Novi narod slavi život – Bog postoji

Predraga braćo i sestre,

ljudska povijest, od samog početka, svjedoči da Bog postoji: čovječanstvo je to predosjećalo i razumijevalo, iako na ograničen način, često mu se klanjalo na pogrešan način.
Bog se ipak komunicirao čovječanstvu. U Isusu Kristu objavio je njegovo lice i otvorio put čovječanstvu kako bi ga potpuno upoznalo, te tako uzdignuto s njim živjelo.

Sljedećih dana kršćani će slaviti velike svetkovine kako bi se sjedinili s Bogom:Uzašašće na nebo Gospodina Isusa, koje je uvelo našu narav u Božanske dimenzije; silazak Duha Svetog u naša srca, koji nas vodi iznutra u naše uzdignuće, preko granica naših sposobnosti; Presveto Trojstvo u kojem postižemo savršeno ostvarenje u novom stvaranju, gdje prestaje smrt i svaka patnja (Dj 21,4).

Bog nam želi komunicirati potpuno njegov život, ako ga mi želimo prihvatiti i živjeti. Kada je Božji život prihvaćen, preobražava tajne vjere u svjetlost i u savršenu spoznaju: odavde se rađa u nama potpuni, vječni život. Nasuprot tome, štujući Boga u ovim tajnama, ali jedva dodirujući istinu, bez ulaska u nju kako bismo je živjeli, ostajemo izvan spoznaje, izvan života Božjeg koji se želi komunicirati i uzdizati čovječanstvo.

Očekuju nas vremena puna događanja u kojima će se Bog objavljivati kako bi vodio čovječanstvo u jednu višu dimenziju. Bog neće forsirati čovjekovu slobodu, nego će se objavljivati onima koji ga ljube i spremni su biti preobraženi u njegov život: Juda (ne Iškariotski) mu reče:kako to da ćeš se objaviti nama a ne svijetu?” Odgovori mu Isus:” Ako me tko ljubi, držat će moju riječ, i moj će ga Otac ljubiti; k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, ne drži mojih riječi. Riječ koju slušate nije moja, već od Oca koji me posla. Ovo sam vam govorio boraveći s vama. A Branitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati zbog mene, naučit će vas sve i sjetiti vas svega što vam rekoh.” ( Iv 14, 22-26 ).

Za naše razmišljanje, objavljujemo u nastavku jedan dio iz knjige od Stefanie Caterine, kako bismo bolje razumjeli korake koje trebamo napraviti, a koji će vas voditi da živite u Presvetom Trojstvu. Kao i obično, pratimo vas molitvom i blagoslovom zajedno sa svima onima koji hode u svjetlosti Božjoj.

                                                                                                   Tomislav Vlašić

Kristovom mišlju proničemo stvarnost

 

1. Misao Kristova nije fantazija

 

Dugi govor sv. Rafaela arkanđela o Kristovoj misli je izrečen u različitim razgovorima i porukama tijekom niza godina. U ovim tumačenjima iz 2005. godine, pitala sam sv. Rafaela kako razlikovati Kristovu misao od naše mašte. Ovako mi je odgovorio:

 

«Morate naučiti razlikovati maštu od nadahnuća, tj. od onoga što vam Bog daje shvatiti zahvaljujući Kristovoj misli, koja nije statična, nego trajno aktivna u vama. Ako ste prikazani Isusu po Blaženoj Djevici Mariji, vaša razmišljanja, vaše misli crpe od Kristove snage koja je u vama. Ne radi se, dakle, o mašti nego o božanskoj kreativnosti. Mašta nadvlada u osobama koje nisu utemeljene u Bogu, koje grade na pijesku, a ne na stijeni[1]. Osim toga, ako se iskreno dajete Kristu, živite u zajedništvu s Bogom i s braćom. Bratsko zajedništvo priječi mašti da vas svlada, bilo s toga što vas izlaže pogledu drugih, bilo zato što naknadno jača spoznaju. Naime, ako živite u zajedništvu s drugima sve više se uranjate u dimenziju trojstvene ljubavi, one ljubavi koja međusobno sjedinjuje Tri Osobe Presvetoga Trojstva. Uronjeni u trojstveni život, dolazite do spoznaje duhovnih i prirodnih zakona koji upravljaju svemirom i podržavaju život svakog stvorenja. Sve to vas potpuno prepušta u Božju prisutnost i vi postajete oni koji zagovaraju čovječanstvo. Produbljuje se vaš odnos s Presvetim Trojstvom i otuda izvire najuzvišenija spoznaja, neposredna spoznaja koja nadilazi i objavu; mnogi mogu primiti neku objavu ali malo njih posjeduje pravu spoznaju. Govorim o spoznaji pisanoj velikim slovom, ne o školskom znanju, sačinjenom od rasprava i teorija. Govorim o spoznaji koja proizlazi iz živog odnosa s Presvetim Trojstvom koje je izvor života i svakog zakona koji ravna životom. Ono što se događa na planetima vjernima Bogu, kao što je Alfa Kentaur, još je malo u odnosu na ono o čemu vam govorim. Čovječanstvo budućnosti, tj. ono koje će biti potpuno sjedinjeno s Isusom Kristom i preko njega s Bogom Ocem u Duhu Svetom i određeno za uživanje punine prave spoznaje koja će omogućiti nadilaženje svake granice na fizičkom i duhovnom području. Bit će to jedan postepeni proces koji će Bog razviti u onima koji mu se potpuno prikazuju i bit će u korist cijelog čovječanstva. Otvorit će se jedan veliki i definitivni prolazak prema pravoj spoznaji, iznad svih znanosti i iznad svih hijerarhija. Tako će Bog preobraziti misao čovjeka koji mu je vjeran u jednu snažnu misao sličnu njegovoj.

Svojom mišlju Bog misli i stvara. I vaša misao treba postati kreativna, to i postaje u trenutku kada se uranjate u ljubav Presvetoga Trojstva. U jedinstvu s Bogom vašu misao ne sačinjava više nejasno razmišljanje, apstraktno spekuliranje, nego stvaranje. Mišlju možete stvarati isto kao vašim riječima. To se događalo apostolima koji su jednom riječju liječili[2]. Na to ste pozvani jer ste djeca Božja, stvoreni na njegovu sliku i priliku.

 

P. Koja je razlika između nadahnuća i spoznaje?

«Spoznaja je širok pojam koja obuhvaća opažanje, objavu, intuiciju, te također nadahnuće. Nadahnuće je, dakle, dio spoznaje. Ne odnosi se na ljudsku spoznaju, školsku ili racionalnu nego na božansku spoznaju, koja dolazi iz jedinstva s Bogom po Isusu Kristu; u njemu, kako je pisano, su skrivena sva blaga mudrosti i znanja[3]. Isus Krist je Riječ Božja, Mudrost Božja. Ako živite u savršenom zajedništvu s njim, prikazujući mu život po Blaženoj Djevici Mariji, uronjeni ste u Presveto Trojstvo, u kojem prebiva sva božanska spoznaja. Kada postepeno dolazite do toga, upoznajete Put, Istinu i Život, jer poznajete Isusa Krista; preko njega imate izravno iskustvo Boga.»

 

P. Apostoli su na Pedesetnicu primili dar govora u jezicima. Koja je to vrsta spoznaje?

«Poznavanje jezika je samo jedan mali dio spoznaje o kojoj vam govorim; to je jedan dar koji kao takav ne zahtjeva od vas puno razmišljanja, nađete se da govorite druge jezike jer bivate stavljeni u uvijete da to činite na izvanredan način. To je baš dar. Prava spoznaja nadilazi dar, izvire direktno iz Kristove misli u vama, koja postaje aktivna i djelotvorna preko darivanja vašeg života i odricanja od sebičnosti. Ponavljam vam: misao Kristova je u vama i sve proniče! Doista, sve je stvoreno po Kristu i s obzirom na njega[4], i njegova misao vas otvara za spoznaju svega što je bilo stvoreno. Misao Božja je kreativna. Ako se odijelite od Kristove misli, vaša misao se gasi ili, još gore, postaje destruktivna.»

Iz knjige ” Ispisati Povijest- Vol. I – U Božjoj misli”, str. 49-51  Izdavač: MARKRAS d.o.o.,

[1] Usp. Mt 7, 24-27

[2] Usp. Dj 3, 6

[3] Usp. Kol 2, 1-3

[4] Usp. Kol 1, 15-17