26.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

XX stoljeće i Božje intervencije – Svekolika Božja milost

 

Predraga braćo i sestre, pozdravljam vas i pozivam na posebnu pažljivost sada, jer želimo proći kroz zadnjih sto stranica knjige, gdje su prikazani povijesni događaji i zatim preko tih događaja mi ćemo biti vođeni u događaje koji su pred nama. O kojim se događajima govori u knjizi? Gospina ukazanja u Fatimi, Gospina ukazanja u Ghiaie di Bonate, Milosrdna Ljubav preko svete Faustine Kowalske, sveti Ivan XXIII i Drugi Vatikanski Koncil, manevri Lucifera i Iluminata 1966. godine, zatim veliki Papa Ivan Pavao II proglašen svetim, koji nas je uveo u treće tisućljeće. Ovdje nailazimo na ukazanja Gospe u Međugorju, Kraljice mira, koja su povezana s tim periodom. Ulaskom u treće tisućljeće, Bog je objavio i svoja izvanredna sredstva za uglavljenje u Krista svega svemira, te je objasnio njihovo djelovanje u cijelom svemiru.

Sada je za nas jako važno da budemo pažljivi u slušanju onoga što bude naviješteno. Danas govorimo o milosti. Svi ovi događaji su jedna milost. Bog je snažno djelovao u svojoj Crkvi i preko nje, te je pozivao Crkvu da sudjeluje u toj milosti. Milost je predstavljena kao energija, gorivo bez kojeg se ne može ići naprijed. Međutim može djelovati u onima koji je prihvaćaju, razumiju i preuzimaju odgovornost. Dakle, ovo će biti nit vodilja u svim ovim događajima i bila je. Za nas koji idemo ovim putem to je nit vodilja da možemo razumjeti, ući u ovo vrijeme koje nas otvara za velike događaje na Zemlji i u svemiru.

 

Svekolika Božja milost

 

„Božji zahvat u ljudskoj povijesti nije završio s dolaskom Isusa Krista. Štoviše, nakon Isusovog uzašašća na nebo Božje intervencije su bile brojne i dalekosežne. Dok je Lucifer sa svojima kovao urote u niskom svemiru, Bog je upravo tamo snažnije djelovao, osobito na Zemlji kako bi pomogao Crkvi i obranio vaše čovječanstvo, tako slabo. Bog je dopustio buntovnim čovječanstvima da djeluju i protiv njegovih zakona, poštivao je njihovu slobodu, ali zasigurno nije to samo promatrao. Bog neprestano djeluje u korist svoje djece, dinamizam njegovog djelovanja je neiscrpan.

U prvoj fazi povijesti poslije Krista, koja seže od Pedesetnice do trećeg tisućljeća, Božje intervencije su se neprestano izmjenjivale kako bi se suprotstavile Luciferu i njegovim sljedbenicima. Anđeli i braća vjerna Bogu bili su stalno slani u pomoć čovječanstvu na Zemlji, posebno Crkvi neprestano napadanoj iznutra i izvana. Veći dio vašeg čovječanstva to nije primijetio, iako je bilo pojedinaca kojima je Bog pokazao djelovanje anđela i vjerne braće. Na primjer, mnogi sveci u povijesti Crkve su vidjeli to djelovanje iako ga nisu uvijek znali objasniti, a ponekad su bili ušutkani. U svakom slučaju, Bog nije nikada Crkvi uskratio jasne znakove prisutnosti ostale njegove djece u svemiru. S druge strane, nije moglo biti drugačije: Bog je očekivao od Crkve svijest o postojanju života u svemiru i o njezinom poslanju sveopće evangelizacije, stoga je bilo jasno da je sve to morao i potvrditi.

Božje djelovanje poprima razne nijanse; svekoliko je kao i milost, koja je pokretač sveg Božanskog djelovanja. Bog djeluje preko milosti. Što je to milost? To je snaga koja neprestano teče od Božanske misli, koja je uvijek usmjerena na dobro jer je Bog Vrhovno Dobro. Svaka Božja misao ima u sebi snagu postati djelom; ta snaga je milost. Bog bi, dakle, mogao sve sam učiniti, bez ikakve potrebe za stvorenjima; ali upravo je u tome veličina Božanske ljubavi: on je odlučio da njegova najplemenitija stvorenja, tj. anđeli i ljudi, u potpunosti sudjeluju u njegovom djelovanju. Da bi se to dogodilo, Bog ispunja svoja stvorenja milošću, tj. snagom koja je potrebna za ostvarenje njegovih planova; to je kao da Bog prenese svoju moć na svakoga od vas, kako biste bili sposobni izvršiti vaše poslanje, preko kojeg se ostvaruju njegovi planovi.

Ljudi i anđeli, sa svoje strane, moraju primiti milost. Kako? Tu stupa na scenu djelovanje Trojstva kroz proces koji uključuje Tri Osobe Presvetoga Trojstva. Božanska misao se rađa u savršenoj harmoniji Triju Božanskih Osoba: može se reći da je Božanska misao trojstvena i jedinstvena kao i sam Bog. Iz te misli izvire trojstvena moć, tj. milost preko koje Bog ostvaruje svoju volju. U tom trenutku stupaju na scenu stvorenja. Uzmimo na primjer nekog čovjeka kojem je Bog odlučio povjeriti određeni zadatak. Duh Sveti Posvetitelj djeluje u duhu toga čovjeka kako bi ga osposobio da upozna, shvati i prihvati volju Božju. Čovjek mora odgovoriti, mora prihvatiti Boga i njemu se darovati, dopuštajući mu da djeluje, tj. mora se posvetiti; samo tako će biti sposoban shvatiti ono što Bog od njega traži. Ako se to dogodi Duh Sveti vodi čovjeka Isusu Kristu i otkriva mu djelovanje Sina Božjega, Otkupitelja, koji prije svega čisti čovjeka od grijeha i iscjeljuje njegove dubine. Potom Isus, kao Veliki Svećenik, prikazuje čovjeka Ocu kako bi Otac, Stvoritelj, čovjeku dao izobilje života. Tada čovjek prima milost koja proizlazi iz misli i djelovanja Presvetoga Trojstva i sposoban je djelovati svom svojom snagom kako bi ostvario volju Božju.

 

Taj proces je jasno vidljiv kod anđela koji su čisti duhovi: kod njih je shvaćanje volje Božje neposredno kao što je i njihov odgovor neposredan; zato su sposobni brzo izvršavati Božju volju. U njima je sve otvoreno za milost i anđeoska poslanja stalno slijede jedno za drugim; zato je djelovanje anđela neprestano i braća iz svemira vjerna Bogu su vrlo brza u shvaćanju, prihvaćanju i provođenju volje Božje. U njima Božanska milost može nesmetano djelovati. To je zbog činjenice da nisu počinili istočni grijeh i zato nisu opterećeni i ograničeni njegovim posljedicama.

 

Čovjek na Zemlji, pak, sporo shvaća volju Božju zbog posljedica istočnoga grijeha koje ga čine slabim. Najozbiljnija posljedica istočnoga grijeha je strah od Boga; to je ono što su iskusili vaši praroditelji nakon što su sagriješili; trag toga straha je ostao u vašem čovječanstvu: čovjek na Zemlji se skriva od Boga. Zato mu je tako teško prikazati samoga sebe Bogu, jer se boji da to uključuje uskraćivanje nečega i kazne, a nije tako. Isus Krist vam je došao dati priliku da prevladate tragediju istočnoga grijeha. Na žalost, samo jedan mali dio čovječanstva na Zemlji ga je prihvatio; zato je Zemlja i dalje slaba i nesposobna shvatiti i prihvatiti Božju milost. Čovjek na Zemlji nastavlja sam odlučivati što je dobro a što zlo, uskraćuje si pomoć milosti i zato je smeten usred tisuće poteškoća koje si dobrim dijelom sam stvara. Uz to je opsjedan od strane Zlog duha, kojeg je puna zemlja, a koji ga zbunjuje i zavodi.

 

Volja Božja je da se njegovi planovi ostvaruju kroz suradnju anđela i ljudi. Božje djelovanje se dakle ostvaruje preko stvorenja na koja Bog izlijeva svoju milost, to jest svoju snagu. Bog je sebi pridržao samo tri djela koje ni jedno stvorenje ne bi moglo ostvariti: STVARANJE, OTKUPLJENJE I POSVEĆENJE, koja proizlaze iz uzvišene moći i punine života Presvetoga Trojstva.

Nijedno stvorenje ne može izvesti ta djela, ne može ni pomisliti na to, a kamoli to izvesti. To je nepremostiva granica kako za anđele tako i za ljude. Unatoč tome, Lucifer koji je buntovni duh, pokušava prijeći tu granicu uz pomoć buntovnih i zlih ljudi poput njega. Bog ponekad dopušta ta prelaženja granice iz razloga koje čovjek nikada neće moći potpuno shvatiti; ali neće to dopuštati zauvijek.

 

U razdoblju o kojem govorimo Božje djelovanje je otklonilo mnoga zla na Zemlji. Bog je i u niskom svemiru djelovao kako bi ga obranio od podlih udaraca Lucifera koji uvijek vreba kako bi uništio ono što je Bog stvorio. No u dvadesetom stoljeću, u povijesti Zemlje se dogodio nagli zaokret. Dvadeseto stoljeće je bilo mračno i u njemu je djelovanje Lucifera i njegovih sljedbenika doživjelo uspon, a imalo je svoj vrhunac u stvaranju Konfederacije svjetlosti, nakon prethodnih stoljeća punih medijalnih kontakata između Zemlje i niskog svemira. Iz tog razloga je baš u tom stoljeću potreba za Božjim djelovanjem postajala sve veća“.

Mi se ne trudimo samo registrirati ove događaje, niti čitati stranice koje o njima govore: ja pozivam da čitate i ponovno čitate ovaj tekst koji smo čuli kako biste pronašli u vama sporost, zapreke, vaš stav da rješavate stvari koje može samo Bog riješiti svojom milošću. Da pronađete onaj egocentrični stav koji se ne savjetuje s Bogom ili onaj stav recitiranja u molitvi koji ne stavlja osobe u jedan stav u kojem teče milost u toj osobi; da osoba kaže kao Sveti Pavao: “Po milosti smo spašeni”, po milosti smo živi danas, po milosti smo spašeni od mnogih događaja kojima je prijetio Lucifer. Pozivam vas ponovno da pročitate i razmišljate o ovom tekstu, jer idući naprijed, ovi događaji koji će slijediti, Božji događaji, budit će mnoga pitanja u kršćanima, za Crkvu, za cijelu službenu Crkvu i one podijeljene. Ja vam već sada želim reći: ne gledajte na pogreške u Crkvi, ni u službenoj ni u cijeloj Crkvi, nego gledajte ovaj tekst u vašoj nutrini da postanete sposobni surađivati sa milošću, da biste kao suradnici ušli u nove događaje. Bog čeka na jedan novi narod kao suradnike, jedan narod koji će biti snažno potpomognut od anđela, braće vjerne Bogu iz svemira i na poseban način od Presvete Djevice Marije i svetog Josipa. Idući put počinjemo razmišljati o ukazanjima Presvete Djevice Marije u Fatimi.

Ja vas blagoslivljam da se milost Božja koja se spušta iz krila Očeva i zahvati vaše duše, sve moći vaših duša, sve vaše sposobnosti. Neka vam udijeli mogućnost da možete razumjeti kako sudjelovati u milosti. Neka vam udijeli snagu da odgovorite, budete odgovorni za događaje koji nadolaze također i u periodu koji je pred nama, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.