7.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Razmišljanja o knjizi “Svemir i njegovi stanovnici” 

 

Predragi nastavljamo naša razmišljanja pojašnjavajući nit vodilju knjige “Svemir i njegovi stanovnici”. Sve do sada smo pojasnili primarnu energiju, razdvajajuću energiju; bilo jedna bilo druga idu preko stvorenja, na poseban način stvorenja stvorenih na sliku i priliku Božju, anđela i ljudi. Tako ljudi vjerni Bogu primaju ovu primarnu energiju te su sposobni obilno ju koristiti, međutim ljudi posvećeni Luciferu isto tako koriste jednim dijelom razdvajajuću energiju. Kažem jednim dijelom jer Bog ne dopušta uništenje, samo onaj dio koji kvari čovjeka. Dakle, s jedne strane se stvara narod podložan Bogu i s druge strane narod podložan sotoni, neki posvećeni Sotoni, drugi pritisnuti duhom zla. Ova napetost će sve više izranjati.  Kao što znate, nakon istočnog grijeha je izronila napetost između muškarca i žene, koji su se međusobno optuživali, izbjegavali Boga i bježali od njega. Danas ćemo se suočiti sa Kajinom i Abelom, gdje izranja napetost, rat. Vidimo baš u knjizi kako će ova napetost doći do vrhunca u podjeli na djecu Božju i djecu sotoninu. Poslušajmo:

 

Kajin i Abel

Vaši praroditelji nisu imali izbora: morali su prikazati Luciferu njihove prvorođence kako su obećali i tako učiniše. Lucifer je te prvorođence obdario karizmama i oni su ubrzo bili u stanju prestići njihove majke i očeve u snazi i znanju, ali također u sebičnosti i okrutnosti. Te prve generacije su bile pohlepne, buntovne i divlje: bjesnile su protiv svih onih koji su im se protivili, uključujući njihove roditelje. Lucifer je likovao, osjećajući se uzbuđeno biti na čelu jednog naroda toliko sličnog njemu. Ali nije računao na Božje planove.

Kao što smo već rekli, mnogi od onih koji su bili određeni živjeti na planetima vjernim Bogu, u trenutku njihovog stvaranja, prihvatili su utjeloviti se na Zemlji kako bi pomogli toj jadnoj braći. Tako su među prvim okrutnim generacijama nicali na zemlji kao cvijeće muškarci i žene vjerni Bogu, koji su neprestano vapili gospodaru svemira i često skupo platili njihovu pripadnost Bogu: mnogi od njih su bili ubijeni od ruke vlastite braće, kojoj uopće nisu sličili u duhu. Kada je Lucifer shvatio što se događa stegnuo je još više svoj obruč oko čovječanstva na zemlji: počeo je strašiti ljude, pokazujući im se u najstrašnijim obličjima; ili su ginuli od ruke njegovih sljedbenika. Ljudi, sve uplašeniji, nastavili su se bojati Lucifera i ne slušati vjernu braću koja su živjela među njima.

O bijedni ljudi, kad biste bar jednom naučili tražiti pomoć od Boga, od kolikih patnji biste se spasili! Vaši praroditelji, iako su izgubili sjećanje na njihovo podrijetlo, ipak su predosjećali da postoji netko iznad njih, jer Bog je utisnuo u svakog čovjeka svoju sliku koja čovjeka podsjeća na njega, iako nejasno, i rađa čežnju za nečim ljepšim od ovog jadnog života. Muškarci i žene vjerni Bogu utjelovili su se na vašem planetu u tim tako davnim i tako teškim počecima. Oni su svjedočili i govorili o onome što su poznavali iznutra, na temelju one inteligencije koja pripada djeci Božjoj i vodi ih do spoznaje njihovog stvoritelja. Ali njihovo svjedočanstvo nije bilo prihvaćeno. Vaši oci su radije slušali lažne riječi Lucifera i njegovih iskvarenih i buntovnih sinova.

Tako još uvijek činite i nastavljate kamenovati svece i proroke. I danas muškarci i žene vjerni Bogu prihvaćaju živjeti u tijelu među vama; odriču se jedne sasvim drugačije sudbine koju zaslužuju, kako bi nastavili donositi njihovo svjedočanstvo ali ponovno su odbijeni. Među vama su a vi ih ne vidite, govore a vi ih ne slušate. Ipak oni sjaje poput zvijezda pred Bogom i doći će vrijeme u kojim će svijetliti i pred vašim očima. Pobrinite se da ne budete potpuno slijepi kad taj trenutak dođe.

Stanovništvo na zemlji je raslo i bilo sve više prestravljeno. Počelo se obraćati Luciferovim sljedbenicima, odnosno potomcima onih prvorođenaca koji su bili posvećeni demonima; oni su već postali snažni na temelju znanja koja im je Lucifer udijelio. Postali su tako svećenici, liječnici, vračevi, posrednici između naroda i demona. Narod ih je molio da učine nešto kako bi ublažili gnjev demona. Tako su započeli žrtveni obredi tijekom kojih su ti svećenici prinosili ljudske žrtve, birajući ih među onima koje je Lucifer najviše mrzio: djecu, djevice, prijatelje Božje.

To je bio početak jednog dugačkog traga krvi koji je došao sve do vas i koji se nastavlja u ljudskim žrtvama koje se još uvijek događaju, daleko češće nego što mislite. Razlog je uvijek isti: dobiti od Lucifera pomoć i moć. I danas sotonski svećenici brojni i snažni, neprestano djeluju i tamo gdje najmanje očekujete. Sinovi dostojni svojih otaca, nastavljaju prolijevati krv obrednih žrtava; ta krv viče i njezin krik seže do neba. Jednog dana će se izliti na Lucifera i njegove i oni će biti njome užasnuti. Bog ne zaboravlja prolivenu krv nedužnih: u pravo vrijeme će uzvratiti, na sebi svojstven način i po svojoj pravednosti. Nevina krv natapa zemlju, čitava vaša povijest njome je natopljena. U svakom vremenu neki Abel je pao pod udarcima nekog Kaina. Nemojte se bojati! Bog zna vidi i pamti. Neće pustiti da njegova djeca zauvijek plaću nego će ih istrgnuti iz ruke nasilnika.

Čovječanstvo na zemlji nije pokazivalo nikakvo zanimanje za te muškarce i žene vjerne Bogu koji su se rađali na zemlji, naprotiv: nisu uopće privlačili pozornost čovječanstva jer su se činili slabijima od Luciferovih sljedbenika. Živjeli su skromno i bez osobnih interesa,  dok su oni bili posvećeni Luciferu bili bogatiji i moćniji.

Situacije na planetu je bila sve dramatičnija i tama sve gušća. Sama prisutnost svetih ljudi rođenih na zemlji nije više bila dovoljna. Bog je tada odlučio da će muškarci i žene s drugih planeta, vjernih Bogu, posjetiti zemlju. Želio je da ljudi na zemlji vide kakvom su snagom i ljepotom urešena djeca Božja. I tako se zbilo. U tim dalekim počecima vaše povijesti, došli su vas posjetiti ljudi s drugih planeta, iz čovječanstava vjernih Bogu, iz dimenzija nepoznatih ljudima na zemlji. Predstavili su se vašim precima kao djeca Božja koja su mu vjerna. Takvi su i bili.

U figurama Kajina i Abela imamo dva plemena: pleme pravednika i svetih u mučeniku Abelu; u Kajinu pleme pokvarenih. Trebamo imati jednu viziju kako se odmotava povijest spasenja. Ovisno o duhu koji čovjek prima u sebe, čovjek se razvija svet i podlaže se Duhu Božjem, ili zao koji se podlaže Luciferovom duhu, ili kao pokvaren čovjek koji se dopušta zahvatiti duhom zla. Ove linije postaju sve jače i sve više će biti izražene preko pravednih i svetih ljudi ili preko pokvarenih ljudi. Mislimo na ljude pokvarenog duha koji se podlažu Luciferu i oni koji se dopuštaju pokvariti, ali mislimo također i na ljude biološki pokvarene, hibride, jer mi ne smijemo niti njih osuđivati. Bog želi otkupiti sva stvorenja. Ne želimo ući u tajnu, ali znamo da Bog ljubi sve i da želi spasiti i onog posljednjeg. Dakle napetost u našoj povijesti se rađa od izbora Duha Božjeg ili duha Sotone. Dakle, svi ratovi koji se rađaju među nama, rađaju se u borbi ovih duhova koje mi nosimo svjesno se odlučujući za njih ili dopuštajući da nas zahvate. Čuli smo da je Bog providio šaljući na Zemlju svece Božje, braću vjernu Bogu, tj. duše koje su izrekle njihov da u trenutku začeća, ali se nisu mogle suočiti sa zlom na Zemlji, gdje je čovječanstvo Zemlje ušlo u savez sa Sotonom. Primijetili ste da je Lucifer natrpao svoje sljedbenike karizmama i da ih napuhava. Bog ne čini tako. Bog razvija u čovječanstvu, u svakome od vas cjelovitost života, život djece Božje. Mi smo naučili  iz Biblije o izabranom Izraelskom narodu, ali prije njega je bio jedan narod izabran od Boga, koji su posjetila braća vjerna Bogu, ojačala ga u duši i duhu, te ga osposobila da se koristi primarnom energijom. Poznato vam je da se govori o Atlantidi, kao o  jednoj legendi, jednom kontinentu za koji nitko ne zna gdje je propao. U našoj knjizi Duh Božji nam je pojasnio da je bio jedan kontinent, jedan narod kojemu su pomogla vjerna braća, ojačala ga i poučila. Zatim je Bog trebao iskušati također i ovaj narod, te je u međuvremenu Lucifer poslao Reptile na Zemlju, koji su se predstavili pod izgledom gmizavaca i zmajeva. Preplašili su narod Atlantide, ali su ih ipak uspjeli pridobiti te im je narod Atlantide povjerio tajne što je uzrokovalo strašnu eksploziju koja je raskomadala kontinent. Nije ostao niti najmanji   trag od ovog kontinenta. Bog je pažljiv prema svojoj djeci u podjeli karizmi i izvanrednih darova, da im ne učini zlo, ali želi odgojiti djecu da se podlože Bogu u skladu sa braćom vjernom Bogu, podložni Arkanđelima i anđelima da napreduju cjeloviti u duhu.

Upravo poradi slabosti čovječanstva, s kojom se nisu mogli suočiti sveci i pravednici Božji kojima je Bog dopustio da se po vlastitom odabiru utjelove na Zemlji, Bog je poslao vjernu braću; ovo je jako važno za razumjeti,zašto onda u ovom vremenu Bog objavljuje postojanje vjerne braće Bogu u svemiru, zašto moćnici na Zemlji to negiraju, zasjenjuju ovu stvarnost, zašto službena Crkva šuti. Prema našem proživljenom iskustvu objavili smo vam u ovoj knjizi potvrdu da čovječanstvo Zemlje preko Crkve i Božjeg naroda neće izići iz ovih nevolja ako se ne otvori braći vjernoj Bogu, preko kojih se spušta snaga, onaj skladni život u Bogu, gdje možemo koristiti primarnu energiju; ne u smislu kako bi ju koristio čovjek na Zemlji da pobjedi nekoga i uništi, nego za naš život.

Dolazak ljudi hibrida na Zemlju nas plaši i postavljamo si pitanje: ali zašto je čovjek dopustio? Bog je to jednostavno dopustio da bi poštivao ljudsku slobodu. Ako čovjek nije slobodan, nije više čovjek; ako ne izabere slobodno njegovu sudbinu, Bog ga ne prisiljava. U isto vrijeme Bog je u njegovoj dobroti koristio sve ovo što se dogodilo  kroz povijest čovječanstva kako bi poučio pravedne, njegovu djecu te da promovira život na Zemlji u svjetlu dolaska Isusa Krista. Svi pravednici i sva braća vjerna Bogu u zajedništvu sa pravednicima, nevinima, nevinim žrtvama pripremili su put dolasku Gospodina Isusa Krista. U nastavku ćemo govoriti o patrijarsima u izabranom Izraelskom narodu. Sve je bilo u svjetlu pripreme Pravednika, velikim slovom: Sina Božjeg koji je objavio život Božji. Tako dolazimo rođenjem Isusa Krista i očitovanjem Majke Božje, da ove dvije struje; plemena žene obećane u knjizi Postanka od koje je rođen naš Gospodin Isus Krist, Gospe; te plemena zmije. Kasnije ćemo vidjeti sve ovo idući naprijed pojašnjavajući sve ovo što se dogodilo  u našoj bliskoj povijesti, u prošlom stoljeću sve do naših dana.

Isus Krist je došao na Zemlju i objavio je pravoga Boga o čemu ćemo više govoriti. Ovim ne želim povrijediti osobe koje su u drugim religijama, niti ateiste. Između ateista, ljudi drugih religija ima puno svetih, pravednika koji će prepoznati pravog Boga: ako ne ovdje, u nebeskoj dimenziji,  unatoč našem kršćanskom trudu. Koji je naš trud? Čuli smo da se kaže za pravednike: ” Ipak oni blješte kao zvijezde pred Bogom i doći će vrijeme kada će zabljesnuti pred vašim očima. Potrudite se da ne budete potpuno slijepi kada dođe taj trenutak.” znate da sveti Pavao kaže u poslanici Rimljanima: “Cijelo stvorenje uzdiše očekujući očitovanje djece Božje” [1] , djece Božje kada dođu do proslavljenog života u Kristu, te kada budu upravljali s Bogom cjelokupnim stvorenjem.

Nalazimo se u povijesnim trenucima kada Bog gura da svi pravednici i sveti iz cijelog svemira sve više uđu u zajedništvo. Sve pozitivne snage u svemiru sada su pogurane  da se sjedine u Kristu, u Duhu Kristovu, jer će samo u njegovu Duhu biti povedeni k Bogu Ocu, podloženi zakonima čistoga Duha i tamo će biti novo stvaranje. Želio bih pozvati sve vas, na poseban način kršćane da također i vi dadete odgovor, tko je za vas Isus? U današnjem Evanđelju[2] Petar je rekao: “Krist, Pomazanik Božji!” Mi izabirući Isusa kao Spasitelja svijeta, onoga koji je očitovao lice Božje, podlažući se njegovu vodstvu mi objavljujemo lice Božje.   Danas se često hvali dijalog među ljudima, ali ako mi sve ono što je ljudsko ne podlažemo Isusu Kristu mi ne očitujemo njegovo lice drugima. Prije sam rekao da i među drugim religijama postoje mnoga djeca Božja koja su pozitivno odgovorila u trenutku začeća. Kako mogu prepoznati Isusa ako ga ne vide na našem licu? Ali ne samo na licu nekog pojedinca, nekog sveca, na licu cjelokupnog Božjeg naroda! Jedno pitanje: kršćanski Božji narod očituje Kristovo lice drugima? Sjećate se da je Isus rekao u jednoj poruci preko Stefanie: “Vi protestanti, anglikanci, katolici koga predstavljate preko vaših teologija, preko vaših diskusija? Boga ili vas same?”[3]

 

Dakle, želim pozvati sve vas koji me slušate da gledate na situaciju terorizma. Prihvatite se posla: krstite, posvetite sve žrtve, sve ljude dobre volje. Vi ne možete razlikovati svakoga, ali Arkanđeli razlikuju. Postoje sredstva koja je Bog predvidio za ovo vrijeme, koji djeluju u duhu i zazivaju u duhu mnoge duše da sudjeluju u Misnim slavljima, vašim molitvama. Ove duše, ove osobe žele vidjeti u vama Kristovo lice koje objavljuje lice Očevo i darove Duha Svetog.

 

Želim pozvati sve kršćane da ne budu pasivni, niti prestrašeni terorizmom. Vi ugasite  terorizam mirom Božjim, ljubavlju. Dajte nadu, povjerenje djeci Božjoj u svim religijama. Mnogi su se udaljili od pravog Boga jer su primili jednu lažnu sliku, jednu karikaturu o Bogu, od onih koji se ispovijedaju kao kršćani. Mi smo odgovorni također i za našu braću i sestre u niskom svemiru koji su se utjelovili tamo a mogli su živjeti u visokom svemiru. Oni trebaju primiti navještaj o Isusu Kristu; ovo će činiti izvanredna sredstva koja je Bog predvidio za ovo vrijeme i brzo će to činiti, ali naš zadatak naroda Božjeg na Zemlji je da damo svjedočanstvo živoga Krista u nama, Krista Otkupitelja, Uskrslog Krista, Krista koji sjedi s desne Ocu i vodi povijest i nitko ga ne može zaustaviti da povede djecu Božju u novo stvaranje.

 

Ja vas blagoslivljam da vaše duše mogu primiti dar Duha Svetoga: večeras na poseban način dar pobožnosti, prave pobožnosti, prave otvorenosti prema Bogu. Ja vas blagoslivljam tako da Duh Sveti probudi vaš duh  da izaberete pravoga Boga i očitujete ga, da očitujete silu Duha Svetoga. Davno su završila vremena križarskih ratova. Naša je bitka, bitka ljubavlju Božjom, mirom Božjim u sili Duha Svetoga, kao što su bili poslani i apostoli koji nisu imali mačeve. Blagoslivljam sve vas koji slušate da se od sada i u buduće  možemo svi zajedno prikazivati. Za idući tjedan želim da se svi prikažemo za nevine žrtve terorizma, ne samo ovog posljednjeg, nego terorizma od Kajina, od svih terorista, svih pravednika ubijenih jer su se posvetili, i dovedeni su k Bogu. Pozivam vas da blagoslovite sve teroriste- nisu svi zli; neki su poludjeli, konfuzni, buntovni, ali Bog ljubi sve i želi povratiti sve. Mi pobjeđujemo zlo dobrom. Neka sila Duha Svetoga djeluje u svima vama i svi vi koji izaberete ovaj put prikazanja zajedno s nama da formirate novi narod, jedan narod koji želi živjeti Krista kao što je govorio sveti Pavao, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1]1 Rim 8, 22

[2]Lk 9, 18-22

[3]Usp. Poruka pod naslovom “ Budućnost mog naroda” , objavljena 7. listopada 2011godine.