14.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Silazak Duha Svetog

 

Predraga braćo i sestre, također i danas dotičemo jedan izuzetno važan argument za naš hod: rađanje Crkve, prve stanice Kraljevstva Božjeg na Zemlji. Ali slušat ćete kako se samim tim Duh Sveti spustio i raširio svemirom. Među apostolima i učenicima bila je Presveta Marija, stoga ćete čuti govor o potomcima žene nasuprot potomcima zmije. Slušajte pažljivo.

Slijedi odlomak iz knjige „Ispisati povijest : Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”.

 

 

Silazak Duha Svetoga

 

Nakon Gospodinovog uskrsnuća i njegovog uzašašća na nebo, Bog je htio učiniti Crkvu snažnom dajući joj svoga Duha. Iz Biblije vam je poznato da je na dan Pedesetnice Duh Sveti, treća Osoba Presvetoga Trojstva, moćno sišao nad apostole i učenike okupljene u molitvi, pretvarajući šačicu preplašenih ljudi u jedan novi narod, sposoban svjedočiti do mučeništva  djelo otkupljenja Isusa Krista.

Silazak Duha Svetoga na prvu Crkvu na Pedesetnicu je bio izvanredan događaj vezan uz smrt, uskrsnuće i uzašašće Gospodina Isusa; izvanredni Božji zahvat u ljudskoj povijesti. Bio je to i vrhunac trojstvenog djelovanja vezanog uz otkupljenje: Otac je poslao Sina da spasi čovječanstvo; Sin je prikazao svoju žrtvu za spasenje, Duh Sveti je sišao kako bi događaje spasenja zauvijek utisnuo u sjećanje svoga naroda. Djelovanje Duha Svetoga je posvetilo i učinilo jakom prvu Crkvu; tijekom stoljeća će je pratiti u njezinom poslanju, pokazujući joj put prema Isusu i u Isusu prema Ocu.

Kao što je Isusova žrtva izvršena u korist čitavog svemira, tako se i silazak Duha Svetoga na Zemlju dogodio na dobrobit svih ljudi u svemiru, na različit način, ovisno o situaciji u kojoj su se nalazili.

Što se tiče Zemlje, Isusova Žrtva je otvorila vrata potpunom djelovanju Duha Svetoga koji se do tada obraćao pojedincima, kao što su proroci. Od Pedesetnice nadalje je Duh Sveti snažno ušao u živote ljudi koji prihvaćaju Isusa Krista; prebiva u srcu vjernika i djeluje u Crkvi, koja je pozvana sačuvati sjećanje na svoga Gospodina pokazujući cijelom čovječanstvu put prema jedinom i pravom Bogu.

 

Što se tiče čovječanstava u svemiru vjernih Bogu, Duh Sveti je u njima od početka velikodušno djelovao. Ipak, ni ta čovječanstva ne mogu sama, bez zajedništva s cijelim čovječanstvom u svemiru, postići puninu. Zato je silazak Duha Svetoga na Crkvu na Zemlji imao neposredan odjek na vjerna čovječanstva: naime, Duh Sveti je u tim ljudima raspalio još veću ljubav prema drugim čovječanstvima, osobito prema onom na Zemlji, gdje je Isus ustanovio Crkvu, prvu stanicu kraljevstva Božjega. Ta čovječanstva su odmah osjetila pripadnost Kristovoj univerzalnoj Crkvi; to ih je dodatno ojačalo u duhu, duši i tijelu.

 

U ostatku svemira Duh Sveti nije mogao provaliti s istom snagom kao na Zemlji ili kod vjernih čovječanstava, pošto ljudi još nisu poznavali Isusa Krista; trojstveni vir je ipak bio uvelike ojačan svetošću ljudi na Zemlji i na planetima vjernima Bogu, pošto se svetost svakoga i čitavoga naroda ponovno ulijeva u trojstveni vir i sve više ga povećava. Tako je vir dodirujući sve stvorenje prenosio svoju povećanu snagu ostatku svemira pomažući i čovječanstvima koja tamo žive. Crkva na Zemlji će jednoga dana u svome poslanju evangelizacije imati doticaj s čovječanstvima srednjeg i niskog svemira, pomažući im upoznati i prihvatiti Isusa Krista; to će otvoriti vrata punom djelovanju Duha Svetoga.

 

Ženino Potomstvo i zmijino potomstvo

 

Dolaskom Isusa Krista, na Zemlji je započela jedna nova povijest; ne datirate vi slučajno povijest izrazima “prije Krista” i “poslije Krista”. Od tada su se na Zemlji počeli rađati drugačiji ljudi, koji su se osjećali djecom Boga Oca, vjerovali u Isusa Krista, Sina Božjega i željeli živjeti po zakonima Duha Svetoga. Nije to više bio samo planet saveza s demonima kao do tada; počeo je biti i planet novog saveza s Bogom. Mnogi sveci su se rodili na Zemlji; prolazili su i još uvijek prolaze stazama vašeg čovječanstva.

 

Dok je umirao na križu, Isus Krist je dao svoju Majku čitavom ljudskom rodu; učinio je to povjeravajući je apostolu Ivanu i povjeravajući Ivana svojoj Majci: “Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: «Ženo! Evo ti sina!» Zatim reče učeniku: :«Evo ti majke!». I od toga časa uze je učenik k sebi” (Iv 19,26-27). Tim je riječima Gospodin zauvijek postavio majčinstvo Blažene Djevice Marije kao bitan orijentir na duhovnom putu svakog kršćanina i kao temelj svetosti čitavog njegovog naroda. Blažena Djevica Marija je ušla u život svakog vjernika kao u Ivanov i obrnuto. Isus nije proglasio samo majčinstvo svoje Majke nego također njezino kraljevsko dostojanstvo. Marija je Majka i Kraljica, u neraskidivom jedinstvu sa svojim Sinom. To znači da se nitko ne može zvati pravim kršćaninom ako ne priznaje Marijino majčinstvo i njezino kraljevsko dostojanstvo. Tko prihvaća Krista nužno prihvaća i njegovu Majku.

 

Čovječanstva vjerna Bogu su u potpunosti prihvatila Marijino majčinstvo i njezino kraljevsko dostojanstvo; morat će ih prihvatiti sva čovječanstva u svemiru. Isus nije darovao svoju Majku samo čovječanstvu na Zemlji nego svakom čovjeku u svemiru; ne može biti drugačije, jer sve što je Isus rekao ili učinio na Zemlji ima kozmički značaj. Cijelo čovječanstvo u svemiru će biti uglavljeno u Kristu, sjedinjeno s njim po Bezgrešnom Srcu Marijinom. Kao što je Isus put prema Ocu, tako je Blažena Djevica Marija put prema Isusu.

 

Po majčinstvu Blažene Djevice Marije su se rodila mnoga djeca Božja; ona su Ženino potomstvo koje se suprotstavlja Luciferovoj djeci, narodu tame, zmijinom potomstvu. Na Zemlji žive zajedno ta dva potomstva, borba među njima je neprestana i takva će biti do kraja vremena, ali djeca Marijina će na kraju pobijediti, baš kao što je pisano: »Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu« (Post 3,15).

Nitko od vas neće moći pobijediti u borbi protiv Lucifera, zmije, bez majčinske ljubavi i zaštite Blažene Djevice Marije. Neka to znaju oni koji je preziru i  vrijeđaju njezino sveto ime. 

Rodila se Crkva Božja na Zemlji, prva stanica Kraljevstva Božjeg. Promotrimo povijest prije tog događaja. Već nakon istočnog grijeha, anđeli i braća vjerna Bogu poslani su u pomoć palom čovječanstvu. Sve se dogodilo postepeno, jer je nakon istočnog grijeha, čovjek koji je stvoren na sliku i priliku Božju, jako nazadovao: pao je jako nisko, zatvoren u sebe, nesposoban primiti prisustvo sinova Božjih i svjetlonosnih anđela. U tom vremenu  čovječanstvo na Zemlji je bilo podređeno Luciferu preko saveza s njim uspostavljena, te je on dominirao. Od tada je Bog malo po malo razvijao narod; najprije pojedince, zatim izabrani Izraelski narod kako bi pripremio dolazak Isusa Krista. Kako je narod napredovao tako su postepeno braća vjerna Bogu i anđeli sve više pomagali izabrani narod. Na kraju, otkupljenjem na križu i silaskom Duha Svetoga također su i anđeli i braća vjerna Bogu još više bili obavijeni milošću. Iz toga mi trebamo razumjeti da idemo zajedno prema Bogu, podloženi anđelima, čistim duhovima koji vjerno služe Bogu, te potpomognuti našom braćom koja su ostala vjerna Bogu, te žive u predvorju Raja. Oni su jako puno napredovali. Za nas je sada jako važno razumjeti da trebao izići iz geocentrizma, te biti otvoreni svemiru, ovoj stvarnosti.

U ovom članku je naglašeno da na kraju kada svi uđemo u sveopće zajedništvo, sila Duha Svetog će moći savršeno djelovati u nama i to će nas povesti u novo stvaranje, ali u međuvremenu mi sa Zemlje trebamo razumjeti naš zadatak: svjedočiti događaje otkupljenja, ne toliko riječima koliko životom. U tom smislu, sve vas pozivam da se prikažete Isusu po Mariji, da prikažete život kako bi ovaj proces uglavljenja u Krista išao brzo naprijed. Anđeli i vjerna braća su uvijek na raspolaganju te djeluju u duhu. Između je pobunjeni svemir koji nije upoznao Isusa Krista i stoga Duh Sveti ne može snažno djelovati.

Sada pozivam Crkvu na Zemlji da proglasi postojanje vjerne braće u svemiru i njihovo djelovanje, pozivam sve da prikažu život Isusu po Mariji kako bi dali svjedočanstvo da nas je On spasio svojom smrću i uskrsnućem i uznesenjem na nebo te da tako i mi možemo sudjelovati u ovoj dinamičnosti. Pod križem je bila Presveta Marija sa Ivanom apostolom, gdje je prihvatila Isusovu žrtvu te se prikazala zajedno s njim. Crkva ovo definira: tamo je postala u pravom smislu riječi Majka Crkve i Majka čovječanstva. U ovom članku koji smo čitali bilo je jasno rečeno: “ To znači da se nitko ne može zvati pravim kršćaninom ako ne priznaje Marijino majčinstvo i njezino kraljevsko dostojanstvo. Tko prihvaća Krista nužno prihvaća i njegovu Majku.” Za nas je lakše prihvatiti Mariju kao Majku, ponekad kao mamicu jer tražimo utjehu, i stoga nam izmiče kao Kraljica. Budimo pažljivi: nalazimo se u sve težim vremenima, međutim, Marija Kraljica je u ovim vremenima primila snažne milosti: ona je među narodom i vodi narod Kristu. Mi možemo sudjelovati preko Marije u onoj bezgrešnosti Duha, u mističnom jedinstvu s Kristom i zajedno s njom biti doista preporođeni, kao što se kaže za krštenike, ali također i uzdignuta sredstva preko kojih Bog djeluje snažno u Duhu Svetom.

Pozivam vas da krstite u Duhu Svetom i ognju duše koje se pojavljuju u svim molitvama, na poseban način u slavljenju Mise. Tako možete puno pomoći onima koji nisu upoznali Isusa Krista, ali unatoč tome vide stvarnost onakvom kakva jest. Na taj način možete pomoći mnogoj  pobunjenoj djeci Božjoj u niskom svemiru, ali koja su bili predodređena živjeti u visokom svemiru, ali su se utjelovili tamo da pomognu tim narodima, i stoga su pritisnuti Luciferovom tiranijom. Pokrenimo se, dakle i povećajmo ovaj narod  koji se prikazuje Isusu po Mariji, kako bi anđeli i vjerna braća iz visokog svemira mogla ući u niski svemir i krstiti one koji su izgubili memoriju. Prepoznavajući Isusa Krista, prihvaćajući ga bit će ispunjeni Duhom Svetim i to će pripremiti kozmičku Pedesetnicu. Mi na Zemlji smo jako puno primili, sve smo primili od Isusa Krista: darujmo se velikodušno i stavimo se u službu Njemu i vidjet ćemo čudesa u ovim vremenima.

Ja vas blagoslivljam kako bi svjetlost Duha Svetog obasjala svakoga od vas. Neka Gospodin zapali vatru Svoje ljubavi u vašim srcima kako bi sjedinjeni s Kristom po Mariji mogli spaliti križeve i postati blaženi također i u poteškoćama, progonstvima i tako svjedočiti Kristovu pobjedu. Neka vam Duh Sveti daruje sedam svojih darova kako biste mogli živjeti u Isusu Kristu u Duhu Svetom te biti predstavljeni pred Bogom kao Njegova slobodna djeca, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.