47.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Izvanredna sredstva nisu neki dodatak

Predraga braćo i sestre, danas se suočavamo s temom “Izvanredna sredstva nisu neki dodatak” iz ove knjige. Već na 262. stranici Trojstveni Duh je komentirao da Crkva: Govori o “privatnim objavama” koje vjernike ne obvezuju, kao da Bog nešto objavljuje da mu prođe vrijeme ili da nekome učini uslugu. Bog nema ništa privatnog, darovao se vama u punini. Kada Bog govori, govori svima vama, cijelom čovječanstvu. Istina da je u Isusu Kristu sve objavljeno, ali nije sve shvaćeno. Zar Bog ne bi trebao intervenirati da njegov narod bolje shvati njegov nauk?” Naime, poslušajmo pažljivo što kaže Trojstveni Duh.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”, str.326.

 

 „S porukom od 10. rujna 2010. Sveti Mihael Arkanđeo je po Božjem nalogu objavio čovječanstvu na Zemlji postojanje i djelovanje Centralne Jezgre[1]. Pokazao je i potrebne korake za uključivanje u plan uglavljenja u Kristu. Navijestio je početak Božjeg djelovanja usmjerenog da pročisti narod: objasnio je da će prava djeca Božja biti definitivno odijeljena od onih koji su, iako tvrde da žele služiti Bogu, sebični, ambiciozni, lukavi, nisu se u potpunosti odlučili za Boga.

Sveti Mihael je protumačio prirodu i dužnosti Centralne Jezgre i rekao je da su ljudi na Zemlji zadnji u svemiru primili navještaj o postojanju Centralne Jezgre zbog tvrdoće njihovih srdaca. Govorio je i o jezgrama. Ustvrdio je da je Bog predvidio da jezgre budu prisutne u cijelom svemiru, tj. da budu prisutne osobe koje se sjedinjuju da bi međusobno živjele univerzalno zajedništvo, tj. otvorenost različitim stvarnostima prisutnim i djelotvornim u svemiru. Te jezgre su stanice namijenjene da tvore jedno tijelo, tj. samo jedan narod Božji u cijelom svemiru.

Sveti Mihael je zaključio svoju poruku izjavljujući da će Božji plan uglavljenja svega u Kristu ići naprijed bez dodatnog kašnjenja. Nikome neće biti dopušteno da bude prepreka djelovanju Centralne Jezgre. Naposljetku je svakoga pozvao da prihvati Božji plan prihvaćajući nazočnost i djelovanje Centralne Jezgre. Potom je sam Isus nastavio govor koji je Sveti Mihael započeo i proširio ga, govoreći o sva tri izvanredna sredstva i o jezgrama[2].

Riječi Svetog Mihaela su bile snažne jer je Bog želio protresti Crkvu na Zemlji privlačeći njezinu pozornost na šire stvarnosti od ovih zemaljskih. Poruka od 10. rujna 2010. označila je jednu vrlo važnu prekretnicu: od tog trenutka narod na Zemlji se podijelio. Neki su s radošću i zahvalnošću prihvatili Centralnu Jezgru kao ono što jest: jedan veliki Božji dar; osjetili su zajedništvo s tim sredstvom. Drugi su ga potpuno odbacili.

Poruka Svetog Mihaela je stigla onamo gdje je trebala stići, jer Bog ima svoja sredstva da stigne gdje hoće unatoč zaprekama koje ljudi postavljaju. Tako se počela događati ona podjela među ljudima na Zemlji o kojoj je Sveti Mihael govorio. Naime, Božja sredstva, osobito ona izvanredna, uvijek su znak protivljenja preko kojeg Bog otkriva skrivene nakane ljudskih srdaca (Lk 2,25-35). Stoga je Centralna Jezgra od tada postala jedan znak koji otkriva mnogo toga.

 

Izvanredna Božja sredstva služe također da ubrzaju provedbu Božjeg plana, jer oni primaju i izvršuju Božje zapovijedi vrlo brzo. Stoga, počevši od objave Zemlji postojanja triju izvanrednih sredstava, Bog je ubrzao vremena.

 

Autori ove knjige članovi su Centralne Jezgre[3]. Oni su Božja sredstva. Priopćili su vam ono što im je Duh Trojedinog Boga pokazao u ovom vremenu za dobrobit cijelog čovječanstva. Zato je bilo nužno da se otvoreno očituju kao članovi Centralne Jezgre. Učinili su to po volji Božjoj kako bi vas uključili u ono što im je bilo pokazano i što vi imate pravo znati jer ste djeca Božja i potpuno ste uključeni u njegov plan spasenja. Sve ih je to koštalo žrtava, nerazumijevanja, ismijavanja i progonstava; to je dio njihovog poslanja, to je križ koji svako Božje sredstvo prihvaća nositi. Ali s križa onih koji su Božja sredstva uvijek se rađa jedna nova mladica u narodu. Stoga će se iz djelovanja tri izvanredna sredstva roditi jedan novi narod u cijelom Svemiru.

Bog će vam na vrijeme otkriti identitet onih koji pripadaju Centralnoj Jezgri. Potvrdit će u potpunosti da postoje i djeluju braća iz svemira vjerna Bogu. Pokazat će moć i djelovanje sedam velikih Arkanđela i njihovih anđeoskih četa. Sva tri izvanredna sredstva bit će u potpunosti otkrivena. Ako to Bog do sada nije činio, to je samo zato što je htio zaštiti svoje djelo na način da se svi vi možete pridružiti njegovom planu prije svega po vjeri. Potom će doći znakovi koji će potvrditi vjeru onih koji su povjerovali. Oni nevjerni, površni, buntovni, koji se danas ismijavaju, neće moći razumjeti znakove. Zato je sada vrijeme da se odlučite.

 

Prihvatiti s ljubavlju i sa zahvalnošću tri izvanredna sredstva, živjeti u zajedništvu s njima u molitvi, nije neobavezan čin. To je put u budućnost: preko njih ćete vi doći u kontakt sa stvarnošću koja je veća od one na Zemlji; sa stvarnošću novog stvaranja u kojoj ćete svi morati ući na kraju vremena, a koja se već nazire u svemiru. Već se vidi zora dana u kojem će se Isus vratiti preuzeti svoj narod i darovati ga Ocu. Pokušajte otvoriti oči da biste vidjeli zoru toga dana, iziđite iz smrtnog sna koji obavija Zemlju! Izvanredna sredstva su na djelu kako bi pripremili Božju djecu za susret s Isusom kada se vrati u svojoj slavi.

Bog je čekao da Crkva na Zemlji bude spremna navijesti svim narodima svemira spasenje Isusa Krista. Na mnoge načine ju je pozivao i nastavlja to činiti; ali Crkva ne čuje ili se pravi da ne čuje. Izvanredna sredstva čine ono što je trebala učiniti Crkva na Zemlji. Oko tih sredstava će se okupiti svi oni koje Bog poziva u ovom vremenu da svjedoče Isusa Krista sve do na kraj svemira. Bog će ih pozvati sa svih krajeva svemira uključujući Zemlju da od svih naroda učine samo jedan narod, njegov narod.

 

Svima vama kažem a osobito Crkvi da se Božji plan neće zaustaviti. Sve će biti uglavljeno u Kristu jer kao što stoji pisano:

 

“…Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom,

da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ. I svaki će jezik priznati: »Isus Krist jest Gospodin!« –

na slavu Boga Oca. “ (Fil 2,9-11)

 

Došao je dakle trenutak da se te riječi ostvare i da svaki čovjek koji živi u svemiru zna da je dijete Boga Oca po Isusu Kristu u Duhu Svetom. Ništa više neće moći spriječiti da se to dogodi, jer je Bog tako odlučio”.

Obično slušatelji postavljaju pitanje: zašto Crkva nije objavila ovu istinu? Ova istina je navještena od početka Crkve. Zašto nije navještena u ovim vremenima nama? Mi ne sudimo i ne kritiziramo nikoga, ali ono što nam je Trojstveni Duh komunicirao, te ono što smo iskusili, dužni smo svjedočiti. Trudit ću se pomoći vam u ovom argumentu, da bi bolje shvatili citirat ćemo svetog Pavla iz poslanice Kološanima, prvo poglavlje, gdje kaže da se nevidljivi Bog učinio vidljivim u Kristu, rođenom od Oca prije postanka svijeta: “On je savršena slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakoga stvorenja, jer je u njemu sve stvoreno – sve na nebu i na zemlji; vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti; sve je stvoreno po njemu i za njega, on je prije svega, i sve se u njemu drži u redu.”[4] Zatim govori o izmirenju svega svemira, govori o Crkvi i kaže: “On je i Glava Tijela Crkve”, izvor novog života, prvi koji je uskrsnuo od mrtvih. On treba uvijek imati prvo mjesto u svemu, u svim vjernicima, u Crkvenoj strukturi, od prvog do posljednjeg svi se trebaju pokloniti pred Bogom, pred Isusom Kristom te ga prepoznati Gospodinom. Nitko, nijedna institucija ne može biti iznad Krista.

Glede toga, u poruci od 05. rujna 2011. “Božja sredstva za ovo vrijeme” kaže Isus: “Centralna Jezgra, ne postavlja se iznad nikoga niti zamjenjuje Crkvu, tj. narod Božji, nego je jednostavno pozvana da se prikaže Bogu i da djeluje prema njegovim željama, i tako daje poticaj i vitalnost životu cijele Crkve, otvarajući uvijek nove prostore za poslanje mog naroda.” Nastavlja: “Centralna Jezgra štiti i stoji uz narod Božji, ali nije nikakva hijerarhijska institucija, jer živi po čistim zakonima Duha, koji se ne odnose na hijerarhije nego na službe. Izvršava jednu službu, ali ne daje nikome naredbe, osim silama zla, koje se trebaju pokoriti pred snagom koja izbija. Isto tako ne prima naredbe od nikakve ljudske hijerarhije, jer je pod mojom direktnom vlašću, i ja je koristim po mojoj volji. Ne mogu li to možda činiti?Ne zazivate li me Gospodine? Dopustite onda da činim ono što trebam.”

U današnjem je pripovijedanju bilo ponovljeno: “Prihvatiti s ljubavlju i sa zahvalnošću tri izvanredna sredstva, živjeti u zajedništvu s njima u molitvi, nije neobavezan čin. To je put u budućnost:preko njih ćete vi doći u kontakt sa stvarnošću koja je veća od one na Zemlji; sa stvarnošću novog stvaranja u koju ćete svi morati ući na kraju vremena, a koja se već nazire u svemiru.” Kako se onda trebaju ponašati vjernici u Isusu Kristu? Isus je isti jučer, danas i zauvijek. Mi ne govorimo o nekom novom nauku, mi jednostavno svjedočimo milosti djelovanja, ubrzanja plana Božjeg na koji cijela Crkva čeka. Crkva Božja čeka na uglavljenje u Kristu svega svemira. Kako se onda trebate ponašati? Odgovor je jedan: onako kako su se ponašali svi sveci. Sveci nisu čekali na zapovijedi, naredbe, nego su stajali u otvorenosti pred Bogom i dopuštali da ih Božja milost zahvaća te išli naprijed. Crkva kao zajednica ih je pratila, naravno tko je bio dobre volje. Oni su otvarali put jer su ulazili u kontakt sa Duhom Svetim, ulazili su u svjetlost Božju. Neki su proglašeni svetima nakon trideset godina, neki nakon dva stoljeća, neki nikada ali su ipak bili svjetlo za Crkvu, za cijelo čovječanstvo.

Rečeno je da ćete preko ovih sredstava vi ući u kontakt sa stvarnostima koje nadilaze stvarnost Zemlje, ali na koji način? Možete to činiti samo otvoreni Duhu Svetom. Tada se djelovanje izvanrednih sredstava pokreće u Duhu, u Duhu Božjem, i ako ste otvoreni komunicira se vašem duhu te vi možete shvatiti, razlikovati vremena, te ćete imati sve milosti za vaš hod naprijed.

Upravo se navršilo osam godina od kada smo vam započeli propovijedati. Vremena su ubrzana te narod Božji koji osjeća ovaj poziv ne može više čekati, jer vremena su sve brža i brža. Evangelizacija niskog svemira je u tijeku u duhu, uvijek u sili Duha Svetog, ali doći će također onaj otvoreni navještaj, otvorena evangelizacija. Zemlja će se zateći sama, zatvorena u sebe samu, s vlastitim problemima ako se ne otvori, ako ne uđe u zajedništvo sa sveopćom Crkvom kako bi dala svjedočanstvo u duhu: dostojanstveno živeći po Božjoj volji te isijavajući tako svjetlo vjere braći i sestrama koji su u tami, koji nisu upoznali Isusa Krista. Jako je važno znati da je sveti Božji narod sa svojim intuicijama i vjerom u različitim povijesnim razdobljima probuđivao cijelu Crkvu – govorimo o Crkvi Božjoj, Crkvi koja je raspoloživa primiti Božje planove. Danas je teže poradi suprotnosti, jer su ubačeni neprijatelji Kristovi isto tako i u Rimsku kuriju, svugdje u Crkvi. Ovo ne govorimo iz osude, nego da gledamo na stvarnost otvorenim očima; jer ove su stvari poznate i sve će izići na vidjelo onakve kakve jesu. Predlažem vam da nakon ovog razmišljanja razmišljate kako se ovaj novi narod koji odgovara na poticaje Duha Svetog koji se sjedinjuje sa izvanrednim sredstvima može sve više spajati, komunicirati ne samo u Duhu nego i fizički, da se učvrsti, da ostatak naroda koji prihvaća plan uglavljenja u Kristu može odlučno krenuti. O ovome ćemo vam kasnije govoriti, ali i vi također trebate razmišljati jer je predviđeno u cijelom svemiru pa i na Zemlji da se stvore jezgre koje se sjedinjuju sa duhom Centralne Jezgre, te se pripajaju Crkvi, tj. novom narodu u cijelom svemiru kako bi se formirala jedna nova obitelj, jedinstvena u cijelom svemiru koja će ostati u novom stvaranju.

Mi vas pratimo našom molitvom i blagoslivljamo vas da vaša srca budu prosvijetljena Duhom Svetim, da budu u miru, vedra u ovim vremenima, jer Isus Krist, Gospodin, vodi naprijed i ubrzava vremena ostvarenja Njegovih obećanja. Blagoslivljam vas da imate hrabrost odvojiti se od duha pokvarenosti koji vas uništava i sjediniti se s narodom koji želi biti bezgrešan sa Presvetom Marijom, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Poruka Sv. Mihaela Arkanđela od 10. rujna 2010. naslovljena: „Centralna Jezgra“, objavljena na internetskoj stranici http://www.premanovomstvaranju.org i u knjizi: „2012. Odlučujući izbor čovječanstva“, Izd. Luci dell’Esodo

[2] Usp. Isusova poruka od 5. rujna 2011. naslovljena: „Božja sredstva za ovo vrijeme“; Isusova poruka od 8. rujna 2011. naslovljena: „Budućnost moga naroda“, obje objavljene na internetskoj stranici http://www.premanovomstvaranju.org i u knjizi „Prema Novom Stvaranju svezak I“

[3] Stefania Caterina i Tomislav Vlašić su u više navrata otvoreno izjavili da pripadaju Centralnoj Jezgri. O tome možete čitati u njihovim knjigama i na stranici http://www.premanovomstvaranju.org, ističemo na poseban način dokument naslovljen: „Naše svjedočanstvo“ od 11. travnja 2013., također objavljen u talijanskom izdanju knjige: „Verso La Nuova Creazione – volume IV“, Izd. Luci dell’Esodo

[4]Usp Kol 1, 15-17