Sveopće poslanje napreduje

Upravo tako, predragi čitatelji: sveopće poslanje napreduje u svoj Božjoj sili; neće se zaustaviti niti će se povući. Prije nego započnemo ovo razmišljanje, u nastavku ćemo se podsjetiti važnih točaka iz zadnjih poruka objavljenih preko Stefanie Caterine, koje su nas pripremile na ovaj  veliki događaj.

Osim izvanrednih sredstava predviđenih za ovo vrijeme, Bog je zahvatio u ovoj akciji cjelokupno Mistično Tijelo Kristovo, sastavljeno od onih koji vjeruju u Krista, živih i pokojnih iz cijelog svemira: „Počevši od iduće godine (2013), cjelokupno Mistično Tijelo će biti postepeno zahvaćeno snažnom Božjom akcijom kako bi se uglavilo u Krista sve stvoreno“ kaže Sveti Mihael u poruci od 20 studenog 2012.[1] U istoj poruci, naviješta rođenje novog naroda: „Počevši od sljedeće godine 2013, svi oni koji su kroz ove godine potpuno prihvatili Isusa Krista kao Sina Božjeg i Spasitelja, te su odlučili vjerno mu služiti, prikazujući mu svoj život po Bezgrešnom Srcu Marijinu, bit će pozvani da budu dio novog naroda. Taj će narod biti poslan u cijeli svemir naviještati Isusa Krista.“ Zatim nastavlja govoreći:“ Sve ono što je Sin Božji navijestio i prorekao treba se ispuniti u njegovu svetom narodu. On je Alfa i Omega; tj. onaj koji je započeo, u njemu će se ispuniti.“

Za ova vremena je predviđeno da snaga Presvetog Trojstva, Božja Svemogućnost vodi prema ispunjenju plana Božjeg. Duh Sveti u svezi toga govori u poruci od 12 prosinca 2012:“ Dolazi dan u kojem će se Božje djelo očitovati u svoj svojoj snazi. Nitko se neće moći praviti kao da se ništa ne događa, i okrenuti se na drugu stranu, jer neće više biti prostora  putovima bijega…Ovom početnom narodu, pripojit će se drugi narodi iz cijelog svemira i formirat će se jedno stado sabrano oko jedinog Pastira, Isusa Krista. Bog će se služiti tim narodom za ostvarenje njegovih životnih planova i za pobjedu nad Luciferovim kraljevstvom, kraljevstvom smrti.“

U poruci od 6. Siječnja 2013, Sveti Mihael nam je objavio početak sveopćeg poslanja. Ono je povjereno svima nama koji pripadamo Kristu. Na čelu ovog poslanja Božjeg naroda postavljeno je čovječanstvo vjerno Bogu sa Alfa Kentaura, umjesto čovječanstva sa Zemlje, kao što je bilo predviđeno u izvornim Božjim planovima; nažalost, naše čovječanstvo nije odgovorilo na odgovarajući način. Sveti Mihael pojašnjava:“ Božja odluka što se tiče Zemlje treba se čitati u svjetlu pravednosti ali i dobrote i milosrđa: Bog nije mogao dopustiti da jedno krhko i nepripremljeno čovječanstvo kao vaše, nosi težinu jedne tako velike odgovornosti.“

Nužno je bilo napraviti ovaj kratki sažetak uzet iz zadnjih poruka kako bi stavili pred vas nit vodilju iz sadržaja samih poruka, da se ne izgubite u detaljima ili u ljudskim interpretacijama. Sada vam želimo nadodati nekoliko točaka kao naše svjedočanstvo, te da bismo vas ohrabrili.

  1. Bog je savršeno pravedan, božanskom pravednošću. U isto vrijeme, njegova pravednost je dobrota i milosrđe;savršena istina u kojoj se mi ogledavamo kao i cjelokupna stvarnost. Pozvani smo je prihvatiti i ponizno joj se klanjati.

 

Bog nikoga ne odbacuje, pa ni čovječanstvo Zemlje, unatoč njegovoj nevjernosti. Ovo trebamo svjedočiti upravo mi sa Zemlje, koji smo upoznali Isusa Krista solidarnog s nama u svemu, osim u grijehu.[2] Ovo naše svjedočanstvo pobjeđuje zlo po Isusu Kristu te daje veliki doprinos spasenju cjelokupnog svemira. Nitko se ne može izdvojiti  iz ovog svjedočanstva niti se može zamijeniti. Naprotiv, pozvani smo pobijediti zlo na Zemlji, zajedno sa cijelim Mističnim Tijelom Kristovim.

  1. Bog u svojoj neizmjernoj dobroti i inteligenciji, zna kako proslijediti i prilagođava sredstva i načine kako bi poveo cjelokupni svemir prema novom stvaranju. Njegovo je djelovanje u korist sviju, uključujući i nas sa Zemlje. Znamo da pred njim, posljednji mogu biti prvi, prvi posljednji; [3]ipak svi su pozvani na puninu. Sve ono što Bog ostvari u svemiru, prelijeva se na Zemlju i obrnuto.
  1. Božje se djelovanje razvija u svoj njegovoj snazi i to vam možemo svjedočiti. Ako prihvatite ovo djelovanje u intimi vašeg duha, svaki ćete ga  dan sve više iskusiti i prenositi na druge. Stoga budite vjerni Bogu u svemu onom što vam je bilo pokazano.
  1. Sudjelovanje Božjeg naroda na Zemlji u sveopćem poslanju nije isključeno. Doista, temeljna Božja akcija preko njegovih sredstava, uvijek je akcija u duhu koja se prelijeva na cijeli svemir. Jednog će se dana očitovati pred nama njezin plod: novo stvaranje. Hrabro, naprijed!
  1. Božje djelovanje započinje prvenstveno iz naše nutrine, kako bi se poslije izrazilo izvana. Takvo je bilo iskustvo prve Pedesetnice,[4] iskustvo svih svetih. Božje djelovanje zahvaća čovjeka tako da ga preobrazi, dovede do savršenog stanja njegova bića, kako bi mogao upravljati svemirom zajedno sa Stvoriteljem. Dopustite da vas zahvati snažna Božja akcija koja vas stavlja u hod novog stvaranja. Uglavljenje u Krista cijelog svemira neće se dogoditi magičnim putem, preko „turističkih šetnji“ svemirskim brodovima, ili preko osoba koje ne dopuštaju da ih Bog preobrazi. Ne dopustite da vas neprijatelj zavede fantazijama i ljudskim interpretacijama.
  1. Braća iz svemira  vjerna Bogu djeluju zajedno s nama. Također i njihovo djelovanje je prvenstveno u duhu; međusobno su sjedinjeni u Duhu Svetom. Rekli su nam: „ Naše najmoćnije oružje je zajedništvo u Duhu Svetom; ono je moćnije od naše znanosti i tehnologije.“ Dakle, razumjeli ste: postepeno sve više ulazimo u kozmičku Pedesetnicu[5], u koju je uvedeno svako dijete Božje mistično sjedinjeno s Kristom, kao i svaka jezgra i sve jezgre u svemiru. Rađa se novi narod koji napreduje prema novom stvaranju koji je jedno srce i jedna duša[6] u Duhu Svetom.

Molite, motrite, prikazujte se Bogu, svjedočite Isusa Krista i moći ćete dotaknuti vašim dušama snažno Božje djelovanje. Sjedinjeni s Isusom, moći ćete osjetiti Božje djelovanje koje prolazi preko njegovih posebnih  sredstava: anđela, Centralne Jezgre, braće vjerne Bogu. Ove posljednje ćete osjetiti i pojavit će se, kada Bog bude dopustio otvorenim dušama i jezgrama koje žive kozmičku Pedesetnicu.

Mi ćemo se prikazivati Bogu i molit ćemo za sve vas, kako bismo ostali sjedinjeni s vama. Naše će zajedništvo s vama biti aktivno: komunicirat ćemo vam i pojašnjavati ono što bude neophodno  za vaš hod prema ostvarenju Božjeg plana.

Sjećajte se da je naše zajedništvo u Duhu Svetom ogromna snaga od koje se tresu paklene sile.

Bratski vas grlim i blagoslivljam blagoslovom Trojedinog Boga.

                                                                                  Tomislav Vlašić

 


[1] Sve citirane poruke su bile objavljene na ovoj web stranici

[2] Usp. Heb. 4, 15

[3] Usp. Mt 20, 16

[4] Usp. Dj.2

[5] O kozmičkoj Pedesetnici više se govori u knjizi od Stefanie Caterine „ Ispisati povijest-vol.1 U Božjoj misli“ pogl.6

[6] Usp. Dj. 4, 32