20.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Moćnici Zemlje i novi svjetski poredak

 

Predraga braćo i sestre, sjećam se da smo zadnji put pričali o Crkvi rođenoj na Pedesetnicu. Bio je to brzi sažetak njezine povijesti. Izražena su dva trenutka: svetost Crkve u pojedincima i slabljenje u zajedništvu. Na poseban način je podcrtan nedostatak poslanja Crkve prema niskom svemiru i to je stvorilo prazninu. Crkva je oslabila i u isto vrijeme Lucifer je preuzeo inicijativu, napuhujući sve one koji su mu posvećeni i vjerni. Sada ćemo slušati što je ušlo u čovječanstvo Zemlje i kako djeluje u ovom vremenu.

 

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

 

„Na Zemlji se uvijek vladalo na despotski način. Jedno pleme, kasta, dinastija ili stranka isticalo se nad drugima. Princip koji vrijedi na Zemlji uvijek je isti: jači vlada i ostali se pokoravaju. Nije važan način na koji je vlast dodijeljena; i u demokratskim sustavima, tko dobije najviše glasova i bude izabran, taj vlada. I u demokracijama vladari na kraju formiraju skupine koje imaju moć i postižu ciljeve i ostvaruju interese koji su često jako daleko od onih koje imaju narodi. Uvijek je bilo tako: vaši praroditelji veličali su Reptilijance; vaši preci su se dodvoravali sad ovom sad onom tiraninu po redu, smatrajući ga spasiteljem. Tako je Zemlja doživjela opake i krvave režime na vlasti. U vašoj povijesti, dogodilo se da su samo jedan čovjek i nekolicina njih držali u šaci čitave narode. To je također plod istočnoga grijeha i zločinačkog saveza kojeg su vaši praroditelji sklopili s Luciferom.

Nakon istočnoga grijeha ljudi na Zemlji su izgubili sposobnost razlikovanja dobra i zla. Zato je došao Isus Krist, Spasitelj: preko njega je grešno čovječanstvo ponovno steklo sposobnost i slobodu izabrati i odlučiti, slobodno od demonskog jarma. Tko prima Isusa Krista, ljubi ga i dariva se njemu, prekida svaku povezanost s grijehom i sa zlom. Isus mu daje snagu da izbjegne utjecaj zloga. Tako se čita u Bibliji: “Tko čini grijeh, od đavla je jer đavao griješi od početka. Zato se pojavi Sin Božji: da razori djela đavolska. Tko god je rođen od Boga, ne čini grijeha jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne može griješiti jer je rođen od Boga”(1Iv 3, 8-9).

Zašto, dakle, čovječanstvo na Zemlji i dalje ostaje pod utjecajem zla, pod vlašću korumpiranih ljudi iza kojih stoji Luciferov duh? Zato što većina čovječanstva nije ništa shvatila o Isusu Kristu; ne prima ga, uopće ga ne ljubi i još manje mu se dariva. Još jednom vam kažem: Bog vas ne spašava bez vaše suradnje. Stvorio vas je inteligentnima i slobodnima, ali vaši praroditelji su se odrekli svoje slobode da bi se podložili zlu. Bog vas je oslobodio po Isusu Kristu vraćajući vam slobodu i dostojanstvo koje ste izgubili; ali ponovno ste se odrekli vaše slobode. Odbacili ste Isusa Krista i vratili se starome ropstvu.

I vi moćnici Zemlje, koji više ljubite Lucifera nego li Isusa Krista. Zaslijepljeni njegovim lažnim obećanjima gazite sve i svakoga, opijeni mirisom novca i moći. Vaša usta su puna laži i vaše ruke prepune krvi. Lucifer vas ismijava i vlada nad vama. Uzalud se zavaravate da ste gospodari svijeta: robovi ste i ako se ne obratite kao takvi ćete umrijeti.

 

Ako pogledate što se do sada dogodilo na Zemlji i što se pripovijeda u vašim knjigama, primijetit ćete da je nit vodilja povijesti samo jedna: krv. Povijest planeta Zemlje ispisana je krvlju ratova, ubojstava, bratoubilačkih borbi, mučenja i nasilja svih vrsta. Zemlja ima okus krvi. To je znano cijelom svemiru i mnoga čovječanstva vam se boje približiti. To je plod zlouporabe vaše slobode i tvrdoće onih koji su vama vladali. Vladari ovoga svijeta ostavili su dugi trag krvi. Čini se da vas tisućljetna iskustva nisu ničemu naučila i nastavljate ponavljati iste pogreške; mijenjaju se vremena i osobe, ali vlast na Zemlji se izvršava uvijek na isti način. Po istom principu: jači satire slabijeg, bogatiji ugnjetava siromašnijeg.

Čovječanstvo na Zemlji radi da bi služilo nekolicini ljudi čija im lica često nisu poznata, pošto djeluju u tami, kao prava djeca Lucifera, kneza tame. Stvarni moćnici Zemlje, danas se, kao i prije, vješto skrivaju. Oni stvaraju sustave svih vrsta: političke, ekonomske, društvene pa čak i religiozne, toliko složene da je za većinu vas nemoguće doći do onih koji drže konce u toj igri. U novije vrijeme vaše povijesti, nastala su i sve su uspješnija tajna društva svih vrsta, koja služe Luciferu i kojima se Lucifer služi. Jedan primjer za sve: masonerija, o kojoj se puno priča na Zemlji. Postoje, međutim, i mnoga druga, nisu sva od jednake važnosti: postoje vrlo utjecajna tajna društva kojima se pridružuju stvarni moćnici Zemlje, oni koji djeluju u sjeni. Snaga tih društava, koja su prave sotonske sekte, leži prvenstveno u ezoterijskoj moći koju Lucifer udjeljuje sljedbenicima koji mu se posvećuju.

Svi sustavi koji djeluju na Zemlji teže izravno ili neizravno ciljevima najmoćnijih tajnih društava. Ljudi misle da njima vladaju političari koji pokazuju svoje lice, dok njima zapravo vladaju drugi koji se nikada ne pojavljuju. To su opasni ljudi, željni moći i spremni na sve; neprestano obnavljaju njihov savez s đavlom, zauzvrat nesmetano vladaju vašim planetom. Zaposjeli su sva bogatstva planeta Zemlje, otimajući ih ostatku čovječanstva.

Danas se na Zemlji puno govori o Novom Svjetskom Poretku. Nije riječ o nedavnom izumu, datira iz davnih vremena, od sporazuma između Lucifera i Reptilijanaca o kojem smo govorili. Nije ništa drugo doli uobičajen Luciferov plan: porobiti potpuno Zemlju, uz pomoć poretka kojeg je on uspostavio, u kojem vladaju njegovi sljedbenici. Učvrstivši svoju vlast na Zemlji, Lucifer je planira proširiti na ostatak niskog svemira i zatim posvuda dok ne svrgne Boga s prijestolja. Ništa novo: Lucifer je u svakom vremenu pokušao ostvariti na Zemlji svoj svjetski poredak.

Međutim, danas bahatost Lucifera i njegovih sljedbenika na Zemlji nailazi na manje prepreke nego u prošlosti, jer su savjesti ljudi uspavane više nego ikada prije i vjera u pravoga Boga je sve beznačajnija. Prevladavaju ravnodušnost i ateizam, podržavani sebičnošću koja na vašem planetu nema granica. Uz to glad za moći vaših vladara koja je tijekom stoljeća rasla, ide u korak s korupcijom. Nisu svi vaši vladari bili korumpirani; bilo je među čelnicima i kraljevima Zemlje također i svetaca, jer Bog je uvijek podizao velike duše na svim područjima života. I danas postoje; ali na žalost sve su više marginalizirani, neshvaćeni, smatrani slabima. Sve to pogoduje planu Lucifera i njegovih ljudi, koji svakoga dana sve više siju zbrku i lažne informacije na Zemlji, s ciljem da odvrate pozornost masa od njihovog djelovanja i namjera.

Među vama postoje otvoreniji i osjetljiviji ljudi koji naslućuju postojanje okultističkih moći i otvoreno govore o Novom Svjetskom Poretku, pokušavajući probuditi mase. Mnogi od njih ne vjeruju u Boga i stoga ne mogu do kraja shvatiti stvarnost; često su nejasni, bivaju ismijani i silaze s pravoga puta. Ljudski gledano, nemoguće je zaustaviti Luciferove planove, jer nedostaje vjera u Trojedinog Boga i jer je čovječanstvo na Zemlji ušlo u jedan labirint ideja i sustava koji su svakako pod vlašću Lucifera. Samo vas Bog može spasiti iz pozicije do koje ste došli.

Na sreću, Bog bdije nad vama kao što je uvijek činio, od trenutka kada vas je stvorio. I Bog ima svoj plan za čovječanstvo cijeloga svemira: okupit će svoju djecu po Isusu Kristu u kojem će sve biti uglavljeno. Svi oni koji se budu sjedinili s Kristom, bit će spašeni od zla i ući će u novo stvaranje. Što je novo stvaranje? To je kraljevstvo Božje koje je Isus Krist otvorio sa svojim dolaskom i koje će uspostaviti na kraju vremena; u njemu će vrijediti samo Božji zakoni i neće u njega moći ući Lucifer ni oni koji mu pripadaju.

 

Novo stvaranje, odnosno kraljevstvo Božje i Novi Svjetski Poredak, odnosno kraljevstvo Luciferovo, protive se jedno drugome i stoje pred vama. Možete već od sada izabrati na kojoj strani biti. Bog nikoga ne prisiljava da bude dijelom njegovog kraljevstva, za razliku od Lucifera koji vas obvezuje da se podložite njegovom svjetskom poretku, a da to i ne znate. Bog vas je stvorio slobodnima i poštuje vašu slobodu. Ali znajte da će Bog pobijediti jer je on Gospodar svemira. Lucifera i one koji mu se klanjaju i čekaju njegovo kraljevstvo stići će sudbina koju je Isus prorekao: “…a sinovi će kraljevstva biti izbačeni van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi” (Mt 8,12)“.

 

 

Sada imamo jedan okvir o Luciferovom djelovanju na Zemlji i vidjet ćemo u sljedećem razmišljanju okvir Luciferovog djelovanja u niskom svemiru. Božji Trojstveni Duh nas ponovno poziva: Novo stvaranje, odnosno kraljevstvo Božje i Novi Svjetski Poredak, odnosno kraljevstvo Luciferovo, protive se jedno drugome i stoje pred vama. Možete već od sada izabrati na kojoj strani biti.Ovo je odabir koji danas svatko od nas treba napraviti. Biti na jednoj strani u ovom trenutku nije pasivno. Što možemo činiti? Već je rečeno u tekstu: Tko prima Isusa Krista, ljubi ga i dariva se njemu, prekida svaku povezanost s grijehom i sa zlom. Isus mu daje snagu da izbjegne utjecaj zloga”. Dakle, imamo snagu, imamo milost. Kao što vidimo kako zlo djeluje snažno na Zemlji, milosti koje budu darovane od Gospodina bit će još jače. Rečeno je da ove tajne sotonske udruge u svim efektima djeluju na poseban način po ezoterijskim moćima koje Lucifer udjeljuje svojim pristalicama i onima koji mu se posvećuju. Ova ezoterijska moć što znači? To znači da su se osobe darovale duhu zla te on njima upravlja. Mi kršćani se trebamo potpuno predati Isusu Kristu kako bi bili upravljani u pozitivnom smislu snagom, svemogućnošću Božjom u Duhu Božjem. Duh Božji nam je darovan, i Bog želi uskrsnuti ovaj duh u nama kao što je činio u Izraelskom narodu za vrijeme izlaska. Dakle, pozvani smo ući u jedan živi odnos s Bogom preko molitve koja budi u nama želju za Bogom i ljubav prema njemu, da nam Krist može ponovno dati milosti koje smo izgubili i u isto vrijeme milosti za ovo vrijeme da bismo zajedno s njim trijumfirali.

 

Ja vas blagoslivljam, u ovim danima u kojima se pripremamo za svetkovinu Krista Kralja koju ćemo slaviti zadnju nedjelju u mjesecu, da Krist kraljuje u vama, da iskusite njegovu moć, njegovu snagu te da s vaše strane bude jedan cjelovit odgovor: ne samo na pojedinačnoj razini nego na razini naroda, da se sabirete kako biste se ojačali, prikazujući vaš život Isusu da on vama upravlja te da tako Crkva bude obnovljena i ojačana, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.