Marija, Vrata nebeska

Predragi čitatelji,

u poruci koju vam donosim, Gospa nam objavljuje puno detalja iz njezina života i poslanja. Poziva nas na jednostavnost življenja, u zajedništvu s njom, na službu Bogu i bližnjem. To je poziv na preobrazbu za ulazak u novo stvaranje. Na ovom putu, Gospa je Zvijezda jutarnja i Vrata nebeska. Kontemplirajući je, razumjet ćemo događaje ovog vremena i put koji moramo prijeći kako bismo dostigli uglavljenje u Krista.

Sadržaj poruke je jak i zahtjevan, stoga smatramo da je bolje da ovaj tjedan ne emitiramo, razmišljanja Tomislava Vlašića, da vas ne pretrpamo sadržajima, kako bismo vam omogućili da u miru razmišljate o Gospinim riječima. Sigurni smo da će poruka biti odličan poticaj također i za vašu molitvu.

Želim vam da možete iskusiti slatkoću naše Majke i Kraljice, iosto tako i u kušnjama i mukama ovog tvrdog zemaljskog života. Pratim vas ljubavlju i molitvama.

Neka vam Gospodin udijeli svoj mir.

Stefania Caterina

 

Gospina poruka od 15. kolovoza 2013.

„Draga moja djeco,

blagoslivljam vas danas s velikom radošću! Ovaj dan obilježava trijumf novog čovječanstva. Preko mene se otvorio put u nebo: ja sam otvorila put za novo čovječanstvo, prema novom stvaranju.

Dječice, ja nisam umrla! Kada sam bila uznesena na nebo, nisam bila u stanju smrti nego u dubokoj ekstazi. U toj ekstazi bila sam nošena na nebo, u veliku slavu Svemogućeg. Bila sam u dubokoj ekstazi i cijelo moje biće sačinjeno od duha, duše i tijela, uzdizalo se praćeno anđelima koji su mi otvarali put, tako kako će ga otvoriti svima vama kada uđete u novo stvaranje. Okružena sedmoricom velikih Arkanđela i bezbrojnim mnoštvom anđela, bila sam uznesena na nebo.

U ekstazi nema ništa subjektivno ni sentimentalno: to je čisti dar Božji. Istinska ekstaza nikada nije nesvjesnost; naprotiv, to je istinska spoznaja nebeskih stvari. Jedna takva spoznaja je tako velika da može omamiti stvorenja. Kada osobe ne bi upale u ekstazu kada vide nebeske stvari, osjećale bi se fizički loše: ne bi mogle podnositi izuzetno visoke frekvencije koje prolaze preko njih u trenutku kada vide i čuju.

Donosim vam jedan primjer da vam pomognem razumijeti: za vrijeme mojih ukazanja na Zemlji, vidioci ulaze u ekstazu; u trenutku u kojem sam fizički prisutna, odjednom se nalaze u kontaktu sa jednom drugačijom stvarnošću, puno naprednijom od one u kojoj obično žive. To je dimenzija čistog duha, u kojoj su fizički i prirodni zakoni potpuno drugačiji; ljudsko tijelo bi moglo imati teške posljedice. U stanju ekstaze naprotiv, svi fizički i prirodni zakoni su privremeno obustavljeni tako da je osoba u stanju živjeti jedno takvo iskustvo. Možete razumjeti koliko je bilo nužno da upadnem u ekstazu, jer sam direktno uzašla na nebo tijelom i prošla kroz Veliku nebesku Barijeru, te ušla u dimenziju čistog duha. Moja ekstaza je bila toliko duboka da je bila zamijenjena za smrtno stanje ali nisam bila mrtva, naprotiv bila sam u stanju razumjeti i sudjelovati u Božjem djelovanju.

Stvorile su se mnoge teološke diskusije glede moga uznesenja na nebo. Mnogi su smatrali da je bilo neizbježno da ja iskusim smrt samim tim što je moj Sin, koji je Bog, umro na križu: ako se Bogo-Čovjek podvrgnuo smrti, zašto njegova Majka, koja je jedno stvorenje, ne bi trebala umrijeti? To bi bilo normalno da Isus nije uskrsnuo i uzašao na nebo. Naime, svojim uskrsnućem i uzašašćem na nebo moj je Sin otvorio put prema novom stvaranju i ja sam bila prvo novo stvorenje koje je ušlo tijelom u dimenziju čistog duha, preko Velike nebeske Barijere.

Ne zaboravite da sam ja Bezgrešna od trenutka začeća. Što to znači? Bilo vam je pojašnjeno da u trenutku u kojem vas Bog stvara, suočeni ste s Luciferom i trebate izabrati između njega i Boga, između Vrhovnog Dobra i Zla. Za mene nije bilo tako: u tom trenutku Bog mi je ponudio poslanje da budem Majka Spasitelja. Privilegij da budem Majka Božja nosio je sa sobom različite aspekte: potpuno sudjelovanje u Isusovom svećeništvu; sudjelovanje u njegovoj Otkupiteljskoj žrtvi, raspoloživost da budem također i Majka čovječanstva, te da pratim Božji narod na njegovu putu prema novom stvaranju. Nisam se dvoumila odgovoriti da. Bila sam potpuno okrenuta prema Bogu, obuzeta njegovim svjetlom, obavijena njegovom svetošću. Od tada sam bila nerazdvojno vezana sa Isusom, Drugom Osobom Presvetog Trojstva, zauvijek vezana s njegovim životom i sudbinom u boli i slavi. Prihvatila sam Isusa u mome duhu puno prije nego u mom krilu. Moj da u trenutku začeća prethodio je onom da Arkanđelu Gabrijelu: u trenutku navještenja odjeknulo je iz mene sjećanje na moj prvi da.

Već u trenutku začeća, Bog mi je dao spoznati da neću biti sama: Isus se doista trebao roditi i rasti u jednoj obitelji i ta obitelj bi trebala biti model ne samo za druge obitelji, nego za cjelokupnu Crkvu. Bog bi stavio uz mene jednog pravednog i vjernog čovjeka, čvrstu i konkretnu pomoć za pratnju mome poslanju. S radošću sam prihvatila Josipovu prisutnost u mome životu i životu moga Sina. Josip je bio pravedan i svet u mojim očima, istiniti i veliki klanjatelj Sina Božjeg. On je bio onaj koji je nakon mene prvi primio u zagrljaj malog Isusa tek rođenog; bio je toga dostojan. Nakon Isusa, Josip je bio radost moga srca, moja podrška, najdraži prijatelj. Nismo bili ljudski navezani jedno na drugo, nije bilo ništa sentimentalno u našem odnosu: bila je to čista Božja ljubav koja nas je sjedinjavala u čistoći i vjernosti prema Božjem planu. Josip nije bio bezgrešan poput mene, ali me je znao poštivati i potpuno sudjelovati u mojoj bezgrešnosti; bio je cvijet djevičanstva i čistoće. Znao je čuvati božansku šutnju i u toj šutnji je sve razumijevao.

Njegova prerana smrt bila je jedna od velikih žalosti moga zemaljskog života, bol koju sam prikazala Bogu. Ipak, Josipov duh je bio uvijek uza me, mogla sam osjećati njegovu ljubljenu prisutnost u mračnim danima Muke, prošao je sa mnom križni put, bio je sa mnom pod križem; nije moglo biti drugačije: jako je ljubio Isusa i cijeli svoj zemaljski život je potrošio na njega. Josip je bio mlad i njegov život je bio kratkog vijeka. Moje Srce trpi kada gleda njegov lik zapušten, skoro ignoriran i deformiran kroz vjekove; iako mu mnogo dugujete!

Od trenutka u kojem sam prihvatila moje poslanje, Lucifer mi se nije mogao približiti niti me kušati na bilo koji način. Za vrijeme cijelog mog zemaljskog života nisam bila čak niti okrznuta Zlom. Promatrala sam i razumjela strašno Luciferovo djelovanje, prošla sam kroz mnoge kušnje, iskusila sam bol ali nikada napast a još manje grijeh. Stoga me Lucifer toliko mrzi! Moja bezgrešnost je bila čista milost koju mi je Bog darovao u vidu moga poslanja, jedinog i neponovljivog u povijesti spasenja i povijesti čovječanstva.

Za vas nije tako: iako ste rekli vaš da u trenutku začeća, ipak ste kušani i napadani od Lucifera tijekom zemaljskog života. Također i čovječanstva iz svemira vjerna Bogu koja nemaju posljedice istočnog grijeha, trpe napastujuću akciju demona. Ona je ipak uzaludna u odnosu prema njima, jer su ta braća moćna u duhu, u njima ne djeluje pokvarenost kao u vama na Zemlji. Bog dopušta da budete kušani kako bi vaša vjera rasla te da se ojača onaj da koji ste dali na početku.

Moja bezgrešnost je jedan posebni privilegij, vezan za moje božansko majčinstvo; ipak ste svi pozvani na bezgrešnost. Sav vaš duhovni hod treba težiti prema postepenom pročišćenju od grijeha i pokvarenosti, sve dok ne dostignete stanje bezgrešnosti koje vas čini sudionicima u božanskoj milosti i dostojnim da pripadate novom čovječanstvu. Cjelokupna ljudska vrsta u cijelom svemiru treba dostići ovo stanje čistoće kako bi ušla u novo stvaranje: novo stvorenje će biti bezgrešno kao i novo čovječanstvo.

Ja sam bezgrešna, novo stvorenje iznad svih. Stoga sam bila uznesena na nebo: kako bi sudjelovala u Stvoriteljevoj slavi, uz kojega zagovaram za sve vas kako bi vam otvorila put prema novom stvaranju, tako kako ga je Isus otvorio za mene. Isus je otvorio jedan novi put, put Duha, za sve vas; ipak je bilo potrebno da, jedno čisto i vjerno stvorenje, u ime cjelokupnog čovječanstva, prođe prije svega u duhu, duši i tijelu Veliku Barijeru nakon Isusa. Bog je želio da ja budem to stvorenje, jer sam Bezgrešna, Majka Božja i Majka čovječanstva. Otvorila sam vam put poradi ljubavi i s ljubavlju; mojom poslušnošću i poučljivošću ozdravila sam unaprijed mnoge vaše nevjernosti, iznad svega one Božjeg naroda. Kada ne bi prihvatila moje majčinstvo prema vama i moj prolazak na nebo, bilo bi jako teško za vas slijediti Isusov put: bila sam i jesam vaša garancija pred Bogom da ćete i vi jednog dana biti sa mnom preko Velike Barijere.

Kada sam se uzdigla na nebo prošla sam preko Velike Barijere koja je sačinjena od svjetlosti. Tako sam bila obavijena svjetlošću i svemogućnošću moga Sina koji me prihvatio u svoj zagrljaj. Upravo prolaskom preko Velike Barijere postala sam Kraljica. Uzdigla sam se prema nebu kao bezgrešno stvorenje i ušla sam u dimenziju čistog duha kao Kraljica. Isto tako će biti i za Božji narod: uzdignut će se kao novi narod, te prolaskom preko Velike svjetlosne Barijere postat će kraljevski narod i kraljevat će zauvijek sa svojim Bogom.

Draga djeco, rekla sam vam ove stvari kako bi vam pomogla bolje razumjeti moju prisutnost i moju ulogu u vašem životu. Očekujem od vas jedan put preobrazbe. Sve polazi od misli Božje, od dopuštanja da vas Bog zahvati prema njegovoj misli. Dopustite da Bog zahvati vaše misli, vaš način gledanja i osjećanja. To će učiniti od vas nova stvorenja. Dječice, ne postajete nova stvorenja kada postignete nadljudsku snagu ili kada ste lijepi, aktivni i u skladu s modom; postajete nova stvorenja kada započnete gledati stvari na novi način.

Kao Majka molim za vas i prikazujem se za vas Bogu. Molim vas da si ne punite glavu s puno pitanja i puno programa, ne! Sjetite se da ste stvorenja i da sami, bez Boga, ne možete ništa činiti (Iv 15, 5). Tijekom moga zemaljskog života nikada nisam razmišljala što će mi se dogoditi, znala sam da je sve bilo u rukama Božjim i to mi je bilo dovoljno. Imajte povjerenje poput djece. Ako se prepustite Bogu, bit ćete tamo gdje trebate biti, činit ćete ono što je dobro činiti. Potrebni ste Bogu za ostvarenje njegovih planova koje želi što prije ostvariti. Molim vas također da živite jako jednostavnim životom: imajte jednostavne misli i ne analizirajte previše stvari; budite jednostavni u govoru, činite sve s jednostavnošću.

Za vrijeme mojih ukazanja u Fatimi, anđeo vas je naučio ovu jako duboku molitvu:

„O moj Bože,
ja vjerujem u te,
klanjam ti se,
uzdam se u te i ljubim te…”

Neka dakle, ova molitva bude program vašeg života: vjerujte, klanjajte se, nadajte se i ljubite; prikazujte se Bogu za sve one koji ne znaju vjerovati, klanjati se, nadati se i ljubiti. Ovo je životni program za svu moju djecu koja mi žele pripadati. Vjerujte, klanjajte se, nadajte se i ljubite; ništa se drugo ne traži od vas.

Ako budete tako živjeli, pripadat ćete Gospodinu, mome Sinu i Duh Sveti će neprestano djelovati u vama i preobrazit će vas. Tada ćete i vi biti spremni proći Veliku svjetlosnu Barijeru: možete je prijeći kada postanete svjetlost. Postoji samo jedan način da postanete svjetlost: to je da slijedite moga Sina koji je „Svjetlost svijeta” (Iv 8, 12). To znači; vršiti njegove zakone, imati njegove misli, biti ispunjeni njegovom ljubavlju i životom, slijediti njegov primjer.

Draga djeco, sve ovo je tako jednostavno, ali za ljude na Zemlji tako teško! Živite tako bar vi koji želite služiti Bogu i koji ste na to pozvani. Ljubite Krista kao što ga nitko drugi ne ljubi. Recite poput Svetog Petra: „Gospodine ti znaš sve, ti znaš da te ljubim” (Iv 21, 17)! Ako budete sjedinjeni s mojim Srcem ljubit ćete Isusa više nego drugi jer nitko ga ne ljubi poput mene, koja sam njegova Majka, ali i službenica i učenica.

Živite tako da osobe vide u vama prave prijatelje Krista i njegove Majke, prijatelje svetih.

Blagoslivljam vas danas sa neba, iz ove dimenzije apsolutne čistoće. Vi me nazivate „Vrata nebeska”, i to sam doista, jer sam vam otvorila put prema potpunoj radosti, prema slavnoj budućnosti koja očekuje Božji narod.

Blagoslivljam vas, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”

 

KRUNICA ŽRTVOVANE LJUBAVI U MIRU

1.·dio

 • ..
 • Slava Ocu …
 • O Presveto Trojstvo / Oče, Sine i Duše Sveti, duboko ti se klanjam /
  i prikazujem ti predragocjeno Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo Gospodina našega Isusa Krista /
  koji je prisutan u svim svetohraništima svijeta, /
  kao zadovoljštinu za nemar, uvrede i svetogrđa, kojima te vrijeđaju ljudi. /
  I po neizmjernim zaslugama njegova Presvetog Srca /
  i po zagovoru Bezgrešnog Srca Marijina /
  molimo te za obraćenje jadnih grešnika. Amen (3 puta).
 • O Majko moja, /
  Majko dobrote, ljubavi i milosrđa, /
  beskrajno te volim i prikazujem ti se. /
  Po svojoj dobroti, ljubavi i milosti spasi me. /
  ja želim biti tvoj (a). /
  Beskrajno te volim i želim da me čuvaš. /
  Iz srca te molim, Majko dobrote, daj mi svoju dobrotu da s njom stečem raj. /
  Molim te za tvoju beskrajnu ljubav da mi daš milosti,
  da mogu ljubiti svakoga kako si ti ljubila Isusa Krista. /
  I za milost te molim da mogu biti milostiva prema tebi. /
  Prikazujem ti se sasvim i želim da budeš na svakom koraku sa mnom. /
  Jer ti si puna milosti, i želim da ih nikada ne zaboravim. /
  I ako ih izgubim, molim te da mi ih povratiš. / Amen. (3 puta)
 • O Presveto Trojstvo… (3 puta )

 1. dio
 • Oče naš…

Zatim se deset puta ponavlja zaziv:

 • O moj Bože, ja vjerujem u te / klanjam ti se, /
  uzdam se u te / i ljubim te.

O.: Molim te za oproštenje svima onima koji ne vjeruju u te, /
ne klanjaju ti se , / ne uzdaju se u te / i ne ljube te.

 • Slava Ocu
 • O moj Isuse / oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, / i dovedi u raj sve duše, / osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa.
 • O presveto Trojstvo…

Cijeli ovaj drugi dio se recitira tri puta.

Na kraju

 • Pokoj vječni…