40.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Peti dio – Od trećeg tisućljeća do novog stvaranja

Predraga braćo i sestre, započinjemo naš hod razmišljanja o zadnjem dijelu knjige “ Svemir i njegovi stanovnici”. Ovaj dio nosi naslov “Od trećeg tisućljeća do novog stvaranja” , idemo prema novom stvaranju. Novo stvaranje nije više jedna apstraktna ideja, nego nam Bog pokazuje put da dođemo do toga. Ono o čemu govori ovaj dio knjige je pred vašim očima. Pratili ste neke događaje, ne znam koliko ste mogli shvatiti. Sada vidite neke događaje – neke ćete vidjeti u budućnosti. Bog konkretno govori. Već sam rekao da novo stvaranje nije jedna apstraktna ideja, prolazi se preko uglavljenja u Krista cijelog svemira, svega stvorenog, i mi kršćani smo na poseban način pozvani, kao Crkva, kao Božji narod dati odgovor, biti sredstva preko kojih ovo biva ostvareno.

 

U ovom dijelu knjige vi možete dotaknuti milosti koje Bog daje za ovo vrijeme, sredstva preko kojih teku milosti. Trebate upoznati isto tako i Lucifera i njegova sredstva koji se jako trude u ovom vremenu blokirati duše, tako da duše ne vide, ne razumiju, te ne izaberu ništa. To su događaji u kojima je čovječanstvo cijelog svemira pozvano dati posljednji odgovor, na poseban način Zemlja: ili sa Isusom Kristom ili protiv njega; na ovome će se čovječanstvo podijeliti. To su vremena koja pripremaju Antikrista.

 

Naša je dužnost govoriti vam, reći vam istinu. Jao nama ako vam ne govorimo, jao nama, ali mi vas ne možemo zamijeniti. Vi trebate vidjeti, razumjeti, vi se trebate odlučiti. Trebate se truditi pratiti smjernice koje vam Gospodin daje. Imat ćete sve milosti na raspolaganju. Nitko vas ne može zamijeniti! Dakle, večeras se otvorimo ovom brzom tekstu ali zahtjevnom koji obrađuje ono što Bog želi činiti u trećem tisućljeću. Poslušajte.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

Scenarij trećeg tisućljeća

Perspektive Božanskog djelovanja

„Treće tisućljeće je započelo Velikim Jubilejom 2000. godine, koji je bio veliki duhovni događaj kojeg je Papa Ivan Pavao II silno želio. Papa je shvatio da Bog želi obnoviti Crkvu. U Božjem planu, naime, Jubilej nije predstavljao samo proslavu trećeg tisućljeća kršćanstva nego je bio prije svega jedan epohalni skok. Bio je za Crkvu jedan neophodan korak prema novom stvaranju.

  1. godina je bila prag preko kojeg je Bog uveo svoj narod na Zemlji u posljednju fazu plana uglavljenja svega u Kristu. Bog je tražio od Crkve na Zemlji jedan kvalitativni skok kako bi ušla u novost vremena, ostavljajući za sobom pogreške i nevjernosti iz prošlosti. Bog će za taj prijelaz udijeliti kršćanima mnoge milosti. Bog je očekivao jednu veliku otvorenost novostima vremena, osobito od katoličke hijerarhije. O odgovoru Crkve je ovisio kvalitativni skok cijelog čovječanstva, osobito onog u niskom svemiru, koje je upravo od Crkve čekalo navještaj spasenja. S godinom 2000. je započela faza koja neposredno prethodi Kristovom slavnom dolasku.

U danima prije Velikog Jubileja, Sveti Mihovil je po Božjem nalogu sišao u pakao da Luciferu i njegovoj vojsci obznani smjerove Božanskog djelovanja u nadolazećim godinama i granicu koju je Bog postavio djelovanju pakla.

 

Božje djelovanje će se očitovati kroz vrlo jasne smjernice:

1) snažno ubrzanje plana uglavljenja u Kristu, preko postupnog otkrivanja stvarnosti prisutnih i djelotvornih u svemiru;

2) sve veće duhovno uzdizanje Božjeg naroda u cijelom svemiru, preko posvećenja i svetosti mnogih članova samog naroda;

3) postupno prevladavanje struktura i sustava, koji djeluju na Zemlji kao i u drugim dijelovima svemira, koji sprječavaju direktan odnos između čovjeka i Boga;

4) snažno djelovanje Mističnog Tijela Kristovog u cijelom svemiru, koje se suprotstavlja sotonskoj pokvarenosti;

5) posebna zaštita Blažene Djevice Marije, Svetog Josipa i sedam velikih Arkanđela koju Bog udjeljuje svome narodu, posebno posvećenima izabranim za posebna poslanja;

6) sve prodornije djelovanje Duha Svetoga u dušama živih i pokojnih kako bi se čovječanstvo čitavog svemira pripremilo za slavni Kristov dolazak.

Sveti Mihovil je naredio Luciferu da se dobro čuva stavljanja prepreka pred izabrane duše i pred njegov vjerni narod. Neće se tolerirati djelovanja demona preko granice koju je Bog postavio“.

 

Ove linije vodilje koje je sveti Mihael navijestio Luciferu zajedno sa ostalih šest Arkanđela mi ćemo dotaknuti u ovom dijelu knjige više puta, na poseban način glede Božjih sredstava i Sotoninih sredstava. Sada želim samo dati neke naglaske tako da možete proslijediti.

Prvi naglasak je: snažno ubrzanje plana uglavljenja u Kristu, preko postupnog otkrivanja stvarnosti prisutnih i djelotvornih u svemiru”. Jedna statistika govori da 40% Nijemaca vjeruju u postojanje života u svemiru, ali mi trebamo znati više od toga. Život je jedna tajna, svemir je tajna za znanost također i za vjeru jer čovjek na Zemlji nije sposoban prihvatiti istinu. Bog nas želi u svojoj dobroti uvesti u ovu veliku i lijepu tajnu, te nam želi dati linije za vodstvo. Sve ono što ćemo vam govoriti i govorimo vam služi vam za pomoć i razumijevanje stvari.

 

Kršćani koji ljube Isusa i koji žele zaroniti u ovu novost milosti koja vodi u novo stvaranje, što je djelo Božje u kojem mi možemo sudjelovati samo u vjeri, kao što su to činili Židovi kako bi izišli iz Egipta te ušli u “Obećanu Zemlju”. Onda, stavite se na raspolaganje da biste bili prosvijetljeni od Boga, informirani.

Druga točka koju ja povezujem sa šestom točkom iz teksta je: sve veće duhovno uzdizanje Božjeg naroda u cijelom svemiru, preko posvećenja i svetosti mnogih članova samog naroda”; cijeli narod Božji treba postati jedan sveti Božji narod, nema iznimke za nikoga. Cijeli narod treba postati cjelovit, to znači posvećivanje, ali ima jedna druga riječ: posveta. Koja je razlika? Svi smo mi u trenutku začeća predviđeni za jedno originalno djelovanje. Kako smo neponovljivi u cijelom svemiru tako je i naše poslanje neponovljivo. Dakle, u ovim vremenima je jako važno da osobe budu u osluškivanju te dopuste da budu usmjerene poticajima Duha Svetog prema poslanju, predanosti Božjem djelovanju, milosti, službi, jer ne može se ostati na općenitoj razini. Nitko od nas na biološkoj i ljudskoj razini ne ostaje na općenitoj razini, treba doći do vlastite originalnosti, svoje osobnosti i vlastita poslanja. Sve prodornije djelovanje Duha Svetoga u dušama živih i pokojnih kako bi se čovječanstvo čitavog svemira pripremilo za slavni Kristov dolazak.” Bog djeluje u intimi, On je utisnuo u nas svoju sliku i priliku, i dat će svakom djetetu Božjem, od prvog do zadnjeg mogućnost da se posveti. Sotona djeluje izvana, manevrira preko surovih hijerarhija, oduzima slobodu. Duh Sveti djeluje u živima i pokojnima, te nema granica njegovu djelovanju. Naime također i mi ćemo kontemplirati kroz ove dane, u ovom hodu naprijed, sredstva za djelovanje i sudjelovanje u ovoj akciji Duha Svetog kako bismo došli do naše braće i sestara koji su u potrebi te im je potrebna duhovna pomoć.

 

Treća točka je: postupno prevladavanje struktura i sustava, koji djeluju na Zemlji kao i u drugim dijelovima svemira, koji sprječavaju direktan odnos između čovjeka i Boga”. Što to znači? Znate što se dogodilo nakon istočnog grijeha: čovjek se zatvorio u sebe, pobjegao je u sebe te je završio pod sotonskom hijerarhijom. Ali koja je naša sudbina? Naša je sudbina blaženo gledanje, gledati Boga licem u lice, kontemplirati Boga. Ovo neće doći kao nešto magično, nego po našem hodu obraćenja, sjedinjenja sa Božjim sredstvima što nas stavlja u raspoloživost da napredujemo u ovoj direktnoj spoznaji Boga. Direktna spoznaja Boga nije jedan individualizam, nego se uvijek ostvaruje u zajedništvu sa Kristovim Duhom; tko je u Kristu u Duhu Kristovu on je u jedinstvu s drugima, kao što je on došao spasiti sve, tako svatko od nas može sudjelovati u ovom blaženom intelektualnom gledanju u zajedništvu sa svima. Ne može se nitko isključiti. Nije to nešto čudno ovdje na Zemlji. Čitat ćete četvrto poglavlje poslanice svetog Pavla Efežanima, gdje govori o savršenom čovjeku, zrelom kršćaninu koji postiže zajedništvo s Bogom, zajedništvo s Ocem, sa Sinom, sa Duhom Svetim te postiže zrelost. Tada nas oluje neće poljuljati, ostajemo čvrsti, sigurni, ukorijenjeni u Bogu. To je naš put.

 

Četvrta točka: snažno djelovanje Mističnog Tijela Kristovog u cijelom svemiru, koje se suprotstavlja sotonskoj pokvarenosti“. Sada postoje dvije stvari koje primjećujemo: u naša sljedeća dva susreta, govorit ćemo baš o Luciferovu djelovanju te o njegovim sredstvima na Zemlji i u svemiru. Trebamo ih upoznati i trebamo znati kako se s njima suočiti. Druga točka je da trebamo biti sjedinjeni sa Božjim sredstvima koje je on predvidio za ovo vrijeme koji sjedinjuju cijelo Mistično Tijelo Kristovo u cijelom svemiru, jer narod Božji treba koračati zajedno s Kristom: Krist je onaj koji vodi; jednog jednostavnog kršćanina, svećenika, jednog redovnika, kardinala, Papu; Krist je onaj koji nas vodi; a vodi nas u kozmičku Pedesetnicu, gdje u našoj nutrini možemo direktno sudjelovati u djelovanju milosti.

 

Posebna zaštita Blažene Djevice Marije, Svetog Josipa i sedam velikih Arkanđela koju Bog udjeljuje svome narodu, posebno posvećenima izabranim za posebna poslanja”; o ovom ćemo šire govoriti, o sedam velikih Arkanđela koji su izvanredna sredstva i o Presvetoj Mariji i svetom Josipu koji su preuzvišena sredstva. Bez njih ne možemo ići naprijed, ne možemo se uzdignuti, ostat ćemo bezlični. Dakle, pozivam vas na molitvu, pozivam vas da prikažete svoje živote Isusu po Mariji. Što trebamo prikazati? Imate puno boli, patnja, trpljenja, mnoge gorčine, brige, mnoge negativnosti: prikažite vaše živote i sve ovo kako bi Gospodin ozdravio vaše duše, učinio da vaš život procvjeta da bude preobražen. Tada će vaše prikazanje biti ugodno Bogu i imat će ogroman utjecaj na vaše obitelji, na narode. U ovome je smisao prikazanja života; tko prikaže život Bogu, vraća mu se obogaćen, preobražen. Bog vam ga vraća, On ništa ne uzima za sebe nego rađa i preporađa. Podignite glave! Bog je odlučio ostvariti ovaj hod i kompletirati oslobođenje naroda, spasenje. Ako ste Kristovi, nitko vam ovo ne može oduzeti.

 

Ja vas blagoslivljam da možete osjetiti svu radost, svu svjetlost i svu silu Duha Svetoga, da budete zaštićeni svim sredstvima koja je Bog predvidio za vas; anđelima čuvarima, svecima, izvanrednim sredstvima na poseban način Presvetom Djevicom Marijom i svetim Josipom, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.