Biti svjetlost svemira

 

od Tomislava Vlašića

 

Predragi čitatelji,

na našem putu možemo naići na oblake, maglu, zbrku. Između ostalog, najavili smo  vam ovo vrijeme: prekrasno vrijeme puno svjetlosti za one koji prihvate Isusa Krista i mistično se sjedine s njim po Srcu Bezgrešne Djevice Marije; vrijeme patnje i zbrke za one koji ga odbacuju. Razmišljajmo zajedno kako bismo shvatili gdje se mi nalazimo.

Posječujući razne web stranice ili čitajući na različitim mjestima, nailazimo na mnoštvo proroštava koja se odnose na ovo vrijeme i budućnost, isto tako i neka koja se odnose na Papu Franju. Ona se često suprotstavljaju jedna drugima. U mnogim slučajevima se radi o apsolutiziranim  “izvanrednim iskustvima”; to su stavovi koji žele “dominirati” nad tajnom  i poučavati Boga o “ pravilima ponašanja”. Mnoge osobe lete na krilima osjećaja i fenomena ali ne poznaju ni uzroke ni cilj samih fenomena. Još je gore ako ovakve stavove zauzimaju kršćani, koji bi trebali biti svjetlo svijeta i sol zemlje (Mt 5, 13-14).

Želim vam predložiti jedan hod kroz razmišljanja u nekoliko točaka.

  1. 1.                  Naučimo iz iskustava prvih kršćana, onako kako vam je preneseno od Svetog Luke u 4. poglavlju Djela apostolskih. Tijekom progonstava apostola, zajednica vjernika uzdizala je Bogu svoju tjeskobu, tražeći da proslavi svoga Krista:

Zašto se bune pogani,

zašto puci ludosti snuju?

Ustaju kraljevi zemaljski,

knezovi se rote protiv Gospodina

i Pomazanika njegova (Ps 2, 1-2)

Gdje su danas pogani? Gdje se nalaze kraljevi, knezovi? Možemo ih lako vidjeti oko nas i podložiti ih Kralju nad kraljevima, Isusu Kristu? Apsolutizirana osobna iskustva zatvaraju duše u njih same: ne ostavljaju prostor drugima, pa ni Bogu; suprotstavljaju se same sebi i jedne drugima.

Predragi, osjetljivost i iskustva koja se nameću drugima, koja žele utvrditi ono što Bog želi činiti, rađaju iste proturječne plodove. Iza knezova i kraljeva koji se skrivaju u nekim dušama, djeluje Lucifer koji želi biti kao Bog, koji potiče i napuhuje takve duše te ih koristi  kako bi stvarao zbrku i tamu; iskorištava njihovu sebičnost i egocentričnost. Iz toga se rađaju lažna proroštva.

Pravi kršćani, djeca svjetlosti se svlače od svake sebičnosti i prepotentnosti. Svjesni granice stvorenja koju nose u sebi, otvaraju se Onome koji upravlja svemirom i mole da on kraljuje:

 

“A sada, Gospodine, pogledaj na njihove prijetnje

po slugama svojim

daj da posve neustrašivo navješćuju riječ tvoju.

Pruži ruku

da se po imenu tvoga svetog Sluge Isusa

događaju ozdravljenja i čudesni znaci!”(Dj 4, 29-30).

 

 

“ Dok su molili, potrese se mjesto na kojem bijahu skupljeni. Svi se napuniše Duha Svetoga te neustrašivo počeše navješćivati riječ Božju. (Dj 4,31).

2. Zauzmimo ipravan stav.

         

–        Neka Bog zauzme centralno mjesto u aktivnosti vaše duše:”Pruži ruku”; neka se očituje tvoj Krist po znakovima; neka se očituje Duh Sveti koji nas vodi Trojedinom Bogu; koristi nas kao sredstva kako bismo upravljali nama i oko nas svemirom…

 

–        Sedmorica velikih Arkanđela su savršena u tom stavu. Surađujemo s njima i oni nam pomažu zauzeti zdrave stavove pred Bogom. Od njih ne dolaze lažna proroštva. U našim iskustvima, često smo upučivali pitanja Arkanđelima; iako su čisti duhovi, često puta su nam odgovarali govoreći: “ Ne znamo”…” Bog nam to nije komunicirao…” “ Samo Bog, u svojoj misli, zna kako i kada to treba činiti”…itd.

 

–        Stav Presvete Djevice Marije je bio sličan: pred tajnom utjelovljenja Sina Božjeg, imala je poniznu spoznaju o svojoj granici i tražila je Božje svjetlo. Na odgovor nije dugo čekala i anđeo joj reče: “ Duh Sveti sići će na te, sila Previšnjega zasjenit će te; zato će se dijete koje ćeš roditi zvati svetim, Sinom Božjim.”(Lk 1, 35). Sve ono što se dogodilo u njoj bilo je djelo Svemogućeg Boga.

Pred svojim raspetim Sinom, Otkupiteljem svijeta, Presveta Djevica je vjerovala Bogu u nadi protiv svake ljudske nade i Krist je uskrsnuo. U poniznosti i strpljivosti kroz kušnje, došla je do uzašašća na nebo; što se nije dogodilo po njezinim sposobnostima, niti u vrijeme koje je ona izabrala, iako je bila Majka Sina Božjeg.

–        Sveti Pavao, unatoč svojim snažnim izvanrednim iskustvima, poučio nas je  prihvatiti naše granice. Prenio nam je ove Kristove riječi: “ Dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti.”( 2 Kor 12,9).  Naše sposobnosti, osjetljivost i naše karizme su ograničene: “Sad vidimo u ogledalu, nejasno, a onda ćemo vidjeti licem u lice. Sad nesavršeno poznajem, a onda ću savršeno spoznati kao što sam spoznat. Sada ostaje vjera ufanje i ljubav, to troje, ali je najveća među njima ljubav”(1Kor 13, 12-13). Čista i uzvišena ljubav prema Bogu otvara nas da budemo preobraženi i vođeni prema novom stvaranju.

  1. 3.                  Isus Krist  poučava i otvara put za ulazak u vječnu svjetlost.

 

– Uči nas prepustiti sav unutarnji prostor Duhu Svetom koji nas usmjerava u svakom životnom trenutku. Trebamo mu biti podložni. Isus je rekao Nikodemu:” Ne čudi se što ti rekoh: treba da se odozgo rodite.Vjetar puše gdje hoće. Čuješ mu šum, ali ne znaš ni odakle dolazi ni kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha.(Iv 3, 7-8).

Isus nam daje primjer. Izjavio je “Moja se hrana sastoji u tom da vršim volju onoga koji me poslao i dovršim njegovo djelo” (Iv 4, 34). To je pokazao u pred kušnjom smrti:”Abba,Oče! Sve je tebi moguće. Otkloni ovaj kalež od mene! Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš!”(Mk 14,36). “ Ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, i to do smrti na križu”( Fil 2, 8). Stoga je bio uslišan, proslavljen. Isus je uskrsnuo. Iz ove podloženosti Bogu Ocu rođen je Novi Adam.

Samo prolaskom kroz ova vrata se rađa novi čovjek, novo stvaranje. Podložni Božjem vodstvu ući ćemo u svjetlost i bit ćemo “svjetlost svijeta”. Ako želimo mi biti voditelji prema Svjetlosti, stavljajući se na Isusovo mjesto i na mjesto Duha Svetog, ostat ćemo u smrti i nosit ćemo tamu drugima. To se može dogoditi u nekim dušama ako ne prihvate tri stupa Kraljevstva Božjeg a to su: prikazanje života Isusu po Srcu Bezgrešne Djevice Marije, bezgrešnost-cjelovitost života i sveopće zajedništvo.

Predragi čitatelji, dopustite biti preobraženi u nova stvorenja. Tada će u vama zasjati velika svjetlost i nećete imati potrebu ljepiti se za lažne proroke: Duh Branitelj rspršit će oko vas svaki oblik tame.

Pratim vas mojom molitvom i prikazanjem i blagoslivljam vas u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.