9.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Svetkovina Anđela čuvara

 

Predraga braćo i sestre, kao što sam već najavio, danas ponovno govorimo o anđelima, iz jednog drugog pogleda njihova odnosa s nama. Govorimo o anđelima čuvarima, ali svi anđeli su čuvari iako nisu svi oko nas, jer svi su nam na raspolaganju sve dok ne postanemo jedno pred Bogom. Kao što znate čovjek kao osoba je sastavljen od duha, duše i tijela. Čisti duhovi imaju jednu službu za naš duh, jer nas dodiruju onom svjetlošću koju upijaju od Boga; dodiruju nas onom snagom koja nas štiti, pripremaju poticaje Duha Svetog u nama i to se odražava na naše tijelo i dušu. Isto tako u cijelom svemiru susrećemo čisti Duh u Bogu, čiste anđele vjerne Bogu, susrećemo ljude; bića načinjena od duha, duše i tijela. Dakle jako je važno za nas razmatrati ovaj odnos s anđelima. Danas ćemo ga razmatrati iz povijesno-biblijskoga pogleda; susret Abrahama sa svetim Arkanđelom Mihaelom. Poslušajmo.

 

Božje obećanje

Abraham je običavao moliti se Gospodaru Neba i Zemlje, promatrajući zvijezde u vedrim noćima; molio je sa sinovskim pouzdanjem, svjestan veličine onoga koji je stvorio takvu divotu. Tijekom jedne od tih noći u kojima je Abraham molio, Bog je intervenirao na doista izvanredan način. Pojavio se pred Abrahamom veliki znak na nebu: približio mu se moćni anđeo, okružen mnoštvom drugih anđela. Bio je to Arkanđeo Mihovil poslan od Boga navijestiti mu veliki Gospodinov plan; tražio je od njega da bude spreman i da još intenzivnije moli, kako bi razumio i proveo u djelo ono što će mu biti rečeno. Sljedećih dana je Abraham ponovno vidio Arkanđela Mihovila koji ga je pripremao za susret s Bogom, govoreći mu o obećanju Spasitelja i o nužnosti da se pomogne čovječanstvu da upozna i štuje pravoga Boga. Abraham je povjerovao onome što mu je anđeo priopćio i čekao je s vjerom.

Unutarnji glas, koji ga je tako dugo vodio, odjednom je postao snažniji nego ikada i rekao mu da pripada Bogu Neba i Zemlje, jedinome Bogu, onome koga je Abraham upoznao milošću[1]. On je želio preko Abrahama ostvariti obećanje spasenja, dano praroditeljima čovječanstva. Od potomstva  Abrahamovog rodit će se narod iz kojega će doći Spasitelj. Abraham je shvatio ono što je Bog tražio od njega. Stavio se Gospodinu na raspolaganju s velikom vjerom i dubokom poniznošću.

Bog je u svakom vremenu slao svoje anđele da pripreme velike događaje povijesti čovječanstva i da budu uz one koji su bili izabrani za posebno poslanje. Zašto? Zato što anđeli imaju zadatak pripremiti u duhu ono što će se dogoditi u stvarnosti. Bog u vašem duhu pokazuje svoje želje i svoje misli, preko neprestanih poticaja njegovog Duha. Poticaji su snažne i neprekinute vibracije preko kojih postajete sposobni razumjeti Božje djelo i sudjelovati u njemu. Poticaji vam prenose tjelesni i duhovni život. Što je vaš duh otvoreniji Božjem djelovanju to vam stižu snažniji i jasniji poticaji. Ipak, ograničena ste stvorenja i ne uspijevate uvijek shvatiti ono što vam Bog priopćuje. Često vam je potrebna pomoć i tada Bog stavlja kraj vas anđele, čiste i vrlo inteligentne duhove. Oni vam pomažu shvatiti i provesti u djelo ono što vam Bog iznutra prenosi; sugeriraju vam što je bolje činiti ili ne činiti.

Anđeli ne mogu i ne smiju zamijeniti vas, niti narušiti vašu slobodu. Ali mogu vas okružiti svojom ljubavlju i snagom, štiteći vas od neprijatelja i prenijeti vam ono što im Bog dopušta, kako bi vam pomogli shvatiti i hoditi s Bogom. Ni jedan anđeo ne djeluje na vlastitu inicijativu ili po svojoj volji. Anđeo biva poslan, u određeno vrijeme i za određeni zadatak, kao potpora onima koje je Bog izabrao, kako bi otvorio put pred njima. Moćni anđeli, velikodušni, poslušni Bogu, bili su u svakom vremenu uz velike ljude, proroke, mistike i svece. Čovječanstvo ih često nije prihvatilo ni voljelo, a još manje poslušalo. Odbacujući te ljude, čovječanstvo je odbacilo i anđele koji su bili uz njih prezirući tako dvostruki Božji dar.

Na Abrahamu, izabranom od Boga za praoca izabranog naroda, je bilo veliko poslanje. Zato je Bog stavio kraj njega velikog anđela: moćnog Arkanđela Svetog Mihovila koji će uvijek štititi izraelski narod, Abrahamovo potomstvo.

 

U tom smislu potrebno je probuditi svijest da svi imamo anđele čuvare ovisno o našoj originalnosti i poslanju. Doista je izvanredno kako nam Bog dolazi u pomoć iznad onog što mi vidimo, iskusimo, iznad ljudske logike. Daje nam sredstva i milosti koje dodiruju našu intimu, pripremaju poticaje Duha Svetog, pomažu nam da možemo razumjeti ove poticaje te nas vode k Bogu.

Ovdje smo slušali da je sveti Mihael bio poslan Abrahamu. Sveti Mihael biva isto tako poslan zajedno sa drugih šest Arkanđela naviještati u pakao. On je navijestio rođenje Isusa Krista u visokom svemiru. Sveti Mihael, što znači i sedam velikih Arkanđela i po njihovu nalogu drugi anđeli gibaju se od Božjeg prijestolja sve do vrata pakla. Na kraju vremena, znate, da će u ime Božjeg naroda sveti Mihael zatvoriti zauvijek pakao. Dakle ovi čisti duhovi, vjerni Bogu, prate svakoga od nas, prate Božji narod u svakom vremenskom razdoblju. Navijestili smo vam da sada sedam velikih Arkanđela koji su pred svima nama, na poseban način sveti Mihael sabiru sav Božji narod u svemiru da bi ga doveli Isusu Kristu koji će se slavno očitovati.

Jako je važno razumjeti stav koji trebamo zauzeti: stav koji je zauzeo Abraham. On je tražio Boga, meditirao ga je u noći, gledajući zvijezde. Tamo se ukazao sveti Mihael. Što mu je govorio? Govorio mu je o obećanom Spasitelju, o nužnoj pomoći čovječanstvu da upozna i klanja se pravom Bogu. Abraham je povjerovao u ono što mu je anđeo komunicirao te je čekao u vjeri. Ovo je dakle važan trenutak za razumjeti ovo: anđeli čuvari nisu nam darovani da razriješe ekonomsku krizu, da tako kažemo, za naše potrebe, kada nešto izgubimo itd. Naravno da nam Bog pomaže u svakoj situaciji, ali anđeli su postavljeni uz nas da možemo kontemplirati Boga te da možemo primiti od njega poticaje, one navještaje koji štite egzistencijalni prostor našeg života da Sotona ne može ući u taj prostor a mi možemo primiti u vjeri i provesti u djelo.

U ovom poglavlju nam je rečeno da nas anđeli ne zamjenjuju. Bila bi to magija. Anđeli nam pomažu kako bismo mogli vježbati našu odgovornost slobodni pred Bogom i tako mi možemo biti promovirani. U našim iskustvima koja smo imali kroz sve ovo vrijeme, sveti Arkanđeli su uvijek prisutni kao suradnici. Oni nam pokazuju put, pomažu nam, ali sve više nas ostavljaju same u hodu, kako bi naš duh bio slobodan, bez da ih vidimo i čujemo glas; da primimo one poticaje koji dolaze od anđela a koji su neprestani. Dakle, jedan element je jako važan, jer se danas u nekim pokretima anđeli predstavljaju kako žele. Anđeli, pravi anđeli Božji su uvijek podložni zakonima čistoga Duha Božjeg i možemo ih susresti i upoznati samo ako želimo Boga. Ne možemo ih iskorištavati i koristiti na naš način.

U današnjem Evanđelju, Isus govori o malenima, o djetetu i kaže: “Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih, jer anđeli njihovi, kažem vam, na nebesima neprestano gledaju lice Oca moga nebeskog.”[2] Anđeli gledaju lice Božje i prenose ga nama, svima, jednako malenima i velikima. Mislim da ako želimo biti ponizni kao kršćani, možemo reći da smo svi mi maleni – Bog je velik, njegova sredstva su velika, ali u isto vrijeme mi možemo vidjeti Božju prisutnost, prisutnost anđela u svakom čovjeku koji nam se čini malen, odbačen, posljednji. Ako mi odbacujemo tog čovjeka, iako može biti grešnik, mi ožalošćujemo anđele, jer anđeli ovog čovjeka gledaju lice Božje, odražavaju ga, ali odražavaju također i naše ponašanje donoseći ga Bogu. Anđeli su nam darovani kako bismo mogli kontemplirati Boga, te u Bogu kontemplirati našeg bližnjeg.

 

Danas zahvaljujemo Bogu za čudesa koja je stvorio, kako bi nam pomogao unatoč našim granicama, našoj logici, unatoč problemima koje danas nitko ne uspijeva razriješiti u čovječanstvu, s terorizmom, s krizom. Bog unatoč svemu vodi svakog vjernika Bogu, uz pomoć anđela, prema ispunjenju blažene nade i potpunom ostvarenju našeg života.

Ja vas blagoslivljam kako bi svjetlost koju sveti i anđeli čuvari odražavaju na vas, na sve vas, mogla osvijetliti vaš život, otvoriti jedan prostor za slušanje Duha Svetog u vašim dubinama. Iz ovog slušanja, od vašeg prihvaćanja Duha Svetog bivaju razriješeni vaši problemi djece Božje koja žele jednog dana živjeti s Ocem. Ja vas blagoslivljam kako biste mogli prihvatiti milosti koje vam u ovom vremenu bivaju darovane preko anđela i Arkanđela, u ovom vremenu napetosti, kriza, konfuzija te da vas ova svjetlost štiti i vodi. Ja vas blagoslivljam u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Post 12, 1-3

[2] Mt 18, 1-5.10