Napredovati da budemo svjetlost svemira

 od Tomislava Vlašića

3° dio

Bog nas poučava?

 

Predragi čitatelji,

obavijeni smo tajnom. Ponekad osobe ne razumiju same sebe, njihovu prošlost  ni  budućnost. Zatvaraju se u sebe i ne uspijevaju ući u dublji odnos s drugima. Mnoge im se stvari pojavljuju kao misteriozne i jedva uspijevaju otkriti im pravo značenje. Svemir u svoj njegovoj širini ostaje daleko od njihova shvaćanja.

Bog nas poučava ili skriva od nas neke stvari? Upravo to je naše pitanje; ponekad ga ne postavljamo otvoreno i puštamo da padne u našu pasivnost, praktički vjerujući da nam Bog ne komunicira istinu. Nije tako!

1) Bog nas poučava: On je savršena svjetlost i komunicira se nama. Komunicira nam njegove zakone i njegovu misao: “A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje” (1 Kor 2.10).

Kako biste bolje razumjeli da nas Bog poučava, predlažem vam da čitate i meditirate poglavlje pod naslovom “Nismo obični promatrači stvarnosti”, iz knjige od Stefanie Caterine “Ispisati povijest-Svezak I – U Božjoj misli” (Poglavlje V str. 89-92). Pronači ćete mnoge otvorene prozore koji će vam omogučiti vidjeti i razumjeti stvarnost koja nas okružuje. Bog nas želi uvesti u cjelokupnu istinu (Iv 16, 13). U ovom odlomku koji donosim u nastavku, pronaći ćete pravi stav za zauzeti i mnoge konkretne korake za napraviti:

Nismo obični promatrači stvarnosti

„Misao Kristova vas vodi prema mističnom jedinstvu s njim, koje se ostvaruje samo po prikazanju vašeg života. Kada se prikazujete Isusu, po Presvetoj Djevici Mariji, dopuštate Gospodinu da zauzme prvo mjesto u vašem postojanju i da vas povede do punine, do ostvarenja vaše osobnosti po Božjim planovima, i po vašoj originalnosti koju samo u Bogu možete zaista otkriti. Isus Krist je Pastir čovječanstva, onaj koji vodi svakoga od vas k izvorima života[1]. Darivajući se Isusu, u stanju ste ostaviti egoizam i strah, koji vas navode da držite u šaci vaš život po ljudskim programima i željama s razočaravajućim ili dramatičnim rezultatima koji su vam dobro poznati.

Ako živite sjedinjeni s Godpodinom, njegov Duh odmara u vama i on vam priopćava svoju misao koja vam daje pravu spoznaju stvarnosti, takvu kakva ona jest u Bogu, jer je Bog koji misli u vama.

Govorim o stvarnosti u njezinim različitim aspektima: ona koja je prisutna u vama i oko vas, u svim dimenzijama, duhovnim i materijalnim koje je sačinjavaju i koje su mnogostruke. Znajte da stvarnost nije samo ona koju ste u stanju percipirati danas, u prostoru-vremenu u kojem živite, nego je također ona prisutna u svim dimenzijama od kojih je sačinjen svemir, materijalnih i duhovnih. Stvarnost je sve ono što je stvoreno i što se kreće u svemiru, i u trajnom je nastajanju. Duhovi, ljudi, stvorenja, prostor, vrijeme, materija, itd. sve oblikuje stvarnost, neovisno o tome kako i gdje je se percipira i živi. Stvarnost je stvarnost, ništa joj se ne dodaje niti oduzima i ne može se interpretirati. I Bog je stvarnost, iako je Bog. Misao Kristova vas nosi da prodrete u tu mnogostruku stvarnost, i da je shvatite u njezinoj biti, da iščitavate njezina odvijanja, i misteriozna, koja predstavlja. Na taj način niste više obični promatrači stvarnosti i događaja koji se u njoj zbivaju i koje živite; s Kristovom misli koja djeluje u vama, u stanju ste promatrati i upoznati ono što vas okružuje na sasvim novi i zadivljujući način, jer je sam Bog koji misli i promatra preko vas. Počnite tako gledati stvarnost s novim očima, s božanskim pogledom, jer ste postali jedno s Bogom, po Isusu Kristu koji je Bog.

Na taj način spoznati stvarnost znači i utjecati na nju. Kada prodrete u stvarnost s mišlju Kristovom, ona se očituje pred vama onakva kakva je. U stanju ste razlikovati između svjetla i tame. Pred vama se svaki događaj mora očitovati onakav kakav jest, jer ništa i nitko se ne moče sakriti ili lagati pred Kristovom misli. Svaka se stvarnost mora očitovati u svojim mnogostrukim komponentama, u vlastitim posebnostima, sve do najintimnijih i tajnih događanja.To vrijedi za osobe i za njihova ponašanja, kao za stvorenja i za situacije oko vas.

Kada stignete do ove spoznaje stvarnosti, bit će vam dana također objava. Shvatite ovo: Bog može objaviti ono što hoće bilo kome, može i od jednog kamena učiniti proroka, ali osoba tako riskira da ne razumije potpuno ono što joj biva objavljeno. Mnogi mistici i proroci nisu potpuno razumjeli ono što im je bilo objavljeno. Prihvatili su to u vjeri, trpjeli su, bili su progonjeni, posvetili su se ali nisu stvarno razumjeli. Bog je to dopustio u vidu izgradnje naroda. Ali dolazi vrijeme u kojem će svi morati ući u pravu spoznaju, stajati oči u oči s Bogom, da bi on, ako želi, mogao objaviti svakome to što hoće, u jednom trajnom i plodnom dijalogu. Od svakog će se tražiti ne samo da primi objavu i da ju utjelovi u vlastiti život, nego također da prodre u nju Kristovom misli da bi je u potpunosti razumio. To će povećati spoznaju i otvorit će put novim objavama u jednoj rastućoj ljubavi između Boga i čovjeka. Objava tako preobražena u spoznaju učinit će svakog čovjeka svjedokom pred Božjim narodom. On se neće ograničavati samo na prenošenje neke poruke koju ne razumije, nego će svjedočiti to što je doživio i iskusio u svom odnosu s Bogom, u korist čitave zajednice. Sve ovo može započeti već danas u vašoj nutrini, ako darujete Isusu vaš život, po Presvetoj Djevici Mariji, ako dopustite vašem biću da živi sjedinjeno s njim. Svjedočanstvo pravih Kristovih sljedbenika, koji žive u njemu i za njega, je jedna objava pretvorena u spoznaju, jer Kristova misao im omogućava razumijevanje svake objave do najmanjih detalja, i njeno življenje.

Spoznaja o kojoj vam govorim je istovremeno dar i jedna stečevina, jer dolazi od Božje dobrote ali također od čovjekovog truda da umre sebi i vlastitom egoizmu. Tako je naporno ostavljati vlastite sheme misli, odreći se vlastitih uvjerenja, ljudskih interpretacija događaja koje izobličuju stvarnost, što mnogi odbijaju učiniti. I to ne vrijedi samo za ljude, vrijedi također za čiste duhove. Gledajte što se dogodilo na počecima: i Lucifer je izobličio stvarnost arogancijom svojih uvjerenja i interpretacija, uzrokujući beskrajnu štetu čitavom stvorenju. Samo Bog može proniknuti stvarnost i pokazati je onakvom kakva jest. Ako budete ostali vjerni Bogu i ako budete primili u vas njegovu misao, moći ćete upoznati i ljubiti njegove zapovjedi i njegove zakone, i upoznati Boga. Kako stoji pisano, vidjet ćete Boga kakav on jest[2]. Samo tada ćete razumjeti stvarnost.

Gledanje stvarnosti kakva jest često vam donosi trpljenje. Nije uvijek ugodno vidjeti stvari kakve bi trebale biti po Bogu, i kakve stvarno jesu po ljudima. Proniknuti Kristovim pogledom osobe, situacije, događaje, katkada je tako bolno da postaje mučno. Ali je potrebno, da bi se razotkrile pred vama tamne sile i ponašanja ljudi, jer u Kristu su razotkrivene namisli srdaca[3]. Tako se oslabljuju snage tmina kojima se više nije moguće sakriti.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“

(Sv. Rafael arkanđeo, u razgovoru od srpnja 2007.)

2) Biti poučeni od Boga kako bismo i mi mogli poučavati i prodirati u stvarnost. Drugim riječima: dopustiti biti probraženi kako bismo pomogli drugima pri obraćenju. Jesmo li spremni uputiti se ovim putem? Što je važno za nas?

Hoditi s Bogom kao djeca s ocem. Bog Otac nas rađa i komunicira nam cjelovit život. Možemo hoditi s njim u mjeri u kojoj ga ljubimo. Isus kaže: “Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi: a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.” Zatim nadodaje: “Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.” (Iv 14, 21-22).

Potrudimo se u ovom programu: ljubiti Ljubljenoga, moliti ga i truditi se spoznavati ga svaki dan sve više. Tako ćemo napredovati u razumijevanju, svjetlosti i isijavat ćemo svjetlost na svemir.

Proslijedimo zajedno moleći:

O Bože,

Ti si Ljubav, Dobrota, Svjetlost:

ti si sve ono što moje srce traži

i kada to ne nađe,

ostaje prazno, zatvoreno u sebe.

Klonem duhom,

razočaran, nezainteresiran da te tražim.

Stvaram u sebi lažne slike o tebi,

ignoriram te, klanjam se lažnim bogovima.

Moje razočaranje postaje smrtonosno.

Posjeti me, o Bože,

spasi me!

Neka tvoj Duh ozdravi moje smrtonosne rane

i komunicira mi tvoju ljubav,

dobrotu, svjetlost.

Probudi u meni život

i postat ću

novo stvorenje. Amen”.

 

Molim s vama i za vas. Blagoslivljam vas u ime Božje, njegovom ljubavlju, dobrotom i svjetlošću.


[1] Usp. Otk 7, 16-17; Ps 23

[2] Usp. 1 Iv 3, 2

[3] Usp. Lk 2, 34-35