16.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

 

Čovječanstva vjerna Bogu i Crkva na Zemlji

 

 

Predraga braćo i sestre, sve do sada razvijali smo povijest ljudi vjernih Bogu u svemiru, kako su od početka pomagali čovječanstvo i sa drugim pravednicima pripremali dolazak Spasitelja. Upoznali su ga preko navještaja svetog Mihaela, došli su do toga da mu se klanjaju u slici tri kralja i nitko nije znao interpretirati tko su. Prisustvovali su muci Gospodinovoj, zatim su primili navještaj od svetog Mihaela o uskrsnuću Isusa Krista. Krist koji je uzašao na nebo, posjetio je ovu braću i često ih posjećuje te je stvarno prisutan među njima; dok mi na Zemlji možemo vidjeti Spasitelja samo u znakovima, kao npr. u Euharistiji. Ovo je pravednost Božja.

Danas se trebamo suočiti sa jednom jako važnom temom: sa pitanjem jesu li ova braća vjerna Bogu dio Crkve. Ako ne shvatimo ovdje da su ova braća i sestre dio Crkve koji žele biti s nama u zajedništvu kako bi nam pomogli izići iz ove krize, iz kušnji koje očekuju Crkvu na Zemlji, neizbježno nas očekuju događaji i kušnje za Crkvu na Zemlji, jer je Gospodin, Zaručnik odlučio pročistiti svoju Crkvu i povesti je prema onoj slici njegove Zaručnice kakva je bila začeta u njegovu Srcu, u pameti Božjoj. Pratimo pažljivo ovaj navještaj koji nam je Duh Božji, Trojstveni Duh komunicirao.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”.

Vjerna čovječanstva i Crkva na Zemlji

 

„Nakon Isusovog posjeta, čovječanstva visokog svemira su započela novu fazu svoje povijesti: od tog trenutka će biti u službi Isusa Krista kako bi proširila čitavim svemirom kraljevstvo Božje koje je Isus navijestio. Djelovat će kao uvijek zajedno s anđeoskim četama sa Svetim Mihovilom Arkanđelom na čelu.

Vjerna čovječanstva djeluju uvijek blisko surađujući sa svim anđelima te posebno sa sedam velikih Arkanđela. Posebnu ulogu ima Sveti Mihovil Arkanđeo kao onaj koji je na čelu svih anđeoskih četa: on prenosi Božje zapovijedi svoj braći uključenoj u različite misije u svemiru. Zajedničko djelovanje anđela i vjerne braće brzo je i vrlo učinkovito. Svatko zna što treba činiti i na kojim područjima djelovati: anđeli na duhovnom području, braća na onom materijalnom. U Božjim planovima sve teče uredno i zato se oni ostvaruju. U Luciferovim je planovima, naprotiv, sve u neredu: nitko nije zadovoljan onim što čini i stavlja prepreke drugima; zato se Luciferovi planovi nikada potpuno ne ostvare. Počinju konfuzijom i egoizmom i ne završavaju nigdje.

Vjerna čovječanstva su trebala djelovati u zajedništvu s Crkvom na Zemlji kojoj po izričitoj zapovjedi Isusa Krista pripada zadatak evangelizacije čitavog svemira. Gospodin Isus je dobro znao da jedan sličan pothvat neće biti moguć Crkvi na Zemlji bez pomoći vjerne braće koja oduvijek putuju svemirom njihovim moćnim letjelicama. Zato je prvi zadatak koji je Isus povjerio tim čovječanstvima bio taj da posjete Crkvu na Zemlji kako bi pomogli kršćanima u njihovom poslanju.

Mogu li se čovječanstva u svemiru vjerna Bogu smatrati dijelom Crkve? Da, u potpunosti. To što je Crkva bila osnovana na Zemlji ne znači nipošto da je ograničena samo na Zemlju. Crkva, naime, nije neka ljudska institucija koja djeluje na određenom području i postiže određene ciljeve: ona je Božji narod. Kao takav, uključuje nužno sve one koji pripadaju Bogu po svojoj vjeri, jer su mu vjerni; a tko bi mogao biti više vjeran Bogu od te braće? Oni se nisu nikada pobunili protiv Boga, niti su ikada prekršili njegove zakone i njegove zapovijedi. Putovali su te i dalje putuju čitavim svemirom kako bi pomogli braći iz drugih, slabijih čovječanstava, razgovarali s njima o Bogu i upozorili ih na zlo.

 

Crkva je Božje djelo, osnovana je od Boga i čine je sva djeca Božja koja ga ljube i koja mu služe. Gdje god u svemiru postoje ljudi vjerni Bogu, oni su Crkva Božja, jer su svi bili stvoreni, otkupljeni i posvećeni od Boga Oca po Sinu Isusu Kristu, u snazi Duha Svetoga. Pripada li neki čovjek ili ne pripada Crkvi Božjoj ne odlučuju ljudi nego Bog, koji proniče srca, koji poznaje misli i putove svakog čovjeka i sudi pravedno i milosrdno. Pripadnost Crkvi ili isključenost iz nje proizlazi iz prihvaćanja ili ne prihvaćanja života Božjeg, o tome osjeća li se netko ili ne dionikom sveopćeg zajedništva s čitavim Božjim narodom u cijelom svemiru. Čovjek se isključuje iz Crkve u trenutku kada odbija pripadati Bogu, darivati se njemu, prihvatiti brata u ime Božje, i živi po zakonima sebičnosti, pokvarenosti i smrti. Čuvajte se kršćani na Zemlji, koji se smatrate dijelom Crkve, a ponašate se kao pogani! Vi koji sudite bližnjega zlonamjerno, površno ili prema glasinama. Vi koji se smatrate pravednima i kažete da ste poslušni crkvenom autoritetu i pozivate se na njega, dok u srcu kritizirate vaše pastire i ostavljate ih same. Kažem vam da u svemiru postoje ljudi koji su bolji od vas.

 

Čuvajte se i vi, pastiri Crkve na Zemlji! Previše oholo i bahato ste izbacili svece i proroke: izopćili ste ih, izvrgavaši ih preziru i ruglu, jer nisu prihvatili kompromise s istinom, kompromise koji su vama dobro poznati, vama koji ste prijatelji moćnika jer ste ljubitelji moći. Neopravdano ste od ljudi na Zemlji skrili istinu o svemiru, istinu koja vam je od početka bila objavljena i nebrojeno puta spomenuta; niste je prihvatili i niste dopustili ljudima da je prihvate, zbog straha od gubitka vaših privilegija. Tako ste na sramotan način uskratili spasenje mnogim drugim narodima u svemiru koji još čekaju navještaj spasenja. Božja strpljivost prema vama je došla do krajnjih granica! Neće još dugo dopuštati vaše hirove.

 

Nakon što su se pripremili za svoje poslanje, braća vjerna Bogu krenula su prema planeti Zemlji, kao što su već nekoć učinili njihovi preci. Ovaj put nisu susreli primitivne ljude koji ne znaju govoriti, nego ljude koje je Bog izabrao za svjedoke najizvanrednijih događaja u povijesti svemira: Isusovog rođenja, njegove smrti i uskrsnuća. Susreli su povlaštene ljude koji su živjeli s Isusom, čovjekom i Bogom, čuli njegovo propovijedanje, bili svjedoci njegovih čudesa, ljude koji su živjeli na planetu koji je pod vlašću Lucifera i koji su bili spremni žrtvovati život iz ljubavi prema Bogu. U očima vjerne braće, bili su to plemeniti ljudi.

Vjerna čovječanstva redovno vide Isusa i slušaju njegovu riječ; potpuno su svjesni njegovog božanstva i moći. Ipak gaje duboko divljenje i poštovanje prema svetima na Zemlji koji se naizgled čine slabijima od njih. Zašto? Jer sveti na Zemlji biju hrabar boj protiv zla kako bi sačuvali i učinili većom svoju vjeru; trpe muke u duši i na tijelu kako bi svjedočili svoju vjeru u Boga i u Isusa, Sina Božjega. Slični su Isusu, jer doživljavaju na poseban način dimenziju “otkupljujuće patnje”. Sveti na Zemlji su trpjeli i prikazali svoju patnju Ocu u zajedništvu s Kristovom žrtvom u Duhu Svetom, tijekom stoljeća neprestano nanovo prolazeći Kristov vazmeni prolazak od smrti do uskrsnuća. To je veliko svjedočanstvo Crkve na Zemlji čitavom svemiru, sila koja proizlazi sa Zemlje osobito u euharistijskom slavlju, spomenu smrti i uskrsnuća Kristovog. Sveta Misa, slavljena sa živim sudjelovanjem i prikazana od strane svećenika i od strane naroda, oslobađa golemu snagu koja preplavljuje čitav svemir. Vaše patnje pretrpljene iz ljubavi prema Kristu i sjedinjene s njegovom euharistijskom žrtvom čine vas plemenitima u očima vjernih čovječanstava i vrijednima velikog poštovanja. Vaše potpuno darivanje Isusu i vjernost njemu, čak i usred poteškoća vašeg planeta, temeljna su zadaća kršćana na Zemlji koju vjerna čovječanstva ne mogu izvršiti, jer ne znaju za dimenziju spasonosne patnje. Naime, njihov ljudski život je netaknut istočnim grijehom. Njihovo sudjelovanje u Isusovom životu i u njegovom poslanju odlikuje se više dimenzijom njihove snage i moći, koja ih pridružuje Kristovom uskrsnuću, kao što vaša patnja vas pridružuje njegovoj Muci. Zato su vaš put i njihov put međusobno komplementarni, dok se u svima potpuno ne očituje Božji život. Na kraju vremena, čovječanstvo koje toga bude vrijedno ući će u novo stvaranje gdje više neće biti patnje. Tamo će djeca Božja zasjati poput sunca u kraljevstvu Boga Oca (Mt 13,43), puni milosti, snage i ljepote. Za sada patnja i dalje vlada na Zemlji kao i na mnogim drugim planetima, ali to neće biti zauvijek. Tko od vas danas trpi iz ljubavi prema Kristu neka zna da je veoma blizu njegovog Srca; patnja te osobe neće propasti nego će zasjati kao biser neprocjenjive vrijednosti u očima Božjim, u korist svakog stvorenja. Sve to čovječanstva vjerna Bogu razumiju i blizu su pravim kršćanima na Zemlji svojom ljubavlju i molitvom.“

Ovaj tekst je jako bogat te sadrži korake svjetlosti. Ja vjerujem da ćete ga svi ponovno poslušati i razmišljati o ovim riječima. Želim nadodati, napraviti dva koraka u ovom čitanju.

Prvi korak je: “Crkva je Božje djelo, osnovana je od Boga i čine je sva djeca Božja koja ga ljube i koja mu služe. Gdje god u svemiru postoje ljudi vjerni Bogu, oni su Crkva Božja, jer su svi bili stvoreni, otkupljeni i posvećeni od Boga Oca po Sinu Isusu Kristu, u snazi Duha Svetoga”. Zatim je jako znakovita pripadnost Crkvi. Nažalost po mentalitetu Zemlje, veliki dio kršćana se smatra kršćanima stoga što pravno pripadaju Crkvi. Sveti Pavao kaže: “Tko nema Duh Kristov, ne pripada mu”(1Rim 8,9) U ovom tekstu Duh Sveti jasno govori: „Pripadnost Crkvi ili isključenost iz nje proizlazi iz prihvaćanja ili ne prihvaćanja života Božjeg, o tome osjeća li se netko ili ne dionikom sveopćeg zajedništva s čitavim Božjim narodom u cijelom svemiru. Čovjek se isključuje iz Crkve u trenutku kada odbija pripadati Bogu, darivati se njemu, prihvatiti brata u ime Božje, i živi po zakonima sebičnosti, pokvarenosti i smrt“. Zatim kaže: Čuvajte se kršćani na Zemlji, koji se smatrate dijelom Crkve, a ponašate se kao pogani!” Ovo je za nas jako važno. Jako je važan također dio gdje Duh Sveti pojašnjava naš odnos sa čovječanstvima vjernim Bogu: oni su povezani na poseban način sa Kristovim uskrsnućem, jer nose u sebi snagu i silu Uskrslog i ne trpe od zla; mi smo povezani s mukom Kristovom i pozvani smo nositi ovaj križ, jer smo dio ovog čovječanstva koje je sagriješilo i nosi posljedice toga. Dakle, Crkva na Zemlji sudjelujući u spomen činu muke, smrti i uskrsnuća Kristova zrači snagu koja hrani cijeli svemir. Stoga ćemo kasnije vidjeti da kršćani sa Zemlje trebaju živjeti darovani Bogu, prikazani Bogu, Isusu po Mariji te živjeti u zajedništvu sa svom braćom vjernom Bogu, podloženi anđelima. Ovo nam garantira da ćemo nadvladati krizu, biti pročišćeni tako da cijela Crkva postane zaručnica Kristova.

Ja vas blagoslivljam kako bi Duh Sveti koji prosvjetljuje sva srca, prosvijetlio vašu pamet. Neka probudi u vama memoriju kako biste mogli slaviti spomen čin. Ako se ne probudi memorija Krista, trpećeg, raspetog, mrtvog i uskrslog, ne možete niti slaviti spomen čin onako kako se treba slaviti. Ja vas blagoslivljam kako biste mogli uzdići Bogu sve patnje čovječanstva, sve križeve i sve ono što vaša duša, vaše tijelo osjeća te da tako živite vaše opće svećeništvo i zajedno sa svećenicima ministrima vi prikazujete neprestano žrtvu Kristovu koja otkupljuje čovječanstvo. Ja vas blagoslivljam, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.