45.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Anđeli

Predraga braćo i sestre, večeras govorimo o anđelima, drugom izvanrednom sredstvu koje nam je Bog dao. Anđeli zajedno sa Božjim narodom bili su redovno sredstvo, ali danas su dovedeni do toga da budu izvanredno, poradi izvanrednosti vremena u kojem živimo; jer je potrebno uglaviti cijeli svemir i sve stvoreno u Krista. Mnoge osobe ne vjeruju anđelima, mnogi vide anđele kao lutajuća bića koja idu gdje žele, ili ih predstavljaju u modernoj umjetnosti kako žele, kao nešto fantastično. Mi ne možemo iscrpiti svu ovu tematiku u ovom razgovoru, nego ćemo se držati naše tematike izvanrednih sredstava i reći ćemo vam ono osnovno. Ugodno slušanje.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

 

“O anđelima smo već govorili. Oni djeluju na duhovnom području, odnosno obavljaju one zadaće koje ne zahtijevaju direktnu intervenciju nad materijom i u kojima ne sudjeluje tijelo.

Prisutnost anđela je vrlo važna od početka stvaranja i Bog ih je puno puta angažirao u izvanrednim misijama, kao na primjer u događajima vezanim za izlazak izraelskog naroda iz Egipta ili kod Marijinog Naviještenja. Anđeli obavljaju nebrojene misije, osobito sedam velikih Arkanđela[1] koji motre lice Božje, primaju njegove naredbe i poput svjetlosnih strijela kreću u njihovo izvršavanje. Oni imaju pristup svim dimenzijama svemira, uključujući Pakao, u koji, kao što smo vidjeli, često silaze priopćiti i Luciferu Božje naredbe.

U ovom su vremenu sedam velikih Arkanđela i njihove anđeoske čete primili od Boga izvanredno poslanje da prate Božji narod prema novom stvaranju. Sedam velikih Arkanđela su posebno angažirani u Centralnoj Jezgri: pomno prate hod sedam skupina koje je tvore. Svaka skupina je povjerena jednom velikom Arkanđelu koji je njezin čuvar i svećenik.

U ovom vremenu, posebna uloga među sedam velikih Arkanđela pripada sv. Mihaelu. On je primio od Boga zadatak pripremiti slavni dolazak Gospodina Isusa; on je slavni Preteča Kristovog povratka. Zato je odgovoran pred Bogom za izvršenje plana uglavljivanja svega u Kristu. Njegovo djelovanje ima ogromne razmjere: okuplja Božji narod čitavog svemira kako bi ga predao Kristu na dan njegovog povratka.

Dužnost sv. Mihaela je upućivati, u ime Božje, sva tri izvanredna sredstva, priopćujući im ono što Bog želi. On ih osobito štiti od zla i pred Bogom jamči vjernost svakog sredstva.

Sveti Mihael ne prikazuje samoga sebe Bogu samo za izvanredna sredstva nego za čitav Božji narod diljem svemira. Pomaže dušama pokojnika te šalje anđele i u čistilište da im pomognu i utješe ih. Svi anđeli, od najmanjeg do najvećeg, primaju naredbe od sv. Mihaela koji je na čelu svih anđeoskih četa. Oko njega su ostalih šest velikih Arkanđela: Gabrijel, Rafael, Uriel, Jehudiel, Sealtiel, Barakiel. I oni slušaju sv. Mihaela. Među njima ipak ne postoji prava hijerarhija: u duhovnoj dimenziji u kojoj žive anđeli ne postoje hijerarhije nego vlada sklad uzvišenih zakona Duha. Poslušnost čistih duhova je ponajprije potpuno pristajanje na zakone Duha koji djeluju u svakome od njih. Anđeli poznaju glas Duha; zato je njihova poslušnost sv. Mihaelu poslušnost Duhu Božjem koji djeluje u njemu. To čini nemogućim postojanje bilo kojeg oblika ljubomore i pobune.

U ovom vremenu su svi anđeli pozvani biti potpora na putu Božjeg naroda. Posebno jača prisutnost anđela čuvara i njihovo djelovanje prema svima onima koji žele iskreno služiti Bogu, koji su spremni mijenjati njihov život da bi bio u skladu s Božjim zakonima. Anđeli stoje uz prave vjernike, mole za njih, štite ih od zla; njihovo djelovanje čini prodornijim djelovanje Duha Svetoga u pojedincima kao i u Božjem narodu.

Anđeli su također uz tri izvanredna sredstva da im pomognu u njihovom poslanju”.

Sada vam govorimo o anđelima koji služe Bogu, kontempliraju lice Božje i vjerno prenose ovu svjetlost nama ljudima i svim stvorenjima; svjetlost koja je u isto vrijeme život, titraj života. Ovo je temeljno za shvatiti u ovoj konfuziji koju ljudi imaju o anđelima. Anđeli Božji su u Božjem redu, savršeno su sjedinjeni s Duhom Božjim te prenose djelovanje Duha Svetog i kao što smo čuli, Njihovo djelovanje čini prodornijim djelovanje Duha Svetoga u pojedincima kao i u Božjem narodu“. U ovoj prilici govorimo o anđelima koji vode u uglavljenje u Kristu cijeli svemir, sve što je stvoreno. Oni su jedno od izvanrednih sredstava zajedno sa Centralnom Jezgrom o kojoj smo govorili, zajedno sa vjernom braćom koja su bez istočnog grijeha o kojima ćemo govoriti sljedeći put. Naime, jako je važno shvatiti temeljnu stvar: predstavljeni su vam sedam velikih Arkanđela, tako ih u našim iskustvima nazivaju duše u Čistilištu, tako ih nazivaju i drugi anđeli; oni koji su započeli na čelu sa svetim Mihaelom bitku protiv Lucifera na početku Luciferove izdaje i pobijedili su ga. Oni su sedam svećenika koji gledaju, proniču Boga koji je čisti Duh, te poput kristala različite originalnosti prenose ovaj život. Naime, koji anđeo, koji svećenik između ljudi može vršiti ovu svećeničku službu? Nitko. Sljedeći put ćemo shvatiti kako su povezani s njima ljudi vjerni Bogu.

Sedam velikih Arkanđela čuvaju sedam darova Duha Svetog u dušama, oni su izuzetno važni. Pred našim su očima u ovim vremenima krize ratova, ekonomske krize, krize odijevanja, morala, krize u obiteljima i kaže se da je čovjekov duh pokvaren, te da duh svijeta upravlja čovjekom. Naime, ove krize se ne rješavaju ako ne ozdravi čovjekov duh, ako se duh čovjekov ne usmjeri prema Isusu Kristu, duhu Božjem kako bi sudjelovao u ovom izvoru života, u Bogu. Kako smo predstavili u knjizi, sve je rođeno iz čistog Duha, isto tako će i novo čovječanstvo biti preporođeno od Duha. Čovjekov duh treba biti pročišćen. Danas je problem, što vam nitko ne pojašnjava što je čovjekov duh. Duh je centar duše, gdje je smještena iskra života, gdje je utisnuta čovjekova memorija i sličnost s Bogom, tako da se čovjek može uskladiti s Bogom, djelovati u jedinstvu s Bogom, s Duhom Božjim. Nakon istočnog grijeha, čovjek se odvojio od Boga i što se više odvaja, to je slabiji; postaje tjelesni čovjek kako kaže Biblija, egoista. Kada se kaže tjelesni čovjek, to znači vođen niskim instinktima, gdje je duh skoro iščeznuo.

Ima jedan drugi problem koji trebamo razumjeti, danas postoji velika konfuzija također i među kršćanima glede darova Duha Svetog. Za svaku izvanredna stvar koja isto tako može graničiti sa fantazijom, kaže se: “Imam Duha Svetog”, “Imam Božji dar”- pazimo. Duh Božji možemo imati samo po Isusu Kristu, živeći kao Isus Krist. Ponavljam ono što sam rekao više puta a što kaže sveti Pavao: “Tko nema Duha Kristova, ne pripada mu” [2]. Svaki čovjek, svaka duša ima potrebu za duhom. Kada se jedna duša odriče djelovanja Duha Svetog i želi biti autonomna, ulazi u sebičnost, oslanja se na druge duhove. Upravo ovdje Sotona ulazi u igru koji se može dodvoriti i probuditi neke moći duše koje imamo svi u sebi, te napraviti od jednog čovjeka super čovjeka samo stoga što posjeduje nešto izvanredno a to ne treba uvijek biti dar Duha Svetog. U trenutku krštenja u nas su utisnuti sedam darova Duha Svetog, ali oni trebaju biti probuđeni preko našeg dubokog obraćenja, da se vide plodovi Duha Svetog o kojem Evanđelje i sveti Pavao jasno govore: to su vjera, nada, ljubav, radost, poniznost, strpljivost, velikodušnost- sve ono što su darovi Duha Svetog. Znamo iz života svetaca, velikih svetaca da su izvanredni darovi davani svecima nakon jednog dugog hoda, kada je u njima bio prisutan život Božji, Božji plodovi. Postoje besplatni izvanredni darovi kao Gospina ukazanja, besplatni da bi probudili vjeru u narodu, neovisno o osobama koja imaju ukazanja, ali i one isto tako trebaju hoditi. Danas jako lako u nekim grupama, na poseban način ezoterijskim, kao i u nekim grupama u Crkvi, čim se započne moliti odmah se pojave izvanredne stvari. Budite pažljivi! Bog daje poticaje dušama, ali se On ne da ukalupiti. Sebična duša budi vlastitu radoznalost, prepotentnost i stvara slike. Zatim, postoji jedna druga stvar a to je komunikacija među dušama. Govorili smo o telepatiji na bazi susreta Konfederacije svjetlosti, gdje oni komuniciraju među planetima. Ovim dušama Lucifer pomaže, jedan jaki duh i stoga se kod sotonista susreću skoro slični fenomeni; ali oni ne mogu biti ponizni, ne mogu ljubiti Isusa Krista, ne mogu biti strpljivi, ne mogu se klanjati Bogu.

 

Sada kriza čovječanstva može biti riješena samo u ozdravljenju čovjekova duha, ako se prostor u čovjekovu duhu otvori duhu Božjem te uđe u zajedništvo sa Duhom Božjim; u tom smislu su nam darovani sedam velikih Arkanđela, zajedno s anđelima kao izvanrednim sredstvom. U tom smislu na čelu svake grupe Centralne Jezgre ima jedan Arkanđeo koji isijava titraj koji dolazi od Boga prema toj grupi. Božji je narod u ovom vremenu pozvan ući u kontakt sa ovim moćnim službenicima Božjim, koji isijavaju lice Božje, šalju snagu, milost. Neka naše molitve i naše mise, naša klanjanja budu s njima sjedinjena s ovim nebeskim bićima i cijelom nebeskom Liturgijom. Oni su nužni u ovom periodu. Sveti Mihael ima jednu posebnu ulogu. Već smo čitali da je Preteča slavnog Kristova dolaska. Kako smo čuli u prolasku prema trećem tisućljeću, bili smo ušli u odlučujuću fazu pripreme; koliko traje, kako traje, mi ne znamo, ali Bog ubrzava vrijeme. Sveti Mihael je primio zadatak kako ćemo čuti kasnije, podjele čovječanstva na one koji prianjaju uz Isusa Krista i one koji prianjaju uz Antikrista. Ova podjela svakim danom je sve veća u duhu jer Bog proniče srca, daje sve veće milosti djeci koja prianjaju uz program uglavljenja te oduzima milosti onima koji misle iskoristiti Boga. Svi oni koji slijede Antikrista, duh Antikrista oni su predodređeni svakim danom sve više ulaziti u tamu, nerazumijevati stvari, jer se udaljuju od Boga. Večeras probudimo naš odnos sa svetim Arkanđelima i anđelima, da bi nam pomogli i pratili nas prema Kristu, da bi imali Duh Isusa Krista te pripadali Bogu.

 

Ja vas blagoslivljam da Duh Trojedinog Boga boravi u vama, da svi oni koji su dobre volje mogu uživati snagu koja teče preko izvanrednih sredstava; na poseban način svetih anđela, da možete uživati u zagovoru svetih anđela, njihovoj zaštiti, te da imate sigurnost i mir, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

 

 

 

 

 

[1] Usp. „Preko Velike Barijere“, pogl. 3. Izd. Luci dell’Esodo

[2]Usp Rim 8, 9