8.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

 

Svetkovina sedmorice velikih Arkanđela

 

Predraga braćo i sestre, u ovom ćemo tjednu govoriti dva puta na temu “Anđeli”. Danas govorimo o sedmorici velikih Arkanđela koje Crkva slavi baš danas. Drugi put   02. listopada govorit ćemo o anđelima, anđelima čuvarima. Što je jedna jako važna tema.

Danas govorimo o sedam velikih Arkanđela i ponovno ćemo govoriti o njima, jer su članovi Centralne Jezgre. Oni su duhovni voditelji Centralne Jezgre. Dakle, vi koji ste čitali knjigu razumjet ćete, ostali vjerojatno neke stvari nećete razumjeti, ali ćete razumjeti poslije kada se vratimo na tematiku.

Čitamo dio iz knjige “Svemir i njegovi stanovnici”

Anđeli

 

“O anđelima smo već govorili. Oni djeluju na duhovnom području, odnosno obavljaju one zadaće koje ne zahtijevaju direktnu intervenciju nad materijom i u kojima ne sudjeluje tijelo. Prisutnost anđela  je vrlo važna od početka stvaranja i Bog ih je puno puta angažirao u izvanrednim misijama, kao na primjer u događajima vezanim za izlazak izraelskog naroda iz Egipta ili kod Marijinog Naviještenja. Anđeli obavljaju nebrojene misije, osobito sedam velikih Arkanđela koji motre lice Božje, primaju njegove naredbe i poput svjetlosnih strijela kreću u njihovo izvršavanje. Oni imaju pristup svim dimenzijama svemira, uključujući Pakao, u koji, kao što smo vidjeli, često silaze priopćiti i Luciferu Božje naredbe.

 

U ovom su vremenu sedam velikih Arkanđela i njihove anđeoske čete primili od Boga izvanredno poslanje da prate Božji narod prema novom stvaranju. Sedam velikih Arkanđela su posebno angažirani u Centralnoj Jezgri: pomno prate hod sedam skupina koje je tvore. Svaka skupina je povjerena jednom velikom Arkanđelu koji je njezin čuvar i svećenik.

 

U ovom vremenu, posebna uloga među sedam velikih Arkanđela pripada sv. Mihovilu. On je primio od Boga zadatak pripremiti slavni dolazak Gospodina Isusa; on je slavni Preteča Kristovog povratka. Zato je odgovoran pred Bogom za izvršenje plana uglavljivanja svega u Kristu. Njegovo djelovanje ima ogromne razmjere: okuplja Božji narod čitavog svemira kako bi ga predao Kristu na dan njegovog povratka. Dužnost sv. Mihovila je upućivati, u ime Božje, sva tri izvanredna sredstva, priopćujući im ono što Bog želi. On ih osobito štiti od zla i pred Bogom jamči vjernost svakog sredstva.

 

Sveti Mihovil ne prikazuje samoga sebe Bogu samo za izvanredna sredstva nego za čitav Božji narod diljem svemira. Pomaže dušama pokojnika te šalje anđele i u čistilište da im pomognu i utješe ih. Svi anđeli, od najmanjeg do najvećeg, primaju naredbe od sv. Mihovila koji je na čelu svih anđeoskih četa. Oko njega su ostalih šest velikih Arkanđela: Gabrijel, Rafael, Urijel, Jehudijel, Sealtijel, Barakijel. I oni slušaju sv. Mihovila. Među njima ipak ne postoji prava hijerarhija: u duhovnoj dimenziji u kojoj žive anđeli ne postoje hijerarhije nego vlada sklad uzvišenih zakona Duha. Poslušnost čistih duhova je ponajprije potpuno pristajanje na zakone Duha koji djeluju u svakome od njih. Anđeli poznaju glas Duha; zato je njihova poslušnost sv. Mihovilu poslušnost Duhu Božjem koji djeluje u njemu. To čini nemogućim postojanje bilo kojeg oblika ljubomore i pobune.

 

U ovom vremenu su svi anđeli pozvani biti potpora na putu Božjeg naroda. Posebno jača prisutnost anđela čuvara i njihovo djelovanje prema svima onima koji žele iskreno služiti Bogu, koji su spremni mijenjati njihov život da bi bio u skladu s Božjim zakonima. Anđeli stoje uz prave vjernike, mole za njih, štite ih od zla; njihovo djelovanje čini prodornijim djelovanje Duha Svetoga u pojedincima kao i u Božjem narodu. Anđeli su također uz tri izvanredna sredstva da im pomognu u njihovom poslanju.”

 

U ovom vremenu je jako važno biti u zajedništvu sa svetim Arkanđelima. Jako je važno biti povezani sa sedam velikih Arkanđela koji motre lice Božje te odražavaju to lice svima nama. U čovječanstvu danas vlada konfuzija, jer racionalni čovjek negira anđele, negira čiste duhove. Može se negirati govoreći da ne postoje anđeli, može se negirati hladnoćom i ravnodušnošću prema njima i tako su anđeli odbačeni. Postoji konfuzija u mnogima koji su u svojoj pameti stvorili ideje o anđelima i interpretacije o njima. Ove osobe koje su stvorile anđele u svojoj pameti, ostat će u konfuziji sve dok ne razumiju da se sedam velikih Arkanđela klanjaju pred licem Božjim te odražavaju njegovo lice. Dakle, tko se u ovim vremenima ne sjedini sa sedam velikih Arkanđela te se uz njihovu pomoć ne trudi motriti lice Božje, ne može ostati u svjetlosti, ući će u konfuziju. Ova vremena o kojima govorimo i govorit ćemo idući naprijed u knjizi, na poseban način u zaključku knjige, ova vremena bit će sve više ubrzana jer se radi o preobrazbi cijelog svemira kao i Zemlje; ne samo ljudi, nego i materije i životinja. Idemo prema novom stvaranju, idemo prema susretu sa Proslavljenim Kristom. Tko ne želi biti pripremljen od ovih snažnih anđela, od sedam velikih Arkanđela i njihovih četa, ne može biti spreman. Prije svega neće imati snage ostaviti vlastite ideje, uvjerenja, svući se od svega onog što ga sprječava ući u novo stvaranje te susresti Boga licem u lice. Sveti Mihael kao preteča drugog Isusova dolaska ima zadatak sabrati svakoga od nas. Upravo preko lica svetog Mihaela mi ćemo se mjeriti. Bit će on onaj koji će nas predati Kristu, te nam pomoći podnositi one visoke frekvencije živoga Boga.

U knjizi smo govorili nekoliko puta u različitim situacijama o Božjem djelovanju preko anđela. Anđeli, čisti duhovi i ljudi stvoreni na sliku i priliku Božju glavni su Božji suradnici. Dakle, Bog je koristio anđele, Arkanđele, na poseban način svetog Mihaela za velika djela u povijesti spasenja. U ovom vremenu sedam velikih Arkanđela sa njihovim četama primaju sve veću snagu jer trebaju staviti po strani Lucifera i njegove čete.

Jako je važno i ovo reći: danas kada slavimo na Zemlji memorijal na Krista, na njegovu muku i uskrsnuće na čast sedam velikih Arkanđela, važno je znati da je ova liturgija koju slavimo na Zemlji sudjelovanje u Liturgiji sedam velikih Arkanđela koji stoje pred licem Božjim, koji motre lice Božje, odražavaju ga nama da budemo obasjani te da se možemo uzdignuti. Na kraju vremena ostat će samo ona Liturgija koju slave anđeli i Arkanđeli. Svi se mi na neki način trebamo popeti preko velike barijere u onu svjetlost i motriti lice Božje te ga odražavati. Onda, zamislite kako je važno živjeti u zajedništvu sa anđelima i Arkanđelima.

U jednom dijelu knjige Trojedini Duh postavlja pitanje čovječanstvu: „Je li bolje za vas biti u društvu anđela, umjesto da budete sa zlodusima?“  Pazimo: sa demonima se može biti jako lako, dovoljno je biti sebičan, nepošten. Oni se odmah pojavljuju i lijepe se za nas. Sa anđelima, sa Arkanđelima možemo biti u zajedništvu samo ako smo odlučni biti pošteni, očišćeni krvlju Kristovom i njegovom riječju, sposobni pobijediti našu sebičnost i to nas uzdiže. Sveci i anđeli odmah se pojavljuju i pomažu nam kada ih želimo, ljubimo te želimo dostići ono stanje u kojem se oni nalaze, kada zaista želimo biti mistično sjedinjeni s Kristom.

 

Međutim isto tako i mi smo važni za njih ako sudjelujemo u njihovoj Liturgiji. Za jednog kršćanina se kaže da bi trebao cijeli dan, dvadeset i četiri sata živjeti liturgiju, što znači živjeti kao Krist. Njegov bi život trebao biti jedna življena liturgija. Tako bi cijeli naš dan trebao biti u zajedništvu sa Nebeskom Liturgijom. Kakva bi se snaga spuštala u naša srca, te kakve bi promjene mogle biti u našem životu! Veliki problem kršćana je u tome što su oni u njihovu mentalitetu rastavili zemaljsku liturgiju od one nebeske, od sedam velikih Arkanđela. Ovo je oslabilo Crkvu i kršćane.

Sada smo u vremenima gdje nas Bog u svoj svojoj snazi gura u ovo sveopće zajedništvo kako bismo se sve više uzdizali na razinu zakona čistoga Duha kada će  također i materija biti preobražena. Evo u ovome je ogromna važnost čašćenja sedam velikih Arkanđela. Častiti ne samo nekom recitacijom, površnom pobožnošću, nego željeti živjeti ono što oni žive, gledati lice Božje, živjeti ono što možemo upiti od njih te odražavati na druge.

Ima još jedna jako važna stvar u ovom tekstu: među sedam velikih Arkanđela ne postoji nikakva hijerarhija. Svi oni čuju glas Božji, glas Duha Svetog te se svatko jednoglasno klanja Bogu, te među njima nema nikakve zavisti i borbe. Bilo je rečeno i napisano te ponavljam: bez pomoći sedam velikih Arkanđela, izvanrednih sredstava o kojima govorimo u knjizi, ovo čovječanstvo neće izići iz krize; kriza će biti sve veća, jer smo u vremenu borbe duhova. Iza ljudi koji ulaze u ratove, nalaze se duhovi zla. Dakle mi možemo pobijediti samo u zajedništvu sa sveopćom Crkvom i ovim izvanrednim sredstvima. U nekom smislu Nebeska se Crkva spušta među nas, tj. ona sredstva koja žive po zakonima čistoga Duha. Molim vas prihvatite ovu milost. Ona je za vas i preko vas se želi darovati također i  drugima.

Zajedno sa sedam velikih Arkanđela blagoslivljam vas da se od vas udalji duh zla, duh zavisti, ljubomore, konfuzije, svaki duh pokvarenosti, duh ovoga svijeta. Neka uđe u vas ona svjetlost koja isijavaju sedam velikih Arkanđela da se tama udalji od vas te da vi možete živjeti kao djeca svjetlosti te očitovati lice Božje, lice nebeske Crkve cjelokupnom čovječanstvu. Blagoslivljam vas da se možete probuditi u vašim srcima i zajedno sa anđelima prikazati se u ovom tjednu za sva ratna žarišta. Moćnici na Zemlji se bore uništavajući, ranjavajući; uništavanje je logika svijeta. Molim sve vas kršćane da se prikažete i sjedinite sa čistim duhovima, izvanrednim sredstvima, sa sedam velikih Arkanđela kako bi snaga Duha otjerala zlo u pakao i ozdravila rane, pobijedila zlo dobrom, čineći dobro. Neka se sila Duha Svetog spusti na vas, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.