48.Razmišljanja o knjizi “Svemir i njegovi stanovnici”

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Uzvišena Božja sredstva

Predraga braćo i sestre, jako je važno da se povežemo sa zadnjim razmišljanjem koje smo ovako zaključili: Bog je čekao da Crkva na Zemlji bude spremna navijesti svim narodima svemira spasenje Isusa Krista. Na mnoge načine ju je pozivao i nastavlja to činiti; ali Crkva ne čuje ili se pravi da ne čuje. Izvanredna sredstva čine ono što je trebala učiniti Crkva na Zemlji. Oko tih sredstava će se okupiti svi oni koje Bog poziva u ovom vremenu da svjedoče Isusa Krista sve do na kraj svemira. Bog će ih pozvati sa svih krajeva svemira uključujući Zemlju da od svih naroda učine samo jedan narod, njegov narod.” Zatim nadodaje: Došao je dakle trenutak da se te riječi ostvare i da svaki čovjek koji živi u svemiru zna da je dijete Boga Oca po Isusu Kristu u Duhu Svetom. Ništa više neće moći spriječiti da se to dogodi, jer je Bog tako odlučio. Možemo u ovom odlomku primiti ono što je osnovno: Bog očekuje od vas da prionite uz ova sredstva, da formirate jedan narod koji odgovara na Božji poziv. Danas vam predstavljamo dva uzvišena sredstva bez kojih se ne može ostvariti ovaj plan Božji; bez ulaska u zajedništvo s njima i preko njih u ovom Božjem programu.

U ovoj knjizi “Svemir i njegovi stanovnici” malo je napisano o njima, stoga smo pripremili osnovne stvari o ovom uzvišenom sredstvu koje vam predstavljamo jer smo o Presvetoj Djevici Mariji i svetom Josipu govorili u različitim prilikama, Bog je govorio u različitim prilikama. Pozorno slušanje.

Uzvišena Božja sredstva

 

“To su Marija i Sveti Josip koji u ovom vremenu na poseban način bdiju nad Božjim narodom i nad sva tri izvanredna sredstva. Njihovo majčinstvo i očinstvo djeluju u korist cijelog čovječanstva u svemiru. Molitva i zagovor Blažene Djevice Marije i Svetog Josipa ključni su za ostvarenje Božjih planova. Dobro je da im se molite i više nego ikada budete s njima sjedinjeni.

 

Ono što se govori o Mariji uvijek je malo. Marija je jedna tajna, možemo ju shvatiti samo ako smo uronjeni u Duha Svetog. No ipak je jako korisno za novi narod shvatiti Mariju u ulozi Suotkupiteljice čovječanstva odakle izvire njezino majčinstvo. Stoga nam je Bog daruje kao Majku, ali i kao preuzvišenog člana Crkve. Kaže Isus:

“Kad sam umro na križu, oko mene nije bilo nikoga, osim moje Majke, koja se sjedinila s mojom žrtvom. Žene, apostoli, naravno da su me ljubili, ali nisu razumjeli što se odvijalo pred njihovim očima. Oni još ne primiše pomazanje Duha Svetog kako bi u potpunosti razumjeli što to znači prikazati se Ocu u jedinstvu sa mnom. Kasnije će razumjeti.

 

Moja Majka, međutim, bila je spremna za to; morala je biti jer ja nisam mogao umrijeti sam na križu. Morao sam pridružiti svojoj žrtvi sve one koji će se kroz stoljeća darovati meni. Marija je bila prvo ljudsko biće u svemiru koje se savršeno sjedinilo s mojom žrtvom na križu i koje je u potpunosti sudjelovalo u mojemu uskrsnuću. Moja Majka je bila prvo ljudsko biće koje je dovršilo sa mnom Vazmeni prolazak. Svi drugi su se pridružili njoj, po njoj, poslije nje. Čak i čovječanstva drugih planeta od nastanka vjernih Bogu, koji su svojom molitvom pratili moj put na Zemlji, su se sjedinila s Marijom u trenutku moje žrtve na križu. Zbog toga se čovječanstvo neće moći sjediniti sa mnom, osim po Mariji. Prolazak preko njenog Bezgrešnog Srca je obavezan za sve koji žele postići mistično jedinstvo sa mnom. Moja Majka je ona koja je otvorila put, prvo biće koje je postiglo puno i savršeno jedinstvo sa mnom na križu, preko križa, za vječnost(…). U mojoj Majci, prije nego u bilo kome drugom, moj Vazmeni prolazak iz smrti u život je utjelovljen i postao vidljiv. Njezina prisutnost među apostolima bila je presudna: nakon što su primili Duha Svetoga apostoli i učenici su razumjeli sve, ali su preko Marije potpuno ušli u moju žrtvu i sjedinili se sa mnom.”[1]

 

U Božjem planu sveti Josip je bio na iznimno poseban način sjedinjen sa Presvetom Marijom. Sveti Josip je zazivan kao čuvar Crkve, tj. onaj koji čuva život Božji u Crkvi, onako kako je čuvao Isusa i Mariju. Isus govori: “I ne zaboravite Sv. Josipa, srca plamena, moga poočima na Zemlji, pravednika nad pravednicima. Nitko nije bio pravedan poput njega, njegova pravednost je premašila pravednost mnogih drugih i moć njegova duha je golema. Marija i Josip su vam majka i otac na putu, kao što su bili i meni, i njima vas povjeravam.”[2]

 

Sveti Josip je prihvatio Božji plan u Mariji, tako je postao dionikom bezgrešnosti svoje zaručnice. On je primjer za sve nas. U jednoj poruci Sveti Josip je pojasnio da se preko djevičanske tišine ulazi u tajnu Presvetog Trojstva. Mi donosimo jedan odlomak, kaže Sveti Josip:

“Želim vam pričati o veoma moćnu oružju protiv neprijatelja, o djevičanskoj tišini koja je u vama. Tišina i djevičanstvo uvijek idu skupa, jer nitko ne može stupiti u pravu tišinu ako ne posjeduje unutarnju čistoću, no da bismo stupili u čistoću, potrebna je unutarnja tišina. Kakva tišina? Naravno, ne tišina kao odsutnost zvuka, nego djevičanska tišina. Tišina je vladala kad je Bog stvarao svemir, Riječ je sišla u Mariju u tišini. Presveto Trojstvo djeluje u tišini koja je punina, živ dodir između Triju Osoba Presvetoga Trojstva. Između Triju Trojstvenih Osoba, naime, struje punina i ljubav te vlada tišina, jer svaka Osoba sluša drugu te tako u tišini nastaje zajedništvo. Tišina je vladala u kući u Nazaretu, jer je svatko slušao drugog, a slušajući drugog, slušao je Boga u drugome.

Tišina je veoma moćna barijera od sila zla. Ona vas potpuno uvodi u život Presvetoga Trojstva, tvori branu oko vaše duše i oko vašega tijela.

Tišina vas uranja u trojstveni vir. Shvatite dobro: vir Presvetoga Trojstva privlači vas i sve što vam pripada, privlači i preobražava. Preobražava ono što je dobro još ga više ojačavajući, a uništava ono što je zlo. Zlo, naime, ne može odoljeti, nego ga uništava vir.

Morate naučiti da sve uranjate u taj vir, sve dobro i sve zlo što su u vama, u vašoj duši kao i u vašem tijelu, sve dobro što kola u vama, ali i zlo koje dotaknete. Bacite sve u taj vir, da bi se osnažilo ili uništilo.”[3]

 

U jednoj drugoj poruci Sveti Josip još govori: Tko zaista izabire čistoću, izabire je dokraja. Ja nisam imao nikakvog interesa seksualne naravi prema Mariji, to nije postojalo u mome srcu, nije bilo predviđeno niti željeno od Boga za mene, te ne bi imalo nikakvog smisla u planu Božjem. Stoga mi je darovana milost nadilaženja svake napasti, jer Bog uvijek daje milosti nužne za izvršenje njegova djela. Osim toga, moja Zaručnica nije bila poput drugih: posjedovala je milost takve čistoće da ništa prljavo nije moglo biti uz nju. Iz nje je isijavala čistoća koja se mogla uspoređivati samo sa onom Isusovom. Kada sam promatrao Mariju i malog Isusa zajedno, osjećao sam neizmjernu čistoću koja je isijavala iz njihovih osoba; bili su savršeni, u njima nije postojala niti najmanja sjena grijeha, bili su potpuno uronjeni u Boga.

Moja se duša hranila jednom takvom savršenošću; stoga sam također i ja došao do bezgrešnosti, ploda mog hoda svetosti ali i izvanredne milosti koju sam upijao u mom posebnom jedinstvu s Isusom i Marijom.”[4]

 

Sva Božja sredstva, tj. Anđeli, sveti, pravednici, sudjeluju u ovom vremenu u uglavljenju u Kristu svega stvorenog. Ojačani su u njihovu djelovanju da bi što efikasnije mogli prodirati u cijeli svemir. Sjedinjeni s njima i mi također bivamo ojačani. Svaka osoba postiže u Bogu ostvarenje vlastitog identiteta i vlastitog poslanja. U Mističnom Tijelu Kristovu svi međuodnosi se usavršavaju u skladu. Presveta Marija i Sveti Josip su zaručnici u Kristu, mistično sjedinjeni s Njim. Njihovo zaručničko jedinstvo u Kristu je posebno djelotvorno u ovim vremenima u kojima je snažno Trojstveno djelovanje. Tako njihovo očinstvo i majčinstvo u Bogu mogu pomoći svim sinovima i kćerima Božjim u svemiru. U ovoj perspektivi se očekuje trijumf Bezgrešnog Srca Marijina. Stoga je dobro uvijek zazivati Presvetu Mariju i Svetog Josipa sve dok se ne rodi i dođe do savršenosti zajedništvo između muškaraca i žena u Bogu.

Nakon ovog čitanja strah me je govoriti jer tekst je jako jednostavan i pojašnjava ono što Crkva naviješta u svim vremenima, te kako možemo ući u Presveto Trojstvo, sudjelovati u njegovu djelovanju te pojašnjava kako možemo proslijediti prema novom stvaranju. Danas na poseban način su nam predstavljena dva uzvišena sredstva: Otac i Majka na duhovnoj razini. Bog je želio tako. Nitko ne može prenijeti život, ako ne Otac i Majka. Ovo je Božji red.

Dodajem neke prolaske, prvi: Gospa je prva, jedino stvorenje, koja se savršeno sjedinila sa žrtvom Kristovom, te je gledala preko žrtve, vidjela je preko, pripremila je put jednako tako za apostole kao i za nas u ovom vremenu. Preko njezina Bezgrešnog Srca mi možemo proći prema Isusu ako smo raspoloživi. Sva djeca Božja trebaju proći preko njezina Srca, preko Majke, nove Eve te se sjediniti sa Adamom, novim Adamom: tako naučava Crkva. Ali nije dovoljno naučavati, potreban je odgovor, potrebno je utjeloviti. Mi vam nismo predstavili programe u oblacima, služeći se ufološkim iskustvima, nego vas vodimo u Srce Isusovo, pod noge Spasitelja svemira, kojemu cijeli svemir treba biti podložen kako bi se vratio Bogu Ocu u zakone čistoga Duha, nema drugog puta.

Kao što je za nas jako važna Presveta Marija jednako tako je važan i Sveti Josip. Osobno mislim, s jedne strane je još bliže nama ljudima, jer Marija je bezgrešna već od samog začeća. Sveti Josip je ušao u bezgrešnost prihvaćajući Marijinu bezgrešnost i Božji program u Mariji i za nas je primjer. Neću se više zadržavati na ovim tekstovima, prepuštam ih vama na promišljanje da vam mogu dati puno svjetla, ipak se želim zadržati na iskustvu svetog Josipa. On kaže za Mariju: “Iz nje je isijavala čistoća koja se mogla uspoređivati samo sa onom Isusovom. Kada sam promatrao Mariju i malog Isusa zajedno, osjećao sam neizmjernu čistoću koja je isijavala iz njihovih osoba; bili su savršeni, u njima nije postojala niti najmanja sjena grijeha, bili su potpuno uronjeni u Boga.

Moja se duša hranila jednom takvom savršenošću; stoga sam također i ja došao do bezgrešnosti, ploda mog hoda svetosti ali i izvanredne milosti koju sam upijao u mom posebnom jedinstvu s Isusom i Marijom.”

 

Želim vas povesti prema jednoj jako konkretnoj stvarnosti među nama. Vi znate da se Gospa još uvijek ukazuje u Međugorju. Za mnoge je tajanstveno zašto se ukazuje tako dugo, svaki dan i ne zna se kada će ukazanja završiti. Komunicirano nam je da njezina ukazanja vode u uglavljenje u Kristu. Jesmo li odgovorili na Marijinu prisutnost? Mogli smo upiti tu prisutnost kao Sveti Josip? Mogli smo upiti sav onaj život koji Ona nosi iz Presvetog Trojstva kao Majka? Gdje smo se zaustavili? Na našim zemaljskim potrebama, našim diskusijama te se predstavljali pametnijim od Majke Božje, pametnijim od Boga kroz pitanja; zašto je dopustio ovo, ono, zašto se tamo ukazala, zašto tim osobama? Opravdavamo se našim skandalima videći u drugima njihove granice, a mi smo ograničeni kao i oni. Da li je Crkva odgovorila? Da li se Crkva poklonila pred Bogom i zahvalila mu? Upila je ovu silu od Majke? Neću vam dati odgovor. Želio bih da vi možete dati odgovor.

Ja sam već od početka prikazao svoj život da se Gospina ukazanja očituju u onoj svjetlosti koja dolazi od Boga i zahvaljujem svima onima koji su se zajedno sa mnom prikazali. Ono što smo vam dali plod je prikazanja mnogih pravednika. Želio bih zaključiti zajedno s vama ono što ste čuli u Međugorju a Trojstveni Duh potvrđuje: “Od svih se tražilo posvećenje života Bogu po Majčinim rukama; ne na način kako to ljudi shvaćaju, tj. prihvaćajući redovnički život, nego u smislu poslušnog predanja u ruke Blažene Djevice Marije da bi se Boga stavilo na prvo mjesto, iznad svakog drugog dobra i svake druge ljubavi.”[5] S obzirom na stav koji smo trebali zauzeti, mogli smo vidjeti velike stvari i u nastavku stoji pisano: “Gospa će vidiocima povjeriti neke tajne koje će biti objavljene u pravo vrijeme i na odgovarajući način, ali koje će ona sama tumačiti župljanima korak po korak, kako budu napredovali na putu. U međuvremenu će Bog poslati anđele i braću iz svemira koja su mu vjerna da posjete župu Međugorje kako bi popratili poučavanja Blažene Djevice Marije preko njihovog djelovanja na duhovnom i fizičkom planu. Međugorje bi tako postalo pozornica skladnog djelovanja Mističnog Tijela Kristovog, kao nikada prije na Zemlji.” Da li se ovo ostvarilo? Želimo li da se u nama ostvari, u onom narodu koji Bog poziva u ovom vremenu prionuti uz plan Božji po Bezgrešnom Srcu Marijinu, po svetom Josipu te izvanrednim sredstvima? Duh Sveti potvrđuje da se ovaj program neće zaustaviti, da ide prema kraju.

Sutra mi započinjemo Korizmu. Koji je program Korizme? Sve vježbe pokore, sve ono što bude ponuđeno, ako ne pođe putem Bezgrešne Majke sjedinjene s Kristom neće nas povesti do unutarnjeg uskrsnuća, niti do kozmičke Pedesetnice. Pozivam vas naime, da dadnete odgovor kroz iskreno predanje Presvetoj Mariji kako biste prošli ovaj put i sjedinili se sa uskrslim Kristom, da biste iznutra uskrsnuli te iskusili onu pobjedu koju su iskusili apostoli. Mi ćemo vas pratiti molitvom i još ćemo vam govoriti i pojašnjavati vam; ali očekujemo da vi napravite korake s vaše strane te da ovaj narod sve više ulazi u zajedništvo, sve više se pripaja i odlučno se zaputi prema cilju.

Ja vas blagoslivljam da imate svjetlost u ovim vremenima konfuzije, mržnje i nesigurnosti. Ova vremena su već najavljena. Neka za vas budu znakovi onoga što se događa, prolaska prema odluci i odabiru: ili Isus Krist ili Lucifer. Ova vremena pripremaju za to. Ja vas blagoslivljam da iskoristite svaku priliku, svaku kušnju, svaki uspjeh za odabir Isusa Krista. Neka vam pomogne Presveta Djevica Marija, Kraljica Mira i kao što sam svjedočio u knjizi “U Međugorju Gospa je živa” želim da je vi poput Svetog Josipa, možete iskusiti živu među vama, da iskusite onaj život koji zrači iz Nje, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Usp. Isusova poruka od 22.ožujka 2008. pod naslovom: “Presveta Djevica Marija, Suotkupiteljica čovječanstva”, objavljeno na stranici www. premanovomstvaranju.org , te u knjizi “Ispisati povijest svezak I – U Božjoj misli”

[2] Usp. Ibidem

[3] Usp. “Preko velike barijere”: Stefania Caterina str.205

[4] Usp. Poruka Svetog Josipa od 10. ožujka 2014. pod naslovom: “Biti u zajedništvu s Bogom”, objavljenoj na ovoj stranici www. premanovomstvaranju.org

[5]Usp.“Ispisati povijest – Svezak II – Svemir i njegovi stanovnici”: S. Caterina, T. Valšić, str. 297.