2. Novi narod slavi život – Pismo vjernicima i nevjernicima u Isusu Kristu

Predraga braćo i sestre,

prosljeđujemo s pisanjem glede Isusove poruke i našeg razmišljanja od 01. siječnja 2014.[1] Stavili smo vam se na raspolaganje da vas informiramo i pratimo u ovoj godini. Ovim člankom želimo vas još više uključiti u odgovorni zadatak realizirati naše zajedničke budućnosti: da napravimo jedan skok u kvaliteti našega života i da sudjelujemo u slavnoj budućnosti čovječanstva.

 

Mi svjedočimo da će cijeli svemir biti uglavljen u Isusa Krista. Neka vas ovo ne uznemirava! Ne polazimo od predrasuda, od religioznih slika koje se nameću, niti od religioznih ideologija. Želimo ući s vama u duboki dijalog, u kojem izranja  pravi čovjekov identitet, polazeći od vjernika koji su u Bogu isto kao i jednog znanstvenika koji traži istinu, te s ljudima koji se trude živjeti i očitovati najplemenitije želje i ideale u njima pohranjene, kako bismo napravili jedan skok u kvaliteti života.

Sve ovo poziva na odgovornost vjernike  i nevjernike kao i pripadnike drugih religija.

 

Svaki čovjek je stvoren na sliku i priliku Božju: ona je utisnuta u njegovu bit. Čovjek je sposoban pronaći ONOGA KOJI JEST, unatoč svim slikama o Bogu, koje je čovjek sam stvorio. Ovo je metafizička baza poradi koje se Bog objavljuje u ovom vremenu svim ljudima u svemiru, u Isusu Kristu, u ONOMU KOJI JEST, koji je živa stvarnost. On daje svima mogućnost da se u njima probudi prava slika ONOGA KOJI JEST. Tako svatko pronalazi svoj pravi identitet u Bogu i postaje novo stvorenje; kao takvo je vođeno zakonima čistoga duha te postaje Božjim suradnikom. Iz ovoga se rađaju prava spoznaja i znanost koje čine čovjeka sposobnim savršeno upravljati stvorenjem zajedno sa Stvoriteljem.

U ovom vremenu Bog očituje svu svoju ljubav kako bi zahvatio svakog čovjeka i svako stvorenje u cijelom svemiru. Poziva ljude da iziđu iz njihovog malog svijeta, kako bi se otvorili Njemu te došli do života koji je za njih predviđen od postanka svijeta. Božje djelovanje je dijagonalno: prelazi granice planeta, narodnosti, religija. Vrši se po zakonima čistoga duha, na koje se oslanja cijeli svemir, te obvezuje na isti način sve ljude, gdje god se oni nalazili. Tako se Bog približava svakom čovjeku, budi njegov duh i gura ga da napravi konstruktivan izbor; to čini direktno ili preko sredstava koja on izabire. Ova sredstva izvršavaju njegove naloge i njemu su podložena. Božji je program nezaustavljiv i ubrzava se.

 

Bog poštiva čovjekovu slobodu i stoga se komunicira onomu tko je otvoren primiti njegovu milost. U poruci od prošlog 01. siječnja Isus govori osvrćući se na  2014 godinu: ” Bit će lijepa za one koji su izabrali mene: tko je odabrao moj život imat će sve obilnije milosti. Doista, sve milosti koje su bile odbačene od puno ljudi, dat ću onima koji iskreno odgovaraju.” Biblija ovo potvrđuje: “Potražiše me koji ne pitahu za me, nađoše me koji me ne tražahu; rekoh: Evo me! Evo me! narodu koji ne prizivaše ime moje. (Iz 65,1)

Isus nije pravio razliku među ljudima nego je gledao na srce osoba i na njihovu vjeru. Ozdravio je slugu jednog rimskog oficira, hvaleći njegovu vjeru (Mt 8,  5-13); ozdravio je kći jedne strankinje (Mt 15, 21-28). Pozvao je grešnike: Mateja i učinio ga svojim apostolom ustvrdivši: “…Ja nisam došao da pozovem pravednike, nego grešnike” (Mt 9, 9-13; 10, 3). Isus je dao svoju krv za sve ljude: “…Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za sve prolijeva za oproštenje grijeha” (Mt 26, 27-28).

U kontekst ovog razmišljanja možemo smjestiti slavni dolazak Isusa Krista: “…koga je postavio baštinikom svega i po kome je stvorio svijet. Sin koji je odsjev njegova sjaja, i otisak njegove biti, koji svemir uzdržava svojom silnom riječi” (Heb 1, 2-3).

U ovom vremenu Isus će se sve više očitovati; pred njegovim očima svaki će čovjek trebati očitovati vlastiti odabir: pripadnost Bogu ili Luciferu. Svi oni koji budu sudjelovali u njegovom djelovanju bit će preobraženi i vođeni prema novom stvaranju. U tom svjetlu razumjet će se sva događanja na Zemlji i u svemiru. Bez unutarnje spremnosti  za pravljenje pravih odabira, doista,  riskira se ulazak u konfuziju. Svaki čovjek koji je spreman tražiti ONOGA KOJI JEST naći će u Isusu Kristu Spasitelja.

 

Ovi isti zakoni obvezuju i kršćane ali sa još većom odgovornošću, jer su upoznali Isusa Krista i primili milost spasenja. Također i njima Isus se obraća u citiranoj poruci: “Sve ono što nije bilo učinjeno kroz ove godine i tisućljeća od strane kršćana na Zemlji pada kao teret na sve ljude vašeg planeta. Stoga trebam započeti duboko čistiti moj narod na Zemlji, trebam pročistiti Crkvu.”

 

 

Oprosti nam Gospodine Isuse,

jer smo sakrili tvoje lice;

tako smo zbunili ljude koji su te tražili.

Oprostite nam, vi koji ne vjerujete

i vi koji pripadate drugim religijama,

a koji ste željeli vidjeti istinito lice Božje.

Oprostite nam, vi ljudi iz svemira,

koji gledate na naš planet Zemlju

kao na planet smrti i pokvarenosti,

dok ste očekivali  vidjeti u nama čovječanstvo koje je uskrsnulo.

 

 

Neće nas automatski spasiti institucije sa svom njihovom moćju, niti znakovi, niti nepažljivo slušanje Isusove riječi ili površno sudjelovanje u sakramentima. On sam govori u istoj poruci:” Ponavljam vam ono što sam govorio i mojim apostolima i učenicima: “Pazite kako slušate” (Lk 8,18). Svaku riječ koju čujete iz Evanđelja,iz poruka, iz svega onog što vam je dano, budite pažljivi da slušate na pravi način: dopustite da moja riječ mijenja vaš život, jer inače će u vama izazvati patnju i bit će vam na osudu”.

 

Predragi kršćani, živite vaše krštenje: u njemu ste prihvatili umrijeti samima sebi kako biste uskrsnuli u proslavljenom Kristu. Jedini način da u tome uspijete je u prikazanju vašeg života Kristu po Bezgrešnom Srcu Marijinom i Srcu Svetog Josipa, najvjernijeg od sviju. Kada se iskreno prikažete Isusu, primate milost da postanete cjeloviti i bezgrešni pobjeđujući tako u vama pokvarenost. To vas uvodi u pravo zajedništvo s Bogom i bližnjim. Tada se u vama proširuje duh zajedništva sa cijelim Mističnim Tijelom Kristovim, zajedno sa svim milostima i događajima. Vaše prikazanje života Bogu budi pomazanje koje ste primili u krštenju, to da budete svećenici po svećeništvu vjernika, proroci tj. ljudi svjetlosti i kraljevi, oni koji vladaju nad samima sobom i svemirom zajedno s Kristom.

 

Tako postajete nova stvorenja, živi hramovi koji svijetle i privlače duše bilo živih ili mrtvih koje su potrebne pomoći. Sudjelujete u djelovanju u duhu cijele sveopće Crkve. Bog želi doći do svakog čovjeka u svemiru. Za ovo vrijeme nam udjeljuje milost krštenja u Duhu Svetom i ognju također na distancu, neovisno o fizičkom kontaktu kao što smo vam već pojasnili.[2] Na taj način  činit ćete  velike stvari i pomagati braći i sestrama u cijelom svemiru.

U našim iskustvima susreli smo mnoštvo duša iz svih vremena koje su od nas tražile krštenje. Donosimo vam jedan primjer da vam pomognemo bolje razumjeti. Predstavila su nam se dva genija iz našeg čovječanstva, koji su živjeli u prošlosti i svima nama su poznati; jedan je kršćanin a drugi ne. U nadzemaljskoj dimenziji gdje se nalaze, postali su svjesni da su bili Božji dar ljudima na Zemlji; pričali su nam kako se Bog njima služio za vrijeme njihovog zemaljskog života. Obrativši se onom koji nije bio kršćanin, pitao sam ga želi li primiti krštenje. Odgovorio mi je zabavljajući se:  “Kako sam već inteligentan, odmah sam se ubacio među prve grupe duša koje ste krstili.”

 

Hrabro, dakle braćo i sestre, objedinjujte vaš kršćanski trud. Ne možete ostati u vašim uskim prostorima. Isus Krist upravlja svemirom i preobražava sve i svakoga na bolje.

Sudjelujte u njegovu djelovanju i objavljujte njegovo lice onima koji ga još ne poznaju; tako ćete razumjeti događaje koji će se odvijati pred vašim očima.

 

Mi vas pratimo tako da stojimo pred Božjim licem u prikazanju i molitvi. Neka se na sve vas spusti Božji blagoslov.

Tomislav Vlašić


[1]Usp. Isusova poruka od 01.siječnja 2014 pod naslovom “ Lijepa i teška godina” objavljena na ovoj stranici.

[2]Usp. Stefania Caterina “ Preko velike barijere” u izdanju Lucidellesodo 2008, poglavlje 9