Alfa i Omega

Predragi čitatelji,

donosim  vam poruku Svetog Mihaela arkanđela i držim da je jako ozbiljna i jaka. Navješta nova vremena koja nas očekuju a koja definira kao „izvanredna vremena koja čovječanstvo nikada nije upoznalo“.

Ponovno nas poziva na ozbiljnost našeg poslanja i nužnost odgovora na Božji poziv s velikom odgovornošću. U isto vrijeme nas otvara u nadi  blistave budućnosti, za djecu Božju. Oni koji žele produbiti teme o kojima govori poruka, podsjećam na knjigu pod naslovom: „2012 Odlučujući izbor čovječanstva“ koja je nedavno objavljena. U knjizi su naglašene linije univerzalnog djelovanja Božjeg u ovom vremenu.

Želim vam da odgovorite na poziv Svetog Mihaela i da potpuno sudjelujete u Božjem djelovanju.

Blagoslivljam vas u Kristu. Neka vam Gospodin udijeli svoj mir.

.

Poruka Svetog Mihaela arkanđela od 20. studenog 2012.

„Mir vama, braćo i sestre na Zemlji, koji ljubite i služite Boga Oca, po Sinu, u Duhu Svetom! Još jednom Bog me šalje k vama da vam pomognem razumjeti hod ovih vremena.

2012. godina je pri završetku; bila je to ključna godina za definitivni izbor cjelokupnog čovječanstva, na poseban način ovog na Zemlji. Ostaje još malo vremena, u kojem će Božje djelovanje biti još intenzivnije u dušama, kako bi dovelo što je više moguće ljudi do izbora Isusa Krista i, preko njega do izbora pravog i jedinog Boga, Gospodara cjelokupnog svemira. U ovoj godini, Duh Sveti je neprestano pozivao muškarce i žene svake planete, djelujući u dubinama svakoga, kako bi pomogao svima izabrati Isusa Krista i tako se pripremiti na događaje koji nas sve očekuju.

Počevši od iduće godine, cjelokupno Mistično Tijelo će biti postepeno zahvaćeno snažnom Božjom akcijom kako bi se uglavilo u Krista sve stvoreno. U ovoj će akciji sudjelovati anđeli, sveti, muškarci i žene koji budu odlučili služiti Bogu; zajedništvo svetih  će biti živa i djelotvorna snaga u svemiru. Svatko će sudjelovati u mjeri i na način određen od Boga prema vlastitoj originalnosti; također i duše u čistilištu će imati svoj udjel u svemu tome.

Božja će akcija biti sve snažnija i stavljat će postepeno i definitivno u krizu Lucifera i njegove sljedbenike, na Zemlji kao i na drugim planetima. Stoga je Bogu potreban narod na koji može računati, vjeran i poslušan njegovoj volji, na koji će moći biti izlivene obilate  i sve moćnije milosti.

Narod će Božji započeti živjeti univerzalno zajedništvo. Što znači da će se čovječanstva koja žive na različitim planetima, malo po malo susretati i sjedinjavat će se međusobno sve do stvaranja samo jednog naroda: narod Božji, čvrsto povezan sa svojim Pastirom i Učiteljem, Isusom Kristom, koji će ga voditi sve do novog stvaranja. Ovo zajedništvo između različitih čovječanstava će se postepeno razvijati, i činit će Božje djelovanje sve bržim. Doista, narod Božji će tvoriti istinita djeca, poslušna Ocu, koja će spremno  izvršavati njegove zapovjedi i stavljat će u praksu njegove zakone. Sve do danas, gledali ste ponašanje vašeg čovječanstva, velikim dijelom sebičnog, neprijateljskog prema Bogu i protivnog njegovim zakonima; naviknuli ste se na sporost  kojom vaše čovječanstvo  odgovara na Božje pozive. Ne poznajete ponašanje drugih ljudi iz svemira, vjernih Bogu, koji nemaju druge želje osim da ljube i služe Bogu jer odbacuju sebičnost te spremno izvršavaju Božju volju. Ovi će ljudi ući s vama u zajedništvo i radit će s vama, rame uz rame, za kraljevstvo Božje. Na taj će način, Božje djelovanje i djelovanje njegova naroda biti sve brže.

Taj će narod biti sve više sjedinjen sa izvanrednim sredstvima ovog vremena: anđeli, Centralna jezgra, braća i sestre iz svemira vjerni Bogu. To će dopustiti narodu da potpuno sudjeluje u Božjoj akciji i da bude zaštićen. Bog će u svojoj providnosti postepeno otkrivati djelovanje tih sredstava, čineći ga sve vidljivijim, kako bi hod naroda bio uvijek savršeno usmjeren prema Isusu Kristu a njegovo djelovanje prodorno i jedinstveno.

Sav učinjeni hod različitih čovječanstava u svemiru kroz ove godine, služio je kao priprema za poslanje  koje očekuje narod Božji u predstojećim godinama. Počevši od sljedeće godine 2013, svi oni koji su kroz ove godine potpuno prihvatili Isusa Krista kao Sina Božjeg i Spasitelja, te su odlučili vjerno mu služiti, prikazujući mu svoj život po Bezgrešnom Srcu Marijinu, bit će pozvani da budu dio novog naroda. Taj će narod biti poslan u cijeli svemir navještati Isusa Krista.

Tako će započeti veliko univerzalno poslanje Crkve, tj. Božjeg naroda. Nitko neće moći zaustaviti ovo poslanje. Djeca će Božja putovati svemirom tražeći da spase ono što je izgubljeno[1], i da ga povrate Kristu, kako bi ih Krist poveo k Ocu u sili Duha Svetoga. Kraljevsko svećenstvo  naroda  bit će dovedeno do punine. Bit će darovani ovom narodu novi pastiri po srcu Kristovu. Svaki muškarac i žena dobre volje, u svakom kutu svemira, bit će zahvaćen navještajem spasenja.

Luciferovo kraljevstvo će se početi tresti; sinovi tame će biti stavljeni po strani i neće više moći ometati hod Božjeg naroda. Prije toga će se voditi velika bitka između sinova svjetlosti i sinova tame: Lucifer će činiti sve moguće samo da zavede narod Božji te da iskrivi njegov hod,ali će morati podleći pred snagom zajedništva svetih. Što narod bude sigurniji i jači i vrijeme će se ubrzavati.

Sve ono što je Sin Božji navjestio i prorekao se treba ispuniti u njegovu svetom narodu. On je Alfa i Omega; tj. onaj koji je započeo, u njemu će se ispuniti.

Svevišnji Bog je tražio od mene da budem poglavar njegova naroda u tom vremenu, da ga saberem sa svih strana svemira i povedem Isusu Kristu, da ga zaštitim od zla i sačuvam u Božjim zakonima. Moj će zadatak biti da neprestano otvaram put  svakome od vas i cjelokupnom Božjem narodu, kako bi bio sve brži hod prema Isusu Kristu. Bog je želio da budem poglavar također i izvanrednim sredstvima  ovog vremena. Prihvatio sam moj zadatak iz ljubavi prema Bogu i njegovu narodu, i izvršit ću ga svim mojim snagama. Ja sam Preteča Isusovom slavnom dolasku, kako bih pripremio vaša srca da ga prihvatite u svoj njegovoj snazi. Stoga vas ponovno pozivam na jednu čvrstu odluku za Isusa Krista, kako bi mogao računati na vašu potpunu suradnju.

Pozivam čovječanstvo Zemlje, poglavare naroda i religija da prepoznaju Isusa Krista kao Sina Božjeg i Spasitelja, te da se podlože njegovoj moći i autoritetu.

Pozivam na poseban način kršćane na Zemlji da nadiđu njihove podjele i da se ponizno stave na raspolaganje planu Božjem za ovo vrijeme: planu uglavljenja u Isusa Krista svega stvorenog na nebu i na Zemlji.

Pozivam Papu i sve Pastire u kršćanskim Crkvama da hrane i štite vjeru naroda preko potpunog prikazanja njihova života, te da neprestano pozivaju narod na cjelovitost života i vjere. Pozivam ih da hrabro čuvaju povjereno im stado pred svakom  navalom zla.

Ovo što sam vam navjestio ispunit će se u vrijeme i na način koje je Gospodar svemira odredio. Svatko od nas se treba uključiti u hod prema onom što nas očekuje i što je u Božjoj misli, koji predodređuje sve na dobro svoje djece. Svatko treba činiti svoj dio s ozbiljnošću, odgovornošću i ljubavlju. Sve će nam biti darovano, ništa nam neće nedoastajati. Svatko će od vas znati sa sigurnošću što će trebati činiti, jer će vam sve biti objavljeno u pravo vrijeme i na pravi način, i svatko će biti vođen od Duha  Svetoga na uzvišen način.

Nalazimo se pred ulaskom u izvanredno vrijeme koje čovječanstvo nikada još nije upoznalo. Stoga vas pozivam još jednom da prikažete život Isusu po Srcu Bezgrešne Majke. To je nužni uvjet za ostvarenje Božjih obećanja za svakoga od vas.

Osiguravam vam moje molitve i prethodim vas u hodu. Moje anđeoske čete će biti uz vas, izvanredna sredstva Božja će vas podržavati. Neka se moj blagoslov spusti na svakoga od vas i na cijeli narod Božji, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“.

 


[1] Usp. Lk 19, 10