2.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Čitamo jedan dio iz knjige “Svemir i njegovi stanovnici”,

 

Primarna energija u svemiru

Cijeli je svemir, u svim svojim dimenzijama, prožet energijom iz koje crpi snagu i kontinuitet život svih stvorenja. To je primarna ili osnovna energije, koja izvire iz vrtloga Trojstva; tjelesna je i duhovna u isto vrijeme i proizlazi iz djelovanja triju zakona; svjetlosti, zvuka i topline.

Primarna energija potječe od stvaralačke, otkupljujuće i posvećujuće snage Triju Osoba Presvetoga Trojstva. Duh Sveti je utiskuje u vitalno središtu svakog bića. Kod ljudi, je vitalni centar duh; kod drugih stvorenja je to jedna tjelesna točka u kojoj se koncentrira dah života[1]. Na primjer, središte neke galaksije je njezino vitalno središte; tamo Duh Sveti utiskuje dah života koji nosi u sebi primarnu energiju. Energija se iz središta galaksije širi na sve zvijezde i planete koje je sačinjavaju, koje je potom primaju u svoja vitalna središta i ponovno razdaju poput slapa. Uzmimo još jedan primjer, primjer Zemlje: ona zaprima primarnu energiju iz sunca, koje ju pak prima iz središta vaše galaksije. Zemlja prima tu energiju i prenosi je životinjama, biljkama koje ju pridružuju svome vitalnom središtu; to neprestano hrani dah života i upravlja biološkim procesima stvorenja. Čovjek prihvaća primarnu energiju preko svoga duha i komunicira je duši, a duša tijelu; ona aktivira sve vitalne funkcije pojedinca osiguravajući mu život i zdravlje. Cijelim procesom prenošenja, primanja i zračenje primarne energije između Boga i stvorenja, upravlja Duh Sveti, koji daje ovom procesu sklad i božansko savršenstvo. Da Duh Sveti prestane djelovati, cijeli svemir bi se strovalio u totalni kaos, a život bi se ugasio.

Kada ste sjedinjeni s Bogom, jer ga ljubite i želite živjeti u skladu s njegovim zakonima, primarna energija dolazi do vašeg duha i teče harmonično; to vam jamči duhovno i tjelesno zdravlje i čini vas prekrasnim i uravnoteženim osobama. U protivnom, ako se odijelite od Boga, protok primarna energije je otežan, što često dovodi do bolesti. Svaka bolest, ne samo tjelesna nego i psihička, nastaje zbog zastoja u protoku primarne energije. To je uzrok svake neravnoteže u ljudskom biću. Isto se događa i kod životinja, biljaka i svih drugih stvorenja, ali to treba pripisati čovjeku koji ne živi po Božjim zakonima i stvara negativnost koja se odražava na stvorenja. Tako čovječanstvo, koje se protivi Bogu i njegovim zakonima, stvara zastoj u protoku primarne energije na cijelom planetu, na štetu svih bića koja ga nastanjuju, kako se, nažalost, događa na Zemlji. Možete sami razumjeti do kojeg stupnja opasnosti za život vašeg planeta su vas doveli hladnoća i pobuna protiv Boga. Pokajte se, stoga, i vratite nazad, prije nego bude prekasno!

 

Čitajući stranice knjige “Svemir i njegovi stanovnici” mi promatramo Gospodinove riječi, riječi apostola iz jednog drugog kuta kao što ste mogli primjetiti u ovom svjetlu primarne energije. Drugi pogled  je; da je centar svemira  život Trojedinog Boga. Iz ovog centra izvire primarna energija. Naš život izvire iz ovog centra i cilj našeg života je slobodno vraćanje u ovaj centar. Ovdje na Zemlji naš cilj je biti vjerni ovom skladu te pomoći drugima da budu vjerni ovom skladu.

U današnjim čitanjima se govori o ženidbi ili ne, naravno za kraljevstvo Božje. Sveti Pavao se ne stavlja ni na jednu stranu, daje jedan praktičan savjet. Ovo možemo svi činiti ne koncentrirajući se na situaciju, nego razmišljajući kako možemo bolje promovirati ovaj sklad s Bogom  u nama, pomoći drugima pomoći da se razvije Kraljevstvo Božje. Poglavlje iz Evanđelja po Luki započinje govor o blaženstvima. Tko treba izabrati blaženstvo u Crkvi? Trebaju ga izabrati svi kršćani. Zašto? Stoga što su izabrali Isusa Krista u trenutku krštenja, te su izabrali po Isusu Kristu vratiti se u sklad sa izvorom života. Teologija, liturgija često podcrtava izvor života. U ovom kontekstu možemo govoriti o primarnoj energiji. Dakle, svi smo pozvani na blaženstvo koje će biti preko Velike Barijere. Mi smo pozvani isto tako ovdje na Zemlji živjeti blaženo. Međutim tko će to živjeti? Živjet će velikodušne osobe koje u centar njihova života stavljaju Isusa Krista i njegovu vjernost Ocu u Duhu Svetom. Dakle, mogu biti blaženi oni koji bez sumnje izaberu služiti ovoj energiji u sebi, za vlastito dobro, na dobrobit drugih i cjelokupnog stvorenja; oni koji se odluče iz ljubavi i za   Kraljevstvo Božje, za onaj život koji nadolazi.

Ovaj nas tekst poziva na razmišljanje o izboru svakoga od nas  u ovom narodu koji je odlučio prikazati život Isusu po Presvetoj Mariji, svi zajedno. Dakle, s jedne strane na svakome je od nas da živi u ovom skladu, s druge strane ovaj narod treba živjeti u međusobnom skladu i u skladu sa cijelom sveopćom Crkvom. Možete primjetiti da je ovo princip Pedesetnice, princip kozmičke Pedesetnice. Kolika je odgovornost u ovome da živimo u skladu sa Presvetim Trojstvom. Crkva se identificira sa očitovanjem Trojstvenog života. Ovdje smo pozvani na neke praktične stvari na osobnoj razini: ući u unutarnju disciplinu, da nas Gospodin može ispuniti ovom primarnom energijom. Ako nastavite dalje čitati ovaj članak, naći ćete komentar Trojstvenog Duha gdje pojašnjava da Bog ne može dati ovu energiju našem čovječanstvu jer bi sve uništilo. Mi ćemo vjerojatno sutra razmišljati o  razdvajajućoj energiji, uništavajućoj. Dakle, danas smo pozvani biti graditelji Kraljevstva Božjeg, sposobni primiti ovu primarnu energiju koja nas čini blaženima već ovdje na Zemlji, a punina će biti preko Velike Barijere. Trebamo razmišljati mi kao mali ostatak naroda koji želi odgovoriti na poziv Presvetog Trojstva u ovom vremenu, te primiti ovu snagu koju Trojedini Bog želi utisnuti u ovom vremenu. Ne može ju utisnuti u jednog pojedinca jednako kao u jednu jezgru ili u jedan narod.

Dakle, ovdje je upućen poziv svakoj jezgri i cjelokupnom narodu da se doista zajedno posveti Presvetoj Mariji i svetom Josipu, da se posveti i prikaže Bogu kako bi mogao primati  i upravljati ovom energijom.

Puno puta su  mi govorili dok sam propovijedao o ovom također i svećenici, različite osobe, posvećeni: “ma ovo je utopija”. Ja vam kažem da nije utopija. Utopija je fantazija, fantaziranje o jednom romantičnom životu uvijek vas vodi prema  razočaranju. Utopija zatvara oči, ona je nerealna. U ovoj dinamici o kojoj govorimo blaženstva prolaze kroz plač, patnju, progonstva, nerazumijevanja, mržnju; prolaze kroz stvarnost ove Zemlje. To je   ogromna snaga koju mi možemo osjetiti te biti vjerni u progonstvima. Ova vjernost treba biti naš unutarnji odabir; da budemo vjerni u siromaštvu, gladni i žedni ne samo kruha, nego žedni za pravednošću, za Božjim Kraljevstvom, da želimo ovaj život u Bogu iznad svega. Na ovoj Zemlji na kojoj se razbuktava pokvarenost, mi smo pozvani biti kanali, nositelji ove primarne energije.

Kada je Bog pozvao Crkvu, pozvao je također i nas na odgovor u 2012 godini, mislilo se na masovni odgovor naroda, ali sada smo zadovoljni  jer nas je malo. Ne u smislu da želimo podcjenjivati druge, ali vidimo da trebamo ići u dubinu, u istinu. Mi trebamo odgovoriti a ne čekati druge da prave korake, nego da mi budemo odlučni u pravljenju ovih koraka te očitujemo ovu vitalnu snagu na druge.

Redak iz Evanđelja nas poziva da kličemo, da kličemo u progonstvima. Ovo je snaga. Jedna stvar je sigurna da svi na Zemlji trpe. Trpjet će i oni koji si dopuštaju grijehe; oni će još više trpjeti, ali mi možemo biti blaženi u svemu ovom. Ako mi dakle, ovo živimo i znamo i želimo biti disciplinirani iznutra u malim i velikim kušnjama, tako da ne bacamo otrov niti u nas niti na druge, nego da zračimo pozitivnu energiju prema drugima; napredovat ćemo na osobnoj razini i kao ostatak naroda. Tada će naše svjedočanstvo biti jako; ispunjeno Božjom snagom, a ne našom.

Blagoslivljam vas da riječi koje je Trojstveni Duh utisnuo na stranice knjige, budu utisnute u vas iznutra u sili Duha Svetog, te da postanu zakoni čistoga Duha, koji upravljaju vašim bićem, duhom, dušom i tijelom te odnosima s drugima. Blagoslivljam vas da budete vjerni ovim zakonima, Bogu Ocu kao što je vjeran Isus Krist prikazujući se na mnogim oltarima, u mnogim pravednicima kako bi sve spasio. Neka nas učini sudionicima ove vjernosti i istinitim svećenicima Svevišnjeg, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

[1] Usp. “Preko Velike Barijere”, pogl. 5.