“Obratite se, jer približilo se kraljevstvo nebesko!” (Mt 3,1-2)

Predragi čitatelji,

poruka koju vam donosim još jednom nas poziva na stvarnost ovog vremena i na našu odgovornost pred Bogom i braćom. Ne radi se o novim argumentima, jer već duže vrijeme smo poučavani o Božjem djelovanju u ovom vremenu.  Međutim, Sveti Ivan Krstitelj nas upozorava da je vrijeme na izmaku i da se približava kraljevstvo Božje. Stoga trebamo biti spremni za ono što Gospodin priprema za svakoga od nas i za cjelokupno čovječanstvo. Želim vam onda da shvatite hitnost i važnost našeg iskrenog obraćenja i našeg odgovora Bogu.

Neka vam Gospodin udijeli svoj mir.

Stefania Caterina

Poruka Svetog Ivana Krstitelja od 12. rujna 2013.

“Pozdravljam vas, predraga braćo i sestre na Zemlji! Govorim vam danas u ime Svevišnjeg Boga da privučem vašu pažnju na neke temeljne aspekte ovog vremena.

Kao što znate, ja sam bio Preteča Isusovog dolaska na Zemlju: pripremio sam mu put u Izraelskom narodu, izabranom narodu koji je očekivao dolazak Mesije, Spasitelja. Stoga sam pozvao sinove Izraelove na obraćenje, jer su samo tako mogli razumjeti veliki događaj koji ih je očekivao: Sin Božji je trebao postati čovjekom među njima za spasenje cjelokupnog čovječanstva prisutnog u svemiru. Znate što se dogodilo: Isus Krist se rodio, umro na križu, uskrsnuo i uzašao na nebo.

Isus će se vratiti još jednom na kraju vremena, slavan i moćan, kako bi sudio čovječanstvo i sakupio plodove njegova vinograda, tj. njegova naroda koji se formirao u cijelom svemiru. Svi će ga vidjeti i cjelokupna ljudska vrsta će biti pozvana pred lice Sina Čovječjega; svaki čovjek i cjelokupno čovječanstvo bit će suđeni od Isusa Krista. Također i mrtvi će uskrsnuti poradi suda. Tko bude dostojan, ući će s Isusom u novo stvaranje; tko ne bude dostojan ostat će ispod velike Barijere, u Luciferovom društvu i društvu njegovih vragova. Tako će zauvijek biti razdvojeno Dobro od Zla, djeca svjetla od djece tame.

Dakle, vratit će se Gospodin u blještavilu njegove slave. Kažem vam da se vrijeme približava. Nisam ja Preteča slavnog Kristova dolaska, kao što bijah za njegov dolazak na Zemlju. Ovaj zadatak očekuje slavnog akanđela Svetog Mihaela: on je bio onaj koji je započeo i pobjedio u prvoj velikoj bitci protiv Lucifera na početku stvaranja; njemu pripada da vodi posljednju, veliku bitku protiv Lucifera, na čelu anđela i Božjeg naroda.

Sveti Mihael snažno djeluje u cijelom svemiru, praćen sa tri izvanredna sredstva ovog vremena: sa anđelima, Centralnom Jezgrom i braćom iz svemira vjernom Bogu. Poziva na okup djecu Božju iz svakog ugla svemira, kako bi sve, što prije bilo uglavljeno u Krista. Na kraju ove akcije, Sveti Mihael će predstaviti narod Isusu i obnovit će svoju potpunu podložnost njemu; isto tako će učiniti i tri izvanredna sredstva. Prestat će svaka akcija i sve će biti stavljeno u Kristove ruke, kojemu pripada zadnji i definitivni sud. On će voditi narod koji smatra dostojnim ući u novo stvaranje i podložit će se zajedno sa narodom Ocu u Duhu Svetom. Bit će to početak jednog potpuno novog stvaranja, toliko isčekivanog kraljevstva Božjeg. „Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega” (Mt 13, 43).

Gospodin mi danas povjerava ove riječi za vas na Zemlji, kako biste bili svjesni vremena u kojem se nalazite i odgovornosti koju imate kao djeca Božja. Obraćam se prije svega kršćanima a zatim svim muškarcima i ženama dobre volje. Iznosim neke točke o kojima bi bilo dobro da razmišljate, te zatim da donesete vaše odluke. Znajte da Bog nikada ne forsira; smatra vas sposobnim izabrati između dobra i zla jer vas je stvorio na svoju sliku i priliku. Ipak, kao Otac vas upozorava na opasnosti i pokazuje vam pravi put koji vodi prema dobru, prema sreći. Njegove zapovjedi nisu nešto što pritišće nego su sigurne smjernice za dostojanstven i zdrav život. Svakako ste slobodni prihvatiti ili ne. Na isti način, ove riječi koje vam upućujem u ime Božje, nisu naredbe nego srdačni savjeti; nisu niti osude na kaznu nego bratske opomene za vašu sreću. Dakle, ovo su točke:

1) Prva stvar koju Bog od vas traži u ovom vremenu je obraćenje. Obraćenje nije neki rijetki izvanredni čin, rezerviran velikim svecima, nego se odnosi na svakog čovjeka dobre volje i prva je kršćanska dužnost. Ono nije ništa drugo do li jedan unutarnji proces, preko kojeg čovjek stoji pred Bogom bez imalo licemjerja; prepoznaje se slabim i grešnim i kaje se za učinjeno zlo. Zatim traži Božju intervenciju za promjenom vlastitog života. U traženju ovoga, prihvaća da ga Bog preobražava sve dok ne postane novo stvorenje. Tako čovjek predaje sama sebe Bogu. O tome govori Sveti Pavao apostol: „Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.” (Rim 12, 2).

Bez obraćenja nema ni preobraženja niti razumjevanja. Čovjek doista može razumjeti Božje stvari samo ako je usmjeren prema Bogu a ne prema samom sebi ili nekom idolu kojih je pun vaš svijet: moč, novac, karijera ,itd. Ako želite shvatiti Božje djelovanje u ovom vremenu i ako želite sudjelovati, nužno trebate mijenjati vaš život: potrebno je da iziđete iz mentaliteta pokvarenosti i razaranja koji vlada na Zemlji te da se odlučite živjeti kao djeca Božja koja odbacuju svako licemjerje, prevaru, pohlepu, nezdravu navezanost i afektivni nered. Jeste li spremni to činiti? Ako je vaš odgovor negativan ne morate niti čitati druge točke, jer ova vam poruka neće ničemu služiti. Ako naprotiv, vaš odgovor bude potvrdan, čekaju vas drugi koraci.

Bez obraćenja nema niti čvrste vjere. Obraćenje je prvi korak u vjeri: čovjek intuira postojanje Boga i suočava se s njim. Osjeća božansku prisutnost u sebi i oko sebe i odlučuje se vjerovati i uzdati se u Boga. Sve ovo je djelo Duha Svetoga koji budi ljudski duh i usmjerava ga prema Isusu. Isus se uprisutnjuje u ljudskom duhu i čeka da se čovjek odluči prihvatiti ga: „Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom.” (Otk 3, 20). Čovjek treba prihvatiti djelotvornu prisutnost Božju u sebi, u protivnom se njegova vjera svodi na niz religioznih navika koje ne prodiru u stvarnost.

Nalazite se u posebnim vremenima, u kojima se oslobađa Božja snaga koja djeluje u svemiru; ali isto tako se budi i Luciferova srdžba koji osjeća da se približava vrijeme suda i finalnog stajanja licem u lice sa Isusom Kristom. Sada više nego ikad vam je potrebna intimna i duboka spoznaja o Bogu, preko koje možete razlikovati dobro od zla. Ako se ne obratite, što znači ako ne dopustite Duhu Svetom da djeluje u vama i preobražava vas, nećete se znati orjentirati i ovisit ćete uvijek o tuđem mišljenju. Stoga, obratite se i dopustite Bogu da vas preobražava!

2) Drugi korak je važan kao i prvi: traži se od vas da prikažete vaš život Bogu. To je prvi plod iskrenog obraćenja. Bez darivanja Bogu vi ne možete napredovati na putu spasenja. Završit ćete skriveni u religioznost, obmanjujući se da ste sve shvatili, te da ćete biti spašeni poradi vaših dobrih religioznih djela; i ona su potrebna, ali sama po sebi nisu dovoljna ako se ne prikažete Bogu. Što znači prikazati se Bogu? Znači ostaviti mu slobodnu ruku u vašem životu, kako bi poravnao i ispravio sve ono što u vama ne funkcionira. To znači otvoriti mu vrata vaše duše i prihvatiti da živite u njemu i gledate na stvari kako ih on gleda a ne kako ih vi vidite. To znači dopustiti da umre vaša sebičnost. Sve ovo je lijepo sabrano u Gospodinovim riječima: „Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom.” (Lk 9, 23). Isus je prikazao sama sebe Ocu za sve vas; i vi ste isto tako dužni prikazivati se Isusu sve dok ne postanete sredstva spasenja u njegovim rukama. Jeste li spremni to činiti?

Prikazati same sebe ne znači nužno umrijeti na nasilan način ili od bolesti; to znači staviti se na raspolaganje Bogu za ono Što Gospodin bude želio, bez licemjerja, bez kompromisa, bez odgađanja. Bog će vas zaštiti od svakoga zla i ako budete trebali trpjeti poradi tvrdoće života na Zemlji, imat ćete Božju pomoć i utjehu i nadvladat ćete svaku kušnju.

Na Zemlji vam je darovano uzvišeno sredstvo za prikazanje života Bogu: sjedinjenje s Isusom u žrtvi Svete Mise; u tom trenutku ako ste iskreni i želite, bivate uzdignuti k Ocu zajedno s Isusom i obnavljate vaš savez s Bogom po Isusu Kristu. Tako, po Isusu, vi potpuno sudjelujete u životu Presvetog Trojstva i bivate ojačani iznutra i obnovljeni. Prikazanje života Bogu je najveća molitva koju čovjek može uzdići prema Bogu. Sjećate se riječi Svetog Pavla: „Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu kao svoje duhovno bogoslužje.” (Rim 12, 1).

Bog vam je dao još jedan drugi dar: Presvetu Mariju, našu Majku i Majku svih ljudi u svemiru i Svetog Josipa. Povjeravajte se njima kako biste bili vođeni prema Isusu Kristu i nećete pogriješiti. Posveta Presvetoj Mariji i Svetom Josipu je izvrsno sredstvo za ulazak u Božji život. Ne oduzimajte si takvu pomoć!

3) Treći korak je cjelovitost. Obratiti se i vjerovati u Boga znači odlučiti živjeti cjelovito pred Bogom. Cjelovit čovjek ne silazi u kompromise sa Istinom a Istina je Isus Krist. Prihvatite dakle Evanđelje i suočite se s vašim ponašanjem kako vam je Isus pokazao. Ako primjetite da nešto u vama nije na liniji Isusovog nauka, promjenite vaše ponašanje i ispravite vaše pogreške, tražeći od Boga svjetlo i snagu da to učinite i dopuštajući mu da djeluje u vama kako bi vas preobrazio. Kao što vidite, obraćenje je neprestani vjernikov stav, jer svaki dan se od vas traži da oblikujete nešto u vama i da dođete ponizno pred Boga. Tako se pred vama otvara jedna uvijek nova faza hoda; tako vas Bog preobražava iz dana u dan, iz trenutka u trenutak ako ste raspoloživi za neprestano obraćenje.

Cjelovita osoba ne ostavlja prostora licemjerju u sebi, jer ljubi Boga koji je Istina. Odbacite licemjerje i ponašajte se kao oni koji znaju biti neprestano pod Božjim pogledom. Licemjerje vrijeđa Božji pogled i vara samog sebe. Kada zauzmete pošten vanjski stav a on ne odgovara unutarnjem stavu tada ste licemjerni; mislite jedno a činite drugo. Licemjerje je teški grijeh u Božjim očima i nažalost jako je prisutan među kršćanima, koji se žele pokazati pravednim pred ljudima, ali se ne trude biti pravedni u Božjim očima. Pokazuju se poslušni Evanđelju ali u njihovu srcu hrane osjećaje mržnje, ljubomore, suparništva koji ih kvare.Tako propovijedaju pravednost a ponašaju se nepravedno, vrše velika karitativna djela ali ne podnose svoga susjeda i ne praštaju učinjene im nepravde; citiraju Sveto Pismo ali žive suprotno od onog što je pisano. Licemjeri su poput crva koji iznutra nagriza kršćanski narod. Ne zaboravite da je Isus snažno osudio licemjerje farizeja.

Cjelovita osoba ne poznaje lukavost i ne utječe se ljudskoj znanosti. Oslobodite se od domišljatosti i od lažne znanosti! Obje dolaze od nedostatka vjere u Boga koja vas vodi da se uzdate samo u vaša sredstva, i vaše sposobnosti i spoznaju koja dolazi izvana. Budite pažljivi, jer tako dopuštate da vas zahvaća duh svijeta koji se hrani lukavošću, prevarom i površnom znanošću koja se ne rađa iz želje za istinom nego radoznalošću i željom za vladanjem. Vidite kako svijet slavi lukave ljude, natopljene arogancijom i lažnom znanošću, smatra ih vrijednim primjerima, i tako upada u Luciferov vir koji vlada Zemljom preko lukavih i arogantnih koji ignoriraju i preziru Božje zakone. Vi ste ono što ste pred Bogom, ne trudite se sami sebe poboljšavati, jer to ne možete. Dopustite naprotiv da vas Bog mijenja. Još jednom vam kažem: obratite se!

4) Četvrti korak je bratsko zajedništvo. Tko želi pripadati Kristu ne može ne voditi računa o ljubavi prema bližnjem: Isus ljubi Oca i ljubi svakog čovjeka kao svoga brata; kršćanin je dakle dužan ljubiti Boga i ljubiti svakog čovjeka kao svojega brata. Isus je rekao svojim apostolima: „Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge: kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.” (Iv 13, 34-35).

Tijekom vijekova, kršćani na Zemlji imali su velike nedostatke glede zapovjedi ljubavi. Ovo je oslabilo njihovo svjedočanstvo pred svijetom. Kršćani nisu uvijek bili vjerodostojni jer su bili međusobno podijeljeni, često su se mrzili i borili jedni protiv drugih i još uvijek su podijeljeni. Ne mislim samo na podijeljenost između katolika, pravoslavnih i protestanata jer ona je plod puno dublje podijeljenosti: one između brata i brata. Donosim vam primjer katolika: oni su međusobno podijeljeni u jednoj te istoj župi, molitvenoj grupi pa čak i u istom samostanu. Nije bolje niti u pravoslavnim i protestanskim Crkvama. Ovaj nedostatak ljubavi i mira ne dopušta kršćanima da se predstave kao jedno snažno tijelo pred duhom svijeta. Stoga kršćani nisu potpuno djelotvorni u njihovu svjedočanstvu i ne mogu zaustaviti mržnju i ratove: jer mržnja i ratovi ih nose u njihovo krilo. Kakvim glasom onda mogu govoriti svijetu?

Tko želi ući u novo stvaranje treba živjeti u zajedništvu: u novo stvaranje neće ući individualci, nego jedan jedinstveni narod sjedinjen bratskom ljubavlju. Stoga vas ponovno pozivam na bratsko zajedništvo što je osnovni uvjet za uglavljenje u Krista, za pripadnost novom narodu koji je u formiranju u svemiru i na Zemlji. Izbacite iz vaše intime svako zlopamćenje, svaki osudu na kaznu, svako ogovaranje i klevetu prema vašem bližnjem. Budite dobrostivi i milosrdni prema svima, praštajte i položite u ruke Božje sve počinjeno zlo i rane u duši. Okrenite stranicu i budite uvijek spremni započeti ispočetka bratski dijalog; ne dopustite Luciferu da sije kukolj između vas i braće.

Čini li vam se ovo teško? Teško je ako to mislite sami od sebe činiti. Međutim, vi niste sami jer Bog djeluje u vama: kada odlučite ljubiti, praštati, pomagati braći i samom Isusu koji ljubi u vama, prašta i pomaže vam. Vi sudjelujete u njegovom ozdravljajućem djelovanju, stavljajući na raspolaganje cijelo vaše biće, kao što je apostol Petar stavljao na raspolaganje svoju barku s akoje je Isus govorio mnoštvu. Vi ste kao Petrova barka: udaljujete se od zemlje, tj. od mentaliteta svijeta, kako biste ostavili Isusa slobodnog da govori vašem bližnjem. Onda će započeti čudesa u vašem životu: ozdravljat će se odnosi i svijet oko vas. Nijedan čovjek, koliko sposoban i moćan bio ne može ozdraviti čovječanstvo; samo Isus Krist, Spasitelj i Otkupitelj, može to činiti. Isus traži ponizne i iskrene suradnike preko kojih želi njegovom ljubavlju dotaknuti cjelokupno stvorenje. Gledajte u vašu nutrinu i požurite se ljubiti i pomiriti s vašim bližnjim; činite to prije nego bude prekasno!

5) Zajedništvo među ljudima na Zemlji nije dovoljno. Ono treba zagrliti sve ljude koji žive na drugim planetima u svemiru. Ovo je jako osjetljiva točka za vas na Zemlji, prije svega za kršćane, ali je isto tako jedna stvarnost od koje nitko ne može pobjeći. Bog je sve do danas strpljivo čekao da vam javno pokaže ovaj aspekt njegova stvaranja, iako je dao mnoge znakove. Ovako se dogodilo jer je narodima na Zemlji bila skrivena ova stvarnost poradi šutnje i laži moćnika i mnogih vjerskih poglavara, uključujući i one kršćanske.

Sada je vrijeme u kojem se život u svemiru treba potpuno očitovati ljudima na Zemlji, jer se radi o jednom nezamjenjivom komadiću velikog mozaika od stvorenja. Što se onda od vas traži? Sigurno se ne traži da dokažete postojanje života u svemiru ili da uvjerite druge u postojanje ove stvarnosti; za to će se Gospodin pobrinuti, jer on ima mudrost i sredstva da to učini u pravom trenutku. Od vas se jednostavno traži da ne zatvorite vaše srce i vaš razum ovoj istini, nego da ju prihvatite kao Božji dar. Ono što ne razumijete ostavite po strani i zauzmite stav poniznosti i osluškivanja, tražeći od Boga milost razumijevanja. Božanska milost je uvijek ona koja vas otvara da razumijete tajnu, ne vaša racionalnost, niti vaša kultura, pa ni vaša uvjerenja također religiozna. Govorimo o jednoj svemirskoj stvarnosti koju Bog želi objaviti počevši od duha pojedinaca; zatim će doći i vanjski znakovi. Do ovoga ne može doći ako ljudi i dalje odbacuju samu ideju da postoje drugi ljudi u svemiru, druga djeca Božja poput vas.

Za vas je nužno zajedništvo s drugom braćom iz svemira: nećete sami ući u novo stvaranje. Cijelo Božje stado, na Zemlji i u svemiru, treba biti ponovno sabrano u Kristu koji je Pastir cjelokupnog čovječanstva, koji sve ljubi istom ljubavlju, te je sve spasio njegovom žrtvom. Zašto smatrate da ste jedini u svemiru? Možda zato što se smatrate boljima? Pokajte se poradi vaše oholosti! Niste sigurno bolji i dolazi dan kada ćete to primjetiti. Bolje bi bilo da molite Gospodina da vam pomogne ljubiti vašu braću gdje god se ona nalazila u svemiru, te da ste u stanju primiti ih jednog dana kao istinitu djecu Božju.

Govorim vama kršćani, prije svega svećenici i posvećeni: da vam se ne dogodi da se ponašate poput svećenika u Izraelu, koji nisu prihvatili Isusa kao Sina Božjega, naprotiv smatrali su ga huliteljem. Ni na koji način nisu uspjeli promijeniti njihova uvjerenja, utemeljena na njihovim interpretacijama zakona i Božje stvarnosti. Nijedno uvjerenje bez obzira koliko bilo ukorijenjeno u vama ne može biti kriterij razlikovanja: Božje stvari se shvaćaju samo svjetlom Duha Svetoga kojega treba ponizno tražiti. Nije vam dopušteno suditi i osuđivati na temelju onoga što vi mislite ili na temelju vašeg nauka. Bog je puno veći od vašeg nauka. Ako Bog ne objavljuje odmah jednu stvarnost, to je zato što ima svoje dobre motive, ali ne može se stoga negirati postojanje takve stvarnosti; u pravom trenutku Bog će je objaviti, kada budete spremni nositi teret toga (Iv 16, 12).

Presveto Trojstvo je bilo objavljeno samo u Isusu Kristu i nikada prije toga. Odbacivanje te stvarnosti je osudilo Isusa Krista. Nije li bilo bolje ponizno tražiti pomoć Božju, nego utvrditi se u vlastitim uvjerenjima i staviti na križ Istinu? Želite li i vi isto tako činiti? Koliko puta još želite razapeti Istinu? Pokajte se i ponizite pred Bogom! Samo tako možete razumjeti i prosuditi.

6) Pozvani ste isto tako ući u zajedništvo sa tri velika izvanredna sredstva ovog vremena. Ponavljam vam koji su: anđeli, Centralna Jezgra, braća vjerna Bogu. Zajedništvo s njima će vam omogućiti da brže i sigurnije hodite. Također i u ovom slučaju od vas se traži da se otvorite ovoj stvrnosti iznad svega onog što možete razumjeti. Molite u zajedništvu s ovim sredstvima i uzdajte se u Boga. Djelovanje također i ovih sredstava bit će potpuno objavljeno u pravom trenutku; ali ako ih sada ne prihvatite, poslije bi moglo biti za vas kasno i može se dogoditi da nikada više ne shvatite. Pazite! Božja strpljivost je velika, ali nije dobro previše je iskorištavati.

Ponavljam vam na kraju ključne riječi ovog vremena, koje su za vas obavezni koraci i pravi putovi za potpuno sudjelovanje u Božjem djelovanju:

  • obraćenje,
  • prikazanje vas samih Bogu,
  • posvećenje Presvetoj Djevici Mariji i Svetom Josipu,
  • cjelovitost,
  • zajedništvo sa cjelokupnim čovječanstvom u svemiru,
  • zajedništvo sa izvanrednim Božjim sredstvima.

Pozivam vas da ne kasnite u vašoj odluci za Boga. Ne čekajte da budete savršeni da biste vjerovali, vjerujte i bit ćete savršeni. Vaša savršenost pred Bogom nije ona na koju ljudi misle: savršenost pred Bogom sadržana je u istinitoj vjeri i iskrenoj poniznosti.

Ponavljam vam da se približava kraljevstvo Božje. Budni budite i puno molite. Zlo se nagomilava ali ne može ništa protiv onih koji se prikazuju.

Molim za vas i blagoslivljam vas, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”