno, oni bi samo sudjelovali u djelu evangelizacije svemira u zajedništvu sa izvanrednim sredstvima i s narodom koji se okupljao oko tih sredstava. Ne više na čelu misije uz pomoć vjerne braće, kao na početku, nego kao obični sudionici. Središnja figura više nije bio papa, nego Sveti Mihael Arkanđeo. No i obično sudjelovanje Crkve bilo bi svakako vrijedno u očima Božjim; čovječanstvo na Zemlji bi imalo velike dobrobiti od pozitivnog odgovora Crkve. Djelovanje zla bilo bi znatno ograničeno.

 

Bog je predvidio da poslanje evangelizacije svemira svakako započne, bez obzira na odgovor Crkve, kojoj je udijelio vrijeme od godinu dana. Kroz cijelu 2012. godinu Duh Sveti je neprestano djelovao u Crkvi i u pojedincima.

U međuvremenu su se aktivirala braća iz svemira vjerna Bogu. Već početkom siječnja 2012. stigla su u niski svemir i uputila se prema Alfa Kentauru kako bi odredili načine intervencije u slučaju pozitivnog odgovora Crkve na Zemlji. Smjestili su se u bazama koje imaju u niskom svemiru kao i na Zemlji. Bili su spremni početi djelovati na najmanji pozitivan znak od strane Crkve. Još jednom je sve bilo spremno i nedostajao je samo odgovor Crkve. Ali opet ga nije bilo. Kao što je Bog odredio, Božji plan uglavljenja u Kristu cijelog svemira ovaj put nije bio zaustavljen niti usporen. Bog je bio i previše strpljiv s Crkvom na Zemlji.”

 

 

Dakle, misija u cijelom svemiru, pokrštavanje i evangelizacija krenula je sa izvanrednim sredstvima koja okupljaju Božji narod. Obraćam se ponovno vama koji me slušate i onima koji budu informirani.

“No i obično sudjelovanje Crkve na Zemlji bi imalo velike dobrobiti od pozitivnog odgovora Crkve. Djelovanje zla bilo bi znatno ograničeno.” Trebamo prihvatiti ovu stvarnost i tražiti oproštenje. Svi oni koji se pripajaju uz novi narod zajedno sa izvanrednim sredstvima prikazujući vlastite živote Bogu po Presvetoj Mariji, moleći i živeći po Evanđelju dragocjeni su, svaki pojedinac je dragocjen.

 

Želim naglasiti još jednu stvar: ovo što smo do sada govorili, ne odnosi se samo na Crkvu, na kršćane. Poslanje izvanrednih sredstava ide prijeko, prati zakone Duha, a Duh Sveti proniče srca, poziva, budi osobe dobre volje koje traže Boga u drugim religijama; također i među nevjernicima, među skandaliziranima poradi ponašanja kršćana, isto tako i osobama iz niskog svemira u stanju ne-sjećanja koje se ne sjećaju niti Božjih obećanja koje je dao čovječanstvu nakon istočnog grijeha. Dođimo dakle, svi pred Boga i napravimo naš odabir da krenemo kao narod zajedno, iako smo raspršeni; naći ćemo se zajedno, svaki dan ćemo se sve više poznavati, prije svega u duhu a zatim i fizički.

Ja vas blagoslivljam, blagoslovom koji je Bog dao svom narodu, svojoj Crkvi u trenutku Pedesetnice da Duh Sveti djeluje u svima vama, također i u osobama koje ne vjeruju koje iskreno traže istinu. Neka svi ljudi dobre volje upoznaju hod povijesti spasenja, neka svi upoznaju istinu koja je svjetlost za sve nas i neka se sva stvorenja raduju u ovim prolascima. Neka se uzdigne zborna molitva hvale Bogu jer radi i vodi svoj narod u novo stvaranje, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

 

 

 

 

[1] Usp. Poruka Sv. Mihaela Arkanđela od 10. rujna 2010. naslovljena: „Centralna Jezgra“, objavljena na internetskoj stranici http://www.premanovomstvaranju.org i u knjizi: „2012. Odlučujući izbor čovječanstva“, Izd. Luci dell’Esodo