Napredovati da budemo svjetlost svemira

 

Od Tomislava Vlašića

 

Probuditi se za stvarnost svemira

 

 

 

Predragi čitatelji,

želim započeti s vama niz produbljenja, glede dinamičnog aspekta biti svjetlost svemira, kojem sam dao naslov: “Napredovati da budemo  svjetlost svemira”. Trudit ću se kroz različite nastavke pomoći vam hoditi i napredovati sve do  potpunog ostvarenja našeg i  cjelokupnog  svemira u vječnoj svjetlosti.

Probat ću pojednostaviti i približiti vam sve ono što smo vam kroz ove godine komunicirali, kao vrstu jednog hoda.

 

  1. 1.                Iskustva i fenomeni glede života u svemiru bili su prisutni tijekom cijele povijesti čovječanstva. Zadnjih godina, čini se da su se ipak pojačali: povećava se broj viđenja svemirskih brodova, kontakti sa tzv. “vanzemaljcima”, proroštva i mistična iskustva mnogih osoba.

Kontakti sa vanzemaljcima su različiti. Bog budi čovječanstvo Zemlje u svijesti postojanja  neizmjerne stvarnosti koja je okružuje kako bi sama postala dio te stvarnosti. Ova svijest predstavlja napredak za čovječanstvo, te odabir konstruktivnog stava u korist cjelokupnog čovječanstva.

Međutim u svim tim iskustvima često nedostaje nit vodilja koja ih može međusobno pojasniti i usladiti te pokazati pravi put čovječanstvu za povratak u prvotni  sklad.

  1. 2.                Kroz iskustvo koje sam proživljavao kroz ove godine zajedno sa Stefaniom Caterinom, objavljen nam je svemir u svoj njegovoj kompleksnosti i pokazan nam je put koji vodi sve ljude i sva stvorenja prema potpunom ostvarenju predviđenom od Trojedinog Boga. O mnogim stvarima smo vam već govorili u knjigama i preko stranice, o drugim ćemo vam ubuduće govoriti; ipak je dobro kratko nagovjestiti tri važna aspekta iz primljenih objava:

Bilo nam je objavljeno da postoje tri svemira i to poradi početnog izbora čovječanstva. Naime, na početku Bog je stvorio samo jedan svemir u kojem je trebalo živjeti jedno jedino čovječanstvo. Nakon istočnog grijeha jednog dijela čovječanstva, Bog je promjenio cjelokupno stvaranje prilagodivši ga različitim odabirima praroditelja i posljedičnom  načinu života kojem bi išli u susret. Tako se došlo do tri svemira: VISOKI SVEMIR, u kojem žive čovječanstva vjerna Bogu, SREDNJI SVEMIR  gdje se nalaze čovječanstva koja su ostala u biti neodlučna između Boga i Lucifera, i NISKI SVEMIR nastanjen čovječanstvima koja su se pobunila protiv Boga, između kojih i Zemlja. Čovječanstvo sa Alfa Kentaura predstavlja izuzetak: iako je ostalo vjerno Bogu, prihvatilo je živjeti u našem niskom svemiru kako bi bilo što bliže slabim čovječanstvima te im pomagalo.

Ova tri svemira se međusobno znatno razlikuju. Što ovisi o duhu ljudi koji ih nastanjuju i to utječe na svaki svemir, stoga što stvorenje snosi posljedice ljudskih odabira, kao što smo često naglašavali.

Visoki svemir je najbliže velikoj nebeskoj Barijeri. Obilježen je velikim skladom: različiti planeti su gostoljubivi, priroda je prelijepa, nepostoje prirodne katastrofe, ljudi međusobno i između različitih planeta komuniciraju s lakoćom jer se ljube. Ne postoje među njima unutarnje distance, suparništva i podjele; stoga je i fizička distanca smanjena. Osim toga, ovi ljudi imaju široke znanstvene i tehnološke spoznaje i u stanju su kretati se kroz sva tri svemira.

U srednjem svemiru se uvečavaju distance među planetama. Ljudi su hladniji i ravnodušniji, ne traže se međusobno i drže određenu distancu od planete do planete. Trude se biti korektni i ne izazivati ratove na vlastitim planetima, dok postoje ratovi između jedne i druge planete. Njihove  spoznaje iako značajne ne mogu se usporediti s onima od vjernih čovječanstava; kreću se koliko im je potrebno u njihovu svemiru i niskom, ali nisu u stanju ući u visoki svemir. Priroda je manje krotka i često se buni protiv čovjeka.

U niskom svemiru, u kojem se i mi nalazimo, distance među planetima su ogromne, često nedostižne; čovječanstva sa različitih planeta se međusobno ignoriraju ili se bore jedno protiv drugog. Znanstvene i tehnološke spoznaje ovih ljudi su oskudne, stoga ne mogu istraživati svemirski prostor ili ga istražuju vrlo ograničeno, niti  mogu ući u druge svemire. Niski svemir je karakterističan po neprijateljskoj prirodi  podložnoj velikim kataklizmama bilo na planetima bilo u svemirskom prostoru: potresi, poplave, eksplozije zvijezda, padovi meteorita, sunčane oluje i tako dalje. Osim toga ima još jedno obilježje  koju ne nalazimo u druga dva svemira, a to je širenje: galaksije se sve više udaljavaju jedna od druge, poradi čega se ovaj svemir neprestano proširuje. Sveti Rafael arkanđeo govori o širenju kao refleksu unutarnjeg raspadanja, koje karakterizira čovječanstva niskog svemira, podjeljena u sebi i međusobno, što se odražava na stvorenje.

Bila nam je predstavljena i jedna crna stranica iz povijesti čovječanstva; križanje ljudskih bića. Na  počecima ljudske povijesti, čovječanstvo jednog planeta iz niskog svemira, ulaskom u savez s Luciferom započelo je niz genetskih esperimenata koji su doveli do stvaranja križanih rasa u laboratoriju, osposobljenih za okrutno djelovanje, s kojima bi se trebala  suočiti sva čovječanstva.

Ova križana stvorenja bila su stvorena kako bi mogla opstati u najekstremnijim uvjetima; stoga su bila korištena kao vojnici, radna snaga, istraživači svemira, sve dok se neki nisu pobunili protiv njihovih “stvoritelja” te postali autonomni narod; sjetimo se između ostalih reptila o kojima se često govori.

Križanci su bili i još su uvijek prisutni na mnogim planetima, uključujući i Zemlju; njihova fizička obilježja, naročito studirana u laboratorijima, dopuštaju im da se prikriju te se pomiješaju s različitim ljudima. Međutim, Božja akcija koja želi uglaviti sve u Krista uvest će u svjetlost isto tako i prisutnost ovih bića, natjerat će ih da se očituju. Dakle, važno je znati da postoje da bismo bili pripremljeni i na ovu vrstu događaja. O ovom osjetljivom argumentu  još ćemo dublje govoriti, jer od nas kršćana se traži suradnja s Božjom akcijom. On je milosrdan i naravno da ne želi nikoga uništiti, pa ni ova nesretna bića, čije rođenje je plod okrutnosti nekih ljudi i njihove žeđi za vlašću, te lošeg korištenja slobode.

Pored ove crne stranice povijesti, postoji jedna izuzetno svjetla stranica: prisutnost čovječanstava vjernih Bogu, koja nisu počinila istočni grijeh. Ona žive u uskom kontaktu s anđelima i surađuju s njima u korist cjelokupnog svemira. Svetost i cjelovitost ovih ljudi vjernih Bogu dale su protutežu zloći mnogih drugih; njihova snažna molitva i djelovanje u skladu s anđelima bile su od neizmjerne  pomoći slabijim čovječanstvima kao što je naše.

Svi ljudi iz svemira, ne samo oni vjerni od početka, pozvani su na svetost jer su djeca Božja; pozvani su jednako tako na zajedništvo s anđelima. Bog želi prosvijetliti sve i voditi prema spoznaji njegovih zakona. Nažalost, mnogi ljudi imaju razarajući i sebičan stav i tako se samo ograničavaju. Tako Bog ne može povećati u njima spoznaju  jer bi je loše koristili, uvećavanjem pokvarenosti i uništavanja.

  1. 3.                                                                                    Zašto se zamračuje  stvarnost svemira?

 

Moćnici sa Zemlje sistematski skrivaju informacije glede prisutnosti ljudi u svemiru; ne priznaju ni na koji način svjedočanstva onih koji su vidjeli i čuli. Žele više pokazati ono što je njima ugodno, koristeći se romanima ili filmovima znanstvene fantastike kako bi odvratili pozornost naroda, te izobličili istinite fenomene. Na taj način tvore veliku zbrku u ljudima.

Zašto se šuti o prisutnosti ljudi vjernih Bogu? Ipak, ova su se  braća predstavila u različitim prilikama isto tako moćnicima na Zemlji i vjerskim poglavarima, da bi proširili spoznaju o svemiru te pomogli ljudima na Zemlji u njihovim poteškoćama; o ovome ne nedostaju svjedočanstva. Nasuprot, u većini slučajeva, mediji prikazuju  zle vanzemaljce, prijeteće, degradirane, deformirane; na taj način izazivaju kod osoba nepovjerenje, strah, neprijateljstvo prema  mogućnosti oblika života u svemiru. Zašto?

Kako bivaju prikazani anđeli? Kada se ne negira njihovo postojanje, prikazuje se pod lažnim identitetom. Njihov pravi identitet je da su čisti duhovi koji su u savršenom zajedništvu s Presvetim Trojstvom i vjerno mu služe. Njihovo autentično očitovanje, koje je u isto vrijeme služba čovjeku i stvorenju, sastoji se u objavljivanju svjetlosti i Božjeg života. Neke osobe i poneki pokreti koji ne prihvaćaju Isusa Krista, opisuju anđele kao nedefinirana bića, lijepe sličice koje mogu biti prikazane i prebačene tamo i amo po ljudskim željama. Tako varaju same sebe i druge!

Kršćani, zašto i vi zamračujete stvarnost svemira? Isus je želio da kršćani budu svjetlost svijeta (Mt 5,13). Često naprotiv, poradi njihove  nedosljednosti i površnosti, mnogi su se od njih pokazali mračnima i pokvarenima, jednako kao oni koji odbacuju Boga. Za ovu vrstu kršćana, Isus Krist nije ŽIV i DJELOTVORAN, nego  je nestvaran, neprisutan u svemiru, kao da ne postoji. Naprotiv, Isus je uzeo na sebe ljudsku narav i uzdigao je Bogu; uzeo je na se ljudske tragedije pobijedivši  smrt i pokvarenost svojom smrću i uskrsnućem. Sjedi s desne Ocu i vodi svemir prema novom stvaranju, “Tada onaj što sjedi na prijestolju reče:”Evo sve činim novo!”  I doda: “Napiši:Ove su riječi vjerne i istinite.” I još mi reče: “Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak!” ( Otkr.21, 5-6).

Ljudi, zašto ne želite život, svjetlost, spoznaju? Zašto ne želite napredovati? Naprotiv, zamračujete same sebe i svemir!

  1. 4.                                                                                    Nit vodilja svakog događaja u svemiru je Isus Krist. On otvara tajnu života i vodi cijeli svemir u pravu svjetlost. Tko aktivno sudjeluje u njegovu djelovanju, otvara se iznutra i cvijeta postižući potpuno ostvarenje; zajedno s čovjekom sudjeluje cijeli svemir i uzdiže hvalu  Svemogućem Bogu ( Otkr.5).

U donošenju našeg svjedočanstva, nikada nismo željeli staviti u centar neke fenomene. Predstavljali smo vam Život Trojedinog Boga i Onoga koji otvara pečate svih tajni, Isusa Krista našeg Gospodina. Kao što kaže Sveti Pavao:”A svi mi, koji otvorenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku-iz slave u slavu.” (2 Kor. 3,18).

Nikada vam nismo nametali neko iskustvo; davali smo vam naša svjedočanstva, svjesni odgovornosti koju smo preuzeli pred Bogom i pred svima vama.

Molili smo i prikazivali život za vas da se probudite iznutra, te budete sposobni razlikovati znakove vremena i izabrati Isusa Krista koji će vas voditi preko svih događaja u svemiru.

U poruci od 30. kolovoza 2012 preko Stefanie Caterine, Sveti Pavao ovako govori svim kršćanima: “Oni koji predstavljaju Crkvu, pred znakovima datim s neba, ne mogu se ponašati poput onih koji ne vjeruju…Čovjek vjere nije naivan,ne prihvaća sve zatvorenih očiju: čovjek vjere zna razlikovati. Njegovo razlikovanje međutim, nikada se ne rađa iz straha od onog što se ne može racionalno  objasniti; rađa se naprotiv, iz bezuvjetne otvorenosti Božjem djelovanju, kojemu ništa nije nemoguće. Čovjek vjere posjeduje razboritost koja je dar Duha Svetoga i koja nema nikakve veze s ljudskim strahom, plodom kompromisa i ljudskih ambicija”. Kolike sposobnosti i kolika svjetlost su položeni u naše duše! Koliko možemo napredovati i kakvu spoznaju o Kristu možemo izlijevati u svemir! ( 2 Kor. 2, 14-16). Kako  veliku odgovornost imamo!

U sljedećem nastavku ići ćemo korak naprijed u ovom našem napredovanju. Pripremimo stoga ovaj korak iznutra izražavajući himan hvale Bogu; ako ga izražavamo u vjeri, u stanju je raspršiti tamu iz naših srca te izliti ogromnu svjetlost u svemir.

 

“O dubino bogatstva i mudrosti i spoznanja Božjega!

 

Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi!

 

Doista,tko spozna misao Gospodnju,

 

tko li mu bi savjetnikom?

 

Ili: tko ga darom preteče

 

da bi mu se uzvratit moralo?

 

Jer sve je od njega i po njemu i za njega!

 

Njemu slava u vjekove! Amen.”  (Rim. 11,33-36)

 

 

 

Pratimo vas molitvom i prikazanjem života Bogu. Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.