“Vrata pakla neće je nadvladati…”(Mt. 16,18)

Predragi čitatelji,

u poruci koju vam donosimo, Sveti Mihael arkanđeo se predstavlja u jasnoći i  svjetlosti, ali isto tako čvrsto i zahtjevno. Njegov se navještaj uključuje u događaje koje je on sam već navijestio za ovu godinu. Podsjeća nas da je on Preteča slavnog Kristova dolaska; stoga će biti na čelu vodstva Božjeg naroda u svim događajima koji očekuju čovječanstvo.

Služba Svetog Mihaela ne zamjenjuje službeno vodstvo Crkve, nego ga prati s izvanrednom snagom koja dolazi od Boga. Njegov je zadatak suočiti se u ime cijelog Mističnog Tijela Kristova s Luciferom i njegovim sljedbenicima, prije slavnog dolaska Gospodinova.

 Poruka je jednostavna i bliska svakome tko želi prihvatiti njegove riječi. S naše strane, bit ćemo na potpunom raspolaganju Svetom Mihaelu za sve ono što zatraži od nas u korist Božjeg naroda.

Pratimo vas molitvom i blagoslivljamo u ime Trojedinog Boga.

                                                             Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Poruka Svetog Mihaela arkanđela od 1. ožujka 2013.

“Pozdravljam vas sveti narode sa Zemlje, Crkvo Gospodinova! Blagoslivljam, u ime Trojedinog Boga, sve one koji su ozbiljno odlučili pripadati Isusu po Srcu Bezgrešne Djevice Marije i plamenom Srcu Svetog Josipa. Blagoslivljam jezgre koje su se formirale i koje su u formiranju; blagoslivljam sve kršćane na Zemlji.

Svevišnji me šalje k vama da vam govorim i da vas ohrabrim u ovom vremenu, bogatom milostima, ali i kušnjama. Kao što vam je dobro poznato, u ovim danima katolička Crkva, koja uključuje veliki dio kršćana na Zemlji, nalazi se u  velikoj muci Papine ostavke i predstojećeg  izbora novog poglavara Crkve. Ovi događaji zahvaćaju cjelokupno čovječanstvo vašeg planeta, pošto bi kršćani prema Isusovim riječima trebali postati sol Zemlje, svjetlost svijeta (Mt  5, 13-14), kvasac koji uskvasuje čovječanstvo (Mt 13,33). Stoga sve ono što se događa u kršćanskom narodu neizbježno se odražava na sve ljude.

Ove se riječi danas, prije svega odnose na katoličku Crkvu; nisu to moje riječi nego Onoga koji me šalje, mog i vašeg Boga, Svemogućeg Gospodara svemira. Neka ih dakle slušaju svi, od najmanjeg do najvećeg u Crkvi, jer se Gospodinove riječi i opomene  odnose na sve vjernike. Doista, svi su odgovorni za što brži dolazak kraljevstva Božjeg, jer Crkva je prva ćelija toga kraljevstva.

Papina ostavka bila je bolni čin za Crkvu, ali Bogu je bila ugodna kao žrtva paljenica, kao Papin ponizni čin da se stavi po strani, u odnosu na zadatak koji je nadilazio njegove snage, kako bi ostavio prostor Božjem djelovanju, novosti Duha koju je njegova duša intuirala. Stoga blagoslivljam Papu Benedikta XVI; ovaj blagoslov koji direktno silazi s Neba, neka ga prati u njegovu životu u šutnji, povučenosti i molitvi; njegova će žrtva biti uistinu plodna za cjelokupni Božji narod, ako bude znao pretvoriti svoj život u živu žrtvu za svako dijete Božje. Mir tebi, Papa Benedikte, budi blagoslovljen u svom imenu i životu!

Kao što znate, Crkva je od početka bila pozvana nositi navještaj spasenja svim narodima, ne samo na Zemlji nego u cijelom svemiru; o tome smo već puno govorili i ne želim ponavljati.[1] Isto tako vam je poznato da je počevši od ove 2013 godine zadatak evangelizacije drugih planeta u svemiru povjeren braći iz svemira vjernoj Bogu, jer vaše čovječanstvo nije prihvatilo prisutnost života u svemiru, te se stoga nije moglo nositi s težinom takva poslanja.

Unatoč mnogim znakovima prisutnosti života u svemiru s Božje strane, darovanim također i Crkvi, niti politički poglavari, niti oni vjerski nisu o tome informirali stanovnike Zemlje. U tome leži velika odgovornost koja opterećuje savjest mnogih, također i prije svega u katoličkoj Crkvi. Njoj je Bog darovao milost kako bi usmjerila savjesti prema istini koju Bog neprestano objavljuje, jer Duh Sveti ima zadatak da vas uvodi u istinu u pravo vrijeme i na pravi način. On podržava cijelu Crkvu i pokazuje joj kako na najbolji način može pokazati istinu.

Stoga nema nikakve koristi od opravdavanja, govoreći kako bi objava o životu na drugim planetima izazvala paniku među vjernicima. Ova tvrdnja umanjuje djelovanje Duha Svetog, koji priprema srca za istinitost događaja unutar i izvan ljudske duše; ne dopušta da Božja djeca ostanu zbunjena; imate za to potvrdu danas, u vezi papine ostavke: vjernici su razumjeli i sudjelovali na pravi način, jer je Duh Sveti djelovao u srcima.

Ne dodajem ništa drugo, ali snažno pozivam sve crkvene hijerarhije, počevši od katoličkih, da pošteno podignu svijest o prisutnosti života u svemiru, te da isto tako daju jasnu informaciju  vjernicima o tome. To zahtjeva radikalno razmišljanje o sveopćem poslanju Crkve koje ne može više biti odgađano. Traži isto tako odgovarajuće proširenje teologije, koja  treba ići u korak s vremenom i s novim   potrebama spoznaja istine.

Pozivam sve vjernike koji već godinama znaju, te su iskusili  postojanje ljudi sa drugih planeta, da puno mole kako bi se stvorio prostor u savjestima za takvu istinu, te se upozna snaga zajedništva s braćom iz svemira vjernom Bogu. Od vas se traži hrabro svjedočenje.

Što će se sada dogoditi u katoličkoj Crkvi? Otvoriti će se jedna nova faza, čiji će početak biti obilježen upravo izborom Pape. Takav će događaj biti prekretnica u povijesti čovječanstva, jer nakon toga će slijediti mnogi drugi događaji. S obzirom na sve ovo, Bog je odredio da, počevši od danas, ja budem na poseban način prisutan s mojim anđeoskim četama u Vatikanu. U tom zadatku bit ću praćen osim anđela, s Centralnom Jezgrom i s braćom vjernom Bogu koji će djelovati prije svega u Duhu. Doista se igra  tvrda i konačna igra između sila dobra i zla, koje su oduvijek obadvije prisutne unutar Crkve. Bog je odlučio uvesti red u sve Crkve koje se nazivaju kršćanskim, počevši od katoličke Crkve, koja predstavlja većinu među kršćanima vašeg planeta. Molitva i djelovanje katoličke Crkve jako su važne za vaše čovječanstvo. Dakle, riječi koje slijede odnose se na katoličku Crkvu, u ovom posebnom trenutku, ali očigledno vrijede i za sve kršćanske zajednice.

Stoga je Bog odlučio uvesti red u Crkvu. Božji red nema nikakve veze s ljudskim nametanjem; on uvijek polazi od SVETOSTI. Crkva je dakle pozvana na svetost; ne na svetost malog broja, nego na svetost sviju. Nije više dovoljna hrabrost ponekog  vjernika, a ima ih mnogo; potrebna je svetost cjelokupnog Božjeg naroda. Potrebna je prije svega, svetost pastira i onih kojima je zadatak pokazati put drugima; njih pozivam da imaju hrabrosti te da  ne oklijevaju prikazati same sebe Bogu; samo tako će moći pokazati narodu put svetosti.

Svetost je život Božji koji teče kroz duh vjernika i među njima; on je čist i bezgrešan i očituje se u cjelovitosti ljudskog života. Pokvarenost je suprotna svetosti. Bog želi osloboditi Crkvu od pokvarenosti, kako bi slobodno rasla svetost  njegova naroda; njegova će ruka to učiniti. Uvjeravam vas da je Bog podigao svoju ruku, kako bi rastavio svjetlo i tamu u njegovoj Crkvi. Bogu je potreban sveti narod, kojemu će moći povjeriti poslanje da istrgne drugu braću iz okova grijeha i smrti.

Bog želi povratiti neizmjerno blago svetosti, istine, nauka i ljubavi koje je Crkva nakupila kroz stoljeća, zahvaljujući neprestanom djelovanju Duha Svetog, te svetosti mnogih. Neće dopustiti da jedno takvo blago bude raspršeno preko pokvarenih ruku. Božji vinograd, tj. Crkva, bogata je plodovima: Sin Božji će ih sabrati i podijeliti djeci Božjoj, njegovoj braći. Božja baština pripada djeci Božjoj a ne sinovima tame. Stoga, neka znaju nevjerni vinogradari da neće ništa baštiniti, te da im neće biti dopušteno ubiti prave baštinike ( Mt 21, 38-40).

Molite dakle, kršćani sa Zemlje, kako bi Gospodar vinograda požurio izvršiti ono što je predvidio, oslobađajući Crkvu od nevjernosti zlih upravitelja.

Bit ću prisutan u Vatikanu sve dok Bog to bude želio; djelovat ću snagom koju sam od Njega primio. Tko se bude želio staviti na Božje mjesto, trebat će se suočiti sa mnom licem u lice. Moj uzvik upućen Luciferu na početku stvaranja ” Tko je kao Bog?”, nastavit će odzvanjati sve do kraja vjekova; borit ću se uvijek protiv lažnih bogova. Tko može shvatiti neka shvati. Moji su anđeli već raspoređeni oko vatikanskih zidova, prema rasporedu koji je Bog postavio. Bit ću jako prisutan na Konklavi, ništa neće moći izbjeći mom pažljivom pogledu.

Obraćam se izravno kardinalima koji će se sabrati na Konklavi za izbor novog Pape; njima prenosim Božje želje za njegovu Crkvu u tom vremenu i sažimljem ih u nekoliko točaka, kako bi pratile njihovo razlikovanje. Bog ne nameće nego želi; njegove želje su najbolje za njegov narod. Ovako je Crkva viđena očima njezina Gospodina: 

1)                neka Crkva stavi u centar njezina života i djelovanja ne samu sebe, nego život Presvetog Trojstva, ne riječima, nego djelima;

 

2)                neka se oslanja na Providnost kao izvor i sredstvo svoga izdržavanja, te koristi novac bez navezanosti i u siromaštvu duha, prema Božjim zakonima, i na sveopće dobro a ne iz ljudskih ambicija i sebičnosti. Neka zna izabrati između Boga i mamone;

3)                oni koji imaju odgovornost u Crkvi neka budu cjelovite osobe; neka ne skrivaju istinu i ne pokrivaju laž. Neka budu na  službu  vjernicima tretirajući ih kao zrele osobe i poštujući njihovu savjest. Neka isprave one koji sagriješe kao očevi a ne kao gospodari, jer vjernici nisu njihovi podređeni nego djeca Božja i trebaju biti potpomognuti kako bi došli do potpune duhovne i ljudske zrelosti.

 

4)                svaki kršćanin, iznad svega tko je na čelu Crkve, neka prihvati svakog čovjeka kao brata, neovisno o njegovu porijeklu i socijalnom statusu. Neka bude blizu onima koji trpe. Vjernost Bogu znači isto tako vjernost čovjeku: njegovu dostojanstvu djeteta Božjeg, slobodi mišljenja i stava, poštivanju njegova iskustva, pravom poštivanju njegove originalnosti i vremena rasta i sazrijevanja. Neka Crkva zna razlikovati tako da nikada ne osuđuje, jer je pozvana  biti milosrdna.

 

5)                neka Crkva bude uvijek na strani siromašnih, a nikada moćnih; neka ne očekuje privilegije od nikoga, nego bude spremna služiti svima. Tko upravlja Crkvom neka prvi bude poslužitelj braće, te  ne teži za povlaštenim mjestima i  karijerom. Neka smatra najvećom povlasticom mogućnost da može služiti. Pastiri neka budu slobodna srca; samo tako će se moći oduprijeti aroganciji moćnika te zaštiti one slabije. Neka se ne boje nešto izgubiti, čak niti vlastiti život; neka budu čvrsto utemeljeni u stijenu, Krista; neka ne bježe pred neprijateljem. Gospodin želi takve pastire;

 

6)                neka Crkva ponizno prizna svoje pogreške i nevjernosti te traži oproštenje od Boga. Neka se ne skriva iza beskorisnih opravdavanja; suprotno tomu, neka se trudi ispraviti svoje pogreške  i popraviti učinjeno zlo; neka se trudi da ne prezire proroštvo, kako ne bi ražalostila Duha Svetog. Neka otvori svoje srce i prihvati  novost Božju koja je živa i opipljiva, posebno u ovom vremenu;

 

7)                neka Crkva konačno otvori svoj pogled prema svemiru i životu koji je u njemu, bez prikrivanja ove stvarnosti. Neka s ljubavlju prihvati sve ljude s drugih planeta kao djecu Božju, neka traži i promovira zajedništvo između svih čovječanstava iz svemira; neka bude svjesna da ljudi na Zemlji nisu sami u svemiru, te se neće  sami spasiti;

 

8)                neka Crkva duboko cijeni djelo svoga Stvoritelja i stoga uči vjernike poštivati i štititi prirodu i stvorenja drugačija od čovjeka. Neka uvijek bude svjesna da stvorenje hodi zajedno s čovjekom prema punini života;

 

9)                 neka Crkva pomaže dušama u čistilištu, preko molitve, Svete Mise i krštenja u Duhu Svetom i vatri[2]. Neka u duhu silazi sve do dubina čistilišta, kako bi oslobodila sužnje po primjeru svoga Gospodina koji je sišao nad pakao osloboditi čovjeka.

 

10)            neka Crkva prikazuje na oltarima patnju cjelokupnog čovječanstva i sjedinjuje  ih sa Žrtvom Kristovom; pomaže onima koji trpe darovati se Bogu.

 

11)            neka Crkva oprosti svojim neprijateljima i neka ih ljubi, bez ikakvih kompromisa sa istinom. Neka se nikada ne osvećuje; njezino srce neka je blago i ponizno kao što je i njezin Gospodin bio, koji je ljubio sve do kraja ( Iv 13,1).

12)           neka Crkva nikada ne zaboravi da je hodočasnica sve do kraja vremena; neka ne veže svoje srce za Zemlju nego odlučno hodi prema novom stvaranju koje je Isus obećao. Neka se trudi preobražavati svaki dan kako bi se svidjela svome Gospodinu te bila dostojna biti dio Njegova kraljevstva, zajedno sa drugom braćom iz svemira.

 

 

 

Iz ovih riječi možete razumjeti koji izazovi očekuju kršćane na Zemlji. Ne radi se o novim riječima, nego treba biti novi duh Božjeg naroda, pozvan staviti to u praksu. Shvatite koliko je važna uloga Crkve u promjeni čovječanstva! Bog očekuje od  Crkve na Zemlji  da se potrudi, jer njezino djelovanje treba pratiti napredovanje vjernih čovječanstava kako bi se došlo do istinite sveopće evangelizacije.

 

Gospodin me poziva da bdijem nad Crkvom na Zemlji kako bi je štitio od zla. Ja sam Preteča njegovu slavnom dolasku i neprestano ću pozivati sve vas, sve dok ne pripremite zajedno sa mnom put Onomu koji će doći, Svecu nad Svetima, Gospodaru svemira. Bdjet ću bez prestanka i djelovat ću prema Božjim nalozima sve dok se sve ne ispuni po njegovim željama. Gospodin će istrgnuti svakog svog jaganjca iz vukovih zubi, nitko od njegove djece neće biti izgubljen, kao što je obećao Svetom Petru:Ti si Petar – Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata pakla neće je nadvladati”(Mt 16,18).

 

Tražim od svakoga od vas, da se u ovom vremenu na poseban način posvetite, Bezgrešnom Srcu Marijinu, Majci Crkve. Obratite se također i Svetom Josipu koje je čuvar Božjeg naroda. Kako se približava njegova svetkovina, koju Crkva na Zemlji slavi 19. ožujka, pozivam vas da molite molitvu koja slijedi.

 

Blagoslivljam vas snagom i svjetlom Božjim, u ime Oca, i Sina i Duha Svetog”.

 

 

 

Molitva Svetom Josipu

  

Sveti Josipe, pravedniče nad pravednicima,

zaštitniče Božje obitelji u cijelom svemiru,

čuvaj Crkvu na Zemlji u ovom važnom i osjetljivom vremenu.

Zagovaraj pred Bogom

kako bi Crkva uvijek izabrala pravi put,

nadilazeći u miru poteškoće,

provokacije i zapreke

koje joj duh svijeta nameće.

Plamena vatra tvoga srca neka nas zapali istinskom vjerom,

sigurnom nadom i uzvišenom ljubavlju,

kako bismo mogli hoditi,

zajedno s tobom i tvojom Djevičanskom Zaručnicom Marijom,

teškim putovima našeg vremena.

Vodi nas kako si vodio malog Isusa,

držeći ga za ruku.

Ti si mu pomogao rasti i postati čovjekom.

Pomozi i nama da postanemo prava djeca Božja,

na slavu i čast Presvetog Trojstva.

Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]Ova je tema prisutna u mnogim porukama objavljenim na ovoj stranici, te u različitim poglavljima knjiga objavljenih preko izdavačke kuće Lucidell’Esodo

[2]O tom krštenju više smo govorili u knjizi “Preko velike barijere” pogl.9