4.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Juče smo govorili o razdvajajućoj energiji. Pobunom jednog dijela anđela na čelu s Luciferom, kao i pobunom jednog dijela čovječanstva i saveza s Luciferom u koji su ušli naši praroditelji na Zemlji, ova razdvajajuća energija je ušla u cijeli svemir ovisno o odabirima čovječanstava. Ovo je pokvarenost  koju mi na Zemlji jako dobro poznajemo. Proslijedimo s onim na što nas upućuje Trinitarni Duh; govori nam u kojem se stanju nalazimo i što trebamo činiti.

Čitamo jedan dio iz knjige “Svemir i njegovi stanovnici”.

 Dimenzija ne-sjećanja

“Cijelo čovječanstvo je bilo uklonjeno iz dimenzije iznad Velike Barijere u očekivanju da Bog preobrazi stvorenje po svojoj volji. Praroditelji koji su ostali vjerni bili su pozvani od Boga zajedno s anđelima surađivati s njim u njegovom djelu preobrazbe stvorenja. Povjerio im je određene zadatke koje su izvršavali s velikom odgovornošću i marljivošću. Bog ih je nagradio ostavljajući gotovo netaknutima izvorne sposobnosti njihovih duša. Dao im je inteligenciju kako bi razumjeli zakone koji upravljaju stvorenjem. Tako su započeli svoju misiju koja i danas traje.

Neodlučni i nevjerni praroditelji bili su protjerani u jednu privremenu i neodređenu dimenziju ispod Velike Barijere, u dimenziju ne-sjećanja. Tu su praroditelji koji su ostali neodlučni i oni buntovni izgubili sjećanje na ono što su bili na početku. Kako neodlučnost, tako i nevjernost promijenili su stanje izvorne čistoće i oni više nisu bili svjesni svog identiteta. Sposobnosti njihovih duša su se malo po malo gasile, u neodlučnim praroditeljima manje, a u ostalima više. Praroditelji sa zemlje nazadovali su više od drugih zbog saveza s Luciferom koji ih je od početka učinio najkrhkijim ljudima u svemiru.

Kad je Bog završio svoje djelo, čovječanstvo je započelo svoj hod ispočetka u svijetu koji je izgledao puno drugačije od onog prvotnog. Čovječanstva koja su ostala vjerna Bogu krenula su iz povoljnijeg položaja, radosna i usmjerena prema Bogu neprestano napredujući na duhovnoj i ljudskoj razini. Čovječanstva koja su ostala neodlučna započela su svoj hod bez entuzijazma,  odlučili su ponovno tražiti samo vlastitu dobrobit. Nevjerna čovječanstva su ponijela sa sobom težak teret istočnoga grijeha koji je učinio njihov put vrlo napornim. Kretali su s jedne jako niske razine znanja; stoga će trebati ponovno naučiti ono što su zaboravili. Bio je ugrožen i odnos s prirodom i postao je vrlo težak: čovjek koji se pobunio protiv Boga morao je sada snositi posljedice svoga izbora i naporno raditi kako bi obuzdao svoje nagone i prirodu, također pogođenu posljedicama grijeha, koja više nije poslušna.

Što se dogodilo neodlučnim i buntovnim praroditeljima? Odvojili su se od Boga; iako s različitim nijansama, odlučili su živjeti sami, pouzdajući se u svoje sposobnosti. Praroditelji na zemlji su se pouzdavali i u Lucifera i u njegova lažna obećanja da će ih učiniti sličnima Bogu. Kada se čovjek odvoji od Stvoritelja gubi svoj identitet, udaljava se od izvora života i ne sjeća se više da je dijete Božje. To u njemu stvara jedan osjećaj izgubljenosti i praznine; traži oslonac i stvara lažne sigurnosti do te mjere da si pravi idole koje stavlja na mjesto pravoga Boga. Ali ni to ne ispunja njegovu prazninu. Bog je dopustio da ti ljudi izgube sjecanje na ono što su bili jer je znao da kad bi se sjećali osjećaj krivnje bi ih slomio zauvijek. Bog nije izbrisao njihov identitet, nije ih lišio njihovog dostojanstva djece, ali nije dopustio da sposobnosti njihovih duša ostanu jednake jer bi se koristile za zlo, za zadovoljavanje sebičnosti. To bi naudilo još više ne samo njima nego i njihovim potomcima i cijelom svemiru. Njihove sposobnosti su se “uspavale”, bile su kao zapečaćene u njima u očekivanju da Isus Krist, Spasitelj, jednoga dana otvori pečate. Isus je došao među vas, dovršio je svoje djelo, ali veći dio vašeg čovječanstva ga je odbacio i odbacuje ga. Zato vaše sposobnosti ostaju nepokrenute. One će se probuditi samo u onima koji će vjerovati u Isusa i koji će biti u stanju zanijekati sebe i slijediti ga. Unatoč svim pokušajima čovjeka, koji traži pomoć i od Lucifera da bude snažan, sposobnosti vaših duša neće se potpuno razbuditi osim u djeci Božjoj, onoj pravoj, a ne onoj koja se tako nazivaju, a zapravo to nisu.

Božje djelo preoblikovanja svemira bilo je veliko, ali ne konačno: Bog je odlučio da će se jednog dana sve stvorenje vratiti u svoj prvobitni sjaj: ne samo ljudi nego sva bića će se jednoga dana podići iznad Velike Barijere u dimenziju čistog duha. Obećani Spasitelj će otvoriti put prema NOVOM STVARANJU onima koji će od srca željeti služiti Bogu.

Isus Krist, Sin Božji i Spasitelj žrtvovao se za cijelo čovječanstvo. Platio je dug božanskoj pravdi, obnovio je sudbinu sveg stvorenja, oslobodio je od robovanja Luciferu. Nakon Isusove smrti i uskrsnuća, svaki čovjek, kojem god planetu pripadao, ima priliku živjeti novim životom, ali pod jednim uvjetom: da prizna Isusa Krista Bogom i Spasiteljem i prihvati biti sjedinjen s njim. Sve što je Bog stvorio mora se vratiti Bogu; ali ništa se ne može vratiti osim po Isusu Kristu, koji je Put, Istina i Život. Zato će navještaj spasenja doći do svakog kuta svemira, kako bi sve što postoji bilo uglavljeno u Kristu.”

 

U ovoj poruci iz knjige dotaknuli smo dubinu bezdana, gdje smo pali; dotaknuli smo također veliku nadu koja nam donosi radost poradi onoga što je Bog  za nas pripremio: jedan svemir, jedno stvaranje puno ljepše od onog na početku kada još nije bio počinjen nikakav grijeh. Zamislite malo što bi se dogodilo da izgubite pamćenje: kako tragična situacija za jednog čovjeka koji izgubi osjetila, da ne osjeća ni sebe samog ni oko sebe. Istočnim grijehom čovjek, na poseban način na Zemlji,  ovako je pao, izgubio je vlastiti identitet. Moći njegove duše su zaspale. Najgora stvar je u tome da mu niti Bog nije mogao pomoći. Zašto? Jer je čovjek postao poput djeteta koje ne razlikuje i ne zna se koristiti  njegovim sposobnostima. Čovjeku bi se dogodilo kao žiteljima Atlantide, kao što ćemo vidjeti kasnije u knjizi.  Ipak, Zemlja ovakva kakva je, jako je puno napredovala; ne sigurno zahvaljujući znanstvenicima sa Zemlje, nego zahvaljujući svecima. S obzirom na dolazak Isusa Krista i svetost mnogih sinova i kćeri Božjih na Zemlji, Zemlja je napredovala i Bog će probuditi ljude dobre volje, sve one koji to žele.

Doista je za razmišljati činjenica da nam niti Bog ne može pomoći. Možemo uzvikivati: daj nam milosti, daj nam darove, daj nam izvanredne stvari. Ne može nam dati jer smo opasni, razoritelji smo nas samih i drugih. Dakle ovdje se rađa naša odgovornost za podizanjem. Trebamo puno moliti da  Isus pošalje Duha Svetog u naša srca te nas postepeno preobrazi; kako bi u nama bile želje Duha Svetog, a ne sebične želje, te da u nama bude želja da se vratimo u zakone čistoga Duha. Gledajte, sve riječi iz Evanđelja su zakoni čistoga Duha. Kako nam pobjegnu kad ih čitamo,   jer mi odbacujemo sve ono što nam je neugodno. Nije dovoljno niti što smo kršteni; potrebno je živjeti krštenje i doći do mističnog jedinstva s Kristom. Problem čovjeka na Zemlji  je  u tome što je izgubio memoriju, vlastiti identitet i posjeduje lažnu sigurnost, osjeća se samostalan i ponekad se kršćanin osjeća jednak njegovu Učitelju Isusu Kristu. Trebamo se poniziti i ponizno tražiti od Isusa milost da nas probudi, preobrazi i povede u novo stvaranje. Trebamo probuditi našu odgovornost za nas same i za druge. Poradi pada naših praroditelja, mi snosimo posljedice. Poradi zla koje čine sotonisti mi snosimo posljedice. Poradi naše ravnodušnosti i površnosti cijela Zemlja i svemir snose posljedice. Poslušajte svetog Pavla u poslanici Korinćanima, deveto poglavlje:“Koja je onda moja nagrada? Jer propovijeda Evanđelje. “Da propovijedajući Radosnu vijest predajem je badava, tako da se nikako ne poslužim svojim pravom u Radosnoj vijesti. Uistinu, iako sam slobodan s obzirom na sve, pretvorio sam se u roba svima, da ih pridobijem što više.”

Ja vas blagoslivljam da se Duh Trojedinog Boga spusti na vas, započne snažno buditi vaš život da malo po malo postajete svjesni što znači biti kršćanin, što znači biti dijete Božje, kakvu  divotu očituje dijete Božje. Blagoslivljam vas da možete razumjeti što znači darovati život Bogu, darovati život Isusu Kristu, prikazati život; da je to jedini način da idete preko granica vlastitih horizonata izgubljenosti te da nas  On vodi preko svih granica znanosti i ljudske mudrosti. Ono što se giba u svemiru izvan Boga, pritišće nas i unazađuje. Samo ono što dolazi sa izvora života, nas hrani, preobražava, oživljuje i vodi prema uskrsnuću također i tijela, preko Velike Barijere u Kraljevstvo Božje. Blagoslivljam sve vas koji slušate i koji će vas slušati kako bi se ogromna milost ovog vremena širila na sve strane, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.