5.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Čitamo jedn dio iz knjige “ Svemir i njegovi stanovnici”

Izbor svakog čovjeka

“Bog je zbog pravednosti odlučio da svi ljudi budu stavljeni na kušnju kao što su to bili njihovi praroditelji. Odlučio je iskušati svakog čovjeka u trenutku stvaranja: svatko će trebati izabrati kome služiti, Bogu ili Luciferu. Trebao je to učiniti u trenutku stvaranja kao i praroditelji kako bi svoj djeci čovječjoj bila data mogućnost izbora kao što je bila data njihovim ocima. Ovisno o odabiru, svaki čovjek je bio određen da bude dio vjernih čovječanstava, onih neodlučnih ili onih buntovnih. Tako je bilo i još uvije jest. Od tada do danas svaki čovjek je iskušan od Boga u trenutku začeća i mora izabrati. No, ostaje slobodan pred Bogom i kroz životna iskustva može preispitati svoju početnu odluku[1].

U trenutku kada je stvoren, čovjek se nalazio licem u lice s Bogom i s Luciferom. Kako je velika i nedokučiva tajna vaše stvaranje i kolike nijanse u svačijim odabirima! Neki ne dvoje i s radošću izabiru služiti Bogu, neki ostaju nesigurni i kolebljivi, drugi odbacuju Boga i izabiru Lucifera ne mareći za posljedice toga izbora. “Da” ili “ne” izgovoreni u trenutku vašega začeća uvelike utječu na vaš život ali vas ne obvezuju: možete doći do toga da kažete “da” iako ste u trenutku začeća izgovorili ne, možete se iskupiti za svog zemaljskog života ako se darivate Bogu po Isusu Kristu. Kad je Bog s vama, sve je moguće! Isto tako možete izabrati Lucifera iako ste u trenutku začeća izabrali Boga. Slobodni ste. Život je jedan talent koji vam Bog povjerava. Možete ga uložiti kako smatrate da je bolje; ali znajte da ćete za svaki izbor snositi posljedice.

Stavljajući na kušnju svakog čovjeka Bog je iskazao veliku milost čovječanstvu. Naime, iako je istočni grijeh nastavio pritiskati neodlučna i buntovna čovječanstva kao tužno nasljeđe, mnogi ljudi su u trenutku začeća odlučili služiti Bogu, a ne Luciferu, ali ne samo to. Mnogi od onih koji su izabrali Boga prihvatili su pripadati buntovnim čovječanstvima iako nisu bili za njih određeni, kako bi donijeli malo svjetlosti usred tolike tame i pripremili put za Spasitelja.

Tako su  na Zemlja, kao i na drugim planetima živjeli muškarci i žene velikog duha, podložni Bogu, koji su se žrtvovali iz ljubavi prema grešnijoj braći. Muškarci i žene herojske svetosti, progonjeni od duha Zla koji je vladao među nevjernim čovječanstvima, proroci i preteče spasenja koje će doći čovječanstvu u Isus Kristu. Još i danas veliki muškarci i žene nastavljaju se utjelovljivati  također među vama, slijede stope Isusa Krista i darivaju se za dobro braće. Utjelovljuju se također u onim planetima do kojih još nije stigao navještaj spasenja; i tamo iako ne poznajući Isusa Krista vođeni su njegovim duhom. Njihovo prikazanje priprema put navještaju Kristovom koji će doći do svakog planeta. Muškarci i žene velike svetosti u svakom su vremenu pripremili dolazak Kristov na Zemlju i nastavljaju pripremati njegov slavni, drugi dolazak na kraju vremena.”

 

Tko je pročitao knjigu shvaća da preskaćemo stranice. Nije moguće komentirati svaku stranicu knjige. Izabrali smo ključne teme u razvoju čovječanstva. Danas smo odabrali temu: odabir svakog čovjeka u trenutku začeća koje nas vodi do ovog dana, do trenutka kada osjećamo da trebamo ponovno odabrati. Izabiremo ove ključne teme jer ćemo se truditi na brzinu proći prvi i drugi dio knjige jer želimo doći do naših dana, spremni za događaje kroz koje trebamo proći te biti odgovorni u svemu onom što ćemo živjeti.

Stvaranje čovjeka je jedna tajna. Za čovjeka na Zemlji je još veća tajna, jer je čovjek na Zemlji kako smo čuli u zadnjem razmišljanju izgubio memoriju, moći njegove duše su uspavane te ga Bog malo po malo napredujući kroz povijest, želi probuditi, ako on surađuje s njim kako bi postao novo stvorenje. Čovjek koji se odvojio od Boga smatra tajnom sve ono što ne može kontrolirati na racionalan i znanstveni način. Čovjek koji posjeduje Duha Svetog može prodrijeti također i u tajne Božje; tajna Božja se preobražava u svjetlost za ovu osobu i tada ta osoba spoznaje stvari onakvima kakve su u Bogu, spoznaje samoga sebe u Bogu, vlastito porijeklo i cilj života. Zanimljivo je da ljudi vjerni Bogu u visokom svemiru imaju savršenu memoriju njihova porijekla te savršeno poznaju zakone čistoga Duha,  kojemu su podloženi.

Trenutak našeg odabira u trenutku začeća je na razini Duha koji ne možemo staviti na racionalnu razinu, ali spoznajemo isto tako da je tajna jedno zrno pšenice, sjeme. Tajna je biološka memorija biljaka; sve ovo su tajne. Trebamo prihvatiti ovu tajnu stvaranja čovjeka, na poseban način, jer je čovjek stvoren na sliku i priliku Božju i čovjeku nije dopušteno ovo kontrolirati i prekinuti. Bila bi to prava katastrofa. Čovjek može biti progresivno razvijen u mjeri njegove otvorenosti te ući u sklad sa zakonima čistoga Duha.

Dvije su stvari temeljne za naš razvoj i  identitet. Prva stvar je: mi poznajemo naš identitet. Ako smo u Bogu,prosvijetljeni smo i progresivno idemo naprijed, te nam vjera daje sigurnost i mirnoću. Možemo se razvijati cjeloviti, ako smo vjerni Bogu. Ima jedan drugi temeljni element koji primamo u trenutku začeća: to je naše poslanje. Zašto poslanje? Jer smo stvoreni na sliku i priliku Božju, kao što Tri Osobe Presvetog Trojstva žive i daruju se jedna za drugu tako smo i mi pozvani. Mi smo pozvani rađati život Božji u drugima, to je čovjekovo poslanje. Pozvani smo biti upravitelji svemira po zakonima čistoga Duha u suradnji s Bogom. Tada poslanje ide usporedo s našim identitetom. Dakle, naš odabir u trenutku začeća, odabir je Stvoritelja, Spasitelja, Posvetitelja ili odabir Razoritelja. Ovaj odabir nas vodi prema pozitivnosti, punini života ili prema prevari, pokvarenosti i uništenju koje uvijek dolazi od Lucifera.

U poruci ste čuli da se već u trenutku začeća pokreće poslanje u svetih i pravednika. Mnoge duše koje su mogle biti na planetima visokog svemira utjelovile su se u niskom svemiru. Oni su misionari, nosioci svjetlosti. Ovo je jako važno, jer vidjet ćete kako je predstavljena povijest čovječanstva. Vidjet ćete pravednike patrijarhe, izabrani narod, svete i pravednike kroz povijest koji su izabrali Boga te pripremaju definitivni odabir čovječanstva cijelog svemira, ovaj konačni odabir, gdje će razoritelji koji su izabrali sotonu, otići putem njihova odabira. Djeca će Božja biti povedena tamo gdje su izabrala, a to je da budu djeca Božja koja će ući u novo stvaranje. Dakle, sve ono što se dogodilo kroz povijest  priprema je za dolazak  Isusa Krista i poslije za njegov slavni povratak, kada sve bude trebalo biti uglavljeno u Krista, sve ono što želi ući u novo stvaranje.

Sveti Pavao kaže da stvorenje uzdiše i čeka na očitovanje djece Božje. Ovo je poslanje Mističnog Tijela Kristova i ovdje trebamo razumjeti duboko značenje Crkve, zajedništva u Kristu,  zajedništva u Duhu Svetom, jedno srce jedna duša,  Mistično Tijelo Kristovo.

Zaključujem da je važno da svatko od nas danas napravi svoj odabir. Kao što je bio pozvan na početku u trenutku stvaranja, sada kao odrasla osoba može napraviti odabir. Ovaj odabir ako je odgovoran određuje njegov život, i isto tako određuje živote mnogih drugih, kako bi osobe izabrale biti svete i pravedne. Gledajte što se danas događa na Zemlji. Traži se rješenje problema, ali problemi se ne mogu riješiti onako kako to misli sebičan čovjek. Bit će riješeni i mogli bi biti brzo riješeni ako čovječanstvo izabere biti pravedno i sveto. Onda, što zaključujemo danas? Zaključujemo: ja mogu biti pravedan i opravdati druge; mogu biti svet i posvetiti druge; mogu surađivati sa Otkupiteljem i s Njim spašavati druge; mogu ubrzavati vrijeme da brzo dođe do zaključka. Isto tako i ja mogu stvoriti oko mene jednu jezgru osoba koje odabiru biti pravedne, koje  na bezuvjetan način  bježe iz konfuzije, pobune u politici, ekonomiji; te dati mogućnost da Isus Krist intervenira u nama i oko nas. Dakle, u ovom danu  na svakome je od nas da napravimo  odabir  i pripremimo  odabir za  druge.

Želim vas podsjetiti da se svakog dana  milijuni i milijuni duša i osoba prikazuju za vas  slušatelje. Također i ovo će biti za vas jedan odabir ili odbacivanje Boga. Želim vas podsjetiti da se sveopća Crkva proširila: sada su visoki i srednji svemir jedinstveni u Kristu zajedno sa svim anđelima i svim svetima. Znajte da su spremni za evangelizaciju niskog svemira. Sada je na snazi izvanredna snaga Trojedinog Boga  koja nam se daruje da nam pomogne, ali ona  može u isto vrijeme pritisnuti sotonu i pritisnut će ga kao i sve one koji ostanu neodlučni. Dakle,  trenutak je za odgovorne odabire kako bismo ubrzali vrijeme i napravili zaokret u čovječanstvu.

Ja vas blagoslivljam večeras da sva sila Duha Svetog, sva snaga Božja uđe u vas, te da vam daruje svjetlo gdje sumnjate i  snagu da se odlučite za dobro. Neka dotakne vaš duh, vašu dušu tamo gdje ste slabi i krhki. Neka  krv Kristova opere vaše grijehe, ozdravlja vaše rane koje ste zadobili kroz život te otvori put u vama prema Stvoritelju. Neka vam pomogne sva snaga svetosti svetaca i pravednika kroz povijest i neka ruka Božja bude prisutna u vašem svakodnevnom životu, gdje se borite za preživljavanje. Neka Bog bude među vama i daje vam znakove njegove prisutnosti te vam šalje svete, anđele i izvanredna sredstva da vam prenose onaj dodir Duha Svetog koji budi u vama život. Ja vas blagoslivljam u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. “Preko Velike Barijere”, pogl. 13; poruka Duha Svetoga od 3. Veljače 2012. naslovljena: Mi hai fatto come un prodigio” objavljena na stranicama http://premanovomstvaranju.org i u istoimenoj knjizi, svezak III, Ed. Luci dell’Esodo