46.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

 

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Braća iz svemira vjerna Bogu

Predraga braćo i sestre, večeras govorimo o trećem izvanrednom sredstvu: to su naša braća i sestre koji su ostali vjerni Bogu od samog početka stvaranja, dakle, nisu počinili istočni grijeh. Večeras nećemo čitati iz knjige “Svemir i njegovi stanovnici” jer su tamo predstavljena ova naša braća i sestre vrlo kratko. Čitat ćemo iz knjige “2012. Odlučujući izbor čovječanstva”. Za nas je jako važno ovo produbiti, jer nitko pa ni službena Crkva nisu dali informacije glede ovoga, unatoč tomu što su se već na samom početku Crkve, nakon Pedesetnice, ova braća i sestre predstavili Crkvi, te su htjeli zajedno s njima nositi Kristov navještaj u niski svemir, i zatim u cijeli svemir, te unatoč posebnim milostima darovanim Crkvi na poseban način u prošlom stoljeću. S druge strane Iluminati su zatamnili nebo dezinformacijama kako bi obmanuli narod. Za nas je jako važno suočiti se s ovim argumentom. Zašto? Jer Lucifer ne može ništa učiniti protiv Boga, ne može ništa učiniti ni protiv anđela Božjih. Kao duhu bez tijela potrebna su mu tjelesna bića, ljudi. On posjeduje pokvarene ljude iako će mu se ova pokvarenost razbiti o glavu. Ipak u svemiru postoje ljudi koji nisu pokvareni i koji su jako napredovali te kojih se Lucifer boji. Boji se ovog zajedništva između vjerne braće, anđela i Centralne Jezgre, te ima strah od kršćana koji su u zajedništvu s ovim sredstvima. Dakle poslušajmo što je Isus rekao u 2012 godini.

Iz knjige “2012- Odlučujući izbor čovječanstva” str. 61.

 

“Treće sredstvo čine čovječanstva vjerna Bogu koja žive na različitim planetima. Radi se o onim čovječanstvima čiji su praroditelji izabrali od samog početka da će služiti Bogu i ne nose posljedice istočnog grijeha. Stoga se nalaze u totalno različitim životnim uvjetima od vaših, jer zlo nije ušlo u njih i sačuvali su mnoge od originalnih prerogativa, bilo na duhovnoj ili na fizičkoj razini. Njihova civilizacija se brzo razvila i posjeduju puno napredniju spoznaju od vaše, na svim poljima. Oni su ljudi poput vas, i oni također čekaju da budu spojeni sa svom braćom raspršenom u svemiru, da bi ušli zajedno u novo stvaranje.

Ova braća vas jako ljube i stavljaju se na raspolaganje Bogu da bi vam pomogli. Puno puta su bili poslani od Boga da vam priteknu u pomoć, osobito na početku vaše povijesti, kada su vaši preci tek preživljavali. Još i danas oni vam pomažu i ispravljaju mnoga zla koja ste prouzrokovali vama samima i vašem planetu. Bdiju nad vama po Božjem nalogu, i interveniraju iako vam to nije znano, kada se prevelike opasnosti nadviju nad vas; doista su u stanju djelovati na nevidljiv način vama i vašim instrumentima; činili su i mnogo čine za vas. Ne djeluju nikada po njihovoj inicijativi, nego uvijek po Božjem nalogu i u uskoj suradnji sa anđeoskim četama, preko kojih primaju sve upute za djelovanje po Božjim željama.

Vrijeme je da se djelovanje ovih ljudi vjernih Bogu pojača u korist svih onih koji se kao i vi nalaze u jako nepogodnim situacijama. Njihove duhovne i fizičke sposobnosti te znanstvene spoznaje i tehnološke bit će vam na veliku pomoć u ovom vremenu. Ova će vaša braća biti poslana posjetiti mnoge planete, uključujući i vašu. Najprije će se očitovati onima među vama koji su ih spremni primiti. Pomoći će vam razviti moći duše, one koje su nužne za vaše poslanje a koje su nerazvijene u svakome od vas i koje trebaju biti probuđene preko dubokih i osjetljivih duhovnih i fizičkih procesa. Ako budete otvoreni mome Duhu, primit ćete veliku pomoć od ove braće. Neću ih slati onima koji ih žele upoznati iz radoznalosti, još manje onima koji bi htjeli probuditi vlastite moći da bi dominirali drugima.

Znajte da je završilo vrijeme u kojemu ljudi iskorištavaju Božje darove; od sada i ubuduće, milosti će biti darovane onima koji mi žele pripadati i biti u mene uglavljeni. Onima koji su spremni darovati mi svoj život u apsolutnoj iskrenosti i vjernosti. Tko to nije spreman, i tko nema u sebi želju za Bogom, izgubit će i milosti koje je besplatno primio. Tako će se obistiniti moje riječi: „Tko ima bit će mu dano u obilju; a tko nema oduzet će mu se i ono što misli da ima“.[1]

Kada budu završili sa posjetom i pripremom svih onih koje sam ja prosudio spremnima, ova braća iz svemira otvoreno će se očitovati cjelokupnom čovječanstvu na Zemlji i na drugim planetima. To će biti apsolutno mirno očitovanje, samo da bi se probudio onaj dio neodlučnog i opreznog čovječanstva. Mnogi će se probuditi i bit će poučeni i potpomognuti u svemu.

Za neprijatelje Božje, to će biti strašan dan. Ni protiv njih vaša braća neće koristiti oružje niti nikakav oblik nasilja, ali njihovo očitovanje će staviti definitivno u krizu Lucifera i njegove sljedbenike u njihovom planu osvajanja cijelog svemira. Da bi ostvarili te planove, Sotonini sljedbenici su se stoljećima pripremali, ali trebat će se podložiti nadmoćnosti čovječanstava vjernih Bogu i njihovoj potpunoj odanosti Bogu. Za Lucifera to će biti početak kraja, jer neće više moći održavati svoja prazna obećanja da će postati gospodar svemira, i podvrgnuti sebi sveukupno čovječanstvo i darovati svojim slugama moći i privilegije.

Naprotiv, djeca će se Božja radovati poradi zajedništva sa braćom sa drugih planeta koja imaju istu ljubav prema Bogu, istu želju da mu vjerno prikazuju život i da mu vjerno služe. Radovat ćete se i moje će se srce radovati; bit će to početak vašeg oslobođenja.

Za danas ću se ovdje zaustaviti, ali ne bojte se! Vodit ću vas korak po korak prema događajima o kojim vam govorim; ako mi budete vjerovali nećete se naći nespremni. Ne tražim od vas velika djela, nego spremnost da mi se potpuno darujete ostavljajući svaki interes i svaku ljudsku računicu. Vaša je budućnost u Božjim rukama. Moći ćete se s njom suočiti samo uzdanjem u Njega.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“

Već ovaj tekst koji smo poslušali puno nam govori. Ja želim samo nadodati da su nam već od početka stvaranja nakon istočnog grijeha, ova braća pomagala. U dvjema temeljnim stavkama smo primali pomoć. Prva stavka: duše koje su dale jedan apsolutni ‘da’ u trenutku začeća. Puno ih je koje su se prikazale, te tražile od Boga da budu poslane među nas, da bi se utjelovile. Svi veliki i pravi sveci, svi pravi pravednici kroz povijest su ove duše poslane među nas. Isto tako i danas su mnoge ove duše među nama. Znate li da je Božji narod rastao te ima svoju snagu zahvaljujući anđelima i vjernoj braći ili bolje dušama koje su se utjelovile među nama; te su poput Krista nosile patnje grijeha u svjetlu dolaska Isusa Krista.

Druga stavka je da su nam ova braća i sestre pritjecala u pomoć u različitim razdobljima naše povijesti kako smo predstavili u knjizi “Svemir i njegovi stanovnici” na različitim stranicama. Danas se nalazimo u jednom posebnom trenutku jer kako smo čuli, Bog je ubrzao uglavljenje u Kristu u cijelog svemira; naime, također i ova braća i sestre su jako ojačani snagom Trojedinog Boga i pomažu nam. Mnogi su nevidljivi među nama, ali nam duhovno pomažu i kako smo čuli pomažu nam i materijalno u sprječavanju katastrofa.

Kako možemo ući u kontakt s ovim osobama? Samo je jedna mogućnost: ljubiti Isusa Krista kako nas je On poučio, ući u Duha Svetog, biti otvoreni milostima darovanim apostolima na Pedesetnicu. Tako se usmjeravamo prema kozmičkoj Pedesetnici. Ova braća i sestre zajedno s anđelima čine sve što je moguće kako bi usmjerili djecu Božju prema kozmičkoj Pedesetnici, prema uglavljenju u Kristu cijelog svemira. U ovoj braći i sestrama nećete naći ona obilježja koja možete često vidjeti u filmovima kao neka čudna bića, vanzemaljce. Možete vidjeti jake, plemenite ljude, koji vam ozbiljno komuniciraju Kristov život, kao uzvišena starija braća koja se nalaze praktički u predvorju novog stvaranja, koja nam mogu pomoći, podržati nas. Naime, jako je važno da se od sada i ubuduće molite ovoj braći, također i onima koji se nalaze na Zemlji a nevidljivi su. Među njima su parovi koji se brinu za ljudsko zdravlje. Zazivajte ovu braću u vašim potrebama; ima inženjera, stručnjaka na svim područjima, međutim ne možete ih prevariti. Oni neće podupirati vaš egoizam. Oni su poslani od Boga probuditi vaš duh i sjediniti vas sa Duhom Božjim: to znači promovirati vaš život da postanete djeca Božja, da spoznate preuzvišene zakone koji upravljaju svemirom, zakone čistoga Duha. Ovo je poslanje za uzdignuće Zemlje, da ona može napraviti skok u kvaliteti. Sama ne može to učiniti. Zatim, vidjet ćemo sljedeći put u zaključku predstavljanja sva tri izvanredna sredstva zajedno, da bolje shvatimo zašto su nužna ova izvanredna sredstva za usmjeravanje naroda prema uglavljenju u Krista u cijelom svemiru.

Zajedno, na poseban način sa braćom i sestrama vjernim Bogu bez istočnog grijeha i zajedno sa svim Arkanđelima i anđelima, svim preuzvišenim sredstvima, izvanrednim i redovnim, sve vas blagoslivljam da Duh Sveti može probuditi u vama želju da se sjedinite s onima koji su u Kristu, da se sav narod na svim planetima, svim narodima, svim religijama, također i ljudima koji iz različitih motiva ne vjeruju da se mogu probuditi, isto tako i sva djeca Božja koja su rekla ‘da’ Bogu u trenutku začeća da budu probuđeni upoznati Krista, Spasitelja svijeta, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Mt 25, 29