Vrijeme šutnje

Predraga braćo i sestre,

pozdravljamo vas s ogromnom bratskom ljubavlju. Kroz sve ove godine pratili ste nas preko knjiga, video zapisa, razmišljanja i svega onog što smo objavljivali na ovoj stranici. Stoga smo vam zahvalni; osjećali smo vaše molitve i ljubav koju imate prema nama.

Našim svjedočanstvom htjeli smo pokazati put vjere koji nam je bio objavljen i koji se može sažeti: u prikazanje života Isusu po Mariji, kako bismo bili sjedinjeni  s njim i u njemu u Duhu Svetom, predani s povjerenjem u ruke Očeve, te živjeli po zakonima čistog Duha. Pojasnili smo vam kako cijeli svemir treba biti uglavljen u Krista i kako djelovanje Trojedinog Boga u ovom vremenu, ide prema uglavljenju u Krista svega stvorenog.

 

Sada ulazimo u novu fazu. Evangelizacija svemira od strane ljudi vjernih Bogu zahvatila je u ovoj godini SREDNJI SVEMIR, u kojem žive čovječanstva koja su neodlučna i individualisti. Braća iz svemira vjerna Bogu prošla su i još sada prolaze  srednji svemir, navješćujući svima spasenje koje je došlo po Isusu Kristu i Božji plan uglavljenja u Krista svega stvorenog. Čovječanstva srednjeg svemira stoga trebaju napraviti jasni izbor: Za Isusa Krista ili protiv njega.

Nakon evangelizacije srednjeg svemira, dolazi vrijeme za evangelizaciju NISKOG SVEMIRA u kojem se također nalazi i Zemlja. Prije svega ova evangelizacija započinje u Duhu: Duh Sveti preko izvanrednih sredstava ovog vremena, sjedinjenih s cijelim rajem i čistilištem, prodire u niski svemir kako bi pripremio svakog čovjeka dobre volje, i stavio ga u uvjete da se može odlučiti za Isusa Krista.

Treba doći do čvrstog izbora: ili s Isusom Kristom ili s Luciferom; neće više biti prilike za neodlučnost. Djelovanje u duhu izvanrednih sredstava slijedi precizni red koji je Bog želio: najprije prolaze anđeli, zatim Centralna Jezgra, kako bi pripremila put događajima koji će se očitovati, i na kraju dolaze braća iz svemira vjerna Bogu koja će fizički ući u niski svemir, kako bi djelovali na materiju s intervencijom tamo gdje bude nužno. Oni će se vidljivo pokazati na način i vrijeme koje je Bog predvidio. Radi se dakle o jednom postepenom procesu čije trajanje ovisi o ljudskom odgovoru, ali koje se ipak neće beskrajno oduljiti jer je Bog stavio granicu ljudskoj neodlučnosti.

Cjelokupno stvorenje čeka da se kršćani sa Zemlje sjedine s Božjim djelovanjem, zajedno s izvanrednim sredstvima. Kršćani su pozvani biti svjedoci prvog Isusovog dolaska pred cijelim svemirom. Stoga su pozvani na svijest snage kojom Duh Sveti zahvaća svemir kako bi ojačao svoj narod i tako zahvatio svakog čovjeka dobre volje.

Kao članovi Centralne Jezgre, oboje smo pozvani sudjelovati u akciji predviđenoj za nas dvoje  u ovom vremenu. Stoga se povlačimo iz javnosti i ulazimo u šutnju koju Bog od nas traži. To znači da vam nećemo više govoriti s onim intenzitetom i učestalošću kao ovih godina; ograničit ćemo se na prenošenje onog što nam bude izričito komunicirano za vas. Posvetit ćemo se djelovanju u duhu o kojem smo vam govorili. S našom molitvom i prikazanjem života, nastavit ćemo pomagati onima koji iskreno vjeruju u ovo što nam je Bog  objavio i što smo vam prenijeli te koji žele sudjelovati u akciji uglavljenja u Krista svega stvorenog.

Zašto ova šutnja? Prije svega, članovi Centralne Jezgre trebaju sada koncentrirati njihove snage  tamo gdje ih Bog šalje u duhu; stoga je nužno za nas dvoje djelovanje u tišini, da ne rasipamo snage. Druga stvar, šutnja je nužna i za vas, sve dok svatko od vas ne izabere, u punoj slobodi i probuđenom duhu, kako i na koji način služiti Bogu i božanskom planu za ovo vrijeme. Bog čeka da se njegov narod konkretno usmjeri prema ostvarenju njegova poziva. Stoga je dobro da se organizirate u jezgrama, onako kako smo vam pojasnili: u zajedništvu ljubavi i služenja s drugom braćom, možete ojačati vašu odluku te biti sve autentičniji svjedoci prisutnosti Božjeg djelovanja u vama, među vama i preko vas. Na taj način će se postići obnova Božjeg naroda, potpuno sjedinjenog s Isusom Kristom i u zajedništvu sa svim snagama dobra koje djeluju u svemiru.

Oni među vama koji iskreno žele i bez osobnih ambicija, aktivno sudjelovati u ovom  hodu i  inicijativama kojima je cilj da plan bude ostvariv, naći će uvijek na ovoj stranici korisne upute: moći će se obratiti braći i sestrama iz jezgre  “Luci dellEsodo” koja je već godinama  u ovom hodu i radi za ovu stranicu s ciljem da vam pomogne produbiti i konkretizirati hod koji Bog pokazuje. Osim toga, možete ponovno čitati i produbljivati sadržaje knjiga i svega onog što ste primili kroz ove godine, jer Gospodin nam je darovao mnoga i produbljena  pojašnjena.

Vjerojatno se pitate što će se dogoditi u niskom svemiru i na Zemlji. Pronaći ćete mnoge odgovore u knjizi “Preko velike barijere”, u 15 poglavlju koje smo objavili na stranici. Ovdje je pojašnjeno što Bog želi činiti i što treba činiti svatko od nas. Poglavlje se završava porukom Svetog Mihaela arkanđela, preteče drugog Isusovog dolaska koji je na čelu sve Božje vojske, s kojom se direktno obraća Kristovoj Crkvi na Zemlji kako bi je ponovno pozvao na odgovor. Čitajući sve ovo dobit ćete jasne i konkretne upute kako hoditi u ovom vremenu.

S evangelizacijom niskog svemira započinje faza koja neposredno prethodi slavnom Kristovu dolasku. Cijeli narod treba biti pripravan prihvatiti ga. Sveti Mihael  će sabrati narod i predati ga Kristu.

Pojasnili smo vam da je narod Božji redovno sredstvo kojim se on uvijek služio kako bi aktualizirao  njegove planove.  Međutim u ovoj fazi ljudske povijesti s obzirom na ogromne izazove  koji očekuju svu Božju djecu u cijelom svemiru, Bog je predvidio izvanredna sredstva za pomoć njegovu narodu: anđele, Centralnu Jezgru i braću iz svemira vjernu Bogu kojima je zadatak pripremiti put narodu, pomoći mu i obraniti ga od napada zloga.

Nijedan čovjek sam po sebi, nijedan moćnik na Zemlji, niti najveći karizmatik  ne može proći sam ovim putem koji se otvara pred cijelim svemirom. Svi su predodređeni sjediniti se s izvanrednim sredstvima koja je Bog predvidio. Oni koji odbace ta sredstva ostaju u opasnom i besplodnom individualizmu koji će ih voditi u konfuziju i izložiti  ih djelovanju paklenih sila.

Zaista, dok je Bog u akciji isto tako su i Lucifer i njegovi sljedbenici koji pripremaju dolazak Antikrista. Možete zamisliti, jednim dijelom već vidite, u kako  jakoj napetosti između dobra i zla će se naći Zemlja, koja je  pozvana dati odgovor Bogu. Bog će dopustiti da ova napetost dođe do vrhunca, s ciljem da se dobro očituje u potpunosti i prisiljavajući zlo da se samo uništi. Svatko će biti kušan. Trebat će se srušiti svaka sebičnost. Doći će na svjetlost laži na kojima se gradi moć i lažna sigurnost ljudi na Zemlji. Također i moćnici na Zemlji će biti kušani jedan po jedan.

Lažna duhovnost, egocentrična i individualistička, bit će stavljena na tvrdu kušnju i riskirat će da bude izložena jakom utjecaju neprijateljskih sila. Ništa neće ostati na nogama bez sveopćeg zajedništva koje nužno prolazi preko zajedništva s  izvanrednim sredstvima.

Zaklinjemo vas milosrđem božjim da vam budu uvijek pred očima ova tri stupa o kojima smo vam govorili, koji su temelji kraljevstva Božjeg: prikazanje života Isusu po Bezgrešnom Srcu Marijinu; bezgrešnost ( tj. poštenje i prozirnost pred Bogom); sveopće zajedništvo.

U zaključku vam osiguravamo našu molitvu, prikazanje života za sve vas i naš neprestani blagoslov. U svim ovim godinama, uvijek smo se trudili vjerno odgovarati Bogu. Nikada nismo imali namjeru nekoga napasti ili uvrijediti; ako smo vam dali tu sliku, molimo vas za oproštenje.

Ohrabrujemo vas da nastavite ustrajno ovaj hod. Bog vas nikada neće ostaviti same: vodit će vas pravim putem, poučavat će vas jakim unutarnjim poticajima i štitit će vas. Ne bojte se! Bog će sve potvrditi prema Isusovim obećanjima.

 

 

Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje.”

(Lk 21,28)

 

Pozdravljamo vas i blagoslivljamo!

 

 

 

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavlje 15

 

Novo stvaranje

“Tada onaj koji sjedi na prijestolju reče: ‘Evo sve činim novo…

Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak’“.

Otk 21,5-6

Preko Velike Nebeske Barijere

 

Na kraju vremena, cijelo stvaranje će se morati prenijeti preko Velike Nebeske Barijere. Bog će po Isusu Kristu sve privući u dimenziju duha.

Isus Krist je utro put svakome čovjeku u svemiru. Pošto je svoju žrtvu prinio Ocu,[1] u svojem je uskrsnulome i slavnom tijelu prešao nebesa da bi sjeo zdesna Ocu. Prekoračio je Veliku Barijeru.

Svaki Božji sin, koji je vjeran Njemu, prijeći će Veliku Barijeru na kraju vremena, idući putem što ga je otvorio Isus Krist. Prethodila vam je, prije cijeloga čovječanstva, Blažena Djevica Marija, jer je Ona već dionicom novoga stvaranja.

Čovjek će prekoračiti Veliku Barijeru ne samo duhom nego i tijelom, uskrsnulim, pobjedonosnim i preobraženim tijelom, sposobnim da živi u toj novoj dimenziji. Kad mrtvi uskrsnu, oni koji budu uskrsnuli za vječni život bit će privučeni onkraj Velike Barijere, živjet će u dimenziji duha, slični anđelima i u zajedništvu s njima.[2] Vječno će služiti Bogu u nebeskome svetištu i primit će u posjed kraljevstvo koje im je pripravljeno od postanka svijeta.[3]

Oni će ući u posjed punine Božjega života i spoznaje. Spoznat će Boga potpuno, kao što Bog spoznaje njih.[4]

I druga će se stvorenja preobraziti, jer će se preobraziti i sama materija. Tada ćete ugledati nova nebesa i novu zemlju. Svaki planet, svaka zvijezda, elementi stvorenja, životinje, biljke, sve će postati slično slavnome čovjekovu tijelu, doživjet će pravu pravcatu preobrazbu i bit će privučeno preko Velike Barijere. Sve što je stvoreno bit će konačno oslobođeno od raspadljivosti i od smrti te će sudjelovati u slavi novoga čovjeka.[5]

Tako će iz Očeve ruke izaći novo stvaranje, jer će On preobraziti sve što Isus Krist bude privukao k sebi te što mu bude podvrgnuo. Kraljevstvo Božje napokon će se uspostaviti i živjeti zauvijek.”

(Arkanđeo Rafael, 22/5/2007)

Kozmičko ništavilo

Što će ostati ispod Velike Nebeske Barijere? Kozmičko ništavilo.

Mnogo su puta arkanđeli pakao opisali kao “kozmičko ništavilo”, to jest kao dimenziju u kojoj ne postoji Božja ljubav, pa stoga ni život. Đavli i prokletnici dragovoljno odbili Božju ljubav, izabravši smrt. Oni žive u ništavilu, jer se suprotstavljaju Kristovu spasenju, milosti, životu, punini.

Pisano je da Lucifer “bijaše ubojica ljudi od početka i nije stajao čvrsto u istini, jer u njemu nema istine”.[6] Prezreo je Božji život u njemu samome i u drugim stvorenjima. Odbijajući Božji život, postavio se izvan istine. Tako đavli i prokletnici u sebi imaju samo prazninu.

Bilo mi je rečeno da se pakao već sada nalazi ispod Velike Nebeske Barijere te će ondje ostati u vijeke vjekova.

Oni koji budu odbili Božju ljubav i život i koji uskrsnu da bi podnijeli osudu bit će ostavljeni ispod Velike Nebeske Barijere, zajedno sa sotonom i s paklenskim silama.

Već sada se paklu uskraćuje pristup onkraj nebeske Barijere. To je ishod početne pobune Lucifera, koji je bio protjeran ispod Barijere. Pakao se tako nalazi u neodređenoj dimenziji, koja lebdi i stalno je u dodiru s materijalnom dimenzijom, premda je sam duhovna dimenzija. I zbog toga je pakao kozmičko ništavilo.

Na kraju vremena, pakao će se konačno odvojiti od stvaranja, jer će se stvaranje prenijeti iznad velike Barijere, a pakao i oni koji su ga izabrali bit će ostavljeni ispod nje. Tako će se obistiniti Isusove riječi, jer će se jedan uzeti, a drugi ostaviti.”[7]

(Arkanđeo Rafael, 22/5/2007)

 

Antikrist

Više puta mi je bilo rečeno da je vrijeme u kojemu živimo vrijeme velikog milosrđa. Božja se dobrota izražava u najvećoj mogućoj mjeri, uključujući sve one koji su dobre volje. Istovremeno, međutim, raste i odbijanje Božje dobrote.

Cijeli svemir kreće prema završnome suprotstavljanju dvaju virova, trojstvenoga vira i sotonskoga vira. Čovječanstvo će biti pozvano da se konačno odluči te će ga privući jedan ili drugi vir, a u sredini neće ostati više ništa.

Svjetlost i tama se u našemu vremenu oštro suprotstavljaju, no ta će napetost dosegnuti vrhunac.

Trojstveni vir nezaustavljivo napreduje u svemiru, oduzimajući prostor sotonskome viru. Sve do danas, Bog je velikome dijelu čovječanstva dopuštao da ostane neodlučno, ravnodušno i prema djelovanju dobra i prema djelovanju zla. Između dvaju virova nastala je, da tako kažem, neutralna dimenzija. Ona se više neće moći održati.

Čovječanstvo će biti pozvano da se odluči za dobro ili za zlo, za Boga ili za sotonu, i više neće biti moguće nagodbe i varke.

Sve sile dobra i zla na poprištu su ne bi li k sebi privukle što veći broj duša. Lucifer, vođa paklenskih sila, zna da mu ne preostaje mnogo vremena, pa će nastojati što više iskoristiti svoju snagu.

Za vas na Zemlji počinje doba velikih bitaka. Bog će u najvećoj mjeri izraziti moć svoje milosti, da bi uključio sve koji su dobre volje i pružio im priliku da shvate i razluče znakove vremena te se usmjere prema Isusu Kristu.

Bog će se obratiti ponajviše onima koje svijet smatra posljednjima, najpriprostijima, poniznima. Njima će udijeliti milost i mudrost, kako ih đavao ne bi obmanuo svojom podmuklošću.

S druge strane, sotona će podilaziti onima koji mu pripadaju, obasut će ih svakovrsnim darovima i moćima, ustupajući im dio svojega znanja na koje je toliko ljubomoran, samo da bi preživio. Ići će na sve ili ništa. Njegovi pristaše će izvoditi velika čuda, razmetat će se da su silno učeni i mudri čak i u pogledu Božjih stvari, ne bi li zaveli ljude.

Ponizne neće moći obmanuti. Napastovat će ih, progoniti, ali ne i zavesti.[8] Oni će posjedovat  pravu mudrost i savršeno će spoznati Boga, jer će u njima djelovati sva moć Duha Svetoga.

Tako će Bog ustrojiti svoj narod na Zemlji, svoju Crkvu svjedokinju i mučenicu po Isusu Kristu. Na tu će Crkvu gledati svi narodi u svemiru. Ona će primiti silnu pomoć vaše braće u svemiru koja su vjerna Bogu. Navještaj o spasenju konačno će se pronijeti svim narodima u svemiru koji još ne poznaju Isusa Krista. Čovječanstvu na Zemlji ukazat će se veliko znamenje.[9]

Što više bude rasla snaga Božje Crkve, toliko će više sotona zapadati u očaj. Tada će pristati da velik dio svoje moći ustupi jednome čovjeku na Zemlji. To će biti Antikrist.[10] Sve do danas, sotona to nije htio, i razumljivo je zašto. Naime, sotona je i sam stvorenje. Ustupajući svoju snagu, on neizbježno slabi, jer nema sposobnosti da se obnavlja samo od sebe. Bog pak svojim stvorenjima udjeljuje milost i svoju moć, ali ne gubi ništa, ostaje nepromjenljiv u svojoj veličini. Iz njegova se krila stalno stvara sila koja podupire i obnavlja svako stvorenje.

Razlog zbog kojega je bilo priječeno da se Antikrist očituje jest protivljenje samoga sotone, jer se grozio od mogućnosti da izgubi prevlast. No na kraju će biti primoran dati mjesta Antikristu. Ne zaboravite da su đavli čisti duhovi kojima je čovjek potreban da bi mogli obavljati određene zadatke, dok nama anđelima nije potreban. Antikrist će biti krajnji sotonin pokušaj da spasi svoje kraljevstvo. Bog će to dopustiti. Antikrist će se dakle očitovati u svoj svojoj silini.

Tada će Zemlja postati poprištem velike pometnje i pobune. Antikrist će imati moć da izvodi čuda, da zavodi mnoge savjesti, da se predstavlja kao bog u borbi protiv pravoga Boga. Dodjeljivat će moć i ugled svima koji mu budu spremni služiti.

Pobunjeno čovječanstvo, koje se zatvorilo Bogu, neće znati razlučiti, pa će ga biti lako zavesti. Mnogi će slijediti Antikrista i služiti mu. On će dospjeti do vrhunca moći te će se pobuniti čak i protiv samoga sotone, žudeći da bude jedinim gospodarom svemira.

Sile zla počet će se boriti među sobom i tako slabiti, odvlačeći sa sobom u propast gramzivo i buntovno čovječanstvo, dok će u malih ljudi vjernih Bogu sve više jačati snaga i mudrost. Antikrist ih neće moći prevariti, jer će oni posjedovati snagu istine. Antikristova moć će se smrviti u prah pred Božjim narodom. Zatim će doći kraj, kad dođe Isus Krist i stane suditi svemu stvorenome prije nego što Kraljevstvo preda Ocu.”

(Arkanđeo Rafael, 30/7/2007)

Tko će biti Antikrist?

Čini mi se da je opravdano i nužno postaviti to pitanje, koje se tiče sposobnosti razlučivanja u današnje vrijeme. Već smo u poglavlju o paklu opisali i lik Jude Iškariota, svećenika, apostola i izdajice Isusa Krista, i njegovu svećeničku službu pred Luciferovim prijestoljem, kao i njezine posljedice. Bilo mi je rečeno da će sotona pokušati kao Antikrista izabrati svećenika koji u Crkvi zauzima veoma važan položaj. Tako će postupiti kako bi zaveo savjest mnogih ljudi, računajući na utjecaj što ga takva osoba može imati na duše.

Što će se dogoditi sa sotoninom moći?

“Na kraju vremena, kad Sin Božji stane suditi, konačno će se odijeliti svjetlost i tama, Kraljevstvo Božje i kraljevstvo sotonino.

Bog će Luciferu i svim đavlima oduzeti spoznaju koja im idaje moć, a koju čuvaju od postanka svijeta, iz doba kad se još nisu bili pobunili, nego su bili anđeli svjetlosti. Tu će im spoznaju Bog uskratiti te je iznova podijeliti među vjerne anđele. Tada će Lucifer i ostali đavli nazadovati pa će se od duša prokletnika razlikovati jedino po svojoj prirodi. Tako će biti i s Antikristom i sa svima koji izaberu zlo te mu budu služili.

Kad ih Bog liši spoznaje i moći koja iz nje ishodi, Lucifer i njegovi pristaše konačno će ostati napušteni ispod Velike Nebeske Barijere te će doista postati ništavni.

Ispod Velike Barijere, lišeni milosti i spoznaje, ostat će i prokletnici koji uskrsnu da bi bili osuđeni. Napučit će dimenziju koja se proteže ispod Barijere, a koja se sastoji od praznine. Bit će to dimenzija kozmičkog ništavila, odsutnost života.

Đavle i prokletnike mučit će želja da spoznaju ono što se nalazi iznad Barijere, ali neće moći. Ta će ih želja proždirati poput vatre. Neće se više sjećati što su bili niti znati što jesu. Ustajat će se u svojem ništavilu. Bit će u pravome jezeru sumpora i ognja. Bez spoznaje i bez pamćenja, bit će ujedno i lišeni identiteta, lutat će ne snalazeći se po beskrajnoj praznini.

Bog za njih više neće moći ništa učiniti, osim što će ih održavati na životu svojim dahom, ali im neće moći pružiti milost da spoznaju i prihvate Božji život. To je Božja pravda, koja ne teži da kazni, kao što bi težio čovjek. Bog ne kažnjava, nego povlači svoju milost koja pruža spoznaju, a čini to kako bi spriječio da itko upotrijebi spoznaju da bi naudio njegovim stvorenjima.”

(Arkanđeo Rafael, 21/7/2007)

Bilo mi je objašnjeno da “kraj vremena” nije puki izraz. To znači kraj vremena koje je udijeljeno ljudima jednako kao i duhovima da bi se odlučili između dobra i zla, da bi ustrajali u dobru, ili da se odvrate od zla. Kad vrijeme završi, ono što je svatko odlučio bit će konačno te će proizvesti svoje učinke za vijeke vjekova.

Tako će, na primjer, Luciferova odluka da se odijeli od Boga, koju je donio u doba Postanka, na kraju vremena postati vječna i nepromjenljiva.

“Kako pade sa nebesa,

Svjetlonošo (Luciferu), sine Zorin?

Kako li si oboren na zemlju,

ti, vladaru naroda?

U svom si srcu govorio:

Uspet ću se na nebesa,

povrh zvijezda Božjih

prijesto ću sebi dići.

Na zbornoj ću stolovati gori

na krajnom sjeveru.

Uzaći ću u visine oblačne,

bit ću jednak Višnjemu.

A sruši se u Podzemlje,

u dubine provalije!

Iz 14,12-15

Veliki scenarij na Zemlji

Mnogo mi je puta bilo ponovljeno da je Zemlja scenarij velikih događaja. Oni se tiču cijeloga čovječanstva koje napučuje svemir. Na Zemlji se Isus Krist utjelovio i tu je osnovao svoju Crkvu. No sv. Rafael mi je objasnio i druge stvari u vezi s tim. One omogućuju da svoju Zemlju promotrimo s daljnjeg stajališta te da razumijemo koliko je ona važna u Božjim planovima:

Da bi se razumjela uloga vašeg planeta Zemlje, valja se vratiti k temeljnom događaju u povijesti spasenja: velikoj bitci između vjernih anđela i pobunjenih anđela.

Ta se bitka razbuktala pošto se pobunio Lucifer, moćni i strašni anđeo, koji je svojom izdajom zadao najtežu ranu srcu Stvorenoga. Za njim su se poveli mnogi anđeli.

Anđeli koji su ostali vjerni Bogu okupili su se oko arkanđela Mihaela. Vodila se strahovita bitka između sv. Mihaela i njegove vojske s jedne te Lucifera i njegove vojske s druge strane.

Taj se događaj odigrao prije nego što je bio stvoren čovjek. Najprije su bili stvoreni anđeli pa su i prvi bili stavljeni na kušnju. Anđeli imaju zadaću da čovječanstvu otvore put, stoga je njihovo ‘da’ moralo prethoditi čovječanskome.

Izdaja Lucifera, koji se pobunio protiv Boga da bi se postavio iznad Boga, uvela je zlo u sve što je stvoreno. Lucifer je počelo zla, prvo stvorenje koje je uvrijedilo Boga, veliki zavodnik, ubojica i otac laži. Zlo se sastoji od pobune protiv Boga i njegovih zakona. To vrijedi za ljude kao i za anđele. Razmislite kolika je Luciferova odgovornost! Da nije bilo njegove izdaje, zlo ne bi postojalo u svemiru, pa ni u čovjeku.

Lucifer je bio najmoćniji anđeo što ga je Bog stvorio, kojega je Bog stvorio da bude vjeran Bogu i da mu služi. Međutim, izabrao je samoga sebe, u tlapnji da će biti viši od onoga tko ga je stvorio.

Luciferova pobuna je događaj koji je obilježio strašnu prekretnicu u povijesti stvaranja. Zbog njegove je izdaje Bog prognao Lucifera i pobunjene anđele, otjeravši ih od sebe i uspostavivši nepremostivu granicu. Tako je u svemiru nastala Velika Nebeska Barijera, koju ni Lucifer ni njegovi đavli neće moći prekoračiti u vječnosti. Lucifera je Bog zavitlao i bacio ispod Velike Barijere, u dimenziju ne-bitka, to jest u kozmičko ništavilo.

Stvoren nakon anđela, čovjek je morao izabrati između dobra i zla, između Boga i Lucifera, između vjernosti i nevjere. Znate što se dogodilo. Dio čovječanstva je pošao Luciferovim tragom, izdajući i odbijajući Boga. Znate i kakve je to posljedice izazvalo u svemiru. Vaši praroditelji su baštinili planet Zemlju. Pa budući da su slušali Luciferov glas i s njime sklopili savez, Bog je dopustio da Lucifer bude moćan na Zemlji.

Bog je obećao Spasitelja, kojega će roditi žena, i od tog je trenutka Lucifer zamrzio čovječanstvo. Pa ipak, bili su mu potrebni saveznici. Njegov je naum bio, i još uvijek jest, da zavlada svemirom, zauzevši Božje mjesto. U tome luđačkom naumu uzalud troši svoje snage. Nužda ga je, dakle, prisilila da potraži čovjeka, premda prema čovječanstvu gaji jedino mržnju.

Kad je bio protjeran s neba, Lucifer je bio zbačen na Zemlju.[11] Zašto upravo na Zemlju? Zato jer je tu naišao na ljude koji su mu bili odani. Po pravdi je bio bačen među njih. I taj je događaj presudno važan.

Lucifer je upravo na Zemlji osnovao prvi zametak svojega kraljevstva. To je kraljevstvo kanio proširiti na svemir, rušeći poredak kakav je stvorio Bog, uz pomoć đavola i pobunjenih ljudi. Namjera mu je bila proglasiti se gospodarom toga novog svemira. Zemlju su potlačili Lucifer i paklenske sile. Njegov plan je, međutim, jadno propao kad je došao Isus Krist, koji se utjelovio na Zemlji. Sin Božji je došao da spasi cijelo čovječanstvo u svemiru. Došao je iskorijeniti Luciferovo kraljevstvo i donijeti Kraljevstvo Božje, uz pomoć Crkve koju je utemeljio.

Na Zemlji se razvio prvi zametak Božjega kraljevstva, to jest Crkva. Po njoj će se Božje kraljevstvo proširiti na cijeli svemir.

Možete tako shvatiti koliko su važni vaš planet Zemlja i vaše čovječanstvo, i u dobru i u zlu. Na Zemlji je niklo sjeme Kraljevstva Božjeg i sjeme Luciferova kraljevstva. Potonjemu su moć uvelike ograničili Kristov dolazak i prisutnost Božjega naroda, to jest Crkve. Unatoč tome, prisutnost paklenskih sila i dalje je veoma snažna na Zemlji, do te mjere da joj nema ravne u cijelome svemiru. Luciferovo ugnjetavanje trpi nekoliko planeta, gdje se on služi pokvarenim ljudima. No na Zemlji ga štuju, cijene i žele mnogi ljudi.

Važno je da shvatite kako će Zemlja biti poprištem velikih događaja kojima će u središtu biti moćno Božje djelovanje. Odatle će On početi širiti svoje kraljevstvo na cijeli svemir. Crkvu, koju je utemeljio Isus Krist, silno će ojačati Duh Sveti, kako bi se mogla upustiti u veliko poslanje da svim narodima u svemiru navijesti Kraljevstvo Božje, kako bi mu i oni postali dionicima.

Tom ćete prigodom susresti svoju braću s drugih planeta, ljude koji su ostali vjerni Bogu. Oni će doći da vam pomognu i da uđu u zajedništvo s vama. Bog jako želi taj susret, koji će se odigrati na način i u trenutku koji su poznati njegovoj mudrosti. Tako će Bog snažno okrijepiti svoju vjernu Crkvu te je osposobiti da djeluje najmoćnije što je moguće.

S druge strane, Lucifer će nastojati da na poprište izvede sve snage kojima raspolaže, kako bi suzbio širenje Božjega kraljevstva. Nastojat će na Zemlju privući ljude s onih planeta koji mu služe, da bi pomogli opakim ljudima na Zemlji.

Doći će do velikog sukoba. Nemojte se prepasti! Od vas se ne traži drugo nego da posvjedočite o Kraljevstvu Božjem, živeći onako kako vas je naučio Krist. Živite prikazujući svoj život Bogu, posvetivši se Blaženoj Djevici Mariji da biste postali bezgrešni, u zajedništvu sa svojom braćom na Zemlji i u svemiru koja ljube Boga.

Sva stvorena zbilja je u trajnom gibanju. S jedne strane moćno djeluje milost Duha Svetoga, a s druge joj se suprotstavlja Luciferov očaj, jer on svaki dan vidi kako se sve više uzdrmava njegovo kraljevstvo.

Čovječanstvo na Zemlji nalazi se u žarištu te goleme napetosti. Još jednom ste pozvani da izaberete na koju ćete stranu stati. Budite hrabri, budite jaki! Ne gubite vrijeme, jer vas treba Gospodin neba i zemlje. Tada će On izvoditi čuda.”

(Arkanđeo Rafael, 11/9/2007)

 

Veliki Vazam čovječanstva

Čovječanstvo cijeloga svemira očekuje veliki izlazak, kozmički izlazak.

Cijela sveopća Crkva zauzima se da bi pripremila veliki kozmički izlazak koji očekuje cijeli stvoreni svijet, to jest čiste duhove, žive i pokojne ljude sa svih planeta, sva stvorenja. Sve što postoji i što je postojalo otkad je svijeta i vijeka bit će odvedeno k Isusu Kristu da bi se Njemu podredilo.

Počinje doba žetve. Žeteoci će otrijebiti pšenicu od ljulja i napunit će se Božje žitnice.[12] To je najosjetljivija faza u planu spasenja. Bog želi da svakome čovjeku dobre volje bude dana mogućnost da se predomisli i odluči se za Isusa Krista, bez kojega nema spasenja. Za tu se fazu predviđaju najmoćnije milosti, počevši od krštenja Duhom Svetim i ognjem, da bi se cijelo čovječanstvo privuklo k Bogu.

Cijelo će čovječanstvo morati proživjeti žrtveni put što ga je proživio Isus Krist, sjedinjujući se s njegovom smrću da bi sudjelovalo u uskrsnuću. To će biti veliki izlazak, put cijeloga svemira iz smrti u život, iz raspadljivosti u bezgrešni život postanka.

Mojsije je poveo židovski narod iz Egipta kroz pustinju, tijekom izlaska koji je bio prethodna slika onoga o čemu vam govorim, ali nije narod mogao uvesti u obećanu zemlju, jer je ona bila samo najava onoga što će se dogoditi na kraju vremena.

U toj fazi vaše povijesti, na arkanđelu je Mihaelu, kao što je bila na Mojsiju, odgovornost da provede Božje naloge, kako bi se narod pokrenuo i bio zaštićen tijekom puta. Narod će morati podnijeti svoju Uskrsnu žrtvu, žrtvovati se zajedno sa svojim Otkupiteljem, označiti se Jaganjčevom krvlju, pretrpjeti da ga progone mnogi faraoni. Ali ništa ga neće zaustaviti.

Veliki arkanđeli i svi anđeli bit će poslani u sve krajeve svemira da okupe dobre i podupru ih u kušnjama. Vaša vjerna braća iz svemira posjetit će vas u trenutku koji odredi Bog te će vam pomoći. Crkva na zemlji bit će pozvana da dade svoj veliki prilog, prema Božjim planovima, i izložit će se kušnji ognjem u mnogim nedaćama. No nijedna je dušmanska sila neće slomiti, niti je posjedovati, a ponajmanje je uništiti.[13] Sveti Božji narod primorat će Lucifera da pred svemirom proglasi svoj poraz.

Kad se sastane sveti Božji narod iz cijeloga svemira, kad se pročisti i kad doživi pravo zajedništvo, bit će pripravan za svojega Gospodina. Tada će ga sv. Mihael predati Isusu Kristu, da mu On sudi. Isus Krist će sjesti na prijestolje i suditi svim narodima te konačno razlučiti svjetlost od tame, ono što pripada Bogu od onoga što pripada sotoni.[14] I mrtvi će se ponovno dozvati u život da bi im se sudilo.

Posljednjemu će se suditi Luciferu, zajedno s cijelim paklom. Isus Krist će svojim pogledom prozreti Lucifera. Bit će to pogled ljubavi, koji će osuditi onoga tko je tu ljubav uvijek odbijao, vrijeđajući je na svaki način. Ta ljubav na koncu će pobijediti čak i smrt.[15] Tada će čovječanstvo biti spremno prekoračiti Veliku Nebesku Barijeru. Vodit će ga Isus Krist i nitko drugi.

Nijedan anđeo, nijedan čovjek, ni prorok, ni svećenik, samo će Isus Krist čovječanstvo povesti preko Velike Nebeske Barijere, u beskrajni prostor duha. Čovječanstvo će slijediti sva ostala stvorenja.

Isus Krist će čovječanstvo i sve Stvoreno predati Ocu. Sve će se vratiti u Očevo krilo, da bi iz njega izašlo preobraženo. To će biti novo stvaranje.”

(Arkanđeo Rafael, 28/7/2007)

 

 

Poruka sv. Mihaela arkanđela

Arkanđeo Mihael je htio da se posljednje poglavlje ove knjige zaključi porukom koja slijedi. To smatram snažnim upozorenjem svakome od nas da preuzmemo svoju odgovornost pred darovima i pred pozivom što nam ih šalje Bog.

“Pozdravljam vas i naviještam vam drugi Gospodinov dolazak. On će nedvojbeno doći. Neka čovječanstvo cijeloga svemira zna da je slavni Kristov dolazak neprijeporna istina, iako se na nju i odviše često zaboravlja.

Ne dolazim vam reći kad će Gospodin doći, jer nije na meni ni na vama da znamo u koje vrijeme, nego jedino na Ocu. Dolazim od vas zatražiti da bdijete i da budete spremni.

Svemogući Bog, Vladar svemira, šalje me vama da bih pripravio put njegovu narodu i pozvao ga na vjeru u Onoga tko će doći. Navijestio sam ljudima Isusovo rođenje, a danas vam naviještam da će se On vratiti. Vratit će se sa svojim anđelima da ubere plodove onoga što je bilo posijano, i u dobru i u zlu. Vratit će se da svakome dodijeli nagradu. Pokupit će urod koji već pupa. Bit će pravedan Sudac.

Budite stalno spremni. Vrijeme uskoro istječe i gomilaju se događaji važni za čovječanstvo cijeloga svemira. Velebni i dramatični događaji, ovisno o tome kakav tko život bude izabrao. Velebni događaji koji donose nov život za one koji budu izabrali Boga, prikazujući sebe Njemu. Dramatični za sve koji budu izabrali sotonu, predajući mu se u zamjenu za prolaznu moć. Ubrzo ćemo zaći u vrijeme kad će Bog snažno djelovati. Djelovat će brzo i dubinski, zahvaćajući svakoga. Od svakoga će Bog očekivati odgovor. Ponavljam vam, budite spremni!

Budite spremni, vi koji živite na Zemlji, jer ni na kome kao na vama nije da svjedoči kako je Krist prošao ovuda, kako je tu ljude poučavao da budu Božjom djecom.

Crkvo na Zemlji, probudi se! Postani svjesna sile koju imaš u sebi. To nije ljudska snaga, zato ti nije potrebno da tražiš moćnike, nego ponizne. Okupi posljednje koji viču. Nauči ih da ljube i služe Onoga koji je snaga bića i koji će pohitati da im priskoči. Okupi oko sebe narode. Ima mnogo naroda koji čekaju da te upoznaju kao Majku. Mnogo ih je u cijelome svemiru.

Pogledaj, Majko naroda, u Majku svoju, Blaženu Djevicu Mariju, koja prebiva na nebesima i za tebe se moli. U Njoj ćeš biti bezgrešna. Po njoj se rodio Sin Božji. Po njoj će se roditi i tvoja djeca, o, Božja Crkvo, i bit će sveta djeca.

Prozbori i pouči tu djecu, ne riječima prazne mudrosti, nego riječima prepunima Duha Svetoga. Podari se Bogu u punini, budi velikodušna prema siromašnima koji očekuju tvoju žrtvu. Prikaži samu sebe na oltaru svojega Gospodina, iskorijeni iz sebe svako zlo, Zaručnice Kristova! Gospodin, Bog svemira, očekuje tvoj odgovor. Očekuje ga svemir. Bit ćeš izložena kušnji ognja ljubavi. On će progutati sav egoizam. Oprat će te krv tvojih mučenika, koja će pročistiti zamućene oči.

Više neće biti mjesta i za ‘da’ i za ‘ne’. Svatko će morati reći ili ‘da’ ili ‘ne’. Gospodin čeka. Božje je čekanje uvijek milosrđe, ali je ujedno i uvod u sigurnu pravednost. On će razviti svoju božansku silu ljubavi i okupiti svoju djecu. Ujedinit će svoj narod, svoju Crkvu, iz svakoga kraja svemira.

Ohrabrite se, vi koji se nadate, vi, maleni koji ljubite Boga! Gospodin će doći. Od vas se ne traži drugo do da u svakome trenutku oživljavate vjeru, nadu i ljubav. Od vas se traži da budete sjedinjeni sa svojim Spasiteljem sada više nego ikada, podarujući Njemu same sebe, takve kakvi jeste. Ni trunak vaše patnje neće biti izgubljen, ni jedna vaša suza. Ako ih budete znali predati Bogu, On će od njih napraviti krunu slave. Došao sam vam reći da je Gospodin blizu.

Došao sam i da vam posvjedočim o svojoj ljubavi i o ljubavi svih anđela. Nikad vam neće uzmanjkati naša zaštita, jer tako želi Bog, Gospodar svemira. Poći ćemo ispred vas stazom koja vodi prema Kraljevstvu, kako bismo vam utrli put i zaštitili vas od opasnosti. Bit ćemo s vama u svakoj bitci, podržavat ćemo vas. Ne bojte se.

Vrijeme je milosti! Ustani, Božji narode!

Blagoslivljam vas zajedno sa svim anđelima, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

(Arkanđeo Mihael, 3/8/2007)


[1] Usp. Heb 9,11-12.

[2] Usp. Lk 20,35-36.

[3] Usp. Mt 25,34.

[4] Usp. 1 Kor 13,12.

[5] Usp. Rim 8,19-22.

[6] Usp. Iv 8,44.

[7] Usp. Mt 24,40-41.

[8] Usp. Mt 10,16-29; Mk 13,3-26; Lk 21,7-28.

[9] Usp. Mt 21,29-31; Mk 13,24-25; Lk 21,25-28.

[10] Usp. 2 Sol 2,1-12.

[11] Usp. Otk 12,7-9.

[12] Usp. Mt 13,24-30.

[13] Usp. Mt 16,17-19.

[14] Usp. Mt 25,31-46.

[15] Usp. 1 Kor 15,35-38.