4.Novi narod slavi život – Susretni se s Bogom u Isusu Kristu

Predraga braćo i sestre,

započinjem ovo razmišljanje riječima Svetog Mihaela arkanđela uzetih  iz poruke od 17. ožujka 2013. One će otvoriti put traženja Boga svakom čovjeku, pomoći će kršćanima koji započinju pripremu za Uskrs produbiti spoznaju o Bogu:

Svi oni koji žele dobro i traže istinu, pozvani su u ovom vremenu na duboki hod duhovne obnove. Ona će nužno voditi u uglavljenje u Krista; što znači da će svi trebati prihvatiti, upoznati i ljubiti Isusa i postati dijelom svetog Božjeg naroda. Uglavljenje u Krista tiče se cjelokupnog čovječanstva, to je jedini put za sve ljude iz  svemira… Kada sve bude uglavljeno u Krista, Otac će stvoriti novo nebo i novu zemlju i darovat će ih  njegovoj djeci; bit će to novo stvaranje. U njega neće moći ući ništa nećisto… Ovo je čudesni plan Presvetog Trojstva za svakoga od vas i za cjelokupno čovječanstvo. On je već u punom zamahu”.[1]

1) Motrimo Isusa u epizodi njegove pripreme za javno djelovanje, kao što nam je predstavio evanđelista Matej ( Mt 4, 1-11 ). Isus se povlači u pustinju, u šutnju; ostavlja svaki kontakt s osobama, s aktivnostima. Oslobađa pamet od svega kako bi se uronio u dubinu svoga bića, svoga duha. To je pravi post! Tako, u unutarnjoj slobodi, motri Boga koji ga uvodi u zakone čistoga duha. I on se otkriva kao ONAJ KOJI JEST. Ovaj njegov identitet će očitovati ljudima i potvrđivat će ga u kušnjama, pobjeđujući zlo i smrt, uskrsnuvši.

U ovom njegovu stanju biva kušan od Sotone. Sotona ga želi rastresti, udaljiti od Boga sa željom da izgubi njegov identitet. Koristi se svojom lukavošću, citira Bibliju, želi ga navesti da živi i djeluje izvan Boga. Ali Isus ostaje čvrsto  u Bogu Ocu, u Duhu Svetom: njegovo biti i djelovati u skladu su  s  voljom Božjom. U tom smjeru će ići cjelokupno  njegovo javno djelovanje sve do pobjede nad zlom i smrću, po njegovu uskrsnuću od mrtvih.

Obratimo pažnju na tri Isusove kušnje, uzete iz citiranog dijela Evanđelja, jer nam puno govore. Također i mi, u Duhu Kristovu, pozvani smo svući se od ljudskih nadgradnji i uroniti se u čisti duh kako bismo ušli u odnos s Bogom i tako pronašli naš pravi identitet te postali nova stvorenja.

Nakon četrdeset dana posta Isus je gladan. Sotona mu predlaže da koristi svoju izvanrednu moć kako bi kamen pretvorio u kruh i tako očitovao njegovu božansku narav. Ali izlazeći iz zakona Duha Božjeg ne pokazuje se pripadnost njemu. Osim toga, živeći u Božjem redu živi se u skladu s Bogom te čovjeku ne nedostaje nikakva hrana. Ovo Isus želi reći svojom tvrdnjom:

“Ne živi čovjek samo o kruhu,

nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih”. 

Sotona bi želio da se Isus koristi svojim sinovskim odnosom prema Bogu da napravi spektakl: vodi Isusa na najviši vrh hrama i predlaže mu da se baci dolje i tako pokaže kako bi mu anđeli došli pomoći. Tako misli Sotona koji pokušava uvijek sve uništiti i unerediti. Ali Isus, ostajući podvrgnut zakonima čistoga duha, živi u skladu s Bogom i ne stavlja u pitanje nijedan zakon. Kada čini izvanredne stvari nadilazi našu dimenziju ali ne dokida i ne oštećuje ništa. Stoga odgovara: 

Ne kušaj Gospodara, Boga svojega.!” 

Sotona insistira. Pokazuje Isusu svo blještavilo kraljevstava ovog svijeta i kaže: ja ću ti dati sve ovo ako mi se pokloniš na koljenima”. Ali Isus motreći Boga, vidi cijelu stvarnost onakvom kakva je doista; vidi Sotonin promašaj kao i svega onoga što bi mu mogao darovati, i odgovara mu:

 

” Odstupi od mene Sotono! Jer u Biblji je pisano:

“Gospodaru, Bogu svojemu, klanjaj se

i njemu jedinom služi!”

 

Na ove riječi Sotona je nestao.

2) Ne izlazi iz Božjeg reda, iz zakona čistoga duha! Ako si se udaljio, vrati se u zajedništvo s Bogom i podijeli s njim tvoj život.

Čovječanstvo je prekršilo i uneredilo mnoge Božje zakone. Bog biva vrijeđan, prezren a  njegovi darovi iskorištavani. Stoga čovjek trpi: bolesti i smrt su plodovi njegovog vladanja ali i njegova sudbina. Čovječanstvo i stvorenje uzdišu. Kako izići iz ovog stanja? Vide se dva rješenja.

a) Sotona napuhuje, laže, uneređuje i uništava. Vojna moć ne predstavlja rješenje, nego strašnu prijetnju razaranja. Niti nam financijski i ekonomski sistemi ulijevaju nadu: oni samo uvećavaju očekivanja vezana uz konzumizam i tako u svijetu raste broj gladnih. Zabave, spektakli i razuzdan život ostavljaju ljude praznima. Znanstveni napredak obećava ali i on je često u pokvarenim rukama; smrt okončava svaki uspjeh. Na kraju pokvareni duh čovječanstva ne može biti obnovljen i ispravljen samo po ljudskim zakonima i autoritetu.

Također i vjernik je kušan od Sotone, isto kao što je bio i Isus. Duh Zla nikada ne ostavlja na miru; napastuje pojedince, zajednice, ubacuje se u najintimnije nivoe duše, jer je jedan duh i ide preko mentalnih čovjekovih barijera. Stoga trebamo obratiti našu pažnju na neke važne točke.

Čovjek vjernik treba izići iz okrenutosti prema sebi samom. To ga vodi u borbu za preživljavanjem; djeluje sam na svoj način, ulazi u jedan unutarnji rad koji ga troši, i tako ne primjećuje da mu Bog želi pomoći, voditi ga, pokazati mu sredstva i nove horizonte. Na taj način vjernik ne vidi, ne primječuje i ne prihvaća Božju ruku. Vrlo lako vodi paralelan religiozni život, suprotan onom Božjem. Suprotstavlja se poticajima Duha koji ga vode u preobrazbu, ili se proicira u izvanredna iskustva ostajući uvijek egocentričan i sebičan. Nažalost, iskrivljenim religioznim aktivizmom ne ispravlja se i lako se  postaje Sotoninim plijenom.

 

Nalazimo se u predvečerju snažne Božje akcije u niskom svemiru. Ova će se akcija jako odraziti također na Zemlju; pomaže onima koji žele u  njoj sudjelovati, oslabljuje one koji joj se suprotstavljaju.

Sotona se  opire Božjem planu uglavljenja u Krista svega svemira. Svjestan je da ga ne može spriječiti, ipak mu se suprotstavlja nasrćući na ljude: laže, zbunjuje, usporava plan Božji, oštećuje, uništava i stvara patnju svem stvorenju. Ima na raspolaganju pobunu, moćni ezoterizam te poganski kult iz niskog svemira. Ezoterijsko djelovanje prisutno u niskom svemiru ujedinjuje se s djelovanjem Kristovih  izdajnika na Zemlji, sotonista i medijuma koji tvore međuplanetarnu snagu.

Ovo zločinačko djelovanje bit će primjećivano sve više od  onih koji se suprotstavljaju Kristu, koji žele ostati neodlučni i površni u vjeri. Ovo će voditi čovječanstvo prema ekstremnom izboru: s Kristom ili s Luciferom.

Budite pažljivi na jednu posebnu Luciferovu strategiju u ovom vremenu. On krivotvori, vara: predstavlja ljude s vjernih planeta u lošem svjetlu: medijum i poganski svećenici sa planeta koje su se pobunile protiv Boga, predstavljaju se kao braća vjerna Bogu iz visokog svemira. Telepatskom snagom djeluju na pamet vjernika: predstavljaju se kao osjetljive osobe, oni koji vjeruju u Isusa i Božji poznavatelji; bude neke moći u egocentričnim i sebičnim osobama koje teže za izvanrednim stvarima. Kao što su u opasnosti i svi oni koji u centar duhovnog života stavljaju same sebe proicirajući se u izvanredne stvari! Također i nesvjesno postaju sredstva ovih medijuma. Osim toga Sotona se trudi ubaciti među nas ljude sa buntovnih planeta koji su njegovi saveznici; želi ih predstaviti kao spasitelje čovječanstva i kao jedina ljudska bića prisutna u svemiru osim  ovih na Zemlji. Tako želi sebi podvrgnuti čovječanstvo cijele Zemlje. Sotona misli da će na taj način zaustaviti Božje planove, te držati daleko vjernu braću i zbuniti ljude na Zemlji. U tom smjeru čini se da ide sva propaganda i lažne informacije o životu u svemiru  koju promiću mass-media. Međutim, Sotona se vara! 

b) Isus vam pokazuje i otvara put prema Bogu Ocu i očitovat će vam ga u Duhu Svetom: to zahtjeva od svakoga da se svuče od samoga sebe kako bi susreo Boga. U ovome se sastoji Božje djelo: približiti se čovječanstvima cijelog svemira u Isusu Kristu, kako bi im dao svoga Duha Svetoga, kako bi ona bila preobražena, uskrsla te postala skupa sa svim stvorenjem   novo stvaranje. Bog očekuje od svakoga odgovor na njegovu milost u Isusu Kristu.

Braćo i sestre kršćani, slušajte i razmatrajte čitanja s početka Korizme. U njima ćete pronaći što je istinski post, istinska molitva, pravi milodar i istinsko sudjelovanje u kršćanskim tajnama. Živite tako i bit ćete vođeni Duhom Svetim koji će vas štititi od sotonskog djelovanja. Vaš će se duh obnoviti i  bit ćete popravljači ruševina i pukotina. Sretna priprema za Uskrs!

Također i vama  braćo i sestre koji ne vjerujete u Krista, želim sretnu pripremu za Uskrs, za prolazak prema Bogu, izvoru svakog dobra. Uspjet ćete samo u Kristu: on će se pokazati svima u njegovoj slavi, unatoč svim protivljenjima.

 

“Evo dolazi u pratnji oblaka!

I vidjet će ga svako oko,

i oni koji su ga proboli.

Zbog njega će proplakati svi narodi na Zemlji.

Da! Amen!

Ja sam Alfa i Omega, veli Gospodin Bog,

koji jeste, koji bijaše i koji će doći,

Svemogući.”

(Otkr 1, 7-8)

 

Pratimo vas molitvom i blagoslovom, uz želju da se susretnete s Bogom.

 

 

 

Tomislav Vlašić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]Poruka Svetog Mihaela arkanđela od 17. ožujka 2013 pod naslovom: “Ne dođoh da ih  ukinem, već da ih ostvarim”   objavljena na ovoj stranici.