Savršen je zakon Božji … (Ps 18(19),8)

 

Predragi čitatelji,

poruka od ovog mjeseca nam pomaže bolje shvatiti važnost zakona duha u našem životu. To su zakoni koji se rađaju iz ljubavi, inteligencije i snage Božje, kao što pojašnjava Duh Sveti. Želim vam da se sve više prepustite vodstvu ovih uzvišenih zakona, kako biste jednog dana bili spremni ući u novo stvaranje.

Ostajem s vama sjedinjena u ljubavi i molitvi i blagoslivljam vas. Neka vam Gospodin udijeli svoj mir.

Poruka Duha Svetoga od 12. rujna 2012.  

 Savršen je zakon Božji … (ps 18(19),8)

„Pozdravljam vas, predraga moja djeco! Danas vas želim suočiti  s jednim jako važnim argumentom u  vašem  duhovnom životu: zakonom Božjim i mjestom koje zauzima u vašem životu.

Koji zakon? Većina od vas sigurno će misliti na deset zapovijedi koje je Bog dao svom narodu preko Mojsija, kao što vam je poznato iz Starog Zavjeta. To su zakoni Božji za ovu Zemlju; ali Bog je dao svoje zakone također i vjernim čovječanstvima u svemiru, na način i u obliku prikladnom originalnosti tih naroda. Bilo je nužno da ljudi imaju pred očima jednu sintezu propisa o tome što Bog traži i želi od svakoga od nas i cjelokupnog čovječanstva.

Deset zapovjedi su vam darovane kako bi vam pomogle u razlikovanju između dobra i zla; one vas usmjeravaju prema onom što je dobro za vas i osiguravaju vam život dostojan djece Božje. Jako je dobro, ako ih poštujete jer tako izabirete ono najbolje za vaš život; najbolje koje je, u biti, sam Bog, vaš Stvoritelj, koji vas ljubi i poznaje i  pokazuje  vam put.

Međutim, kada govorim o Božjim zakonima, ne mislim samo na deset zapovijedi, nego na zbirku zakona koji djeluju uglavnom u dimenziji čistog duha, ali koji proizvode njihove učinke također i u materijalnom svijetu i u životu svakog stvorenja i cijelog svemira. Želim vam pomoći u razumijevanju, odnoseći se posebno na Zemlju.

Prije svega, trebate znati da prirodni i fizički zakoni, onakvi kakvi su vam poznati, podliježu zakonima duha: ono što se događa u materiji samo je posljedica jer uzrok je u duhu. Drugim riječima, određeni događaji ne bi se događali  u materijalnoj stvarnosti kada ne bi bili prethodno pripremljeni u duhovnoj. Donosim vam jednostavan primjer: nijedan čovjek ne bi bio začet u krilu majčinu kada Bog, koji je čisti duh ,ne bi prethodno stvorio taj život. Život se prije svega, rađa u Božjoj misli, u čistoj dimenziji njegova Duha; Bog dok misli već stvara. Počevši od Božanskog poticaja, započinju djelovati prirodni zakoni koji vode prema formiranju ljudskog bića; isto vrijedi za svako drugo živo biće koje je Bog stvorio,  to vrijedi za cjelokupno stvorenje.

Čovjek se vara ako misli da može stvarati život izvan zakona Duha, manipulirajući prirodom i podvrgavajući je svojim ciljevima. Dakle, kažem vam da ni jedan embrij „proizveden“ u vašim laboratorijima ne bi imao u sebi život, kada Bog ne bi dao životni poticaj tom stvorenju. Život je djelo Presvetog Trojstva, ne ljudsko. Rađa se u dimenziji duha i vraća se u tu dimenziju, na završetku materijalnog i zemaljskog života.Bog neće vječno dopuštati čovjeku da se igra sa životom; iako poštuje vašu slobodu, neće dopustiti da manipulacija zakonima života pređe određenu granicu.

Vraćamo se zakonima Duha. Oni su univerzalni jer vrijede u svakoj dimenziji u kojoj se nalazi stvorenje i za svako biće koje se giba u svemiru; naprotiv, prirodni zakoni nisu isti na svim mjestima jer se prilagođavaju različitim stvarnostima od kojih se sastoji svemir.

Po duhovnim zakonima, Bog upravlja cjelokupnim stvorenjem; anđeli, ljudi, životinje, biljke, itd. Što znači da Bog upravlja stvorenjem? To znači da Presveto Trojstvo neprestano stvara i podržava život u svakom stvorenju i cijelom svemiru, po svojoj LJUBAVI, INTELIGENCIJI i po svojoj SNAZI. Ove tri povlastice Božje izražavaju njegovu stvaralačku, otkupiteljsku i posvećujuću snagu te se izražavaju u duhovnim zakonima. Drugim riječima, ovi zakoni sadrže u sebi snagu koja dolazi iz ljubavi, inteligencije i snage Božje; takva snaga je neophodna za garantiranje ispravne funkcije životnih procesa bilo na duhovnom ili fizičkom planu.

Duhovni zakoni proizlaze iz Trojedinog Boga, ali ja, Duh Sveti, osiguravam njihovu djelotvornost u duhovnim zakonima kako bi oni bili u savršenom skladu s mišlju Trojedinog Boga. Tako zakoni Božji postižu njihov dvostruki cilj: hraniti dah života i aktivirati djelovanje fizičkih zakona koji upravljaju vitalnim procesima svakog živog bića.

Vraćamo se na primjer ljudskog života, vašeg života: vi se rađate, ne kada vas neka žena donese na svijet, nego kada vas Bog stvori. Stvaranje je slobodan i uzvišen Božji čin u kojem On izražava svu svoju neizmjernu snagu. Svojom mišlju i svojom voljom, Bog određuje  vaše stvaranje na njegovu sliku i priliku; on to ne bi trebao činiti, ali vas smatra dragocjenim i stoga vas stvara. Bog nije usamljeno biće koje upravlja neizmjernim praznim prostorom, on je htio da njegova stvorenja ispune svemir kako bi ga ispunila njegovim životom. Bezbrojni životni oblici nastanjuju svemir. Svaki od njih nosi u sebi pečat neizmjernog Stvoritelja, njegove dobrote i ljubavi. Bog na uzvišen način ljubi anđele koji su čisti duhovi i ljude koji imaju u  sebi duh koji ih čini njemu sličnima. Međutim, Bog ljubi svako stvorenje, iako je manje savršeno od anđela i ljudi. Dobro se toga sjećajte kada se približavate nekoj životinji, cvijetu ili bilo kojem drugom stvorenju; nemojte nikada prezirati ono što je Bog stvorio!

Bog misli na vas i u trenutku u kojem misli on stvara. U tom trenutku, ja započinjem djelovati u vama tako da duhovni zakoni ispravno djeluju u vama:oni aktiviraju vaš duh, pomažu mu da postane potpuno sposoban za djelovanje; Duh aktivira dušu, a duša tijelo.U tom smislu ulaze u igru, također, i prirodni zakoni koji trebaju voditi sve biološke procese nužne za stvaranje jednog čovjeka. Od vašeg začeća sve do smrti, duhovni će zakoni biti uvijek iznad onih prirodnih kako bi oni išli pravim smjerom, na način da vaše tijelo funkcionira prema Božjoj misli. Na taj način duhovni zakoni štite život u vašem biću: duh, dušu i tijelo. Ipak, sve ovo nije dovoljno. U stvari, kada dođete na svijet nađete se u određenom ambijentu i morate se točno uključiti u taj ambijent. Duhovni zakoni još djeluju,  te u tom trenutku stavljaju u pokret prirodne zakone koji djeluju u vašem tijelu i okolini koja vas prihvaća; tako se vaše tijelo prilagođava određenoj klimi, ishrani itd. Isto se događa sa svim ostalim oblicima života, drugačijim od ljudskog: sve treba biti upravljeno prema Božjoj misli. Ništa od toga ne bi bilo moguće, kada duhovni zakoni ne bi precizno usmjeravali djelovanje prirodnih zakona.

Duhovni zakoni su krilo u kojem se gibaju svi fizički zakoni koji upravljaju materijom. Duhovni zakoni su skladni jer proizlaze od Stvoritelja koji nema u sebi nimalo nesklada. Djeluju tako da vode sve stvoreno prema dobru i punini. Stoga su iznad fizičkih zakona koji upravljaju materijom, a koji sami po sebi ne bi bili dovoljni za upravljanje svemirom.

Duhovni zakoni su mnogi  i proizlaze iz tri Božje povlastice o kojima smo govorili. Djeluju direktno u čistim duhovima, u ljudskom duhu i indirektno u svem stvorenju po prirodnim zakonima koji su u međusobnom skladu. Neki duhovni zakoni proizlaze iz LJUBAVI Božje: služe za ispunjenje Božanskom ljubavlju čistih i ljudskih duhova; osposobljavaju ih da mogu ljubiti Boga i bližnjega i biti ljubljeni, štite život u stvorenjima, osiguravaju mir. Drugi zakoni proizlaze iz INTELIGENCIJE Božje: osposobljavaju duhove da spoznaju Boga i stvarnost onakvom kakva je u Bogu, otvaraju uvijek nove vidike spoznaje. Treći, na kraju, proizlaze iz SNAGE Božje: cilj im je ojačati volju za dobrom u duhovima, daju im spremnost prihvaćanja i ljubljenja Božje volje, te da nadiđu kušnje i ustraju u vjeri,  itd.

Prirodni zakoni upravljaju životnim procesima u svakoj fazi razvoja i spoznajnim ljudskim procesima, te ritmom stvaranja kako bi sve bilo u skladu s Božjom misli. Svako živo biće je obavijeno snagom duhovnih zakona i djelovanjem prirodnih; kada ne bi bilo tako, ne bi bilo ni života u svemiru. To vam daje razumjeti da je cjelokupno stvorenje pod pažljivim Božjim pogledom koji sve vodi prema dobru. Mislite na to kada promatrate veličanstvenost zvjezdanog neba, kada promatrate ljepotu jednog djeteta, savršenost jedne životinje, jednog cvijeta dok je u cvatu, itd. Znajte da je sve u Božjim rukama i da ja uvijek djelujem  tako da se ništa od onog što je stvoreno, ne udalji od Božanskih zakona.

Znanstvenici sa Zemlje ograničavaju se na proučavanje prirodnih zakona i promatranje njihovih učinaka. Studiraju i vrše pokuse godinama, ali se ne trude na isti način upoznati zakone duha; za mnoge od vaših znanstvenika duh niti ne postoji. Tako čineći ne dolaze nikada do spoznaje onoga što se uistinu događa  u fizičkom svijetu, jer nemaju nužni okvir za razumijevanje  prirodnih pojava. Kada bi vaši znanstvenici bili bliži Bogu, s lakoćom bi otkrivali sve ono što im danas izgleda nerazrješivo.

Ako Bog svime upravlja, zašto onda zlo dodiruje čovjeka? Zašto je priroda često neprijatelj i uzrokuje katastrofe? Odgovor možemo tražiti u postojanju Lucifera i ljudskim izborima glede dobra i zla. Pogledajmo što se događa na vašem planetu. Po istočnom grijehu vaših praroditelja, otvoren je put djelovanju zla. Lucifer postoji i djeluje na Zemlji; nije neki nestvarni lik, niti neko glupo praznovjerje, nego je jedna surova stvarnost. On se oduvijek protivio Bogu i djeci Božjoj, nadajući se da će se jednog dana njemu klanjati kao jedinom Gospodinu i gospodaru svega stvorenog. Nažalost, veliki dio vašeg čovječanstva zamjenjuje  vjeru za đavlovu lukavost  i vjeruje da će moći postići moć i privilegije preko saveza s njim. Unatoč Isusovu dolasku na Zemlju i njegovu djelu otkupljenja, velik dio čovječanstva na Zemlji nastavlja odbacivati Oca, nijekati Sina i ignorirati Duha Svetoga.

Lucifer ne može ni na koji način utjecati na djelovanje duhovnih zakona jer mu Bog to ne dopušta. Međutim oduvijek se trudi ometati djelovanje prirodnih zakona; Bog to dopušta radi pravednosti: ako se veći dio čovječanstva ne suprotstavi  zlu, odlučnim odabirom Boga, pravedno je da podnosi posljedice svog odabira. Na Zemlji su mnogi prirodni zakoni izmanipulirani, povrijeđeni  i iskrivljeni do točke da mogu prouzrokovati velike štete planeti. Lucifer je čisti duh, inteligentan i sačuvao je spoznaju koju je primio kao anđeo svjetlosti, prije nego se pobunio protiv Boga. Zna kako silom djelovati na prirodne zakone, predlaže svojim sljedbenicima kako činiti da bi podložili prirodu svojim sebičnim ciljevima. Ovo možete vidjeti na Zemlji: većina prirodnih katastrofa, prouzrokovana  je nesretnim izborima mnogih Luciferovih saveznika. Nije Bog uzrok katastrofa na Zemlji, naprotiv, Bog je sve namijenio na dobro svoje djece. Zlo ne dolazi od Boga jer Bog je Najveće Dobro, te nikada ne bi prouzrokovao zlo svojoj djeci. Zli odabiri ljudi, pokvarenost njihova duha, vodi ih prema traženju začetnika Zla iz kojeg izvire sve zlo u svemiru: Lucifer. Zlo je prouzrokovano zlom; što prije to razumijete bit će bolje za vas. Umjesto što proklinje Boga, bilo bi bolje za čovjeka na Zemlji, da promatra samoga sebe i da se što prije popravi.

Čovjek je bezuvjetno pozvan ljubiti i služiti Bogu. To znači da pravi vjernik prikazuje samoga sebe Bogu kako bi postao dijete Božje. Tko kaže da ljubi Boga i ponaša se sebično nije iskren. Tko ljubi Boga stavlja mu se na raspolaganje, odričući se vlastite sebičnosti; samo tako ga Bog može voditi prema dobru.  Ako čovjek slobodno odabere pripadnost Bogu, tada ja mogu djelovati u njegovu duhu; onda duhovni zakoni potpuno djeluju, te oni prirodni razvijaju svoje djelovanje bez ikakvih smetnji od strane zla. Tako se čovjek uzdiže u duhu i popravlja se i u tijelu. Nasuprot tome, čovjek koji se predaje zlu ne može nego nazadovati na svim razinama; duhovni zakoni neće moći slobodno djelovati, sa strašnim posljedicama za duh, dušu i tijelo; ovdje nastaju bolesti i nemoći.

Zašto su onda sveci trpjeli u duši i u tijelu, iako su izabrali Boga? Stoga što su prihvatili slijediti do kraja put Gospodinov, koji je uzeo na sebe svu ljudsku pokvarenost kako bi je definitivno pobijedio svojom smrću i uskrsnućem. Svi ste pozvani slijediti Sina Božjeg u njegovu prolasku iz smrti u život i svi ste neizbježno izloženi djelovanju zla koje je jako prisutno na Zemlji. Stoga nikada  nećete moći biti bez patnje; ona je dio iskustva života na Zemlji, žalosne baštine vaše pobune prema Bogu.

Bog ne želi patnju svoje djece; u izuzetnim situacijama je dopušta, kada to može služiti njegovu planu spasenja, kao što se događalo svecima. Oni su prihvaćali patnju kao sudjelovanje u patnjama Kristovim i kao doprinos za spasenje braće. Također i vi to možete činiti jer svi ste pozvani na svetost; tada ćete iskusiti da patnja prikazana Bogu gubi onu gorčinu koju su  mnogi od vas iskusili. Ponekad Bog dopušta patnju kako bi vas ojačao u vjeri, te kako bi vas doveo do pravog odabira: Bog zatvori sve putove koji su nam ugodni i ostavlja slobodan samo uski put; to vam zadaje patnju. Međutim, ako prihvatite uski prolazak vaša vjera raste, a isto tako i vaš duh, a teške situacije se razrješuju. Tako Gospodin pretvara u dobro ono što vam se može činiti zlo. Bog vas puno puta spašava od ozbiljnih opasnosti, preko neke patnje, jer bi vi u vašoj svojeglavosti uvijek odabrali ono što vam je ugodnije, bez obzira koliko vam štetilo.

Možete li pobijediti zlo? Da, možete. Bog dopušta da se suočite sa zlom kako biste ga pobijedili, nikada zato da budete svladani. Kada se potpuno predate Bogu i prikažete same sebe njemu, bivate poučeni u vašoj intimi, tada ste uzdignuti u jednu drugačiju dimenziju od one u kojoj se nalazi velik dio ovog čovječanstva: to je dimenzija duha,u kojoj djeluju duhovni zakoni, savršeni zakoni Božji. Tada počinjete gledati na stvarnost na drugačiji način i drugačije se suočavate s bolnim životnim situacijama. Zakoni duha imaju prednost nad onim prirodnim te vi niste više pod  vlasti materije, nego duha. Na ovom području se događaju ozdravljenja i čudesa jer je duh iznad materije.

Dimenzija duha se dostiže po vjeri, a ne po religioznosti. Trebate imati povjerenja u Boga i dopustiti da se on brine za vas. Ne trebate postati pasivni, naprotiv, trebate biti budni kako biste pratili moju akciju, ali trebate isto tako biti svjesni da svako rješenje dolazi od Boga, a ne po vašim ljudskim sposobnostima. One su korisne, ako su podložene Bogu, ali mogu biti opasne, ako ste umišljeni i sebični. Stoga je potrebna istinska molitva; mnogi od vas mole, a da nikada ne uđu u uzdignute dimenzije duha; njihova molitva je plod navika ili neka obaveza koju trebaju ispuniti; dolazi od religioznosti. Vjera, naprotiv, vodi u duboku molitvu gdje se vaš duh susreće s Bogom u čistoj razmjeni ljubavi iz kojeg se rađa svaka spoznaja.

Dimenzija duha se postiže unutarnjom disciplinom; ne govorim o strogim pokorama ili pretjeranim odricanjima, govorim o unutarnjoj mudrosti po kojoj izabirete ono što vam je korisno za vaš duhovni rast i odbacujete ono što vam nije na korist, što vam ne pomaže. Vaš duh i duša jednako kao i tijelo, moraju biti obučeni za izbor prave hrane. To vrijedi danas više nego ikad jer Lucifer ima na raspolaganju mnoga sredstva koja zauzimaju vaše vrijeme i vašu pažnju, odvraćajući vas od Božjih stvari. Uzmite si poneku pauzu šutnje u buci vaših dana i uzdignite vašu misao Bogu! Dovoljno je malo, za ponovno uspostavljanje vitalnog kontakta sa izvorom svakog dobra. Imate potrebu za mirom, inače trpite; mir pronalazite u Bogu, a ne u svijetu koji nema mira.

Bog vas želi uvesti u dimenziju duha. Suprotno od toga, Lucifer vas želi zarobiti u području sebičnih zadovoljstava, u materijalnoj dimenziji, sačinjenoj od interesa vezanih za svijet i sve što pripada logici svijeta. Na tom području se kreće s lakoćom jer može utjecati na zakone koji upravljaju materijalnim područjem. Materijalni svijet je njegovo kraljevstvo, nastanjeno sebičnim osobama, ravnodušnim na ljubav Božju. Ne dajte se zatvoriti u ovu tamnicu! Tražite Boga da vas on privuče prema sebi, u više dimenzije, gdje vas njegov savršeni zakon može učiniti doista sretnim.

U ovom trenutku vam želim postaviti neka pitanja; pozivam vas da iskreno razmislite i odgovorite: kakvu sreću tražite? Onu koja dolazi od Boga ili onu koju vam nudi svijet? Koje je za vas najveće dobro i od koga dolazi: od Boga, od vas samih ili od drugih? Jeste li slobodni ili ovisite o nekomu ili nečemu da biste bili sretni?

Promatrajte se pred Bogom prije nego odgovorite. Probajte razumjeti, da li se vaše traženje dobra i sreće rađa iz punine koju osjećate jer ste Božji ili iz praznine koju ne znate kako ispuniti. Postoji ljubav Božja koja ispunjava i ljudska ljubav koja ispražnjava jer želi samo posjedovati. Odlučite kakvu ljubav želite. Ako  želite Božju ljubav, trebate prihvatiti i živjeti po njegovim zakonima koji su čisti kao što je on čist; ako budete s njim sjedinjeni,  on će vam pomoći razumjeti sav njegov zakon koji je savršen i koji će vas učiniti savršenim u Bogu. Ako izaberete ljudsku ljubav, bit ćete pod vlašću materije sa svim posljedicama koje iz tog proizlaze.

Slobodni ste u izboru zakona koji želite poštivati: zakon Božji ili zakon svijeta, duh ili tijelo. Međutim, znajte da Bog neće zauvijek dopuštati da se Lucifer ubacuje među stvorenje odvodeći ga daleko od Stvoritelja. Bog je Gospodar svemira i vratit će sebi cijeli svemir. Stoga se ne bojte, vi koji ljubite Boga! Vaše patnje su žrtve paljenice, Bogu ugodne, po kojima mnoga braća zadobivaju milosrđe, ali nećete zauvijek trpjeti. Bog će intervenirati da spasi svoje vjerne i oslobodi ih od zla.

Stvaranje će biti potpuno novo i bit će darovano djeci Božjoj. Bit će upravljano zauvijek najuzvišenijim duhovnim zakonima, duhovnim zakonima koji su život. Budite svjesni da možete ubrzati vrijeme Božje intervencije s ljubavlju, prikazanjem i molitvom.

S vama sam, u vama sam i blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga“.