“Pusti mrtve neka ukopavaju svoje mrtvace…”(Lk 9,60)

Predragi čitatelji,

Dolazak nove godine nas uvodi u još veću pažljivost i odgovornost prema djelu Božjem koje smo prepoznali i za koje smo prikazali naše živote. Doista, danas više nego ikad dosad, pozvani smo aktivno sudjelovati u ostvarenju Božjih planova za ovo vrijeme, kao što ćete moći bolje razumjeti iz čitanja poruke Svetog Mihaela arkanđela.

Čitajući, primjetit ćete da se radi o nečemu višem od jednostavne poruke: definirala bih ga kao jedan dokument koji navješta Božje programe za Zemlju kao i one za cijeli svemir. Stoga smatram nevažnim moja razmišljanja koja ništa ne mogu nadodati snažnom sadržaju govora Svetog Mihaela.

Ne preostaje mi ništa drugo doli moliti za vas, zajedno sa svim mojim suradnicima, kako biste mogli razumjeti važnost ove poruke, i da vam bude sve jasnije mjesto koje vam je Bog rezervirao u svojim planovima za ovo vrijeme.

Blagoslivljam vas u Kristu i želim vam sretnu novu godinu sa Gospodinom. Neka vam Gospodin udjeli svoj mir.

Poruka Svetog Mihaela arkanđela od 6. siječnja 2013., Bogojavljenje

„Draga braćo i sestre na Zemlji, donosim vam pozdrav Svevišnjeg Boga i dolazim, po njegovu nalogu, navjestiti vam neke važne stvari za budućnost cjelokupnog čovječanstva.

Kao što dobro znate, u 2012 godini koja se tek završila, Bog je tražio od čovječanstva Zemlje da prihvati ili ne Isusa Krista kao Sina Božjeg i Spasitelja, podlažući mu se potpuno. Ovaj odgovor je bio temeljni uvjet za početak velikog sveopćeg poslanja Crkve, Božjeg naroda: nositi svakom planetu u svemiru navještaj spasenja. Ovo je poslanje trebalo započeti još od Pedesetnice ali tako nije bilo, kako vam je bilo dublje pojašnjeno kroz ove godine.

Božja želja je bila da čovječanstvo na Zemlji, na završetku 2012, pozitivno odgovori na njegov poziv, te da bude na čelu sveopćeg poslanja, stoga što se upravo na Zemlji Isus Krist utjelovio, umro i uskrsnuo u korist cjelokupnog čovječanstva svemira. Braća iz svemira vjerna Bogu, sposobna slobodno se kretati svemirom, stavila bi na raspolaganje vašem čovječanstvu njihova znanstvena dostignuća i sredstva, djelujući u potpunom zajedništvu kako bi ste zajedno izvršili ovo uzvišeno poslanje.

Sveopće poslanje Božjeg naroda jako je važna etapa plana Božjeg, preko koje će svaka prisutna stvarnost na nebu i na Zemlji biti uglavljena u Krista, kako bi po Kristu bila predana Ocu na kraju vremena. Uglavljenje u Krista cjelokupnog stvorenja prethodit će slavnom Kristovu dolasku, koji će označiti kraj starog stvaranja i početak novog stvaranja.

Tijekom vaše duge povijesti, Bog vas je neumorno pozivao na obraćenje, budeći mnoge proroke i svete, sve dok vam nije poslao svoga Sina Isusa Krista. Sve do vaših dana, Bog vam je davao na raspolaganje različita sredstva kako bi vam pomogao razumjeti vašu sudbinu. Poslao vam je Presvetu Djevicu Mariju, Isusovu i vašu Majku koja se bezbroj puta ukazivala na Zemlji. Bog vam nije ništa sakrio od svojih planova: po Isusu Kristu, objavio vam je svoju želju da bude Otac svakom čovjeku i zapovjedio vam evangelizaciju svih pogana; govorio vam je o novom stvaranju.

Plan uglavljenja svega u Krista na nebu i na zemlji, o kojem govori Biblija[1], bio vam je navješten i pojašnjen više puta, preko knjiga i poruka koje ste upoznali preko ove stranice.

Bog je odredio rok vašeg potvrdnog odgovora od strane dijela vašeg čovječanstva, krajem 2012, kao granicu preko koje bi drugačije providio, povjeravanjem poslanja evangelizacije svemira čovječanstvima koja su mu ostala vjerna, na čelu s jednim od ovih čovječanstava.

Završila je 2012 godina i Bog želi da znate što se dogodilo i što se događa u svemiru, počevši od Zemlje.

Započinjem dakle, govoreći da je Bog duboko djelovao u dušama i mnogi od vas su se probudili. Sadržaji knjiga i poruka koje ste upoznali preko ove stranice stigli su tamo gdje su trebali stići. Bog ima svoja sredstva redovna i izvanredna za prenošenje svojih poruka onome koji ga ljubi, vjeruje mu, koji je ponizan i velikodušan, upravo kako je pisano: „… pokazat će poniznima svoje putove“.[2] Bog je Bog i nitko ga ne može omesti ni zaustaviti. Stoga vas uvjeravam da je širenje ovih poruka, unatoč smetnjama i zaprekama bilo podrobno, unutar i izvan Crkve, više nego možete zamisliti.

Bilo je nužno da Božji narod spozna ove sadržaje. Doista oni nisu jedna od mnogih objava, nego nose snažan proročki poziv za ovo vrijeme, usko vezan za marijanska ukazanja u Fatimi i Međugorju, koja su bila ogromna i direktna Božja intervencija u vašoj povijesti, a koje niste još uvijek potpuno svjesni. Za vrijeme ovih ukazanja, Gospa je dotaknula mnoge vidove duhovnog života, ali njezine riječi su bivale prečesto ljudski interpretirane, umanjene ili neispričane jer su neugodne. Sve što vam je bilo preneseno preko ove stranice, predstavlja prirodno kompletiranje i produbljivanje onoga što je Gospa pojašnjavala, na opčenitom nivou i jednostavnim riječima, upućeno mnoštvu vjernika, bilo u Fatimi, bilo u Međugorju.

Na temelju objavljenoga kroz ove godine, formirale su se na Zemlji mnoge jezgre sastavljene od osoba koje žele aktivno sudjelovati u Božjem planu uglavljenja u Krista svega stvorenoga. Unatoč poteškoćama, formirao se mali ostatak na Zemlji, vjeran Bogu i spreman staviti mu se na raspolaganje. Bogu je mio ovaj mali ostatak; ljubi ga i štiti. Ipak, broj osoba spremnih potpuno se darovati, nije prosuđen s Božje strane dovoljnim za suočavanje sa poslanjem evangelizacije cijelog svemira.

Nažalost, većina ljudi na Zemlji ponovno je ignorirala i odbacila Božji poziv. Također i mnogi kršćani su ostali ravnodušni, jedni su se otvoreno suprotstavili takvom navještaju u ime „svetog nauka“; drugi su ismijavali sadržaje ovih poruka, prosudivši ih čudnim, fantastičnim, različitim od Crkvenog nauka. Svatko je odabrao ono što mu se činilo ispravnim, u slobodi svoje savjesti.

Bog je strpljivo čekao, nikoga nije pritiskao. Sada je isteklo vrijeme darovano Zemlji za odluku i Bog je donio svoje odluke, koje ću vam sažeti u nekoliko točaka kako biste lakše razumjeli te da biste mogli razmišljati i moliti.

  1. Poslanje evangelizacije svemira je povjereno čovječanstvima vjernim Bogu, te jedno čovječanstvo na poseban način će biti na čelu cijele misije. Biti na čelu, u ovom slučaju, ima potpuno drugačije značenje od onog kakvim ga vi smatrate na Zemlji. Uistinu, ne radi se o stvaranju neke hijerarhije poput ove na Zemlji, gdje netko naređuje a drugi su poslušni, nego više se odnosi na kordinaciju različitih predviđenih akcija, kako bi misija postigla svoj cilj. Svi vjerni narodi djelovat će jednodušno i zajedništvo među njima bit će njihova prava snaga, veća od snage njihovih sredstava.

Gospodar svemira tražio je od njih da sami izaberu između njih narod koji smatraju prikladnim da bude na čelu misije. Vjerni narodi su izabrali čovječanstvo sa Alfa Kentaura poradi njegove apsolutne vjernosti, te širokih znanstvenih i tehnoloških spoznaja, te radi smještaja njihova planeta koji ga čini prikladnim za osiguravanje baza. Ovaj će narod dati ljude, sredstva isto tako i prikladne prostore kako bi braća koja će putovati svemirom mogla odmoriti i moliti. Stanovnici planeta vjernih Bogu koji ne budu direktno uključeni u misiju imat će zadatak moliti i prikazati se Bogu za misionare kao i za narode koji će biti evangelizirani.

  1. Bog je predvidio da poslanje braće vjerne Bogu započme danas na dan u kojem se Crkva na Zemlji spominje Bogojavljenja. To je jako važan dan u povijesti spasenja.

Vi se danas spominjete posjeta Kraljeva Mudraca koji su se došli pokloniti Isusu vođeni jednom zvjezdom; mnogi od vas smatraju da se radi o likovima iz legendi, ali ovi kraljevi su doista došli posjetiti malog Isusa. Nisu došli s dalekog istoka, nego iz svemira: radilo se o kraljevima i svećenicima iz čovječanstava vjernih Bogu. Došli su se pokloniti Bogu koji se utjelovio, obečavši mu vjernost i stavivši mu se na raspolaganje; tako čineći prepoznavali su i prihvaćali djelo otkupljenja Isusa Krista u ime svih vjernih čovječanstava.

Došli su se isto tako zahvaliti Djevici Mariji, častivši je kao njihovu Majku; zahvaliti se i častiti Svetog Josipa, pravednika nad pravednicima. Njihov svemirski brod se zaustavio na mjestu gdje se nalazio Isus, svjetleći čudesnom svjetlošću; ta svjetlost je bila pozdrav svih vjernih čovječanstava Spasitelju svemira. Ljudi sa Zemlje jasno su vidjeli ovaj znak, držali su ga za jednu posebnu zvijezdu, veličanstveni prirodni fenomen.

Ovi su ljudi isto tako susreli Heroda i informirali ga o onom što se dogodilo; Bog je želio da Izraelski narod bude upoznat s tako dugo očekivanim događajem rođenja Mesije. Mnogo je puta Bog slao svome narodu glasnike sa vjernih planeta, sigurno nije bilo prvi put; ljudi sa Zemlje nisu ih uvijek prepoznavali za ono što su bili: s vremena na vrijeme su ih mijenjali za anđele, mitske likove, bogove itd. Dobro vam je znano kako je reagirao Herod, bojao se izgubiti svoje prijestolje te je želio ukloniti Kralja nad Kraljevima, naredivši strašni pokolj nevinih, jedna od mnogih vaših povijesti.[3]

Pokazavši se ovim kraljevima, Isus se pokazao svim čovječanstvima u svemiru vjernim Bogu od početka stvaranja, koji su puno molili za dolazak Mesije te koji su puno pomagali izabrani Izraelski narod. Dakle, bilo je pravedno da se Isus pokaže njima kao što se pokazao narodima Zemlje. Stoga je Bog odabrao ovaj dan za početak poslanja kojemu je cilj pokazati svim narodima svemira spasenje Gospodinovo.

  1. Početak sveopćeg poslanja je etapa koja direktno prethodi slavnom Kristvu dolasku, koji će donijeti kraj povijesti kakvom je sada poznajete i označit će početak novog stvaranja. Prije ovog, po Isusovim riječima, nužno je da Radosna vijest bude navještena svim narodima[4]. Sve što postoji treba biti uglavljeno u Krista kako bi moglo ući u novo stvaranje.

Danas, braća vjerna Bogu polaze navještati da je Isus spasio čovječanstvo i da je Luciferovo kraljevstvo pri kraju. Planeti koji očekuju navještaj su mnogi; mnogo je muškaraca i žena koji trebaju biti oslobođeni iz ropstva grijeha i podložnosti mračnim silama.

Budite svjesni veličine ovog dana i radujte se! Započinje misija koja nikada dosada nije viđena. O napredovanju ove misije ovisi sudbina cijelog svemira: koliko brzo bude donesen i prihvaćen navještaj spasenja, toliko će se ubrzati slavni Kristov povratak. Molite, dakle za vašu braću misionare u svemiru kao i za sve one koji očekuju navještaj da njihova srca budu otvorena.

  1. Prelazimo sada na situaciju na Zemlji. Vaše je čovječanstvo trebalo biti na čelu cjelokupnog sveopćeg poslanja, ali se dragovoljno odreklo takvog zadatka. Stvarnost svemira skrivena je velikom dijelu vašeg čovječanstva, bilo zbog zaglupljenosti ili slabe vjere vaših političkih i vjerskih vođa, bilo poradi hladnoće vašeg čovječanstva prema Bogu. Stoga čovječanstvo Zemlje treba prepustiti mjesto onom sa Alfa Kentaura, te neizbježno ide u drugi plan.

Božja odluka što se tiče Zemlje treba se čitati u svjetlu pravednosti ali i dobrote i milosrđa: Bog nije mogao dopustiti da jedno krhko i nepripremljeno čovječanstvo kao vaše, nosi težinu jedne tako velike odgovornosti. Bilo bi drugačije da je veći dio čovječanstva Zemlje odgovorio na Gospodinov poziv: bilo bi brzo pripremljeno od Boga, uz pomoć vjerne braće i praćeno u ovom poslanju od strane drugih čovječanstava, kako vam je više puta bilo pojašnjeno. To se nije dogodilo.

Međutim, Bog nije zaboravio svoju djecu na Zemlji koja su mu ostala vjerna, koja su trpjela i prikazivala mu njihove živote. Nije zaboravio molitve i suze proroka i svetih, niti krv mnogih mučenika. Iznad svega nije zaboravio ono što je njegov Sin govorio, činio i trpio na ovom vašem planetu, kao niti neizmjerne zasluge Presvete Djevice Marije i Svetog Josipa.

Stoga je Bog prepustio malom ostatku na Zemlji zadatak i privilegij evangelizacije same Zemlje. Mogao je poslati na vašu planetu čovječanstva vjerna Bogu, da izvrše ono što vi još uvijek niste izvršili, u tom smislu što Radosna vijest još uvijek nije stigla do svih pogana na Zemlji. Bog je ipak prepustio vama svaku inicijativu evangelizacije Zemlje. Vjerna braća će se ograničiti na pomoć, u vrijeme i na način kako je Bog odredio; on vam je obećao njihovu pomoć i oni će doći, jer Bog izvršava svoja obećanja. Međutim, njihova će intervencija biti jako ograničena u odnosu na onu kakva bi bila da je Zemlja pozitivno odgovorila i bila na čelu poslanja; i to je također Božja pravednost.

Ostaje na vama svima zadatak evangelizacije vašeg planeta koji ima krajnju potrebu: na Zemlji kraljuje u suštini poganstvo, ljudska srca su daleko od pravoga Boga. Ostaje zadatak na svim jezgrama koje su se formirale kroz ove godine, prije svega na svim jezgrama nositeljicama, da otvore put svima onima koji su dobre volje. Bog ne traži od vas velika djela, koliko prije svega da živite i svjedočite Božji život i bratski život po Božjim zakonima.

Upravo stoga je došao trenutak trenutak da nadiđete svaku podjelu i neslogu, te da sjedinjeni radite za Kraljevstvo Božje. Vrijeme je da svatko od vas usavršava samoga sebe, te da svaka jezgra radi na bratskom zajedništvu kao najvećem dobru i kao pravoj snazi sposobnoj za evangelizaciju. Znajte da je autentično zajedništvo vaše prvo svjedočanstvo i ujedno temelj na kojem se bazira svaka izvanredna Božja akcija; čak niti braća vjerna Bogu neće vam moći pomoći ako ne budete sjedinjeni, ako se ne ljubite istinskom ljubavlju. Oni nikada ne bi došli posjetiti jednu jezgru gdje su prisutne svađe, prepirke, ne bi to bio pogodan teren za njihovo djelovanje.

Usavršavajte dakle, vaš život i težite prema svetosti. Bilo vam je rečeno da su bezgrešnost, prikazanje života i zajedništvo, stupovi Božjeg Kraljevstva;[5] trudite se živjeti cjelovito, prikazani Bogu, u međusobnom zajedništvu s cijelim Mističnim Tijelom.

Molite za pokojne, jer duše u Čistilištu mogu sudjelovati u punini u Božjem planu i biti uglavljene u Isusa Krista. Vaša je molitva važna za njih, jednako tako je važna njihova molitva za vas. Krstite u Duhu Svetom i vatri što je više moguće duša, kako ste već bili poučeni,[6] kako bi svi oni koji to žele mogli crpsti snagu iz krsne milosti i postati dio Božjeg naroda.

Iako se nećete kretati fizički svemirom, kao što će to činiti braća vjerna Bogu, svakako ćete u duhu sudjelovati u njihovu poslanju, i oni će računati na vašu molitvu. Osjećajte se sudionicima u svakom smislu u velikom sveopćem poslanju; sudjelovanje u duhu nije manje važno od onog fizičkog, te zadatak koji vas očekuje na Zemlji nije sigurno u drugom planu. Poteškoće vam neće nedostajati, jer će Lucifer biti sve bjesniji na Boga i na njegovu djecu; neće vam moći učiniti ništa loše ako ostanete vjerni Bogu i negovim zakonima.

Budite sjedinjeni s izvanrednim Božjim sredstvima ovog vremena: anđeli, Centralna jezgra i braća vjerna Bogu; budite u istinskom zajedništvu s njima, kako biste bili zaštićeni i pomognuti. Ova sredstva neprestano zagovaraju pred licem Božjim za čovječanstvo; sada im je zadatak otvoriti put, njihovom molitvom i darivanjem, svima onima koji će evangelizirati svemir i Zemlju.

  • Današnji dan označava još dublju podjelu između djece Božje i djece tame. Lucifer će biti sve slabiji poradi snage koja će se oslobađati u svemiru s početkom sveopćeg poslanja; Lucifer se oduvijek suprotstavlja takvom poslanju iako zna da ga neće više moći usporiti. Okrutnost kojom će djelovati služit će mu da sakrije svoje beznađe; stoga ne bojte ga se nego se suočite s niim oružjem vjere i istine ostajući sjedinjeni s Bogom bit ćete uvijek pobjednici.

Budite hrabri i proslijedite sigurno. Činite ono što je u vašoj moći, prema vašoj originalnosti, u mjestu i okolnostima u kojima živite. Nikakve prisile i nikakvi fanatizmi! Živite u jednostavnosti Evanđelje i nauk koji ste primili i koji ćete primiti. Bit će vam dano sve što vam je potrebno kako biste sve bolje razumjevali vaše poslanje. Bog nikako ne napušta Zemlju, naprotiv, želi da sve što je dobro na vašem planetu bude privućeno Kristu, preko vašeg svjedočanstva; imat ćete obilnu pomoć.

  • Od danas se od vas traži dublje razlikovanje: ne gubite snagu u mijenjanju otvrdnulih srca, koja se ne žele promijeniti. Vaša pažnja se treba usmjeriti prema ljudima dobre volje, koji ne poznaju Boga iz neznanja, ali koji su spremni biti poučeni. Ne upadajte u zamku diskutiranja s onima koji odbijaju vaše svjedočanstvo, nemojte nikoga uvjeravati. Budite puni poštovanja prema svima, ne sudite nikoga, budite spremni dati svjedočanstvo ako se od vas traži, ali ne gubite vrijeme.

Znajte razlikovati tko vam postavlja pitanja jer želi spoznati istinu, a tko vam ih postavlja da vam pronađe pogrešku, kako su činili farizeji s Isusom. Njima ne odgovarajte i prepustite ih Bogu da se on za njih pobrine. Tko ne želi vidjeti istinu, bit će zadovoljen: malo po malo neće više moći razumjeti što je istina i ulazit će u sve dublju tamu. Svatko će imati ono što je odabrao.

Ne boj se mali ostaće na Zemlji, malo stado od Boga ljubljeno! Podigni glavu, jer se približava onaj koji je tvoja svjetlost: Proslavljeni Krist, nada naroda. Napreduj odlučno prema tvome oslobođenju! Ne gledaj na tvrdoću srca oko tebe, ne obeshrabruj se bjedom Zemlje, nego usmjeravaj pogled na pravoga Boga i na zvjezdu koja sija za tebe: Marija tvoja Majka, kći Božja i kći tvoga čovječanstva. Ne brini se za one koji odbijaju život Božji i koji su već mrtvi, iako naizgled žive; brini se naprotiv za one koji se žele roditi odozgo. Shvati riječi tvoga Učitelja i Gospodina koji je rekao: „Pusti neka mrtvaci ukapaju svoje mrtvace; a ti hajde i navješćuj Kraljevstvo Božje.“

Blagoslivljam vas i uz vas sam s mojim četama, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“

[1] Usp. Ef 1, 8-12

[2] Usp. Ps 25, 9

[3] Usp. Mt 2, 1-12

[4] Usp. Mt 24, 14

[5] Usp. „Preko Velike Barijere” pogl. 11.

[6] Usp. „Preko Velike Barijere” pogl. 9.