28.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Ukazanja Blažene Djevice Marije u Fatimi – Treća tajna

II dio

Predraga braćo i sestre nastavljamo sa slušanjem o Gospinim ukazanjima u Fatimi. Važno je sjetiti se kako se sudjeluje u milosti Božjoj, i pravo je da razmišljamo jesmo li odgovorili na ovu milost, je li Crkva odgovorila. Današnji govor nam donosi druge aspekte. Sve ove aspekte mi želimo pohraniti u naše srce, razmišljati o njima, te dati odgovor Gospodinu za ovo vrijeme.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

Na početku svakog važnog razdoblja ljudske povijesti i kada Bog to smatra važnim, sedam velikih Arkanđela bivaju poslani u Pakao navijestiti Luciferu Božje planove. Silovito su prodrli u Pakao i Pakao je zadrhtao. Naime sedam Arkanđela su vrlo moćni duhovi ispunjeni takvim božanskim svjetlom da tama ostaje zbunjena i prestrašena. Ni jedan demon, pa ni Lucifer, ne usuđuje se suprotstaviti sedmorici Arkanđelima kada se pojave u Paklu; znaju da ako se pobune bivaju pogođeni svjetlošću.

Svjetlo Arkanđela je također njihova snaga, duhovna i fizička snaga koja struji iz Božje ljubavi u njima i koja može oslabiti paklene duhove do te mjere da ih učini bezopasnima. Demoni nemaju u sebi svjetlost jer nemaju ljubavi Božje i njihova moć proizlazi iz mržnje koja u njima tinja protiv Boga i Božjih stvorenja. I mržnja je jedna duhova i tjelesna energija kojom demoni neprestano pogađaju čovjeka i stvorenje uzrokujući bolesti i smrt; to dobro znaju oni koji su pretrpjeli neko prokletstvo od strane paklenih sila. Iz Luciferove mržnje nastaje duhovna tama koja ispunja mnoga srca, pa čak i stvorenje.

Ponekad se dogodi da se demoni pobune i nasrnu na anđele; no oni ih odbijaju snagom svjetlosti koja je ljubav; demoni se nađu pred neprobojnim zidom svjetlosti pred kojim se povlače. I Isus je koristio tu snagu svjetlosti koja je u njemu puno veća od one koju ima bilo koji anđeo: Ivanovo Evanđelje donosi izvještaj o Isusovom uhićenju u Getsemaniju. Stražari su ga došli uhititi, a Isus ih je upitao: “Koga tražite? Odgovore mu: Isusa Nazarećanina. Reče im Isus: Ja sam!… Kad im dakle reče: »Ja sam!« – oni ustuknuše i popadaše na zemlju (Iv 18,4-6). Oborilo ih je snažno svjetlo koje je zračilo iz Sina Božjeg. Na isti fenomen nailazimo kod braće u svemiru vjerne Bogu: njihova tijela zrače snagu Božje ljubavi koja je vidljiva oko njih kao aura svjetlosti.

Uvijek je Sveti Mihovil taj koji naviješta Luciferu Božje planove, pa i onda kada je u pratnji sedam Arkanđela. To čini po nalogu Božjem i u ime cijelog Mističnog Tijela Kristovog. Svrha tog navještaja je dvojaka: s jedne strane služi da podsjeti Lucifera i sve paklene duhove da je samo Bog Gospodar sveg stvorenja; s druge strane ograničava djelovanje paklenih sila koje znaju da ne mogu djelovati više nego im Bog dopušta.

Sveti Mihovil je, dakle, najavio predstojeći posjet Blažene Djevice Marije na Zemlji. Iz toga biste trebali shvatiti veličinu ukazanja Djevice Marije i s kojim poštovanjem, zahvalnošću i vjerom biste ih trebali prihvatiti. Pakao drhti kada za njih sazna, a ljudi na Zemlji kada za njih saznaju sumnjaju, ismijavaju se i preziru. Malo je ljudi koji ih zaista znaju prihvatiti za ono što jesu: ogroman Božji dar i izvanredna milost za Zemlju.

Zašto su Gospina ukazanja u Fatimi bila toliko važna da od njih drhti Pakao? Zašto je Bog odredio da upravo Majka Božja, Majka i Kraljica cijelog čovječanstva, donese Zemlji jedan izvanredan navještaj: postojanje života u svemiru i prije svega postojanje braće vjerne Bogu i njihovog djelovanja u korist čovječanstva. Ono što Crkva na Zemlji nije mogla ili nije znala učiniti, Bog će učiniti na izvanredan način preko Blažene Djevice Marije. Sve će biti prikazano na pravi način, u svjetlu Evanđelja i s jednom opširnom vizijom posljednjih vremena.

Treća tajna je trebala biti objavljena od Pape najkasnije do 1960. Da je Crkva prihvatila Gospin navještaj u međuvremenu bi primiti sve podrobnija pojašnjenja vezana za život u svemiru. Da je Crkva objavila treću tajnu u za to određenom vremenu, Bog bi joj odmah poslao u pomoć vjernu braću da ispuni svoje zadatke. Bog je želio upozoriti Crkvu još i na opasnosti koje su na nju vrebale zbog djelovanja đavla u svemiru.

Gospa je došla proširiti saznanja svoje djece o djelu stvaranja preko objave o životu u svemiru, upozoriti ih na opasnosti i pokazati im put spasenja. Na Katoličkoj Crkvi je bio zadatak da prihvati njezine riječi i objavi ih čovječanstvu u predviđenom vremenu, kako bi se omogućio tijek događaja redoslijedom koji je Bog odredio.

Trebalo je puno odvažnosti, ali Bog je sve pripremio da pomogne Crkvi na Zemlji donijeti navještaj tako golemog dosega koji bi iz temelja promijenio sudbinu cijelog čovječanstva u svemiru. Sa Zemlje bi napokon krenula evangelizacija niskog svemira koja bi poništila Luciferovo djelovanje. Rečeno je da će Crkva, ako ne prihvati riječi Majke Božje, pretrpjeti ozbiljne posljedice: otpad od vjere, gubitak vjere među klerom i narodom, progonstva i osobito velike opasnosti iz svemira.

Sve je to bio sadržaj treće fatimske tajne. Bila je sastavljena jezikom i stilom toga vremena, primjerenim sredstvima preko kojih je primljena: troje pastirske djece zabačenog portugalskog sela, naizgled najmanje prikladne da budu čuvari takve tajne. Ali to je u stilu Boga koji je u svijetu uvijek izabirao ono što je slabo da posrami jake (1 Kor 1,27). I “jaki” su doista bili posramljeni. Unatoč pokušajima zataškavanja događaja ukazanja kao ploda dječje mašte, unatoč prijetnjama koje su mali pastiri pretrpjeli, sve do iskustva zatvora, unatoč svemu, čovječanstvu je bio dan opipljiv i velik znak kao potvrda fatimske poruke.

To se dogodilo kod ukazanja od 13. listopada 1917.: tisuće ljudi, bili oni vjernici ili ne, čak i sa kilometarske udaljenosti, svjedočili su o takozvanom čudu sunca. Toga dana je kišilo i nebo je bilo prekriveno gustim oblacima. Odjednom je prestala kiša i oblaci su se prorijedili. Pojavilo se sunce i vidioci su blizu sunca vidjeli svetog Josipa s djetetom Isusom u naručju kako blagoslivljaju Zemlju, a pokraj njih Gospu. Potom su ponovno vidjeli Gospu i Gospodina koji blagoslivlja. Nakon ukazanja, sunce se počelo vrtjeti oko svoje osi, emitirajući višebojnu svjetlost. Sunce se povećalo do te mjere da su osobe imale osjećaj da će pasti na njih. Mnoštvo je vidjelo kako se sunce pretvara u neku vrstu užarenog kotača koji je emitirao raznobojne zrake i premještao se po nebu raznim pokretima. Tlo i odjeća nazočnih, koji su prije bili natopljeni kišom, odjednom su se osušili. Bio je to jedan izvanredan događaj tada smatran čudom. Sigurno je to i bio, ali je bio i svjedočanstvo žive prisutnosti braće vjerne Bogu: mnogi fenomeni koji su se dogodili toga dana i općenito tijekom čitavog razdoblja ukazanja danas su poznati onima koji se bave ufologijom i objašnjivi u svjetlu iskustava koja su dozrijevala na tom području. Vjerna braća su pratila Majku Božju zajedno s anđelima i djelovala na svojoj razini, zahvaljujući svojim znanjima fizikalnih zakona. Bog je želio njihovu intervenciju kao svjedočanstvo njihovog postojanja i njihovog djelovanja u korist čovječanstva.

Zašto je treća fatimska tajna, po volji Božjoj izrečena preko Blažene Djevice Marije, morala biti objavljena baš 1960? Jer je pedesetih i šezdesetih godina započelo formiranje Konfederacije svjetlosti koja je službeno nastala 1966. Osim toga, Lucifer je odlučio da će se početak njegove ofenzive i djelovanje Konfederacije u velikim razmjerima dogoditi 1966. godine. Bog je želio da čovječanstvo na Zemlji bude obaviješteno o stvarnosti svemira prije nego što započne djelo zatamnjivanja i dezorijentiranja od strane Lucifera i Konfederacije.

Zar je bilo moguće da Bog pusti Lucifera i Konfederaciju da nesmetano djeluju? Nije, jer Gospodin ne dopušta da njegova djeca budu prevarena. Porukom povjerenom vidiocima iz Fatime i uz potporu mnogih znakova koji su je pratili, Bog je htio još jednom osposobiti Crkvu na Zemlji za shvaćanje i prihvaćanje njezinog poslanja u korist čitavog svemira.

Poslao je svoju Majku na Zemlju zajedno sa svetim Josipom i sa svojom vjernom djecom, da protrese cijelo čovječanstvo i probudi u njemu vjeru. On sam se ukazao i blagoslovio svijet. Povjerio je Papi, kao nekoć Svetom Petru, zadatak da objavi vašem čovječanstvu istinu o prisutnosti druge braće u svemiru. Pozvao je Papu i sve biskupe da svečano posvete Rusiju Bezgrešnom Srcu Marijinom kako bi vas poštedio drugih ratova i katastrofa. Nije vrijedilo. Još jednom je prevladao oprez koji je gotovo uvijek mješavina strahova i interesa. Papa je 1960. odlučio ne objaviti svijetu sadržaj treće fatimske tajne te čovječanstvo i dan danas ne zna za prisutnost druge braće u svemiru. Rusija nije nikada bila svečano posvećena, jer je Papa bio ostavljen sam: mnogi biskupi su iz političkih razloga i diplomatskih računica odbijali posvetiti Rusiju Bezgrešnom Srcu Marijinom, s posljedicama koje su vam svima poznate. Do kada će Gospodin biti strpljiv s vama?

U listopadu 1917. izbila je u Rusiji takozvana Oktobarska revolucija, završni čin boljševičkog ustanka koji je Rusiju od carske vlasti doveo do komunističke diktature. Otvorilo se još jedno teško poglavlje u povijesti Zemlje. Lucifer je bio oduševljen sovjetskim režimom i grozotama koje je činio; sve je išlo prema njegovim planovima i okultni gospodari Zemlje su se veselili s njim, unaprijed uživajući u rezultatima: ateistički i materijalistički komunizam će zadati smrtni udarac Crkvi i uništiti vjeru mnogih naroda. Tako će se ubrzati vrijeme dolaska kraljevstva tame.

U međuvremenu se primicao kraj Prvog svjetskog rata. 1918. su prestala neprijateljstva i Zemlja je mogla uzdahnuti, ali ne zadugo. Gusti oblaci su se nazirali na horizontu i nisu obećavali ništa osim kiše krvi. I dok je ruski narod živio svoju dramu, upravo ono što je Gospa htjela izbjeći posvetom Rusije, i u Europi su nicale nove i okrutne diktature. Gospodin je odlučio ponovno intervenirati kako bi srca svoje djece ponovnog vratio vjeri i bio im sigurno utočište spasenja”.

Ovaj govor nas stavlja u razmišljanje da bismo mogli shvatiti sve ono što slijedi u knjizi sve do posljednje rečenice. Centar pažnje u ovom govoru je bezgrešna svjetlost. Čisti duhovi nose ovu bezgrešnu svjetlost te po Božjem redu oni navještaju velike događaje, koji su povjereni upravo sedmorici velikih Arkanđela koji stoje pred prijestoljem Božjim. Naše se razmišljanje koncentrira na svjetlost, svjetlost koja osvjetljava pakao, svjetlost koja osvjetljava Zemlju, koja želi osvijetliti Zemlju i sva srca. Rečeno je da je svjetlost Arkanđela njihova snaga. Ovoj snazi ne odolijevaju zlodusi, za njih ona postaje zid te njihovo djelovanje biva ograničeno. Ova milost Gospinih ukazanja htjela je biti jedno svjetlo za čovječanstvo i narod je trebao biti pripremljen za to, kao što je bilo rečeno zadnji put. Cijela Crkva je trebala zauzeti stav svetosti da bi prihvatila svjetlo i izbjegla vremena tame. Kada se govori o vremenima tame, to postaje jedan izričaj koji iščezava, ali mi gledajući unazad možemo vidjeti tamu: drugi svjetski rat, revolucija u Rusiji koji su odnijeli desetke miliona mrtvih; jedno uništenje. Svjetlost je trebala prodirati u srca Papa koji su predstavljali Crkvu, kao što je bilo rečeno: “Još jednom je prevladala razboritost, koja je skoro uvijek pomiješana sa strahovima i interesima.” Ne spremnost da se primi ova bezgrešna svjetlost, zatamnjuje iznutra te se odražava na druge. Ovaj zakon vrijedi za sve nas, ali na poseban način vrijedi za Crkvene predstavnike.

Vidjeli smo što se dogodilo u drugom svjetskom ratu i sve prijetnje koje su bile nakon toga, o čemu ćemo još govoriti. Međutim za čovjeka danas je još uvijek teško prihvatiti ono što je bitno u tome. Godine 1966 bilo je predviđeno snažno međuplanetarno djelovanje u Luciferovo ime da se učini zlo Crkvi, kršćanima, Zemlji. Bilo je rečeno da je Bog želio informirati Crkvu “prije, kako je izrečeno, nego započne djelo zamračenja i probira od strane Lucifera i Konfederacije”. Otvorimo oči o ovom zamračenju i probiru. Mi ne znamo što stoji iza ove medijske propagande, lažnih informacija koje se daju kap po kap, zavođenja kao djela Lucifera i Konfederacije svjetlosti što se obrušava na poseban način protiv Zemlje, gdje je Isus Krist ustanovio Crkvu.

Ja želim da se možemo pripremiti da započnemo neposredno primati svjetlost. Bili su naviješteni sedam velikih Arkanđela i bit će u centru pažnje u ovoj knjizi kao Božji glasnici da se spuste u tamu našeg srca kako bi ga osvijetlili i komunicirali svjetlost. Ako se ne prihvati ova milost koju je Bog pripremio za ovo vrijeme, sve stvari, lijepe upadljive riječi postaju obmana za vas, obmana za narod jer nedostaje vodstvo. Nije slučajno rečeno da je preteča drugog slavnog Isusova dolaska sveti Mihael Arkanđeo. Mi vjerujemo da sveti Mihael priprema svaku dušu za susret sa Kristom, to znači da djelovanje sredstava koje je Bog predvidio za ovo vrijeme je upravo u uklanjanju tame iznutra, u našim srcima, tame unutar Crkve, u vjernicima te prihvaćanju svjetlosti. Ovo su sve istine koje mi ispovijedamo u našoj vjeri, ali beskorisne su ako ostanu samo jedna teorija, jedna povijesna priča, tada se varamo. Evo, ovo je trenutak da se uputimo pravim putem, da naučimo iz prošlosti, iz povijesti shvatiti vrijeme u kojem živimo, vremena s kojima se susrećemo, događaje koji očekuju čovječanstvo. Svi oni koji vjeruju u Gospina ukazanja čekaju na trijumf Bezgrešnog Srca Marijina, ali ovaj trijumf će biti pripremljen od sedmorice velikih Arkanđela, od strane svih izvanrednih i redovnih sredstava. Trijumf će biti kada bezgrešna svjetlost prodre u naša srca, tada će pakao biti paraliziran kao i kada se pojavljuju sedam velikih Arkanđela. Izvan ovoga, mogu biti sve naše fantazije; kako će biti sutra, tko će biti Antikrist, kakav će biti Antikrist? Ako mi nismo otvoreni ovoj bezgrešnoj svjetlosti, ne možemo razlikovati dobro i zlo i ne možemo biti djeca svjetlosti. Sada, mi idemo u susret Kristu, slavit ćemo svetkovinu Božića; otvorimo se ovoj svjetlosti i odlučimo biti djeca svjetlosti, odgovorimo mi.

Ja vas blagoslivljam, blagoslivljam sve slušatelje, vaš život, vašu egzistenciju. Blagoslivljam sve one koji su vam povjereni. Blagoslivljam sve ono što je mračno na Zemlji, u svemiru da bude što prije osvijetljeno, ali da svjetlost Božja bude prihvaćena u korist onih koji su povučeni zlom, kojima nitko ne pomaže, da svi oni koji su dobre volje mogu vidjeti svjetlost i odlučiti se živjeti u svjetlosti, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.