11.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Isus Krist se rađa na Zemlji – Novi savez

 

Predragi slušatelji, prije nego započnemo čitati ono što je predviđeno za večeras, želim napraviti uvod jer je jako važno imati jedan pogled na knjigu. Sada više ne možemo tako lako preskakati stranice, nego trebamo slijediti korak po korak. Od danas nas sve stranice vode u svakodnevnicu, u stvarnost u kojoj živimo u ovom vremenu. Ovo moje razmišljanje želim postaviti kao dijalog, jer želim govoriti svim ljudima dobre volje. Dijalog kao naše svjedočanstvo: govorimo o Isusu Kristu.

 

Dakle, obraćam se svim pripadnicima različitih religija: vi očekujete spasenje. Spasenje dolazi preko Spasitelja. Pozivam vas da tražite ovog Spasitelja, spasenje. Odvojite se od religioznosti koja je postala centar vaše pažnje. Živi Bog je centar vaše pažnje, trebao bi biti.

Obraćam se vama nevjernicima: također i vi vjerujete. Svaki čovjek ima svoje idole, a oni su maske koje pokrivaju ljudsku prazninu te donose kompenzacije. Pozivam vas na poštenje pred tajnom, poštenje pred osobama dobre volje koje čekaju, traže.

Obraćam se vama intelektualcima, znanstvenicima: prakticirajte intelektualno poštenje kako biste došli do korijena svih tajni, do Boga.

Obraćam se vama kršćanima: kažem vam da nije dovoljno pripadati jednoj religiji koja se naziva kršćanstvo. Isus je došao na Zemlju očitovati vam lice Božje i vi ste dužni držati vidljivim Božje lice, pravo lice, svima drugima, inače ste zapreka za osobe dobre volje koje traže Boga.

Želim na početku nadodati jedan drugi element: ne gledajte Isusa Krista u okviru religioznosti. Naše je svjedočanstvo: da je u svjetlu Isusa Krista Zemlja napredovala, više od drugih planeta niskog svemira. Nakon Isusa Krista je još više napredovala i mi ulazimo u vrijeme kada sve treba biti uglavljeno u Krista. Dakle, Krist kao figura nije neka religiozna figura: on je budućnost čovječanstva, budućnost svakog stvorenja koje će biti vođeno prema izvornom Božjem programu.

Slijedi odlomak iz knjige „Ispisati povijest – svezak II – Svemir i njegovi stanovnici”.

Isus Krist se rađa na Zemlji

O dolasku Isusa Krista su napisane mnoge knjige, izrečene rijeke riječi u propovijedima. Stoga ne želim govoriti o dolasku Isusovom nego vam radije pomoći shvatiti kako je taj događaj ušao u povijest svemira određujući u njoj jednu epohalnu prekretnicu, započevši od Zemlje.

 Jedan novi savez

Izabrani narod je na svom putu bio sve bliži prekretnici; tijekom svoje povijesti u više navrata je uvrijedio Boga. Unatoč tomu, Bog nije nikada prestao ljubiti svoj narod niti se promijenila njegova naklonost prema Izraelu. U svojoj vječnoj vjernosti je ispunio obećanje dano praroditeljima odmah nakon istočnoga grijeha: poslao je Spasitelja, svog Jedinorođenog Sina Isusa Krista, drugu Osobu Presvetoga Trojstva.

 

Isus Krist, obećani Spasitelj čovječanstva, ušao je u ljudsku povijest i otvoreno se očitovao na Zemlji. Evanđelje pripovijeda o izvanrednim događajima koji su pratili Isusovo rođenje[1]. Rodio se od jedne mlade žene po imenu Marija, iz sela smještenog u zabačenom kutu Rimskog carstva. Bila je djevica i zaručena za čovjeka koji se zvao Josip. Ukazao joj se Arkanđeo Gabrijel da joj navijesti da će začeti sina ostajući djevicom. Duh Sveti će to učiniti: “Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega…Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji” (Lk 1, 31-36). 

Marija nije bila obična žena; kako je to mogla biti? U Mariji se dogodilo čudo utjelovljenja Sina Božjega. Zato je morala biti posve čista. Marija nije samo savršena Djevica, nego je također Bezgrešna, ona koja nije upoznala krivnju praroditelja, koja je ostala netaknuta grijehom. Marija je neiskvareno stvorenje, najčistija nakon Boga. Ona je kćerka, majka i zaručnica Božja; vaša je Majka, jer je Bog tako htio; ona je također vaša Kraljica jer dijeli kraljevsku slavu svoga Sina. Majka je i Kraljica čitavog čovječanstva u svemiru. Nisu potrebne druge riječi da opišu onu koja je radost Božja i radost onih koji su u nju vjerovali i pouzdavali se tijekom stoljeća, a da nikada nisu bili razočarani. Marija je neizmjerni dar Božji; jedan takav dar razumiju samo oni koji pripadaju Bogu.

Zašto je Spasitelj morao postati čovjekom i roditi se baš na Zemlji? Nije li Bog mogao spasiti čovječanstvo na drugi način? Naravno da je mogao. Mogao se, na primijer, očitovati u moći svoga božanstva pomoću izvanredne intervencije odozgor, ali na taj način bi čovjek bio pasivni promatrač bez ikakvog sudjelovanja u djelu otkupljenja. No, Isus je postao čovjekom poput vas; preko njegove ljudske naravi cijelo čovječanstvo je sudjelovalo u njegovom djelu, jer Isus se prikazao Ocu kao Bog i kao čovjek da bi svojom žrtvom ispravio pogrešku vaših praroditelja. Uzeo je na sebe grijeh i slabost čovječanstva kako bi vas izbavio i uzdigao Bogu. Isus je Sin Božji, poslušan Ocu do smrti, ali je također vaš brat, Sin Čovječji. Učinio je ono što nitko drugi nije mogao učiniti: uspostavio je istinski odnos između Boga i čovjeka, narušen istočnim grijehom, vraćajući vam dostojanstvo djece Božje.

Isus se morao roditi na Zemlji jer se čovječanstvo vašeg planeta pobunilo protiv Boga, ali ne samo to: vaši praroditelji su otišli tako daleko da su sklopili savez s Luciferom, savez sklopljen krvlju. Što to znači? Znači da su se nakon istočnoga grijeha vaši praroditelji zakleli na vjernost Luciferu, ušli s njim u savez potpisan krvlju njihovih prvorođenaca, koji su bili prikazani demonima u zamjenu za pomoć i moći. Vaši očevi su strašno uvrijedili Boga: položili su njihov život i živote njihove djece do nogu onoga koji je izvor zla. Tako su oskvrnuli život koji je najveći Božji dar ne stavljajući ga u službu svoga Stvoritelja nego u službu Božjeg neprijatelja, uzurpatora i izdajnika Lucifera. U nijednom drugom čovječanstvu u svemira nije došlo do toga. Iako su se druga čovječanstva pobunila protiv Boga u trenutku  stvaranja, jer žive na planetima niskog svemira, neprijateljski raspoloženi prema Stvoritelju, ipak nisu htjeli prikazati Luciferu njihovu djecu. Sklapali su saveze s đavlom, ali bili su to površni savezi, usmjereni prema postizanju uzajamne koristi; ništa u usporedbi s onim što se dogodilo i događa na Zemlji gdje mnogi ljudi štuju Lucifera kao Boga i služe mu; čekaju da zaposjedne čitavo stvorenje kako bi dobili od njega prikladnu plaću, blisko surađujući s njegovim planovima. Sramota su cijelog svemira! Zato je Isus izabrao utjeloviti se na Zemlji, najokorjelijem planetu u svemiru, najudaljenijem od Boga i najbližem Luciferu. I kao što su vaši praroditelji potpisali savez s đavlom krvlju njihove djece, tako je Bog potpisao jedan novi savez s ljudima krvlju svoga Sina Isusa Krista.

Po Isusu Kristu je bio zapečaćen novi savez između Boga i čovječanstva, ne samo onog na Zemlji nego u cijelome svemiru. Isus Krist, Sin Božji i vaš brat, utjelovio se jednom zauvijek na Zemlji kako bi preobrazio čitavi svemir, započevši od Zemlje. Novi je savez zapravo zamijenio onaj koji je Bog sklopio s izraelskim narodom preko Mojsija kada je primio zakon i zakleo se da će ga obdržavati. Isus nije ukinuo Mojsijev zakon nego ga je doveo do ostvarenja, savršeno ga ispunjavajući svojom smrću i uskrsnućem. Zato novi savez neće nikada prestati, jer je Kristova krv od neprocjenjive vrijednosti pred Bogom. Osim toga, Isus je Bog, što znači da nije neki, pa čak i najhrabriji, čovjek potpisao novi savez sa Stvoriteljem, nego je to bio sam Bog u drugoj Osobi Presvetoga Trojstva, Bog koji je postao čovjekom;a Bog ostaje vjeran zauvijek.

Zakon dan po Mojsiju  potpuno se ispunio u Kristu, koji ima moć dovesti do savršenstva one koji ga ljube. S Isusom Kristom, istina ljudima više nije bila neki apstraktni pojam, neka filozofska spekulacija, nego Osoba. U njemu se konkretizirao i učinio vidljivim put prema Bogu i u punini se očitovao božanski život, jer Isus je Put, Istina i Život. Dakle, svaki čovjek može spoznati istinu jer je Isus sa svakim tko je dobre volje. Tko nađe Isusa, nalazi Istinu i oslobađa se ropstva zla prema njegovoj riječi: “Upoznat ćete istinu i istina će vas oslobodit… Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni(Iv 8,32).

 

Primijetili ste da je najkorištenija riječ u ovom pročitanom odlomku Isus. Ova riječ, ova osoba Isusa Krista je ključ koji želimo imati u čitanju ove knjige i pojašnjavanju. Ne možemo bez njega razumjeti zlo u svemiru, podijeljenost, razdvajajuću energiju, pokvarenost, sotonizam na Zemlji, međugalaksijski sotonizam o kojem ćemo govoriti. S ovim zlom mi se susrećemo i trebamo ga pobijediti ovdje, na Zemlji zajedno sa svim Božjim sredstvima, inače Zemlja neće izići iz svoje krize. Naprotiv još će dublje u nju upasti.

Isus Krist je ključ za razumijevanje svega što se giba u svemiru. Predstavili smo vam tri svemira: visoki svemir, gdje se nalaze muškarci i žene koji su ostali vjerni Bogu od početka stvaranja. Predstavit ćemo u potpunoj jasnoći njihovu službu koju vrše u ovom vremenu u korist cjelokupnog svemira. Zatim postoje ljudi u srednjem svemiru koji su bili nedavno evangelizirani. Oni su prihvatili Isusa Krista i zajedno sa braćom vjernom Bogu tvore jednu silu u Duhu Svetom koja će biti stavljena na službu također i niskom svemiru i nama na Zemlji. Sve ovo se giba i na Zemlji, svi fenomeni koje primjećujete, znakovi medija, leteći tanjuri, osobe koje donose ovakva iskustva mogu samo povećati konfuziju jer nedostaje jedan okvir koji nam daje Isus Krist. On je savršena slika nevidljivog Boga i On će utisnuti ovu sliku u cijeli svemir. On daruje Duha Svetog onima koji prihvaćaju Isusa Krista kao Sina Božjeg te Duh Sveti budi u ovoj djeci memoriju od početka stvaranja. To je memorija koju je potrebno čistiti u nama, memorija onoga što ćemo biti. Po Isusu Kristu mi imamo i jedno savršeno stvorenje: Presvetu Djevicu Mariju. To je povijesna stvarnost, nije neka izmišljotina. Marija uznesena na nebo u duši i tijelu: za nas je znak. Stoga je kršćani nazivaju Vrata nebeska, Zvijezda jutarnja i mnogim sličnim zazivima.

Prihvatiti i upoznati Isusa Krista važno je za svakoga od nas kršćanina. U Isusu Kristu ćete razumjeti sva gibanja u svemiru jer su u njemu pohranjeni svi zakoni Duha Svetoga. On je čisti Duh koji je preuzeo ljudsku narav i ponio je prema Ocu. On neprestano za nas zagovara kao jedini Veliki Svećenik, te otvara u nama pečate koji su u nama jer smo u stanju ne memorije, pogođeni unutarnjim katastrofama koje se prenose prema vani.

Međutim, Isus Krist je izuzetno važna dinamična figura u nama, svećenik koji djeluje u našoj nutrini te komunicira u Duhu Svetom čovjeku događaje i daje mu jasnoću. Nećemo razumjeti ova vremena bez figure Isusa Krista.

Govorit ćemo o Crkvi koju Bog jako ljubi te u ostatku knjige Trojstveni Duh se nekoliko puta obraća Crkvi i njezinim predstavnicima, ne da bi je kaznio, niti kritizirao, nego da bi je vratio sebi i pokazao dužnosti koje treba izvršiti. Crkva bi trebala dati svjetlost koja isijava iz Kristova lica i svatko od nas kršćana bi trebao očitovati Kristovo lice i lice pravoga Boga. Inače ćemo također i mi ući u konfuziju koja danas vlada na Zemlji, gdje se gazi identitet i slika Božja u osobama, gdje postoje lijepe forme dijaloga, ljudskog poštivanja, ali se ne poštuje Boga, ne uvodi druge se u dijalog s Bogom, nema se dijaloga s Bogom niti ima dijaloga među ljudima pred licem Božjim koje obasjava i pokazuje istinu.

Dakle, pozivam sve vas koji ste dobre volje, i to na poseban način vas kršćane. Nemate što čekati: vrijeme je da upoznate Isusa Krista, da ga upoznate u sebi u njegovoj snazi i darovima koje vam je darovao i koje vam želi sve više davati jer se želi izraziti preko lica svakog kršćanina. Molim vas da uđete u stav iskrene molitve, da svi skupa molite Boga. Na početku ovog razmišljanja pozvao sam sve da budu pošteni i korektni. Razmišljajte malo, je li lako danas biti pošten? Puno je lakše praviti kompromise. Je li lako danas reći istinu, reći istinu u ljubavi? Vjerojatno smo došli do točke da shvatimo da ako nismo spremni kao vjerni svjedoci, poput prvih kršćana dati svoj život da bismo nosili istinu u ovu tamu, nećemo biti svjedoci u ovom vremenu. Ne da mi ne možemo upoznati tajne svemira, tajne Božje; Božja tajna je svjetlo, ali problem je da li osobe žele ući u svjetlost i živjeti po svjetlosti, jer se automatski sukobljavaju sa djelovanjem zla koje nosi tamu.

Ja vas blagoslivljam danas na poseban način da imate hrabrosti slušati, meditirati i praviti ove korake u ovim mjesecima, da se preobrazite u jedan novi narod koji potpuno pripada Isusu Kristu po Mariji te očituje Božje lice. Blagoslivljam vas u sili Duha Svetog kako bi djelovao u svima vama, vjernicima i nevjernicima, u svim ljudima dobre volje u cijelom svemiru. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Lk 1;2