22.Razmišljanja o knjizi svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Konfederacija svjetlosti – II dio

 

Zadnji put predraga braćo i sestre slušali smo o argumentu Konfederacije svjetlosti. Napomenuli smo vam da se odvijala međuplanetarna borba između različitih hibrida, na poseban način Reptilijanaca i Sivih hibrida, te da je Lucifer dao vlast Reptilijancima. U svemiru su bili različiti ratovi između planeta, ali unutar samih planeta ljudi se međusobno ne ubijaju kao na Zemlji. Mi ćemo danas nastaviti produbiti ovu temu i zatim ćemo se usmjeriti na međuplanetarne ratove, da bismo vidjeli kako su oni utjecali na Zemlju zajedno s onima koji predstavljaju Konfederaciju svjetlosti.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

 

„Nakon prvih susreta članova Konfederacije, namijenjenih prije svega za međusobno upoznavanje, počeo je jedan pravi timski rad, koji je doveo do mnogih znanstvenih otkrića i postajao je sve učestaliji. Iza prividne suradnje ostajalo je ipak nepovjerenje jednih prema drugima tipično za one koji idu za zlim ciljevima i ne pouzdaju se u druge dobro znajući da su poput njih samih. Unatoč tome, suradnja se nastavila i donijela plodove koje su svi smatrali dobrima. “Dobri” plodovi bili su ovi: sve sofisticiranija oružja, genetski eksperimenti namijenjeni za selekciju rase, istraživanja različitih vrsta za promicanje klimatskih promjena i iscrpljivanje prirodnih resursa.

Među “materijalom za istraživanje” bila su i ljudska bića. Lucifer i oni koji mu pripadaju zapravo su od početka željeli stvoriti jednu ljudsku rasu po svojim željama. Misleći jednoga dana vladati čitavim svemirom, htjeli su da čovječanstvo bude porobljeno. Jedan bi mali dio čovječanstva zapovijedao, a ostali bi služili bez pitanja i bez zamjerki. Tijekom povijesti niskog svemira bili su nebrojeni pokušaji stvaranja čovječanstva sačinjenog od robova, kao što su nebrojene bile žrtve eksperimenata svih vrsta. Tisuće i tisuće ljudskih bića su bile ugrabljene i odnesene u tajne laboratorije da bi ih se proučavalo. Muškarci i žene s mnogih planeta u svemiru zauvijek su nestali, osobito sa Zemlje, čije čovječanstvo se činilo osobito prikladnim da se njime vlada.

Taj dugi lanac otmica nastavlja se i danas. Većina otetih se ne vraća svojim domovima; neki zaboravljaju proživljeno iskustvo, drugi se sjećaju i hrabro svjedoče, ali im se ne vjeruje, pa se patnji dodaje izrugivanje. Nepotrebno je govoriti da moćnici Zemlje, oni pravi, negiraju mogućnost sličnih otmica, proglašavajući žrtve psihički nestabilnim osobama.

Jeste li se koji put zapitali gdje završavaju osobe koje svakodnevno nestaju iz svojih domova? Dobar dio tih ljudi završi u tajnim laboratorijima kao pokusni kunići mnogih eksperimenata. Razmišljajte o tome i počnite moliti, da se Gospodin smiluje vašem čovječanstvu koje se nikada ne zapita, koje dopušta da njime vlada nekolicina beskrupuloznih ljudi, koji se ne zaustavljaju pred ničim kako bi stekli moć i skupili novac. Želite biti bez Boga, ali bez njega ne možete ništa učiniti i ništa shvatiti. Vaši vas moćnici, gospodari tame, posjeduju i vi im to dopuštate privučeni njihovim laskanjima, očarani njihovim obećanjima. Vi ste kao djeca koja misle da će dobiti sjajne dragulje dok drže u ruci samo razbijeno staklo. Ostaje vam samo jedan izlaz: Isus Krist. Svaki drugi put završava u ponoru. Kad biste znali koliko je dubok taj ponor!

Znanstvenici Zemlje i drugih planeta su godinama radili jedni uz druge, u tajnosti neprobojnih vojnih baza, dolazeći do brojnih otkrića. Ta skrivena aktivnost uvijek je negirana, ona je sramotna tajna vaših vladara, ali jednoga dana će doći na vidjelo u svoj svojoj dramatičnosti. Iz tih su eksperimenata ipak proizašla i korisna otkrića za vaše čovječanstvo i zato ih je Bog dopustio, iako vidjevši slijepu ulicu u koju se niski svemir zaputio.

Bog dopušta i najbuntovnijim ljudima da napreduju. Iako namjere ljudi sa Zemlje i ostalih zasigurno nisu bile plemenite, Bog je dao njihovoj inteligenciji da otkrije korisne stvari. Inteligencija dolazi od Boga, ona je njegov dar. I Luciferova inteligencija je došla od Boga koji ga je stvorio kao moćnog anđela punog svjetlosti. Njegova pobuna protiv Boga je uništila dar inteligencije i Lucifer je nazadovao: sačuvao je samo mali dio svoje prvotne inteligencije anđela; koja je neznatna u odnosu na inteligenciju Svetog Mihovila ili nekog drugog Arkanđela, koji su ostali vjerni Bogu. Isto se dogodilo i čovjeku: pobunivši se protiv Boga, njegova inteligencija je nazadovala. Zbog toga su, kako čovjek tako i đavao, posegli za lukavstvom i prijevarom kako bi doskočili oskudnoj inteligenciji. To je dovelo do zlouporabe same inteligencije s pogubnim posljedicama koje vidite vašim očima: prijevare svih vrsta i korupcija, koje otežavaju život na Zemlji. Tako inteligencija ne dovodi do pravog napretka nego samo do ponekog dobrog rezultata. Napredak, zapravo, nije samo u nekom otkriću koje dovodi do novih izuma, nego u poboljšavanju svih aspekata ljudskog života. Pravi napredak je poboljšavanje ljudskog bića u cjelini, tjelesno i duhovno. Evo zašto na Zemlji postoji jedna bolna kontradikcija: sa znanstvenim otkrićima se ne podudara pravo poboljšavanje čovjeka kao takvog; napredak nije ispravio nepravde, nejednakosti, nije učinio čovjeka boljim. Čovjek nastavlja činiti ono što su činili njegovi preci: ubija, krade, potkupljuje, iako se danas kreće zrakoplovom, uzima lijekove, itd. Njegovo srce se nije promijenilo i to je znak da napredak nije pravi napredak, jer njegova inteligencija, sve više odvojena od one Stvoriteljeve, nije prava inteligencija. Bog vam je dopustio da poboljšate vašu materijalnu stvarnost iako ste to uglavnom činili da si osigurate dobrobit i prihode. On očekuje da se obratite i vratite inteligenciju koju ste imali prije istočnoga grijeha. I zbog toga je Isus došao na Zemlju, da vam pomogne u pravom napretku koji je uvijek u povratku Bogu, izvoru svake inteligencije i napretka.

Nakon početnog entuzijazma, u Konfederaciji su započele nesuglasice. Problem je bio uvijek isti: tko će biti najveći? Tko bi trebao zapovijedati? Činilo se da Lucifer pogoduje Zemljanima koji su imali veće ezoterijske moći i bolje komunicirali sa zlodusima. To nije odgovaralo drugima koji su se smatrali znanstveno superiornijima; bez njih Zemlja ne bi nikada došla do nekih rezultata. Lucifer je riješio to pitanje na svoj način: udario je i jedne i druge raznim nesrećama i stavio ih u red, prijeteći da neće dati moć nikome od njih. Ali poteškoće nisu prestale jer se jedan drugi problem nazirao na sceni ove tragične komedije, jedan puno ozbiljniji problem“.

 

U ovom tekstu imamo jako važne stvari za naše razmišljanje. Lucifer i oni koji mu pripadaju zapravo su od početka željeli stvoriti jednu ljudsku rasu po svojim željama”. Ovo je temeljni problem: s jedne strane preko genetskih pokusa, s druge strane povlačeći ljude u sebičnost ovog svijeta. Tako povučeni u sebičnost ovog svijeta postaju laki plijen Luciferu koji pritišće i oduzima prostor u duši koji bi trebao pripadati Duhu Svetom. Na taj način čovječanstvo, čovjek gubi Duha Božjeg, ostaje mu samo ona iskra. Čovječanstvo biva ispražnjeno od Duha Božjeg te postaje sve slabije, ali čovjek može doći do svoje savršenosti, svoga identiteta, svoje prave savršenosti samo u Bogu jer je stvoren na sliku Božju i dolazi do punine života surađujući s Bogom. Ne zaboravite ovo!

Zašto se ne kaže istina o prisutnosti ljudi iz niskog svemira na Zemlji? Zašto se ne kaže ova istina? Jer je ova istina najgušća tmina koja postoji u čovječanstvu. Ne govori se istina jer moćnici Zemlje koji služe Sotoni imaju strah od istine i tresu se kada pomisle na braću koja su ostala vjerna Bogu, koja će jednog dana doći, jer će biti kraj svim poslovima mračnih ljudi. Čovjek nije genetski modificiran samo preko genetskih pokusa, nego preko sve lažne propagande, izmjene svijesti, interpretacija Boga, interpretacija religija; jedne borbe protiv istinitih Božjih objava.

Zaustavimo se na jednoj točki koja je potvrđena u ovom čitanju: buntovan čovjek se samoograničava, samoograničava svoju inteligenciju. Civilizacija izgrađena izvan zakona Božjih predodređena je na propast; propast će znanost i lažna spoznaja, ona koja nije u Bogu i očitovat će se lice Božje preko lica proslavljenog Gospodina. U ovome će biti sud svijetu. Ovo čitanje završava tvrdnjom da se oni koji pripadaju Luciferu ne podnose i nemaju povjerenja. Na kraju njegovo je kraljevstvo predodređeno raspasti se. Ipak, mi vjernici ostajemo pasivni gledajući to, umjesto da budemo graditelji zajedno sa Isusom Kristom koji je došao spasiti čovječanstvo te povesti čovjeka i čovječanstvo u novo stvaranje. Dakle, pozvani smo probuditi se, moliti, biti na nogama, napredovati tako da se u nama očituje Božje lice i lice Marijino. Kršćani, očitujte se, očitujte lice Kristovo, lice Marijino u cijelom vašem biću i egzistenciji!

 

Ja vas blagoslivljam da se Duh Sveti spusti na sve one koji odluče potpuno pripadati Isusu Kristu po Presvetoj Djevici Mariji. Neka vas Duh Sveti ojača, podari vam inteligenciju, mudrost, sedam darova Duha Svetog tako da možete živjeti u Bogu, ukorijenjeni u Bogu, da možete razumjeti vremena u kojima se nalazite, znakove vremena, te da dadnete odgovor Bogu i onima koji traže Boga, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.