41.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Luciferov odgovor

Predraga braćo i sestre, s ovim razmišljanjem pravimo još jedan korak naprijed. Želio bih da imate pred vašim očima scenarij na Zemlji u ovim trenucima. Postoje različite interpretacije i analize. Govori se o sukobu civilizacija, sukobu vjera, kultura. Ovo su fenomeni, ali koji je uzrok? Uzrok je u sukobu dva duha. Navijestili smo zadnji put da je Bog odlučio polazeći od 2000. godine s ulaskom u treće tisućljeće napraviti jedan zaokret u čovječanstvu, odlučujući zaokret; držao je da su vremena zrela, te da treba napraviti jedan zaokret u čovječanstvu. U zadnjem razmišljanju bilo je naviješteno da je sa 2000. godinom započela zadnja faza pripreme za slavni Kristov dolazak te da će Bog ubrzati uglavljenje u Krista cijelog svemira. On daje milosti i kako ćemo vidjeti u hodu naprijed daje i sredstva da provedemo u djelo ove milosti.

U isto vrijeme, o tome ćemo govoriti danas i sljedeći put; Sotona je odlučio zauzeti svemir, uglaviti sve u sebe. Sukobljavaju se dva duha: Duh Božji koji je izvor života cijelog svemira, izvor ljubavi, sklada, izvor mira jer Bog je savršen; iz njegove savršenosti daje obilje života svemiru. Suprotno tomu, Sotona je egoista, Lucifer ne podnosi Boga jer želi biti veći od Njega, te se sukobljava s Onim koji upravlja svemirom. Lucifer je egoista, uništava, ne ljubi život, on je uzrok smrti i patologija. Ova dva sredstva se sukobljavaju. Isto tako i Lucifer ima svoja sredstva te daje određene moći svojim sljedbenicima. Slušajući ovaj tekst koji ćemo čitati, trudit ćemo se stati pred odgovornost na kojoj smo strani, kojem duhu pripadamo, te u kojoj mjeri pripadamo jednom duhu; jer već smo najavili da smo ušli u vremena u kojima će ta podjela duhova biti jasna, jer Bog vodi čovječanstvo u uglavljenje u Krista u Duhu koji sjedinjuje Oca i Sina u istom Duhu. Dakle, poslušajmo.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

 

Božja naredba preko Svetog Mihovila je potresla pakao. Lucifer je shvatio da je Božji plan sad već bio nezaustavljiv. Shvatio je da je i on prisiljen nastaviti sa završnom fazom svoga plana, ako hoće osvojiti svemir. Odlučio je intenzivirati djelovanje Konfederacije svjetlosti i suprotstaviti se što je više moguće Božjem djelovanju u cijelom svemiru. Lucifer je osobito na Zemlji namjeravao učvrstiti svoju vlast, nanoseći Crkvi iznutra i izvana što više štete i porobljavajući sve više čovječanstvo. Unatoč Božjoj zabrani da nanosi štetu izabranim dušama, Lucifer, koji je uvijek buntovan, naredio je svojim medijima i pristašama sekti da započnu s proklinjanjem pojedinaca, grupa, zajednica i naroda, koji se žele prikazati Bogu.

Lucifer nije odustao ni od trećeg svjetskog rata na Zemlji. Još mu nije uspjelo izazvati ga, unatoč hladnom ratu, izraelsko-palestinskom sukobu i brojnim potpaljivačima koje je razasuo posvuda po Zemlji. Svi njegovi planovi su redovito nestajali neposredno prije njihovog ostvarenja. Luciferu je trebao jedan razorni rat na Zemlji da nadvlada otpor naroda, da navede ljude za to okrivljuju Boga i da ga mrze, da uništi sve ono što nije mogao pokoriti.

Promatrajte upornost zla: pred evidentnom Božjom nadmoći, pred zabranom da djeluje protiv izabranih, Lucifer je odgovorio s buntom i s još većim nasiljem nastavio put pokvarenosti. Kao i tada, i danas teži za trećim svjetskim ratom. Spreman je potpuno uništiti Zemlju samo da ne izgubi svoju vlast na njoj, iako zna da mu ona ništa neće koristiti.

 

Tako čine svi buntovni koji ne prihvaćaju Boga: kad se nađu pred zidom koji Bog podiže kao zaštitu svojoj djeci, pokušavaju ga oboriti ne mareći za posljedice, iako znaju da neće uspjeti. Egoizam prevladava nad zdravim razumom, i nad samim razumom. Mnogi ljudi na Zemlji tako žive izazivajući Boga i vlastitu sudbinu, hodeći opasnim putovima ne podižući nikada glavu. Ne činite i vi tako, nego dopustite da vas Bog vodi. Dopustite da otvori vaše grobove i da vas vrati u život. Postoji samo jedan život koji je vrijedan življenja: život Božji. Imat ćete ga u izobilju ako budete ljubili Onoga koji je njegov izvor: Trojedinog Boga.

 

Lucifer mrzi Boga, ali ga pokušava oponašati; jer smatra da je kao Bog, osjeća da mora činiti ono što Bog čini, samo što to čini u suprotne svrhe: dok Bog djeluje na dobro ljudi i stvorenja, Lucifer djeluje na propast svega i sviju, s potpunim prezirom prema onome što je Bog stvorio. Upravo oponašajući Boga, Lucifer se predstavlja na različite načine svojim sljedbenicima, osobito onima koji su mu najvjerniji. Tako pokušava oponašati ono što čini sveti Mihovil kada naviješta Božje planove. Lucifer se očituje u sotonskim obredima, npr., na seansama, kada govori i izražava se preko medija. Ponekad se pokazuje u ljudskom ili životinjskom obliku, itd. Na taj način očituje svoju volju ili pomaže svojim sljedbenicima sugerirajući im što trebaju činiti. Očituje se izravno ili preko svojih sredstava: demona i paklenih duša. To se redovno događa na Zemlji koja je leglo zmija, gdje se mnogi posvećuju Luciferu.

 

Lucifer ima svoje posvećene koji mu prikazuju život, kao što vjernici čine ili bi trebali činiti s Bogom. Među posvećenima đavlu su Iluminati i članovi Konfederacije svjetlosti koji su “specijalne snage” njegove vojske i koji su na vrhu sotonske piramide moći. Postoje i drugi posvećeni, koji nisu tako visoko, ali koji su također podmukli i moćni.

Odakle proizlazi moć onih koji se posvećuju Luciferu? Od darova koje im Lucifer dijeli. Ne zaboravite da je Lucifer bio vrlo moćan anđeo kojeg je Bog stvorio za dobro. U trenutku kada je izdao Boga, bio je vrlo snažan i ta snaga mu je ostala, jer mu ju je Bog ostavio. Bog, naime, ne uništava nikada ništa od onoga što je stvorio; ako je stvorenje zlo, Bog mu postavlja granice na način da ne čini drugo zlo. Tako je Lucifer zadržao mnoge osobine koje su ga od početka činile vrlo snažnim protivnikom; to dobro znaju oni koji su iskusili njegovo djelovanje. Lucifer ljubomorno čuva svoje moći zahvaljujući kojima vlada buntovnim ljudima i uznemiruje djecu Božju.

 

Da bi privukao ljude k sebi, Lucifer oduvijek koristi svoje moći i obećaje ih ljudima: obećaje im da će ih učiniti snažnima kao što je on, da budu iznad svih ostalih. Lucifer se zapravo nije nikada lišio svojih moći kako bi ih prenio na ljude, koje uostalom mrzi: udijelio im je samo neke mrvice. Iz svoje prošlosti anđela svjetla, posjeduje, naime, znanja mnogih duhovnih i tjelesnih zakona što mu omogućuje da jednostavno probudi u ljudima neke uspavane sposobnosti, kao npr. telepatiju. Budi ih iz interesa, jer mu trebaju ljudi za ostvarenje svojih planova, a ne iz ljubavi. Bog naprotiv, velikodušno ljudima udjeljuje svoje darove, ne dijeli samo neke mrvice. Ne budi sposobnosti duše kada vidi da bi mogle biti opasne za čovjeka. Bog dariva iz ljubavi, da čovjeku dâ mogućnost da se uzdigne i shvati da je dijete Božje.

Površni i sebični ljudi koji ne ljube Boga, trče za Luciferom i spremni su prodati se njemu samo da dobiju neki dar. Na Zemlji se to događa puno češće nego što mislite; jer vaše čovječanstvo ne uspijeva izići iz slijepe ulice propadljivosti. Luciferovi darovi se više cijene nego Božji darovi, jer pružaju trenutno materijalno blagostanje, a to je ono što ljudi najviše žele. Zato ti darovi ne potiču rast duha, dapače sve ga više pritišću za Zemlju, dok Božji darovi uzdižu i posvećuju čovjekov duh. Budući da većina vašeg čovječanstva ne žudi za darovima koji uzdižu duh, nego za onima koji jamče materijalno blagostanje, rezultat je ono što vidite: čovječanstvo je pritisnuto pod teretom svojih potreba i svojih nezasitnih želja. Što je više pritisnuto to se više približava Luciferu koji ga sve više veže za sebe.

 

Kako izići iz svega toga? S povjerenjem u providnost i tražeći plemenitija dobra, ona prava koja služe čovjeku prema Isusovim riječima: »Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’ Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati« (Mt 6,31-33). Nažalost, vaše čovječanstvo daje prioritet ne samo potrazi za hranom i odijelom, nego i za užitkom, za vlastitom koristi, za žarkom željom da dominira svijetom; tako gubi iz vida ono glavno dobro: jednostavan i sretan život u skladu s bližnjim i sa stvorenjem, življen pred licem Boga koji ga ljubi. Ne treba vam ništa drugo, ljudi, da budete sretni! Sve drugo je smeće[1]“.

Želio bih da se u ovom razmišljanju ne zaustavljamo na tome što Sotona, Lucifer želi činiti; koncentrirajmo se na sebe same, što odabiremo. U svjetlu novog stvaranja, u svjetlu slavnog Kristova dolaska, u svjetlu preobrazbe čovječanstva, čovjek je pozvan na preobrazbu. Preobrazba se može dogoditi samo ako se mi otvorimo Duhu Božjem. Kršćani znaju jako dobro da je Crkva rođena na Pedesetnicu, Duh je prisutan, ali ako kršćani ne sudjeluju u životu Duha, oni nemaju snage, nemaju svjetlosti. Kako smo vam prije pojasnili čovječanstvo je predodređeno doći do kozmičke Pedesetnice, kada sve bude privučeno od Boga pod zakonima čistoga Duha. Ovo je volja Očeva, ali Bog ne može ništa činiti bez našeg sudjelovanja.

 

Naš odabir i naša odlučnost trebaju poznavati neke zakone koji upravljaju duhovnim životom. Već smo vam rekli da kada jedna osoba ili jedna institucija, jedna grupa ili zajednica ne prihvati jednu milost koju Bog daje, Bog povlači ove milosti po pravednosti, kako bi čovjek iskusio gorčinu te se obratio. Tada se ubacuje Lucifer sa kušnjama i napastima te ako čovjek ostaje u stavu odbacivanja milosti, gubi milosti. Govorili smo vam da je prošlo stoljeće bilo puno milosti koje su bile ponuđene Božjem narodu, dakle također i pojedincima te trebamo razmišljati jesu li bile prihvaćene ili ne. Kakve smo posljedice imali što nismo ozbiljno prihvatili prisutnost Gospinu, milosti koje je Isus dao preko svete Faustine? Tko smo mi kršćani, tko je Crkva, tko je Božji narod? Božji bi narod trebao biti zajednica djece Božje. Tko su djeca Božja? Ako mi poznajemo roditelje i vidimo jedno dijete, onda odmah kažemo da je dijete od toga i toga jer im je slično. Mi smo stvoreni na sliku i priliku Božju. Naš je zadatak u ovim vremenima odabir da očitujemo lice Božje, lice Kristovo, da djelujemo slično kao Krist. Ako nismo spremni za ovo, mi nemamo Duh Kristov. Sveti Pavao kaže: “Tko nema Duha Kristova ne pripada mu”.[2] Kakva je korist od formalnog pripadanja Crkvi? Kakva je korist biti među dvanaestoricom apostola i onda biti Juda? S obzirom da živimo u vremenima kako kaže Isus za svetog Mihaela gdje on neće nikomu popuštati jer će sve stvarnosti biti usmjerene prema zajedništvu u Kristovu Duhu te da po Njemu budemo podložni volji Očevoj.

 

U Bogu svi zakoni Duha su savršeni. U našoj preobrazbi trebamo doći do ove točke, naime kako možemo riješiti ovu krizu na Zemlji? Jedini je način da budemo sjedinjeni u Duhu Kristovu, kršćani trebaju postati sjedinjeni sa Duhom Kristovim. Od njihove formalne pripadnosti strukturi nema nikakve pomoći. Onda možemo govoriti o sukobima kultura, religija itd. Znate da u ovim vremenima predstoje opasnosti od zmijskih ideja koje zagađuju, a mi i oni imamo istoga Boga, i ubijamo se, kako to: imamo istoga Boga? Onda ni jedni ni drugi ne poznaju pravoga Boga. Bog ne ubija, ne uništava! Govori se da će budućnost biti život u mirnom vjerskom suživotu, sve jednako- lijepa kultura! Pojest ćemo se međusobno ako imamo različite duhove. Ne može se živjeti u jednom braku gdje su različiti duhovi; ne može se živjeti u jednoj zajednici, gdje su suprotni duhovi. Sav ovaj nered u kojem živimo na Zemlji, nered je sukoba duhova. Naime, došlo je vrijeme odluke pripadnosti Isusu Kristu u duhu. Ako mi ne izražavamo Kristovo lice na našem licu, Marijino lice na našem licu, ako ne djelujemo slično Kristu, Duh Sveti ne prolazi kroz nas, ne pronalazi prostor, jer Bog nikoga ne prisiljava. On traži sudjelovanje.

 

Večeras namjeravam tražiti od vas koji slušate da razmišljate i odaberete. Ne može se danas dobiti bitka s puškama, modernim oružjem; razaranje čovječanstva je isto teroristima s jedne i s druge strane. Mi smo pozvani očitovati Boga koji obnavlja, preobražava, čini čovjeka cjelovitim. Pazimo na Sotonine darove! Ne radi se samo o darovima koje primaju njegovi sljedbenici, nego su izloženi svi egoisti; isto tako i oni egoisti duhovnih dobara su izloženi, oni koji trče za karizmama, uzvišenim spoznajama, oni koji žele imati moć u rukama da bi vladali. Kao što smo čuli, Bog nam nudi zajedništvo sa sobom, providnost je zakon svemira; Bog u zajedništvu s nama, mi u zajedništvu s Bogom vidimo na djelu Božju ruku u onom što možemo i znamo činiti ali isto tako i preko onog što ne znamo riješiti i ne znamo činiti da Bog upravlja svime. Mi nazivamo Isusa Kraljem svemira, mnogi ga zazivaju kao Kralja, ali potrebno je dopustiti da On kraljuje u nama i kraljuje preko nas. Sebičan čovjek trči za poticajima koji golicaju njegov egoizam te i nesvjesno loše završava. Jedini put koji mi imamo, put je prikazanja života Bogu, kako bi ga Bog preobrazio, učinio savršenim, nepokvarenim, tada dolazimo do bezgrešnog, neokaljanog života bez mane te pobjeđujemo pokvarenost. Kada se ovako odnosimo prema Bogu, tada teče i zajedništvo među nama; jer u Bogu je sklad, nema ratova između religija, kultura, karaktera: sve je u skladu. Naime, kršćanstvo je pozvano u ovim vremenima izići iz formalizma i staviti se na raspolaganje Kristu, spremno primiti milosti te surađivati s milostima, u sili Duha Svetog onako kako su bili pripremljeni apostoli i učenici da bi primili dar Duha Svetoga. Bog ga želi dati cijeloj Crkvi, cijelom Božjem narodu, svima onima koji žele živjeti s Bogom. Temeljni su odabiri. Razmišljajte! Mi ćemo moliti za vas.

Ja vas sve blagoslivljam da vam Duh Sveti udijeli milost razumijevanja vremena u kojima živimo, da shvatite što trebate činiti. Neka vam udijeli snagu da odaberete pripadati životu Kristovu u Duhu Svetom; ono što je zadatak svakog kršćanina, svakog sina Božjeg, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

 

 

 

 

 

[1] Usp. Fil 3,8

[2]Usp Rim 8,9