15.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Uskrsli Krist posjećuje čovječanstva vjerna Bogu

 

Predraga braćo i sestre danas ćemo čitati jedan malo duži tekst. U ovom se poglavlju govori kako su od početka svijeta anđeli i braća vjerna Bogu bili uključeni u Kristovo djelo. Sveto Pismo je zabilježilo ove događaje, ali ih nije predstavilo onako kako ih mi danas poznajemo. Dakle danas i u ova tri razmišljanja koja su pred nama, Bog želi otvoriti horizonte naše pameti da shvatimo da su anđeli i braća vjerna Bogu dio sveopće Crkve. Kršćani na Zemlji konačno trebaju pomalo izlaziti iz geocentrizma, tj. od zatvorenosti u Zemlju, te gledati puno šire prema spoznaji sveopćeg zajedništva i Božjeg djelovanja koje se vrši preko moćnih sredstava.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

 

„Kao što znate iz Evanđelja, u noći u kojoj se Isus rodio u Betlehemu, anđeo je taj događaj navijestio nekim pastirima koji su provodili noć na otvorenom čuvajući svoja stada: “No anđeo im reče: “Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod: danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj, Krist, Gospodin…”. I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći: “Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!” (Lk 2,10-14).

Anđeo koji je donio ovu vijest bio je Arkanđeo Mihovil koji je na čelu svih anđeoskih četa. Njegova je dužnost bila navijestiti rođenje Spasitelja koji će zauvijek obilježiti povijest svemira.

 

Anđeli uvijek pripremaju put, naviještaju čovječanstvu najvažnije događaje prije nego se dogode. Bog nikada ne ostavlja ljude same pred velikim događajima koji su također velika otajstva nedokučive božanske mudrosti. Anđeli su poslani kako bi ljudi shvatili ono što se dogodilo ili ono što se treba dogoditi. Ponekad su poslani pojedincima u svjetlu njihovog poslanja, kako se npr. dogodilo Mariji koju je posjetio Arkanđeo Gabrijel. U drugim prilikama se pojavljuju pred više osoba zajedno, kao u slučaju pastira. U drugim se slučajevima pak pojavljuju pred čitavim narodom da mu pomognu u određenom pothvatu, kao što se dogodilo Izraelskom narodu tijekom bijega iz Egipta.

 

No danas je postojanje anđela upitno čak i kršćanima. Uz to ide i krajnja racionalnost koja vodi vaše razmišljanje. Nevjerica i racionalnost su velika prepreka očitovanju anđela, koji poštuju vašu slobodu kao što čini i Bog. I upravo vaša sloboda ograničava djelovanje anđela, sa za vas vrlo negativnim posljedicama. Bog ne dopušta da anđeli djeluju u potpunosti ako ih ne želite kraj sebe i tako se ludo lišavate njihove velike i dragocjene pomoći. Demoni, pak, nesmetano djeluju na Zemlji, služeći se upravo nevjericom i racionalnošću ljudi: kada u ime razuma niječete postojanje đavla, odustajete od borbe s njim i on vas ismijava; kada mislite da ste pametni, upravo tada bivate prevareni. Anđeli poštuju vašu slobodu i udaljuju se od vas ako ne želite vjerovati da postoje. Demoni vas, naprotiv, uopće ne poštuju; čekaju da niječete njihovo postojanje kako bi vas udarili iz potaje. Dobro razmislite: ne bi li za vas bilo bolje okružiti se anđelima nego li demonima?

 

Arkanđeo Mihovil nije navijestio rođenje Spasitelja samo Zemlji nego i visokom svemiru gdje žive čovječanstva koja su od stvaranja ostala vjerna Bogu. Učinio je to i na Alfa Kentauru koji se nalazi u niskom svemiru, ali njegovi stanovnici pripadaju vjernim čovječanstvima. Ona su znala za Isusovo rođenje, pošto su se od samog početka ljudske povijesti stavili Bogu na raspolaganje, u punoj suradnji s anđelima, kako bi pomogli slabijim čovječanstvima pripremiti put za Isusov dolazak. Stoga je dolikovalo da i ova čovječanstva prime navještaj o rođenju Spasitelja.

Sveti Mihovil je tim čovječanstvima, u ime Božje, dao dopuštenje da krenu prema Zemlji. Tako su neki kraljevi i svećenici iz visokog svemira i s Alfa Kentaura zajedno s drugom braćom i sestrama, došli na Zemlju pokloniti se malome Isusu i posvjedočiti svoju vjernost. Njihov dolazak na Zemlju je bio tih i diskretan: poklonili su se Spasitelju i bili su prisutni samo Blažena Djevica Marija i sveti Josip. No prolazak njihovih moćnih svemirskih brodova je ostavio jasne znakove na nebu koje ljudi toga vremena nisu znali protumačiti drugačije nego kao zvijezdu repaticu i mudrace koji su došli negdje s istoka kako bi prinijeli svoje darove malome Isusu. Zapravo su vjerna čovječanstva najprije donijela na dar sami sebe i potom prvine svoje prirode i onog najboljeg što je njihovo čovječanstvo proizvelo. Ti ljudi su na taj način prikazali same sebe, prirodu svojeg planeta i plodove svojeg znanja, inteligencije i vještine. Sve su položili do nogu Spasitelja, kao znak poslušnosti i štovanja.

To je bilo veliko Bogojavljenje, tj. očitovanje božanstva i kraljevskog dostojanstva Isusa Krista ne samo čovječanstvu na Zemlji nego također drugim čovječanstvima u svemiru koja su ga spremna prihvatiti. Klanjanje vjernih čovječanstava Djetetu Isusu postavilo je temelje pravom Bogojavljenju Gospodinovom koje će se dogoditi s njegovim slavnim ponovnim dolaskom na kraju vremena. Međutim, evangelizacija svemira je već u tijeku i bit će sve više, jer je volja Božja da do svih ljudi u svemiru dođe navještaj spasenja. Kada evangelizacija svemira bude dovršena, tek tada će se dogoditi Gospodinovo slavno očitovanje, prema Isusovoj riječi: “A treba da se najprije svim narodima propovijeda evanđelje” (Mk 13,10).

Ti su štovatelji iz svemira kleknuli i pred Djevicom Marijom i pred svetim Josipom kako bi zatražili njihov blagoslov, u znak divljenja i zahvalnosti prema tim uzvišenim bićima planeta Zemlje. Nakon povjeravanja čovječanstva Mariji, koje je učinio Isus na križu, vjerna čovječanstva su prihvatila i štovala Mariju kao Majku i Kraljicu i stavila joj se potpuno na raspolaganje. Vjerna čovječanstva su bila prisutna i djelotvorna u mnogim marijanskim ukazanjima na Zemlji ostavljajući velike znakove narodu. Od tada nadalje su štovali svetog Josipa kao najvećeg pravednika u ljudskoj povijesti; toliko pravednog da je izabran od Boga Oca za čuvara njegovih najvećih darova čovječanstvu: njegovog Sina Isusa i Blažene Djevice Marije.

 

Tijekom cijelog Isusovog poslanja na Zemlji, čovječanstva vjerna Bogu su pratila Isusa svojom molitvom i prikazanjem. Mnogi od njih su ga često posjećivali kada bi Isus sam noću odlazio moliti. Anđeli i vjerna braća su se izmjenjivali u služenju Isusu u svim njegovim zemaljskim potrebama, vjerno i diskretno. Pratili su s udaljenosti i s velikom patnjom Kristovu Muku. Osjećali su bol i bili začuđeni tim činom pobune protiv Boga od strane izabranog naroda Izraela; bol zbog odbacivanja Spasitelja i njegovog djela, prihvaćanog i priznatog samo od jednog vrlo malog dijela naroda. Nakon Isusovog polaganja u grob, sveti Mihovil im je naredio da se vrate na svoje planete i tamo čekaju događanja.

Naposljetku im je sveti Mihovil navijestio uskrsnuće Isusa Krista; ona se pokloniše Bogu, prepoznajući u Isusovom uskrsnuću Božje djelo izuzetne snage koje je označilo početak preporoda čitavog stvorenja.

Vjerna čovječanstva su s dubokim poštovanjem prihvatila Isusa Krista, Sina Božjeg i Spasitelja, koji je došao osloboditi čitav svemir od krivnje nevjernih praroditelja. Posljedice istočnog grijeha, po božanskoj pravednosti, su opterećivale i vjerna čovječanstva, iako su bila nedužna, samim time što su dio ljudske obitelji. Iako su te posljedice bile blaže u odnosu na one koje su pogodile čovječanstva koja su se pobunila protiv Boga, poput vašega, ipak, sve stvorenje je bilo ranjeno propadljivošću i smrću. Zato su i vjerna čovječanstva očekivala rođenje Spasitelja i u duhu pratila njegove doživljaje na Zemlji, trpivši zbog njegove smrti, ali stekavši novu snagu njegovim uskrsnućem. Bili su svjesni da je djelo koje je Spasitelj izvršio predstavljalo za sva čovječanstva u svemiru početak hoda prema jednom novom stvaranju, koje je Bog obećao praroditeljima i utemeljio u Isusu Kristu.

 

Isus je izvršio svoje djelo otkupljenja i uzašao je na nebo da sjedne u slavi s desna Boga Oca. Umro je i uskrsnuo prikazavši samoga sebe, kroz savršenu žrtvu koja ga je učinila Velikim Svećenikom dovijeka. Otac je sve povjerio Sinu, Kralju svemira. Potom će Isus, kao Veliki Svećenik i Kralj, okupiti oko sebe sav Božji narod u cijelom svemiru, vodeći ga prema potpunom ostvarenju obećanja danih praroditeljima. Bog je obećao pobjedu nad propadljivošću i smrću te povratak čistoći odnosa između Boga i stvorenja. Spasitelj je otvorio put i narod je trebao hoditi slijedeći Isusa kao što stado slijedi svoga pastira. Zato su vjerna čovječanstva bila pozvana djelovati pod njegovim vodstvom kako bi pomogla čovječanstvima čitavoga svemira, osobito najugroženijima, da hode Isusovim stopama.

Nakon svoga uzašašća, sam Isus se ukazao braći iz vjernih čovječanstava posjetivši njihove planete, jedan po jedan. Pokazao im je svoje proslavljene rane i oni su mu se poklonili i zahvalili mu. Obnovili su prikazanje svojih života u potpunoj vjernosti Božjim programima. Isus je ostao s njima neko vrijeme, tijekom kojeg je pomno poučavao ta čovječanstva o Božjem kraljevstvu i o poslanju koje ih je čekalo.

Isus je stalno posjećivao planete visokog svemira od kojih je bio prihvaćen, ljubljen i štovan kao Sin Božji, Veliki Svećenik i Kralj svemira. Ne trebate se čuditi zbog toga, jer Isus je Emanuel što znači Bog s nama (Mt 1,23). On želi biti posred svoga naroda, pravi je Bog i pravi Čovjek. Čovječanstva visokog svemira bila su uvijek vjerna Bogu i zato dolikuje da ih posjeti njihov Kralj i Gospodin. Da je vaše čovječanstvo prihvatilo Isusa kao Sina Božjeg i Spasitelja, i vas bi redovito posjećivao, te bi danas povijest svemira bila puno drugačija. Nije bilo tako. Ali Isus vas nije ostavio: ostao je živ i prisutan među vama u Euharistiji. Međutim, njegova prisutnost je pod prilikama kruha i vina, prikrivena je očima onih koji ne vjeruju. Njegova euharistijska prisutnost može se osjetiti samo po vjeri, tako je zbog pravednosti: većina ljudi na Zemlji je odbacila Isusa i zato ga ne vidi. I sami kršćani će ga vidjeti tek na kraju vremena. I to je Božja pravda. Vjerna čovječanstva, dakle, nemaju Euharistiju, već stvarnu Isusovu prisutnost; oni ipak štuju Euharistiju i duboko poštuju one svećenike na Zemlji koji je dostojno slave.

 

Doći će vrijeme kada će Isus zauvijek živjeti usred svoga naroda, ogromnog naroda čiji pripadnici više nisu daleki jedni drugima, jednog naroda u čitavom svemiru. Bit će to novo stvaranje, sveti grad opisan u Bibliji:Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu(Otk 21,3-4)“.

Nema potrebe nešto dodavati ovom govoru koji ste čuli. Anđeli i braća vjerna Bogu od početka stvaranja, od početka ljudske povijesti na neki način su prisutni i na poseban način pomažu čovječanstvo Zemlje. Isusovim dolaskom i njegovim otkupljenjem zahvaćeni su jakom milošću da bi bili sjedinjeni s Kristom te da bi pomagali čovječanstvima u cijelom svemiru na poseban način na Zemlji, kako bi svi došli do jednog Pastira i jednog stada u cijelom svemiru kao što je predviđeno u Otkrivenju u 21 i 22 poglavlju. Dakle, jako je važno produbiti naš odnos s anđelima. Mi ih zazivamo jer oni su ti koji nas vode preko svih naših granica prema tajni, jer oni motre lice Božje. Vrijeme je da kršćani Zemlje postanu svjesni postojanja života u svemiru, na poseban način braće koja su ostala vjerna Bogu; koja imaju duhovnu snagu prodiranja također i u naš život pomažući nam da se uzdignemo te ubrzamo slavno očitovanje Gospodinovo. Sav govor koji slijedi sve do kraja ove knjige pratit će nas u predstavljanju ovih sredstava u Kristovoj službi i uglavljenju u Kristu svega svemira, te mnogih poziva Crkvi na Zemlji da se uključi u ovaj Božji program. Bez pomoći ovih sredstava niti mi na Zemlji koji smo obavijeni ovom milošću Gospodina Isusa Krista i u isto vrijeme napadnuti zlom, nećemo moći nadići zapreke i kušnje koje nas očekuju bez prihvaćanja ovih Božjih sredstava koja su Božji darovi preko kojih teku milosti.

Ja vas blagoslivljam da vas Bog Otac, izvor svjetlosti, obasja tako da se proširi vaš pogled kako biste vidjeli sve ono što Bog čini u cijelom svemiru, gdje nas vodi. Neka prosvijetli vaša srca da možete potpuno odgovoriti na riječi Evanđelja te da mistično sjedinjeni s Kristom možete prepoznati, kao djeca svjetlosti, sve nadolazeće događaje u ovom vremenu u cijelom svemiru kao i na Zemlji, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.