44.Razmišljanja o knjizi Svemir njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Centralna Jezgra

Predraga braćo i sestre, zadnja rečenica koju smo čuli u zadnjem pripovijedanju bila je: Bog je tada odlučio ići dalje bez daljnjeg čekanja odgovora Zemlje“, od sada i ubuduće vidjet ćemo zaokret u Gospodinovu djelovanju, ali što se dogodilo da bi došao ovaj zaokret? Govorili smo da je Bog u cijelom XX stoljeću davao velike milosti počevši od Gospinih ukazanja u Fatimi, preko Božanskog Milosrđa, susreta vjerne braće sa Papom Piom XII i Papom Ivanom XXIII, te Božjem inzistiranju da Crkva proglasi život u svemiru i pripremi se za evangelizaciju niskog svemira što je i pripadalo Crkvi na Zemlji, da daje svjedočanstvo o Spasitelju svijeta.

Službena Crkva nije dala dovoljan odgovor. Kako smo čuli u zadnjem razmišljanju, niti one duše, one zajednice koje su bile obasute velikim milostima polazeći od Gospinih ukazanja u Međugorju, nisu uspjele dati odgovor i formirati snažnu jezgru na Zemlji, te su bile jako sprječavane od Crkvenih predstavnika, svećenika. Crkva nije informirala kršćane, nije dat jedan okvir situacije svim ljudima na Zemlji. Događaji se nižu, Bog ide naprijed a ljudi na Zemlji nisu pripremljeni. Na poseban način jasan okvir i centar svih događaja koji slijede je Isus Krist u cijelom svemiru, On je centralna figura. Nije pripremljen narod za uglavljenje u Krista svega stvorenog i cijelog svemira. Kao što smo čuli, nakon Koncila, Bog je ubrzao ovaj program i više se ne zaustavlja. Evo, stoga ćemo danas čuti i sve do kraja knjige ovu akciju koja obilježava jedan zaokret te ubrzava sve programe. Slušajte.

 

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

 

Centralna Jezgra

“Bog je odlučio formirati direktno jednu skupinu u kojoj će biti ljudi s različitih planeta koji će djelovati zajedno sa sedam velikih Arkanđela kako bi im se postupno pridružila čovječanstva cijelog svemira. Jedna početna stanica koja će privući druge stanice kako bi se formiralo jedno živo i djelotvorno tijelo u cijelom svemiru u korist svakog stvorenja. Ono što Bog nije uspio učiniti s čovječanstvom na Zemlji, učinit će uz pomoć drugih čovječanstava, osobito onih vjernih. Ništa nisu značile udaljenosti među planetima ili različite razine civilizacija: djelovanje Duha Svetoga u svakom članu skupine bit će toliko da će prevladati poteškoće na fizičkoj razini. Osim toga, djelovanje skupine će barem u prvoj fazi biti ponajviše djelovanje na duhovnoj razini.

To je bio jedan vrlo zahtijevan program: osobe pozvane biti dijelom te skupine morale su biti spremne čak i izgubiti život za Božji plan. Bogu nisu trebale osobe velike mudrosti, nego vjerne i spremne na sve; spremne svjedočiti Božji život u cijelom svemiru.

Centralna jezgra unaprijed živi vremena koja dolaze jer je njezino obilježje zajedništvo između osoba različitih čovječanstava i zajedništvo između anđela i ljudi. Sve to ubrzava novo stvaranje u kojem će to biti sasvim normalno.

Samo šest živih osoba na Zemlji je bilo pozvano biti dijelom te skupine; jedan vrlo mali broj, iz čega možete shvatiti s kakvim se poteškoćama Bog susreo na Zemlji. Ali Bog nije zaboravio ulogu Crkve na Zemlji u svojim planovima. Stoga, da upotpuni prazninu uzrokovanu slabim odgovorom živih na Zemlji, Bog je tražio od nekih pokojnih svetaca sa Zemlje da sudjeluju u skupini koju je namjeravao oformiti i oni su to prihvatili. To je moguće jer je duh svetaca besmrtan i u duhovnoj dimenziji djeluje neovisno od tijela. Osim toga, zajedništvo između živih i pokojnih je stvarnost koju Duh Sveti čini mogućom i kojom se služi u svojim planovima. U Centralnoj Jezgri zajedništvo između živih i pokojnih je potpuno djelotvorno. Bog je izabrao velike svece koji u Centralnoj Jezgri predstavljaju Crkvu na Zemlji, njezinu svetost, njezino poslanje.

Kada je Bog izabrao one koje je smatrao najprikladnijima, formirao je Centralnu Jezgru[1]. Bilo je to 2004. Na taj način je Bog pomaknuo žarište svoga djelovanja sa Zemlje na svemir: njegovo djelovanje će biti djelotvorno posvuda u stvorenom svijetu, preko jednog sredstva kojim će izravno upravljati. Nema više kašnjenja, ni neizvjesnih odgovora, nego jedna kompaktna skupina osoba koje su u međusobnom zajedništvu, pod svećeničkim autoritetom sedam velikih Arkanđela koji će članovima Centralne Jezgre prenositi Božje naredbe.

Uslijedile su godine intenzivne formacije za članove Centralne Jezgre, tijekom kojih je neprestano djelovanje Duha Svetoga oblikovalo pojedince i cijelu jezgru dok nisu došle do razine koju je Bog želio.

U međuvremenu je Bog učinio da službena Crkva na Zemlji sazna za plan uglavljenja svemira u Kristu i tako joj dao još jednu priliku da ocijeni i odluči hoće li se i kako pridružiti tom planu.

Tek 2010. je Sveti Mihael Arkanđeo otkrio postojanje i rad Centralne Jezgre, kako ćemo kasnije vidjeti.

Centralna Jezgra je sačinjena od četrdeset i devet članova uključujući sedam velikih Arkanđela; izabrani su sa Zemlje, sa nekih planeta iz visokog, srednjeg i niskog svemira. Članovi su podijeljeni u sedam grupa, od kojih je svakoj na čelu jedan Arkanđeo. Svaka grupa obavlja svoje poslanje u određenom području. Točnije rečeno:

1) grupa Svetog Mihaela Arkanđela: njezino djelovanje je namijenjeno kako bi se suprotstavilo, sve do rušenja, sustavima i korumpiranim hijerarhijama i organizacijama koje rade za Lucifera, a najprije Konfederaciji svjetlosti;

2) grupa Svetog Gabrijela Arkanđela: radi na promicanju i poučavanju pojedinaca i skupina određenih za obavljanje, posebnih službi u Božjem narodu, u ovom vremenu;

3) grupa Svetog Rafaela Arkanđela: brine se za formaciju onih koji će jednog dana biti svećenici i naroda koji će trebati biti svećenički. Svećeništvo i svećeničko posvećenje naroda će biti vrlo različiti od onoga što su danas. Bit će duboko obnovljeni od Boga: svećeništvo će biti jedno u cijelom svemiru, a tako i narod, sve dok svećenici i narod ne budu konačno pokoreni Kristu, koji će ostati jedini i Veliki Svećenik novog stvorenja;

4) grupa Svetog Uriela Arkanđela: njezino se djelovanje odvija u području medicine. Također i medicina mora biti obnovljena: liječenje čovjeka, u cijelom svemiru, temeljit će se na poznavanju ljudskog duha i božanskih zakona života. Tako će biti poništeno djelovanje zla od kojeg potječu bolesti;

5) grupa Svetog Jehudiela Arkanđela: djeluje na području znanosti i tehnologije, da bi poučila one koji će biti pozvani poboljšati stanje cijelog čovječanstva. To će se dogoditi zahvaljujući tehničko-znanstvenoj spoznaji koja je slobodna od uvjetovanja dobitkom, i proizlazi iz spoznaje Boga i njegovih zakona;

6) grupa Svetog Sealtiela Arkanđela: promiče komunikaciju među ljudima na temelju zajedništva u Duhu Svetome; intervenira na postojeće komunikacijske sustave na različitim planetima, s ciljem da poboljša one koji su dobri i da učini bezopasnim one koje Lucifer želi iskoristiti za vlastite ciljeve;

7) grupa Svetog Barakiela Arkanđela: radi u korist stvorenja, kojemu neprestano prijeti djelovanje zla. Čuva carstvo životinja, biljaka i minerala od prokletstava zloduha i od nepromišljenog djelovanja pokvarenih ljudi. Štiti planete, galaksije i intervenira kako bi povratio u prvotno stanje prirodne zakone oskvrnute od zloduha i od ljudi; djeluje na oštećeni prirodni okoliš, kako bi se spriječilo da život ljudi i drugih stvorenja dođe u opasnost.

Centralna Jezgra je jedno izvanredno sredstvo ovog vremena. Ne djeluje sama, nego u zajedništvu s druga dva izvanredna sredstva: s anđelima i braćom iz svemira vjernom Bogu. Sveti Mihael Arkanđeo je odgovoran pred Bogom za djelovanje sva tri sredstva.

 

Bog se koristi anđelima i svojim narodom da ostvari svoje planove. Kao što smo do ovdje vidjeli, to se dešava redovno; tako su narod Božji i anđeli redovna sredstva. Pa ipak, Bog podiže u svako doba sredstva prikladna vremenu kroz koji njegova djeca prolaze. Takvim sredstvima povjerava izvanredna poslanja, odnosno posebna, primjerena situaciji tog trenutka; to su izvanredna sredstva. Svako vrijeme ima svoje karakteristike. Ako promatrate povijest spasenja na Zemlji, vidjet ćete da je svako doba imalo svoje svece, koji su izvršavali tada neophodna poslanja, kao što je liječenje određenih bolesti tog vremena.

Vaše vrijeme je veoma posebno, jer je čovječanstvo sada ušlo u završnu fazu plana uglavljenja u Kristu svemira. Zbog toga je Bog odlučio povjeriti trima posebnim sredstvima zadatak da otvore put čovječanstvu prema novom stvaranju, da okupe i pouče narod, kako bi bio spreman za događaje koji ga očekuju. Djelovanje izvanrednih sredstava je temeljno u ovom vremenu jer, preko njih, Bog utiskuje snažno ubrzanje svome planu. Naime, izvanredna sredstva izvršavaju brzo zapovijedi Božje i narodu pružaju zaštitu. Ona su naime na prvoj crti u borbi protiv Lucifera i pakla.

Osim Centralne Jezgre o kojoj je već govoreno, Bog je predvidio za ovo vrijeme druga dva izvanredna sredstva: anđele i braću iz svemira vjernu Bogu”.

 

 

Kao što ste vidjeli, tekst je bogat sadržajem. Mi ćemo se kasnije vratiti na ovaj argument na poseban način na svaku grupu Centralne Jezgre i zatim će u knjizi slijediti govor o izvanrednim i uzvišenim sredstvima, nastavit će se govoriti o Crkvi na Zemlji i ponovnim pozivima, te o pozivu Papi da odgovori.

 

Želio bih produbiti neke stvari koje su važne za vas. Što je Centralna Jezgra? Nije nešto u oblacima, nego je jedna stvarnost i mi vam svjedočimo tu stvarnost, ne govorimo vam o nečemu što će vjerojatno biti, nego o onom što već postoji! Bog je premjestio težište sa Zemlje na svemir, ne da bi nekoga osudio, nego da bi proslijedio sa svojim planom uglavljenja svega stvorenog u Krista. Rekao sam da vam mi ne govorimo o nečemu što se možda događa: dvije trećine svemira već su uglavljene u Krista, iako srednji svemir nije na istoj razini na kojoj se nalaze naša vjerna braća koja idu brzo, oni se ipak uključuju i podlažu zakonima čistoga Duha. Ali gdje oni idu? Tamo gdje je Isus Krist pokazao kršćanima, kada je govorio o Kraljevstvu Božjem, o Njegovu drugom dolasku, o novom stvaranju, kada je govorio o uskrsnuću našeg tijela; vrhuncu našeg blagostanja, da budemo blaženi, sretni. Centar pažnje sada u svemiru je oko Centralne Jezgre, oko anđela i ljudi vjernih Bogu oko kojih se okuplja sav Božji narod u svemiru. Crkva na Zemlji je trebala biti glavna u svjedočenju Isusa Krista, Spasitelja svijeta i ona je trebala evangelizirati niski svemir, ali još uvijek nije ništa krenulo jer Bog smatra da nije zrelo vrijeme i ne može produžavati vrijeme i čekati.

 

Rekao sam da ova Centralna Jezgra nije nešto u oblacima. Dat ću vam nešto konkretno: vi znate da je Papa Ivan Pavao II doživio atentat i htjeli su ga eliminirati jer je bio odlučan objaviti postojanje ljudi u svemiru, jer je htio na autentičan način objaviti treću Fatimsku tajnu i bio je spriječen od Kristovih neprijatelja i neprijatelja Crkve, koji su se ubacili u Rimsku kuriju. Da li on je doživio promašaj? Nije on doživio promašaj, on je jedini Papa uključen u Centralnu Jezgru. Lucija vidjelica iz Fatime, svjedokinja koja je jako trpjela uključena je u Centralnu Jezgru, Sveta Faustina isto tako. Mnogi sveci koje vi zazivate iz bliske povijesti Crkve koji su za vas bili inspiracija i pomoć također su u Centralnoj Jezgri. Knjiga kaže: Bog je izabrao velike svece koji u Centralnoj Jezgri predstavljaju Crkvu na Zemlji, njezinu svetost, njezino poslanje.Sve će biti vođeno da iziđe u svjetlost u istinu. Božja veličina, milosti koje je davao kroz povijest bit će oplođene od onih koji odluče radikalno pripadati Kristu. Sve zlo će se očitovati u ovom periodu.

 

Centralna Jezgra nije neka stvarnost u oblacima, poslušajmo: Bog je tražio od nekih pokojnih svetaca sa Zemlje da sudjeluju u skupini koju je namjeravao oformiti i oni su to prihvatili. To je moguće jer je duh svetaca besmrtan i u duhovnoj dimenziji djeluje neovisno od tijela. Osim toga, zajedništvo između živih i pokojnih je stvarnost koju Duh Sveti čini mogućom i kojom se služi u svojim planovima. U Centralnoj Jezgri zajedništvo između živih i pokojnih je potpuno djelotvorno.”

U Centralnoj Jezgri je započela kozmička Pedesetnica, onda se sav Božji narod treba pripojiti ovom djelotvornom centru, ne poradi časti, nego službe narodu. Bog je imao potrebu premjestiti ovo težište na svemir poradi krhkosti i poteškoća na Zemlji. Kao što smo već rekli, zbog nedovoljnog odgovora službene Crkve, nedostajalo je sredstvo koje bi nosilo svjetlost svim narodima Zemlje i izvan granica Zemlje u svemir. Naime, jako je važno da se narod probudi i usmjeri prema ovom težištu. Kako? Jednostavno sa živom vjerom, nadom i ljubavlju u sjedinjenju sa živim Kristom, iskreno otvoreni Duhu Svetom, zazivajući svece, na poseban način Presvetu Djevicu Mariju – govorit ćemo na jednom susretu na poseban način o Njoj i svetom Josipu – u jednoj iskrenoj želji potpune pripadnosti Kristu, neovisno o tomu tko prianja a tko ne. Ako neka sredstva ne funkcioniraju u Crkvi, Bog daje druga sredstva koja funkcioniraju kako bi se započela sjedinjavati u duhu sa onom Crkvom koja se spušta s neba. Ovo nije neko novo kršćanstvo, nego istinsko kršćanstvo koje ostvaruje nade svoga naroda i nalazi ostvarenje u novom stvaranju. Isus na početku Markova Evanđelja, već kod prve propovijedi naviješta Kraljevstvo Božje: “Kraljevstvo Božje je blizu, obratite se!”[2] ovo je sjeme koje je posijano u našoj nutrini, ali zašto ovo sjeme spava? Zašto nema onu silu Kristova uskrsnuća? Jer nedostaje odgovor od strane kršćana, stoga ova sredstva koja su bila redovna, anđeli i ljudi su postala izvanredna zajedno sa sedam velikih Arkanđela i sa drugim predstavnicima planeta, od kojih nije zanemarena ni Zemlja. Dvije trećine Centralne Jezgre pripadaju Zemlji, unatoč oskudnom broju živih kojih je samo šest. Crkva je u težištu i djelotvorna je u svecima. Kako ćemo kasnije čuti svi sveci, sve duše iz Čistilišta, sva sredstva koja se nalaze preko Velike Barijere ojačani su milostima i ove će milosti biti sve jače, i mi smo pozvani sudjelovati u njima.

 

Dajem vam jedan savjet: pokušajte se zajedno s nama svaki dan sjedinjavati sa jednom od grupa Centralne Jezgre, počevši od nedjelje koja je posvećena svetom Mihaelu Arkanđelu, zatim, Gabrijelu, Rafaelu, Urielu, Jehudielu, Sealtielu i u subotu Barakielu. Isplati se zazivati svetog Mihaela, jer pred njim se trese cijeli pakao. Isplati se zazivati grupu svetog Uriela, grupu za medicinu. Isplati se sjediniti se sa svetim Rafaelom, svećenikom novog svećenstva, svetim Gabrijelom koji će vam pomoći spoznati volju Božju, da se uzdignete. Tako vas svaki Arkanđeo, svaka grupa prati tijekom tjedna. Pokušajte iskusiti snagu svetih koji su prisutni u ovim grupama, snagu Arkanđela i anđela, ljudi vjernih Bogu koji se sjedinjuju s ovom Centralnom Jezgrom. Opasnost čovječanstva Zemlje, Crkve na Zemlji je da ostane geocentrična. Kršćani i Crkva na Zemlji riskiraju biti pritisnuti krizom čovječanstva, onom krizom duhovnosti i produktivnosti koja, nije kriza Duha Božjeg stvaranja. Duh Stvoritelj vodi savršeno prema novom stvaranju. Onda, tko se sjedini sa Duhom stvoriteljem, Duhom Božjim bit će vođen naprijed prema ostvarenju svih Božjih obećanja, svih plemenitih i preuzvišenih želja iz naše nutrine.

 

Rekli smo da sa Centralnom Jezgrom djeluju i druga dva izvanredna sredstva, sada izvanredna o kojima ćemo govoriti kroz ove dane. Bog ide naprijed, ne zaustavlja se. Ja vam kažem kao što sveti Mihael govori na početku bitke Luciferu i svim pobunjenim anđelima: “Tko je kao Bog?” . U ovim će se vremenima čuti njegov glas na sve strane i svi će se neprijatelji Isusa Krista pokloniti pred njim. Na nogama će ostati samo ono što stoji u Bogu, bit će to novo stvaranje.

 

Ja vas blagoslivljam da se Duh Sveti spusti na vas. Neka On potvrdi u vama one vaše želje koje su iskrene u Bogu. Neka vam Gospodin udijeli milost potpunog odgovora u ovim vremenima, jednostavnog ali dosljednog Evanđelju, dosljednog nauku Isusa Krista. Neka vam Gospodin udijeli milost da budete sjedinjeni sa sredstvima koji vam komuniciraju ovu Božju snagu koja se spušta iz nebeske Crkve, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

 

 

[1] Usp. Isusova poruka od 5. rujna 2011. naslovljena: „Božja sredstva za ovo vrijeme“, objavljena na internetskoj stranici http://www.premanovomstvaranju.org i u knjizi „2012. Odlučujući izbor čovječanstva“, Izd. Luci dell’Esodo

[2]Usp Mk 1,15