3.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Čitamo jedan dio iz knjige “Svemir i njegovi stanovnici”

Destruktivna energija

“Djelovanje zla također stvara jedan vrtlog koji je vrtlog Sotone. Sotonski vrtlog zrači negativnu energiju, jer u njemu  nije život, nego smrt; ona je plod zlog djelovanja demona, prokletih i ljudi koji služe Luciferu. Svaka misao i djelovanje, kako duhova, tako i ljudi proizvode određene učinke koji se odražavaju na svemir u obliku fizičke i duhovne energije. Ako su jedna misao ili djelovanje dobri te u skladu sa zakonima Božjim, šire se svemirom u obliku blagotvorne energije. Ta energija ne luta svemirom, nego dobiva veću snagu i ponovno raspoređena svemirom preko neprestanog kretanja samog vrtloga. Na taj način, dobro koje svatko i svi čine, vraća se stvorenjima i stvara drugo dobro.  I obrnuto, ako su neka misao ili djelovanje zli i protivni zakonima života, oni oslobađaju štetnu energiju koja se skuplja u sotonskom vrtlogu i ponovno se odražava na stvorenje djelovanjem samog vrtloga.

Kao što iz vrtloga Trojstva proizlazi primarna energija koja ispunjava sva stvorenja dajući im život, tako iz  sotonskog vrtloga teče energija koja stvara patnju i smrt. Ta energija je destruktivna jer ima učinke potpuno suprotne učincima primarne energije koja dolazi iz vrtloga Trojstva. Destruktivna energija nosi podjelu, udaljavanje Božjih stvorenja, mijenja fizikalne i duhovne zakone.

Sotonski vrtlog i  razorna energija koja iz njega izlazi posljedica su pobune Lucifera i njegovih anđela na početku stvaranja. Od tada, vrtlog Trojstva i sotonski vrtlog neprestano su u sukobu. Međutim, za razliku od vrtloga Trojstva, sotonski vrtlog nije svugdje aktivan na isti način.

U donjem svemiru, gdje je djelovanje demona jače, sotonski vrtlog djeluje punom snagom i razorna energija je vrlo aktivna. Stvara dramatične učinke na fizičkoj razini: primjerice, uzrokuje trajno širenje svemira, zbog čega se galaksije sve više udaljavaju jedne od drugih; jako kvari materiju, uzrokuje bolesti, ubrzava procese starenja živih organizama, i tako dalje. Na duhovnoj razini stvara mržnju i pobunu protiv Boga, izaziva sukobe i ratove među ljudima, hrani hladnoću, bahatost, izopačenost, itd.

U srednjem svemiru, sotonski vrtlog nije tako snažan kao u donjem svemiru. Prema tome, razorna energija djeluje suzdržanije; međutim, njezini učinci su vrlo slični onima iz donjeg svemira.

U visokom svemira, naprotiv, sotonski vrtlog ne može djelovati jer čovječanstva koja ga nastanjuju nisu počinila istočni grijeh. Stoga, oni nisu primili u sebe zlo i to je udaljilo djelovanje Lucifera i njegovog vrtloga iz visokog svemira. Lucifer nema pristup ovom svemiru i jako se boji ljudi koji ga nastanjuju.”

 

Tko je kršćanin neka se uroni u ove riječi ili neka se uroni u čitanje iz Lukina Evanđelja u šestom poglavlju gdje Isus govori o blaženstvima. Kršćani su primili čisti Duh Božji kao zametak. Primili su Božju misao koja sve spoznaje i automatski djeluje pozitivno; stvara i preporađa.  Što je razdvajajuče u nama? Svaki poticaj ljubomore, zavisti, suda i osude; možete primjetiti da sve polazi iz čovjekove nutrine. Svi oni koji ne mogu oprostiti, opravdavaju se da je drugi kriv. Međutim oproštenje ima pozitivan efekt prije svega za onoga koji prašta, jer ozdravlja, nije više ranjen, iz njega se prelijeva obilje života. U tom smislu sveti Luka govori: “Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš! Ne mojte suditi, pa sigurno nećete biti suđeni! Ne osuđujte, pa sigurno nećete biti osuđeni! Opraštajte, pa će vam biti oprošteno! Dajite, pa će vam se davati: dobra, zbijena, stresena i preobilna mjera iskrenut će vam se u skut, jer će vam se mjeriti mjerom kojom mjerite.” Što trebamo činiti? Trebamo se svuči od naše misli i otvoriti se Božjoj misli.

U prvoj poslanici Korinčanima, sveti Pavao govori da znanost napuhuje. Kontekst u kojem govori je religiozno kršćansko znanje. “Ali tko ljubi Boga, od Boga je upoznat”, proniknut od Boga, od Božje spoznaje, Božje misli koja je čista ljubav u mjeri originalnosti svakoga od nas; u mjeri našeg hoda, mudrog, savršenog uskrsava naš duh. Ako naš duh uskrsne, može uskrsnuti također i duša i na kraju će uskrsnuti i naše tijelo. Ako smo mi spoznati od Boga, kao što kaže sveti Pavao, tada možemo ljubiti naše neprijatelje, možemo ostati cjeloviti, blaženi također i kada smo razapeti u situacijama svijeta. Jedno pitanje: vi živite ovako? Ovo su Isusove riječi, ovo je Evanđelje, jer smo prionuli uz Isusa Krista kada smo kršteni. Kakvu naplatu imamo ako nismo blaženi kao kršćani? Što možemo dati pokvarenom svijetu ako također i mi imamo misli, želje, riječi i djela pokvarene?

Obraćam se vama koji slušate: kada je Isus slao učenike propovijedati, slao ih je uskrsavati, ozdravljati i istjerivati zloduhe. Ovu je moć dao svakome od nas u mjeri naše originalnosti, našeg poslanja. Svatko od nas ima puninu u vlastitoj originalnosti. Preko svakoga od nas  ako smo cjeloviti i nosimo misao Kristovu koja je uvijek ljubav i pravednost, Bog stvara, otkupljuje i preporađa- to je čudo. Onda, tko ide ovim putem i tko ima uši da čuje, neka se uroni u ovu misao Božju te postane suotkupitelj poput Presvete Marije pod križem. Čovjek ne može biti neutralan: Ili prima poticaje Duha Božjeg, ili pak prima drugu misao, pokvarenu. Čemu onda služimo mi kršćani, ako nismo suotkupitelji s Kristom? Čekamo da se svijet promijeni, čekamo da pokvareni završe u zatvorima, čekamo da vojnici koji uništavaju budu pogođeni bombama? Ovo nije suotkupljenje. Mi imamo sposobnost mijenjati svijet, mijenjati situacije. Budite pažljivi svećenici, vi možete činiti čudesa svaki dan s narodom. Vi koji ste u braku, možete učiniti život sretnim, te iskusiti kako se djeca mijenjaju. Molitvene grupe i oni koji se sastaju na molitvu i razmišljanje, ništa ne mijenjaju ako ne žele biti uronjeni u ovu stvarnost da njihova misao izgrađuje i mijenja čovječanstvo. Ove molitve ne dopiru do Boga, nisu prihvaćene jer nisu u skladu sa Božjom misli, sa Božjim Duhom. Onda, nije dovoljno promatrati što se događa u svemiru; da se pitamo postoje li ili ne postoje ljudi vjerni Bogu u svemiru- ovo su beskorisne diskusije. Uronite se u Krista i sve ćete razumjeti, jer će vas Bog spoznati i vi ćete spoznati Boga i njegovo djelovanje, spoznat ćete svemir kakvim ga je Bog stvorio i kako njime upravlja i što će biti na kraju.

Ja vas blagoslivljam s molitvom koju također i vi možete moliti:

“Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj,

iskušaj me i upoznaj misli moje.

Pogledaj, ne idem li putem pogubnim,

i povedi me putem vječnim!”

Ja vas blagoslivljam da se u vama rodi ova želja za promjenom, da budete proniknuti Božjom misli, da vaša misao bude Kristova misao koja dodiruje ljude, koja dodiruje stvorenja i vraća ih u sklad. Blagoslivljam vas da se trudite izgrađivati i uskrsavati brakove, vaše obitelji, molitvene grupe, vaše župe, kršćanski narod, mijenjati društvo. Neka vas Duh Sveti prati, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.