Gospin plan u Međugorju

Predragi čitatelji,

predstavljamo vam Gospinu poruku od 25. svibnja 2013, u kojoj Presveta Djevica Marija govori o njezinu planu za Međugorje u svoj njegovoj širini i dubini, onako kako ga je primila od Boga Oca. Ovaj plan se čita u svim njezinim prethodnim ukazanjima, posebno onim u Fatimi. Gospa, naime, govori: “… Ukazanja u Međugorju su prirodni nastavak onih u Fatimi”. Gospa je željela ostvariti u Međugorju ono što je započela u Fatimi.

Nit vodilja svega je uglavljenje u Krista cjelokupnog svemira. Iz poruke jasno proizlazi zašto ukazanja u Međugorju traju tako dugo: Gospa kaže: “ukazanja u Međugorju su moja posljednja ukazanja na Zemlji, neće biti drugih”.

Želimo prihvatiti ove njezine riječi i čuvati ih kao dragocjeno blago. Pozivamo i vas da isto činite i napravite vaše odabire, također i u svjetlu godišnjice Gospinih ukazanja u Međugorju 25. lipnja.

S naše strane vas pratimo molitvom i blagoslivljamo. 

                                                        Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 Gospina poruka od 25. svibnja 2013 

 “Predraga djeco,

želim produbiti s vama Božji plan o kojem sam govorila u mnogim mojim ukazanjima, posebno u Međugorju. To je plan kojemu je izvor u vječnosti, od kada je počinjen istočni grijeh (Pos 3). Naime, od tog trenutka, Bog je započeo njegov  plan uglavljenja u Krista svega stvorenog, sve do spasenja cjelokupnog čovječanstva i vraćanja Bogu.

Ovaj plan je imao dvije precizne faze: prije svega faza pripreme za dolazak moga Sina na Zemlju, u kojoj je Bog kroz dugi period pripremao Izraelski narod kako bi prihvatio Mesiju i dao navještaj cijeloj Zemlji. Bog je govorio Izraelu preko velikih proroka, najavljujući dolazak i djelo Otkupitelja. On je išao prema svome narodu, spustio se u ljudske uvjete i dotaknuo cjelokupno stvorenje. Nakon utjelovljenja, smrti  i uskrsnuća moga Sina, započela je druga faza, koja je još uvijek u toku, u kojoj će se cjelokupno stvorenje vratiti Bogu, po Isusu Kristu. Radi se o obrnutom procesu s obzirom na prvu fazu: ovdje je stvorenje ono koje treba ići prema Bogu da bi bilo potpuno obnovljeno. Bit će to novo stvaranje, oslobođeno od pokvarenosti grijeha i smrti, podloženo Isusu Kristu i oprano u njegovoj krvi, da bi od njega bilo predstavljeno Ocu u sili Duha Svetoga.

Plan uglavljenja u Krista svega stvorenog na nebu i na zemlji (Ef 1, 8-12) isti je plan koji sam došla naviještati kroz moja ukazanja na Zemlji. U svakom vremenu i na svakom mjestu, naime, bila sam poslana od Boga pozvati ljude da upoznaju i ljube moga Sina, te sudjeluju u njegovoj smrti i uskrsnuću kako bi postali, preko njega, prava djeca Božja, nova stvorenja predodređena za novo stvaranje. To je poruka koju sam ponavljala ljudima svih vremena, različitim riječima prikladnim različitim uvjetima, ali uvijek usmjerenim prema samo jednom cilju: ponovno pozvati čovječanstvo na obraćenje, molitvu, pokajanje kako bi mu pomogla vratiti se Bogu. Ovi moji žarki pozivi su često padali u prazno u mnogim dušama, ali uvijek sam poštivala vašu slobodu.

Bog me neprestano slao k vama, prije svega u trenucima velikih opasnosti za vaše čovječanstvo. Spasila sam vas od mnogih katastrofa, oslobodila od bolesti i nemoći; otvorila sam vam put prema istinskoj promjeni vašeg života i vaše misli. Međutim, mojim ukazanjima u Fatimi Bog je jako pogurao njegov plan: po Božjoj volji, objavila sam vidiocima postojanje drugih čovječanstava u svemiru. U Fatimu sam došla praćena ne samo anđelima nego i braćom iz svemira koja su ostala vjerna Bogu; znakovi dani narodu jasno su objavljivali prisutnost ovih ljudi.[1] Moj navještaj glede života u svemiru  nije bio potpuno nov: Isus je govorio o ovoj stvarnosti apostolima[2] ali to je bilo zataškano vijekovima. U Fatimu je poslao mene, Majku njegova Sina i Majku vašu, ponovno potvrditi istinu o svemiru: da postoje različita čovječanstva i da sva trebaju biti uglavljena u Krista kako bi tvorila samo jedan Božji narod. Takva objava nije trebala ostati tajna: Bog je želio da postojanje druge braće u svemiru bude naviješteno čovječanstvu Zemlje od njegove Crkve. Nakon tog navještaja slijedio bi dolazak vjerne braće iz svemira, poslane od Boga pratiti Crkvu u njezinom djelu evangelizacije cjelokupnog svemira. Samim tim bi došlo do velikog skoka u kvaliteti, ne samo za Crkvu nego za sve ljude iz svemira; oslabili biste Sotonu, spriječavajući da njegovo djelovanje postane tako moćno kao što je danas; tako biste izbjegli razarajuće ratove i mnoga druga zla. Tako nije bilo. Prošlo je mnogo godina od mog navještaja i ova istina je opet bila zataškana. Jeste li svjesni težine svega toga?

Govorili ste u više navrata o trećoj Fatimskoj tajni igrajući se riječima. Niste razumjeli da Bog, prije ili kasnije, objavljuje ono što želi, unatoč vašoj tvrdoći, po Isusovoj riječi:”Ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće saznati” (Lk 12,2). Ono što je Božje ne može biti skriveno od ljudi, unatoč njihovoj lukavosti.

Moja ukazanja u Fatimi donosila su i još uvijek donose puno dobra dušama koje su me prihvatile, isto tako u Crkvi i čovječanstvu, ali nisu razvile onu ogromnu snagu koju je Bog predvidio, upravo poradi nedostatka navještaja života u svemiru. Moj navještaj u Fatimi je bio umanjen djelovanjem Sotone koji se uvijek uvlačio u Božje planove služeći se ljudskom mlakošću.

Međutim, Bog želi da vam bude objavljena istina o svemiru, jer je istina o djelu stvaranja koje Sotona ne podnosi. Ne podnosi postojanje ljudi vjernih Bogu, koji ga ušutkavaju snagom njihova duha. Traži na svaki način da vam oteža upoznavanje ove braće, jer se boji vašeg zajedništva s njima. Negiranjem  postojanja drugih ljudi u svemiru, Sotona želi umanjiti veličinu Svemogućeg. Bog naprotiv, želi da upoznate i ljubite braću iz svemira jer ste svi njegova djeca.

Iz tog razloga Bog me još jednom poslao k vama i došla sam u Međugorje. Ukazanja u Međugorju su poseban događaj u povijesti spasenja[3] : naime njihovo trajanje nema prethodnih. To možete zahvaliti mome milosrđu prema vama, jer sam tražila i dobila od mog Sina dozvolu da budem među mojim narodom što je više vremena moguće. Ostat ću s vama sve dok se kršćanska srca ne otvore, bar jednim dijelom, za razumijevanje stvarnosti svemira onakve kakva je u Bogu; sve dok se Crkva ne zaputi prema proglašenju ove istine. Ako se to dogodi, moja će ukazanja prestati. Ako se ne dogodi moja će ukazanja jednako prestati, jer u tom slučaju, neću imati ništa više za reći vam, osim onog što sam vam već govorila  vijekovima. Ukazanja u Međugorju su moja posljednja ukazanja na Zemlji, neće biti drugih.

Bog me je poslao u Međugorje povesti narod u dubinu kršćanskog života, vodeći  ga preko hoda u vjeri i poruka danih vidiocima. U Božanskim  planovima  župa Međugorje je trebala biti prva jezgra novog naroda, vođenog na izvanredan način, kojemu bi se pripojili mnogi kršćani, duhovno sjedinjeni u istom hodu ozdravljenja i uzdignuća. Malo po malo bi predstavila u cjelini stvarnost svemira, ostvarujući ono što je započelo u Fatimi. Ukazanja u Međugorju, naime, su prirodni nastavak onih u Fatimi. Taj je narod trebao obnoviti Crkvu i čovječanstvo.

Što se dogodilo u Međugorju? Nakon prve oduševljenosti hranjene također mnogim znakovima koje je Bog dopustio, župljani su postajali sve hladniji. Unatoč mojim ponovnim pozivima, osobe nisu  željele ući u dubinu molitve i hoda. Njihova pažnja je bila privučena velikim prilivom hodočasnika, i nažalost, također od zarade  koja je iz toga proizlazila. Ljudski interesi su nadvladali Božje, unatoč vjeri i dobroj volji mnogih osoba. K tome se nadodala neodlučnost službene Crkve koja se još uvijek nije izjasnila glede ukazanja. Još jednom se Sotona uvukao u Božje planove[4] , kao što obično čini kada nađe otvorena vrata poradi površnosti vjernika.

Nakon skromnih rezultata postignutih u župi Međugorje, Božjim dopuštenjem, obratila sam se i drugima: molitvenim grupama, novim zajednicama, svećenicima, itd. Ali nisam mogla ići iznad određene razine, nisam mogla niti ovoj djeci prenijeti objavu života u svemiru. Ograničila sam se povjeriti Međugorskim vidiocima tajne o kojima se puno govori, koje će biti objavljene u određeno vrijeme, ali ni na taj način nisam mogla u cjelini objaviti sve što je Bog želio. Također i u ovom slučaju sam poštivala vašu slobodu.

Međugorje je donijelo puno dobrih plodova kroz ove godine, nitko to ne može zanijekati: bio je to dah novosti za kršćane na Zemlji; ali niti ova ukazanja nisu mogla izraziti svu njihovu snagu, i istina o životu u svemiru ostaje skrivena sve do danas.

Poradi toga Bog je odlučio pokrenuti plan uglavljenja u Krista velikim ubrzanjem, jer nije mogao više dopustiti razarajuće Sotonino djelovanje, koje je sve jače u cijelom svemiru. Započeo je dakle, na poseban način pripremati  neku braću i sestre izabrane iz različitih čovječanstava iz svemira uključujući i vaše. Na taj način, Bog je stvorio jaku i odlučnu jezgru, sposobnu pripajati Božji narod u cijelom svemiru; želio je da bude sastavljena od pojedinaca sa različitih planeta kako bi već postalo djelotvorno zajedništvo i suradnja između različitih čovječanstava. Priprema je bila duga i zahtjevna ali Bog je postigao od ove braće odgovor koji je očekivao.

Tako je nastala Centralna Jezgra koju već poznajete.[5] Njoj je Bog pridružio anđele i braću iz vjernih čovječanstava. Tako je Bog stavio u akciju tri izvanredna sredstva za ovo vrijeme tj. anđele, Centralnu Jezgru i braću vjernu Bogu.[6] Ulaskom u akciju ovih sredstava započela je finalna faza ostvarenja plana uglavljenja u Krista cjelokupnog svemira.

Vi ste precizno informirani o tom planu preko dva člana Centralne Jezgre koji žive na Zemlji[7] čiji je zadatak objaviti Božji plan za ovo vrijeme, onako kako im je preneseno, da bi vam otvorili nove horizonte u spoznaji Boga i stvorenja. Stoga vam već puno godina govore o mnogim stvarima, također i o životu u svemiru. Djeluju u uskom zajedništvu sa izvanrednim Božjim sredstvima kojima su i praćeni. Protivljenje njihovu djelovanju je bilo i još uvijek je veliko, ali Božji plan se više ne zaustavlja: cjelokupno čovječanstvo svemira treba biti uglavljeno u Krista da bi formiralo samo jedan narod. Bog će sve više objavljivati prisutnost druge braće iz svemira; neće dopustiti da interesi manjine još uvijek prevladavaju; neće više odobravati sporost i licemjerstvo. Čovječanstvo Zemlje, hladno i neprijateljsko prema Srcu moga Sina i mome Srcu, ne može više uvjetovati  hod cijelog svemira!

Također i Crkva će trebati napraviti svoj odabir: Bog očekuje da ona navijesti čovječanstvu Zemlje, bez odgađanja, prisustvo braće iz svemira, djece Božje, jer  ima tu spoznaju. Ako to ne učini, Gospodin će providiti na drugi način.

Draga djeco, vrijeme je da milosti izlivene na Zemlju i od mnogih odbačene ponovno zažive u novom narodu! Niti jedna od riječi koje sam vam rekla u mojim bezbrojnim ukazanjima, na poseban način u Međugorju, neće biti izgubljena. Sve će biti vođeno prema ostvarenju preko onih koji su dobre volje, ne samo na Zemlji nego u svakom kutu svemira. Sve se treba ispuniti u vama i u svakom čovjeku.

Uglavljenje u Krista ići će preko mene jer sam Majka čovječanstva. Stoga vas molim, draga djeco, ne stavljajte zapreke pred Boga ! Ne odbacujte, iz straha ili uljudnosti ono što vam Bog želi objaviti. Nema razloga da se bojite novosti Božje jer ona uvijek otvara za nadu, nikada nije opasna jer Gospodin želi samo vaše dobro. Još jednom vas molim da molite da se ostvari Božji plan uglavljenja svega u mog Sina Isusa. Potrebne su mi vaše molitve! Potrebna mi je vjera iskrenog naroda koji se prikazuje Bogu.

Tko je ponizan, malen i iskren ne boji se novosti Božje jer nema što izgubiti. Siromašan je u duhu i ima povjerenja u Boga. Oni koji se smatraju velikima boje se Božjeg djela, jer posjeduju nešto što ne žele ostaviti: moć, privilegije, ljudsku mudrost itd. Međutim, moj Sin je rekao da samo malenima pripada kraljevstvo Božje, ne arogantnima. (Mt 18,3).  Nikada to ne zaboravite, draga moja djeco!

Ja sam vam blizu u svakoj kušnji i blagoslivljam vas u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga”.


[1]  U Fatimi su se pojavili različiti fenomeni, već  dvije godine prije ukazanja. Naj poznatiji od ovih događaja se pojavio za vrijeme ukazanja od 13.listopada 1917: na tisuće osoba, vjernika i nevjernika, izvijestili su da su prisustvovali jednom fenomenu koji je bio prozvan “ čudo sunca”: naime sunce se započelo vrtiti , ispunjeno različitim bojama i povećavalo se  kao da pada na zemlju.

[2]  Usp. Poruka Svetog Petra apostola od 21. kolovoza 2012; poruka od Svetog Pavla apostola od  30. kolovoza 2012 objavljene na ovoj stranici.

[3]Tko želi produbiti temu ukazanja u Međugorju, savjetujemo vam knjigu “ U Međugorju Gospa je živa” od Tomislava Vlašića u nakladi Luci dell’Esodo 2008

[4]U nekoliko navrata, u svojim porukama u Međugorju, Gospa je upozoravala vjernike na neprestano Sotonino djelovanje. Evo nekih primjera: “Sotona je jako snažan i svom svojom energijom želi uništiti moje planove koje sam započela ostvarivati s vama…” ( 14/1/1985); “ Sotona podmuklo bjesni protiv ove župe, dok ste se vi ullijenili u molitvi…” ( 17/1/1985 ); “Sotona je uzeo jedan dio mog plana i želi ga učini njegovim…(1/8/1985 )

[5]Usp. O Centralnoj Jezgri je detaljno govorio  Sveti Mihael arkanđeo u poruci od 10. rujna 2010 objavljenoj na ovoj stranici. O tome se govori i u knjizi “ Odlučujući izbor čovječanstva” naklada Luci dell’Esodo 2012

[6]Usp. Isusova poruka od 5.rujna 2011 pod naslovom: “ Božja sredstva za ovo vrijeme”, objavljenoj na ovoj stranici.

[7]Gospa se odnosi na Stefaniu Caterinu i Tomislava Vlašića. U različitim prilikama preko ove stranice, knjiga i video zapisa, oboje su otvoreno govorili o  njihovoj pripadnosti Centralnoj Jezgri, njihovu prikazanju na nakane Bezgrešnog srca Marijina i Božjim programima vezanim za izvanredna sredstva ovog vremena.